O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 160 / 164
Dokumenti od 3976 do 4000 (od skupaj 4077)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Oderuška pogodba v praksi

mag. Marija Krisper-Kramberger, 16.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 19/1993Eno temeljnih načel 70R je tudi načelo enake vrednosti dajatev. Urejeno je v 15. členu, ki določa da pogodbeniki pri sklepanju dvostranskih pogodb izhajajo iz tega načela. Toda bistveno za to načelo je, da nesorazmerje ni vedno tudi sankcionirano. V 2. odstavku 15. člena je namreč določeno, da zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Est factus caecus iudex non omnibus aequus

dr. Janez Kranjc, 2.9.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/1993Pred seboj imamo pravni rek, ki je po vsej verjetnosti srednjeveškega izvora. Na nespornost in popularnost njegovega sporočila kaže med drugim oblika verza (Est factus caecus/iudex non omnibus aequus, izg. est faktus cekus judeks non omnibus ekvus), iz katere bi se dalo sklepati na šolski izvor reka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Kakšen zahtevek ima prizadeta stranka po 133. členu ZOR ?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 2.9.1993

Obligacije

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 18/1993V novejši sodni praksi so pogosti spori, v katerih pogodbena stranka, ki zatrjuje spremenjene okoliščine po 133. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), s tožbo zahteva spremembo pogodbe. V večini primerov gre za trajna razmerja in sicer za najemno pogodbo, s katero je najemodajalec najemni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Drago Felicijan : Rimski pravni izreki

Marko Kambič, 2.9.1993

Pravoznansto

Marko Kambič, Pravna praksa, 18/1993I Knjiga Draga Felicijana, ki je izšla v začetku letošnjega leta, je prvi poizkus, da bi modrost, izraženo v rimskih pravnih rokih, bralcu približali v slovenščini, saj smo se doslej glede omenjene snovi srečevali le s tujo literaturo. Delo je po avtorjevih besedah namenjeno predvsem pomoči pri š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄18

Lastninsko preoblikovanje podjetij

dr. Marijan Kocbek, 2.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 18/1993Ali je mogoče v skladu z obstoječo zakonodajo odprodati celotni delež (večinski) v družbi-hčeri, katere lastnik je krovno podjetje, ki ima v strukturi trajnega kapitala večinski delež družbenega kapitala brez lastnika? Kakšni so pogoji in postopek te prodaje ter pravni akti in sodelovanje državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pravica do predčasne pokojnine

Jože Kuhelj, 29.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16-17/1993Vprašanje: Delavcu, delovnemu invalidu III. kategorije invalidnosti je 30. junija prenehalo delovno razmerje kot presežnemu delavcu. Dopolnil je 50 let starosti in 27 let 4 mesece pokojninske dobe, od katere je 3 leta in 9 mesecev zavarovalne dobe, ki se je štela s povečanjem (beneficirana doba)....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Še o odgovornosti banke za izgubljeni ali ukradeni ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, 29.7.1993

Menica in ček

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16-17/1993V pp, št. 4/91, 16/91 in 20/91 so avtorji Anton Bizjak, Mirko Kostanjevec in dr. Konrad Plauštajner pisali o različnih vidikih problema odgovornosti za izplačilo izgubljenih ali ukradenih čekov. Kot dodaten prispevek k razjasnitvi te problematike navajam stališče ki ga je zavzelo Vrhovno sodišče Rep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Osnutek nove kazenske zakonodaje

Barbara Konte, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Barbara Konte, Pravna praksa, 16-17/1993V skladu s 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije se pri nas do izdaje ustreznega zakona smiselno uporabljata tudi zvezna zakona kazenski zakon SFRJ in zakon o kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Pripoznanje očetovstva pred rojstvom otroka

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993V praksi Ministrstva za delo družino in socialno varstvo in v praksi Ministrstva za notranje zadeve se je postavilo vprašanje, ali je mogoče otroka pripoznati že pred rojstvom in ali bi pripoznanje otroka, dane pred rojstvom, veljalo tudi v primeru, če bi se otrok rodil v zakonski zvezi, ki bi jo ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zastopanje duševno prizadetega v upravnem postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 29.7.1993

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16-17/1993Pristojni organi se na področju upravnih notranjih zadev pogosto srečujejo tudi s Primeri, v katerih skrbniki za posebne primere, postavljeni po 211. členu ZZZDR, zastopajo osebe, ki zaradi duševne prizadetosti ne morejo skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Ibi pote valere populus ubi leges valent

dr. Janez Kranjc, 15.7.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 15/1993Rek je vzet iz zbirke Sententiae (I 61 oz. 291) rimskega komediografa Publilija Sirca (Publilius Syrus). Čeprav je nastal pred več kot dva tisoč leti, je še vedno aktualen, saj opredeljuje eno od temeljnih resnic o delovanju družbe in pravnega sistema. Publilij Sirec je deloval v zadnjem stoletju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi nasilne smrti drage osebe - katerim osebam?

Mirko Kostanjevec, 15.7.1993

Obligacije

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 15/1993Preden preidem k obravnavanju in odgovoru na vprašanje, postavljeno v naslovu tega članka, želim napisati nekaj pogledov na to vrsto škode poravnavo. Duševne bolečine, za katere se plačuje denarna odškodnina, spadajo med takoimenovano pravno priznano neimovinsko škodo, katero pravni teoretiki poi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄14

Predčasna upokojitev

Jože Kuhelj, 1.7.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 14/1993Delavec bo 1. 8 1993 dopolnil 36 let pokojninske dobe, dne 24. 2. 1993 pa je dopolnil 55 let starosti. Ali ima v prehodnem razdobju, ki teče od 1. 4. 1992 do 1. 1. 1997, pravico do predčasne pokojnine in kdaj? Delavec se bo lahko predčasno upokojil 24. 8. 1995, ko bo izpolnil 56 let in pol sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 17.6.1993

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/1993PRAVNA DRŽAVA Deliberandum est diu, quod statuendum est semel - sec. Publil. Syrus, Sentent. D 10 (132). Dolgo je treba razmišljati o tistem, kar se enkrat normira. Zakonodajalec mora temeljito premisliti, predno sprejme zakon ali drug splošni pravni akt, ki naj uredi določeno vprašanje. Sploš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

dr. Miroslava Geč-Korošec, 17.6.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Miroslava Geč-Korošec, Pravna praksa, 13/1993VITA BREVIS, ARS LONGA - ŽIVLJENJE JE KRATKO, POT DO ZNANJA PA DOLGA. Ta Hipokratov aforizem v latinskem prevodu se je v svojem prenesenem smislu uresničil pri iskanju razvojne poti Višje pravne šole, ustanovljene leta 1960 z 28 redno vpisanimi in z 249 vpisanimi študenti ob delu. Razvojna pot pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Nagrade in povračila sodelujočim pri delu Stalne arbitraže pri GZS

Alja Kratovac, 3.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Alja Kratovac, Pravna praksa, 12/1993Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je bila ustanovljena leta 1980. V skladu s tedanjo zakonodajo je imela status domače arbitraže, saj sta zakon o zbornici in sklep o ustanovitvi Stalne arbitraže določala, da so stranke v arbitražnih postopkih le tisti subjekti, ki so obstajali po z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Dokapitalizacija podjetij...

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, 3.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 12/1993Inšpektorji Službe družbenega knjigovodstva pri kontroli zasebnih podjetij pogosto ugotavljajo, da je podjetje v svoje premoženje dodatno vložilo sredstva (nepremičnine in premičnine), o tem opravilo ustrezne knjižbe v svojih evidencah, vpisa v sodnem registru pa ni popravilo. Takšno ravnanje predst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Usklajevanje pokojnin

Jože Kuhelj, 3.6.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12/1993V začetku meseca marca je bil po hitrem postopku sprejet zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Uradni list RS, št. 12/93), s katerim je bil interventno spremenjen način usklajevanja pokojnin, določen v sistemskem zakonu - zakonu o pokojninskem in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 20.5.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 11/1993ZLORABA (OBLASTI, PRAVA, PRAVICE) Corruptissima res publica, plurimae leges - Tac. Ann. 3, 27. Ko je država najbolj sprijena, je največ zakonov. Obilica zakonov je za ravni sistem navadno slab znak. Po eni strani dokazuje željo vladajoče elite po absolutnem obvladovanju vseh ravni življenja v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Obisk Dominique Hascher

Alja Kratovac, 20.5.1993

Ostalo

Alja Kratovac, Pravna praksa, 11/1993V času med 21. in 24. aprilom je bil pri GZS na obisku Dominique Hascher, pomočnik generalnega sekretarja pri MTZ. Namen njegovega obiska je bil vzpostaviti stike obeh zbornic in arbitraž, ter se dogovoriti za tesnejše sodelovanje. Po osamosvojitvi Slovenije je tudi GZS pridobila drugačen status ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Mednarodna trgovinska arbitraža pri MTZ v Parizu

Alja Kratovac, 6.5.1993

Civilni sodni postopki

Alja Kratovac, Pravna praksa, 9-10/1993Mednarodna trgovinska arbitraža (v nadaljevanju MTA) v svetovnem merilu zadnje desetletje doživlja nesluten razvoj in postaja najbolj uveljavljen mehanizem za reševanje mednarodnih gospodarskih sporov. Praksa je pokazala, da se gospodarski subjekti odločajo za arbitražo zaradi njene specifične prila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit

dr. Janez Kranjc, 6.5.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9-10/1993Rek, ki ga imamo pred seboj, je pred dobrimi dva tisoč leti napisal rimski komediograf Publilij Sirec, ki smo ga v tej rubriki že večkrat srečali. Vzet je iz njegovega spisa Sententiae (C 14 (99)). Čas, ko je rek nastal, je bil za rimsko družbo in državo čas hudih političnih in moralnih pretresov. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Izjava - mnenja

dr. Janez Kranjc, 15.4.1993

Ostalo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/1993"...Slovenščine kot uradnega jezika ni mogoče učinkovito zaščititi po pravni poti, če ne temelji na trdni narodni zavesti Slovencev-, če ti ne čutijo potrebe po svojem jeziku potem ostaja pravno varstvo mrtva točka na papirju, ker vemo, da ni sodnika če ni tožnika. Seveda pa mora biti narodna zavest...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 15.4.1993

Pravoznansto

Janez Kranjc, Pravna praksa, 8/1993SODNIK Aucupia verborum sunt iudicis indigna. Dlakocepstvo je nevredno sodnika. Sodnik ne sme strank loviti na posameznih besedah. Sodnik se ne sme na razpravi boriti proti strankam, temveč si mora prizadevati, da pride čim bliže resnici. Zato mora stranke pridobiti k sodelovanju, ne pa jih zm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Odločanje o vzgoji in varstvu otrok ob razvezi zakonske zveze

mag. Mateja Končina-Peternel, 15.4.1993

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 8/1993Republika Slovenija je Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je nekdanja SFRJ ratificirala leta 1990, notificirala leta 1992(*1). Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje posamezne pravice otroka in obveznosti držav podpisnic, da otroku zagotovijo celovito pravno varstvo otroko...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 159 160 161 ... 164 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(71) 48(73) 47(54) 46(59)
45(55) 45-46(16) 44(76) 44-45(2)
43(49) 43-44(4) 42(28) 42-43(14)
41(5) 41-42(29) 40(10) 40-41(37)
39(28) 39-40(34) 38(56) 38-39(22)
37(64) 37-38(6) 36(60) 36-37(58)
35(87) 35-36(4) 34(71) 34-35(5)
33(76) 33-34(4) 32(35) 32-33(5)
31(11) 31-32(56) 30(16) 30-31(23)
29(12) 29-30(71) 28(59) 28-29(28)
27(85) 27-28(6) 26(91) 26-27(4)
25(42) 25-26(7) 24(39) 24-25(83)
Več...

Leto objave

2020(78) 2019(147) 2018(163) 2017(148)
2016(110) 2015(128) 2014(130) 2013(154)
2012(175) 2011(190) 2010(182) 2009(461)
2008(389) 2007(226) 2006(186) 2005(129)
2004(73) 2003(117) 2002(116) 2001(114)
2000(129) 1999(84) 1998(59) 1997(66)
1996(70) 1995(107) 1994(34) 1993(44)
1992(37) 1991(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov