O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Globus

Boštjan Koritnik, 5.5.2011

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/2011Sodba razglašena, a brez pisnega odpravka 1. 5. - Preiskava na Občinskem sodišču v Trogirju je pokazala, da je edina kazenska sodnica tega sodišča od leta 2006 v 18 zadevah ravnala neustrezno: odgovorna naj bi bila za več zastaranj, saj zadev ni zaključila v ustreznem roku, v nekaterih pri
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Servis imperare moderate laus est

Janez Kranjc, 5.5.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 17/2011Rek, ki bi se po naše glasil "Pohvalno je zmerno zapovedovati sužnjem", je vzet iz Senekovega spisa o dobrosrčnosti (De clementia 1, 18, 1), ki ga je posvetil takrat osemnajstletnemu cesarju Neronu. Seneka je poznal cesarjevo okrutno naravo in si je prizadeval nanj pozitivno vplivati tudi s svojimi literarnimi deli. V svojem spisu o dobrosrčnosti je skušal pokazati, da prijaznost in krotkost nista sami sebi namen, marveč koristita tudi državi. Vladar kaznuje, ker mora, tiran pa zato, ker pri tem uživa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Prvo vmesno poročilo javnih družb že odraz zadnjih sprememb Pravil in MRS 34

Mojca Kunšek, 5.5.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 17/2011V skladu z 99. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki je temeljni zakon urejanja odnosov pri trgovanju z vrednostnimi papirji, je izdajatelj javna družba, katere vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici.Z uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu nastanejo tudi obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij javnih družb, katerih matična država članica je Republika Slovenija, razen v primeru redkih izjem, ko gre za izdajatelje dolžniških vrednostnih papirjev, in v drugih primerih, ko se določila ne uporabljajo. Pri tem ZTFI opredeljuje nadzorovano informacijo kot vsako informacijo, ki jo mora razkriti javna družba ali druga oseba, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, natančnejša navodila razkrivanja informacij pa so opredeljena s Pravili borze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika motornega vozila

Barbara Kranjc, 5.5.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Kranjc, Pravna praksa, 17/2011Kazenski zakonik iz leta 2008 (KZ-1) za kaznovanje alkoholiziranih voznikov motornih vozil ponuja teoriji in praksi že dobro poznano malomarnostno in poškodbeno kaznivo dejanje - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen). Na novo pa se je pojavilo konkretno ogrozitveno kaznivo dejanje predrzne vožnje v cestnem prometu (324. člen), ki se strogo omejuje le na krivdno obliko naklepa. Trenutna ureditev se predvsem primerjalnopravno gledano kaže kot precej nekoherentna in tudi koncepcija kaznivega dejanja predrzne vožnje je, še zlasti v praksi, preveč zapletena in težko razumljiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 5.5.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 17/20115. maj 1818 - Karl Marx Rodil se je nemški ekonomist, filozof, pisatelj in utemeljitelj historičnega materializma ter znanstvenega socializma, Karl Heinrich Marx. Skupaj z Friedrichom Engelsom sta napisala Komunistični manifest, njegovo najbolj znano delo pa je Kapital. 1945 - "Ajdovsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Financiranje političnih strank po novem

Vida Kokalj, 5.5.2011

Politične stranke

Vida Kokalj, Pravna praksa, 17/2011Pojavi koruptivnosti političnih strank tako pri nas kot tudi v drugih državah zahtevajo zakonsko urejanje njihovega financiranja tako, da se taki negativni pojavi čim bolj preprečijo. Pripravljena sprememba Zakona o političnih strankah (ZPolS) ima tak namen, vendar nekatere predlagane rešitve preveč posegajo v načelo enakosti po 14. členu Ustave, saj bodo po novem manjše in nove stranke ostale brez pomembnih virov financiranja, s čimer jim bo tudi bistveno omejena možnost soupravljanja države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Odvetniška šola in skupščina OZS

mag. Bojan Kukec, 11.5.2006

Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 17/2006V kongresnem centru portoroškega hotela Bernardin je 7. aprila potekala že deveta celodnevna odvetniška šola. Naslednji dan pa smo slovenski odvetniki imeli (tudi volilno) skupščino Odvetniške zbornice Slovenije, na kateri so izvolili novo vodstvo. Novi stari predsednik OZS je torej Miha Kozinc,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Dogodki – Izjave

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/2006od 21. aprila do 8. maja petek, 21. 4. Evidentiranje nepremičnin. Poslanci državnega zbora (DZ) so sprejeli zakon o evidentiranju nepremičnin, s katerim naj bi vzpostavili enoten register nepremičnin, v drugi obravnavi pa so podprli predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/200616. 5., 9.00 Pravno varstvo v postopkih javnih naročil in možnost sodnega varstva Namen seminarja je seznanitev z možnostmi, ki jih ponuja zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ter z možnostjo pravnega varstva po odločitvi državne revizijske komisije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Investicijski skladi v Litvi

Boštjan Koritnik, 11.5.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 17/2006Litva je vsekakor ena od članic Skupnosti z najkrajšo zgodovino vzajemnih skladov, kakor jih poznamo pri nas. Šele v drugi polovici leta 2003 je parlament sprejel akt, ki je prvi vpeljal ta institut v litvanski pravni red: zakon o kolektivnih naložbenih podjemih (zakon o KNP). To pa ne pomeni, da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

mag. Suzana Kraljić, 11.5.2006

Obligacije

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 17/2006Čeprav je bila pogodba o dosmrtnem preživljanju do obligacijskega zakonika (OZ)1 urejena v zakonu o dedovanju (ZD),2 sploh ni bilo dvoma, da gre za pogodbo obligacijskopravne narave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Odnos do jezika je del vrednostnega sistema družbe

dr. Janez Kranjc, 27.5.2004

Kultura in umetnost

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 17/2004Februarja letos je skupina poslancev poslala v obravnavo in sprejem predlog zakona o javni rabi slovenščine in pred dnevi je državni zbor opravil prvo obravnavo. Dokaj burna razprava je opozorila predvsem na posledice 11. člena, ki predvideva koncesije, finančna poroštva s pokritjem javnih sredstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Zakon o industrijski lastnini s komentarjem

mag. Branko Korže, 27.5.2004

Intelektualna lastnina

mag. Branko Korže, Pravna praksa, 17/2004Lani je pri GV Založbi izšla dobrih 1.189 strani "težka" knjiga z naslovom Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1-UPB1) s komentarjem, izvedbenimi predpisi, mednarodnimi konvencijami ter pogodbami in sporazumi, ki jo je pripravil dr. Krešo Puharič. Delo je nedvomno vsebinsko zelo aktualno, saj se j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄17

Upravna overovitev

mag. Polona Kovač, 27.5.2004

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

mag. Polona Kovač, Pravna praksa, 17/2004Novela ZUP 2004 Vlada RS je februarja letos v zakonodajni postopek posredovala relativno obsežno novelo Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02; v nadaljevanju: ZUP), ki je predvidena za drugo obravnavo na junijski seji Državnega zbora RS in za sprejem julija 2004.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

EU - nova realnost poslovanja

Boštjan Kavčič, 15.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 17/2003Na Gospodarski zbornici Slovenije se je 5. maja v luči vključevanja Slovenije v EU pričel slovenski poslovni teden. Vizumska politika Državni sekretar na MZZ Andrej Šter se je posvetil vprašanjem slovenske vizumske politike ob vstopu naše države v EU. Poudaril je, da je slovenska vizumska poli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Kako do učinkovitejše izvršbe?

Katarina Krapež, 15.5.2003

Civilni sodni postopki

Katarina Krapež, Pravna praksa, 17/2003GV Založba je 17. aprila pripravila posvet o problemih izvršilnega postopka oz. seminar s knjigo dr. Vesne Rijavec Civilno izvršilno pravo. Poleg avtorice so se žgočih tem lotili še državni Hinko Jenull, dr. Lojze Ude in dr. Aleš Galič. Statistika nerešenih izvršilnih zadev Kratek izlet v stat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Slovenščina v pravni praksi (120.del): Izdaja izrekanja

dr. Monika Kalin-Golob, 15.5.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 17/2003Večkrat sem že zapisala, da je ena opaznejših značilnosti strokovnega stila prevlada samostalnika nad drugimi besednimi vrstami. Češki jezikoslovci in pravniki so konec 90. let opravili obširno jezikoslovno in pravno analizo pravnih besedil (J. Korensky, F. Cvrček, F. Novak, 1999), ki to misel potrj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Nespodobna razprava, dezavuiranje...?

mag. Matevž Krivic, 9.5.2002

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 17/2002Ob razpravah o nazorsko-politični uravnoteženosti Ustavnega sodišča Moj poziv v "Odprtem pismu predsedniku republike in poslancem", objavljen pred kratkim tudi v PP, je vzbudil, kot je bilo tudi pričakovati, več negativnih kot pozitivnih odmevov - poglobljene kritike ali odmeva pa sploh nobenega....
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

Slovenščina v pravni praksi (84.del): Purizem in slavizmi: proučiti - preučiti, razgovor - pogovor

dr. Monika Kalin-Golob, 9.5.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 17/2002Nekateri slavizmi so iz poimenovalne potrebe postali del slovenskega besednega zaklada, vendar pa kljub temu posamezniki menijo, da bi jih bilo treba iz jezika odstraniti. Tu mislim predvsem na zelo občutljivo skupino srbohrvatizmov, ki so bili v slovenščino prevzeti zaradi intelektualizacije jezika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Kazenski postopek: Priporni ukrepi v policijski praksi

mag. Bećir Kečanović, 15.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 17/2000Novela Zakona o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 72-3622/98) je z uvedbo t.i. nadomestnih pripornih ukrepov prinesla določene novosti za varstvo osebne svobode obdolženca. Z uvajanjem hišnega pripora, javljanja na policijski postaji in prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi v procesn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Prikazi: Češko ustavno sodstvo v praksi

mag. Bojan Kukec, 15.6.2000

Ustavno sodišče

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 17/2000Češka odvetniška zbornica(*1) je v založbi Rego, lanskega novembra izdala posebno številko svojega glasila "Bulletin Advokacie", z naslovom; "Ustavno sodstvo v praksi" - priročnik z (odvetniškimi) vzorci vlog Ustavnemu sodišču, katerega avtor je odvetnik iz Ostrave JUDr. Vlastimil Ševčik.(*2) Knj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Izvršba: Plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja - izvršba

Marta Klampfer, 15.6.2000

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 17/2000Če je v sklepu o izvršbi na plačo določen samo rubež plače, ne pa tudi ostalo dolžnikovih (delavčevih) prejemkov (regres za prehrano, povračilo potnih stroškov) se postavljata naslednji vprašanji : - ali lahko dolžnikov dolžnik zarubi samo plačo, ne pa tudi ostalih prejemkov - ali se lahko zarubi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Pravniki ali "črkobralci"?

mag. Matevž Krivic, 15.6.2000

Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 17/2000V PP, št. 14-15/2000 sem (v polemiki z M. Bandljem) zapisal: od spomladi letos, ko so naši ustavni pravniki Drnovšku povsem resno predlagali, naj izglasovanje zaupnice svoji vladi (to bi po logiki morala biti takrat še obstoječa vlada LDS-SLS) veže na razrešitev polovice teh ministrov in izvolitev n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Slovenščina v pravni praksi (24.del): Še o vezaju

dr. Monika Kalin-Golob, 15.6.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 17/2000V zvezi z vezajem je dobro omeniti, kdaj ga ne pišemo. Razloga za to sta dva: Slovenci radi pozabimo na slovenščino, tako da nas tujejezična predloga zavede tudi pravopisno, in drugič, ko imamo opravka s tujim v slovenskem besedilu, ne vemo, kako ravnati s tistimi besedami, v našem primeru osebnimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Solidarnostna pomoč ob smrti delavca

Marta Klampfer, 5.10.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 17/1995Po 44. členu splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo v 4. točki je predvidena solidarnostna pomoč, ni pa jasno, kdo predstavlja ob smrti delavca družino, če ta nima zakonca in kdo šteje za vzdrževane člane. Podjetniška kolektivna pogodba bo pri izplačilu solidarnostne pomoči pogojevala za vzdržev...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

2011(6) 2006(5) 2004(3) 2003(3)
2002(2) 2000(5) 1995(8) 1994(3)
1992(1) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov