O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 64)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Nadomestilo plače za dopust takoj po končani bolniški

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 23.1.2020

Uprava, Plače v negospodarstvu

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 3/2020Delavec se je po večletni odsotnosti (1. julij 2014-31. december 2018) zaradi bolezni vrnil na delovno mesto. Prvi dan po vrnitvi (1. januar 2019) je pričel z izrabo letnega dopusta. • Kako naj delodajalec obračuna nadomestilo delavčeve plače za letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄3

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka - poprava preteklih nejasnosti

mag. Martina Metelko Kaplan, 23.1.2020

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Martina Metelko-Kaplan, Pravna praksa, 3/2020Področje socialnih pravic in socialnega varstva je zelo raznoliko in prepleteno z občutljivimi dejanskimi okoliščinami, ki jih je v praksi težko zajeti v ustrezni abstraktni zakonski stan. Pravna vprašanja v tovrstnih sporih so zaradi posebne ranljivosti skupin, na katere se nanašajo (invalidi, upokojenci, otroci s posebnimi potrebami, slepi otroci ipd.), toliko bolj pomembna tudi z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Zaslišanje stranke pri uporabi instituta poroštva v postopku davčne izvršbe

Nataša Klančnik, 17.1.2019

Davki občanov in dohodnina

Nataša Klančnik, Pravna praksa, 3/2019Po drugem stavku prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) davčni organ začne postopek davčne izvršbe, ko davčni dolžnik, ki izkazuje davčni dolg, prenese svojo dejavnost na drugo osebo in se s prenosom želi izogniti plačilu davčne obveznosti. Gre za zakonsko poroštvo na področju javnega, davčnega prava, zato se odloča na podlagi ZDavP-2 s subsidiarno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus: concordet sermo cum vita

Janez Kranjc, 17.1.2019

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/2019Rek bi se slovensko glasil "Govorimo, kar čutimo, čutimo, kar govorimo: naj bo govorjenje usklajeno z življenjem". Vzet je iz 75. pisma Luciliju (Ep. 75, 4). V njem Seneka govori o boleznih duše. S tem ne misli pravih duševnih bolezni, marveč lastnosti, ki preprečujejo pot do modrosti. Taki bolezni sta zanj pohlep in častihlepnost oziroma popačena zmožnost presoje, ki malo vredne stvari dojema kot tisto, za kar si velja zelo prizadevati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄3

Dodatek za delovno dobo pri krajšem delovnem času zaradi invalidnosti

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 17.1.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 3/2019Delodajalec ima že 12 let zaposlenega delavca s polovičnim delovnim časom zaradi invalidnosti. Njegova osnovna bruto plača za polovični delovni čas je 1.000 evrov. Delovne dobe drugje delavec nima. Dodatek za delovno dobo po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki zavezuje delodajalca, znaša 0,5 odstotka od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Vroč kostanj nacionalnega finančnega izobraževanja

mag. Sandi Kodrič, 23.1.2014

Pravoznanstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 3/2014Ko na slovenska tožilstva in potem na sodišča pride nov primer finančne goljufije - nedavno na primer podjetje Asista Skupina in pred časom podjetje Remius - je v ospredju vnovič vprašanje finančne neozaveščenosti ali že kar pregovorne naivnosti Slovencev. Tradicija prevarantskih shem, ki so v Sloveniji naletele na plodna tla, se vleče od Catch the Casha v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, slovenski "vlagatelji" pa so svoj denar nepovratno pošiljali na razne odročne konce sveta: od Paname (Finanzas Forex) do Bolivije (Empresa Minera) z ovinkom prek Komorskih otokov (Banque Royale).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Vprašanja (ne)ustavnosti ureditve po noveli ZBan-1L

Tamara Kek, 23.1.2014

Banke, zavodi

Tamara Kek, Pravna praksa, 3/2014Dne 14. novembra 2013 je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, št. 96/13 z dne 22. novembra 2013. S sprejemom ZBan-1L so bili v 261.a, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e in 261.f členu v povezavi s 2. in 4. točko prvega odstavka 253.a člena, v 1.a točki prvega odstavka 253. člena in tretjega odstavka 253. člena, 253.b, 260.a in 260.b členu, prvem in drugem odstavku 262.a člena, drugem odstavku 262.b člena, 347. in 350a. členu na novo določeni izredni ukrepi, ki jih lahko izreče Banka Slovenije posameznim bankam z namenom zagotovitve kapitalske ustreznosti bank, in možnost uporabe pravnih sredstev zoper izrečene ukrepe. Ti ukrepi se nanašajo bodisi na konverzijo kvalificiranih obveznosti (med katere sodijo tudi podrejene obveznice NLB26) v delnice banke ali na prenehanje veljavnosti kvalificiranih obveznosti. V obeh primerih se z izrečenimi izrednimi ukrepi poseže v že nastalo dolžniško-upniško razmerje med kupcem kvalificiranih obveznosti in poslovno banko kot izdajateljico dolžniškega vrednostnega papirja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 23.1.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3/201423. januar 1776 - Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Rodil se je Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, nemški pravnik, skladatelj, kritik, pisatelj in karikaturist. 1927 - Volitve v oblastne skupščine V Sloveniji so bile izvedene prve in edine volitve v oblastne skupščine. 25. januar 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Obdavčitev nepremičnin z vidika stvarnopravne ureditve

Kuzma Dominik, Kaluža Aleš, 23.1.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Dominik Kuzma, Aleš Kaluža, Pravna praksa, 3/2014Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) je dodobra razdelil slovensko strokovno in splošno javnost. Nov davek zadeva vse, ki imajo v lasti nepremičnino, posredno pa bo imel vpliv tudi za osebe, ki so z lastniki nepremičnin ekonomsko ali pogodbeno povezane. Na kratko, zakon je v javnosti vzbudil veliko zanimanja, ki se izraža predvsem v obliki negativnih odzivov na zakon in številnih kritik uporabljenega pristopa. V članku ne bova razpravljala o politični ustreznosti zakona, želiva pa analizirati nomotehnične rešitve, ki se prekrivajo s stvarnopravnimi instituti in v stičnih točkah ustvarjajo trenja, ki so z uporabniškega vidika neželena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 24.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3/201325. januar 1949 - Svet za vzajemno gospodarsko pomoč Države vzhodnega bloka so ustanovile Svet za vzajemno gospodarsko pomoč. 1949 - Prve parlamentarne volitve v Izraelu V Izraelu so izvedli prve parlamentarne volitve. Premier je postal David Ben-Gurion. 26. januar 1907 - Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Od 1. januarja teče rok za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po novem

mag. Mojca Kunšek, 24.1.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2013S 1. januarjem je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba), ki določa oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 149. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) za: - oskrbo s pitno vodo, - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem naročanju

Potočnik Maja, Križanec Uroš, 24.1.2013

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Uroš Križanec, Pravna praksa, 3/2013Dejstvo, da Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določa obvezna plačila podizvajalcev, je splošno znano tako med naročniki kot tudi med ponudniki in podizvajalci. Zaplete pa se takoj, ko dejansko stanje odstopi od ustaljenega: če glavni izvajalec ne priznava terjatve ali celotne terjatve podizvajalca, če ima izpolnitev podizvajalca napake, če so med glavnim izvajalcem in podizvajalcem dogovorjena zadržana sredstva in celo če glavni izvajalec pred prejemom plačila naročnika poplača podizvajalce. Težave pri reševanju takih vprašanj, ki so v praksi pogosta in tudi običajna, kažejo na nerazumevanje instituta neposrednega plačila podizvajalcem. Glede na to, da se v zvezi s pravno naravo tega instituta ne more poenotiti niti pravna stroka, subjektom, ki jih predmetni institut prizadeva, ne preostane nič drugega, kot da poiščejo konkretne odgovore na konkretna vprašanja, kar je tudi namen tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Pravila delovanja socialnih podjetij so določena. Kaj pa strategija?

mag. Mojca Kunšek, 26.1.2012

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2012S 1. januarjem 2012 se je začel uporabljati Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), katerega namen je razvoj nevladnega sektorja, prostovoljnega dela, socialne vključenosti ranljivih skupin in dvig stopnje zaposlenosti. Gre namreč za predpis, ki naj bi omogočil, da se vsaj večji del ekonomije vzpostavi na drugih, družbeno sprejemljivejših in bolj humanih temeljih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Clementia, in quamcumque domum pervenerit, eam felicem tranquillamque praestabit

Janez Kranjc, 26.1.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/2012Rek je vzet iz Senekove razprave o blagosti (I, 5, 4). Po naše bi se glasil: "Blagost napravi srečno in mirno vsako hišo, v katero vstopi."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

Sodno pravo Evropske unije

dr. Rajko Knez, 26.1.2012

Kultura in umetnost

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 3/2012Ko bralec v roke vzame knjigo Sodno pravo Evropske unije (GV Založba, Ljubljana 2011, 348 strani), najbrž pomisli vsaj na dvoje: ali v EU obstaja veja prava, ki se imenuje sodno pravo, in kakšna je njena vsebina. Knjiga, ki jo je napisal dr. Matej Avbelj, odstopa od klasičnih knjig s tako problematiko. Ne le po naslovu, temveč tudi po vsebini. Navajeni smo namreč na pristop, ko avtorji opisujejo posamezne postopke oziroma tožbe pred Sodiščem EU. Pričujoča knjiga pa nam razkriva, da ni nujno treba vedno upoštevati takega pristopa in da obstajajo tudi drugačni načini, kot na primer analiza postopkov z vidika strank postopkov pred Sodiščem EU, Sodiščem splošne pristojnosti in Sodiščem za uslužbence. Knjiga preprosto izhaja z drugačnih zornih kotov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄3

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 26.1.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3/201227. januar 1910 - Edvard Kardelj Rodil se je slovenski politik, marksistični teoretik, publicist in predvojni komunist Edvard Kardelj. Bil je med ustanovitelji Osvobodilne fronte, član vrhovnega štaba Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in član predsedstva AVNOJ. Po letu 1945 je bil n
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Stroški kazenskega postopka

Blaž Kovačič-Mlinar, 27.1.2011

Kazenski postopek

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, Pravna praksa, 3/2011Kakšna je pravna podlaga za odločitev o temelju za povračilo stroškov, nastalih v postopku oprave posameznih preiskovalnih dejanj pred okrajnim sodiščem, ko državni tožilec zavrže kazensko ovadbo, oškodovanec pa ne prevzame pregona in zato se kazenski postopek niti ne začne? Sodišče namreč v takem primeru ne izda nobene odločbe o glavni stvari, katere del bi bila tudi stroškovna odločitev, stroški v zvezi z zagovornikom pa so osumljencu vsekakor nastali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

S spremembami ZDoh-2 do pravičnejše davčne obravnave dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti

Mojca Kunšek, 27.1.2011

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2011Ob koncu preteklega leta je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), ki med drugim prinaša spremembe pri obdavčitvi dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti. Namen teh sprememb je odmera dohodnine od dejansko prejetih kmetijskih subvencij, in ne več na podlagi povprečnih zneskov subvencij, kar v skladu z opozorili Varuha človekovih pravic vodi do primernejše in pravičnejše odmere dohodnine. Z novelo ZDoh-2H se uvajata dve bistveni spremembi:
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Ureditev lobiranja civilne družbe je omejujoča

Blaž Kovač, 27.1.2011

Uprava

Blaž Kovač, Pravna praksa, 3/2011Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIPK) je prelomen, saj je opredelil pravna pravila lobiranja in uvedel registracijo lobistov. Opozoriti pa je treba, da je glede delovanja civilne družbe omejevalen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Slovenian Law Review

Janez Kranjc, 27.1.2011

Kultura in umetnost

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 27.1.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3/2011Rodil se je eden od ustanoviteljev ameriške neodvisnosti in demokracije, človek ki je nekdanjim britanskim kolonijam v Severni Ameriki dal ime Združene države Amerike. V Delhiju je fanatični hinduist ustrelil indijsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Grda pojava v domačem borznem ogledalu

Robert Kleindienst, 27.1.2011

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 3/2011Na evropskih in drugih kapitalskih trgih v svetu smo v zadnjih dveh letih priča izjemnemu razcvetu, slovenske delnice po donosnosti v tem času pa lahko uvrstimo prav na rep - ob bok grškim. Žal to ni naključje, saj so borzni dogodki celo v Sloveniji le zrcalna slika gospodarskih razmer.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄3

Bene facta male locata male facta arbitror

Janez Kranjc, 27.1.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 3/2011Rek izvira od Enija, navaja pa ga Cicero v svojem spisu o dolžnostih (De off. 2, 62). V slovenskem prevodu bi se glasil: "Slabo naloženo dobro delo štejem za slabo delo." Cicero navaja Enijeve besede, ko razpravlja o darilih. Potem ko obdela darila, ki jih dajejo ljudstvu različni javni funkcionarji, da bi si pridobili njegovo naklonjenost ob volitvah ali sicer, se loti razprave o darilih, ki jih dajemo zaradi darežljivosti. Pri tem moramo po njegovem mnenju ravnati različno glede na dejanski položaj prejemnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

mag. Mojca Kunšek, 24.1.2008

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2008Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007 Pri oddaji dohodnine se bomo srečali z novim institutom, tj. ugovorom, ki ga bodo lahko vložili vsi tisti davčni zavezanci, ki se z informativnim izračunom dohodnine Davčne uprave RS, poslanim do 31. maja 2008, ne bodo strinjali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Priznanje vodnih pravic

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 24.1.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 3/2008univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje O vodnih pravicah je bilo v PP objavljenih že kar nekaj prispevkov. Glede na nekatere očitke v javnosti, da država neupravičeno zahteva pridobitev vodne pravice na novo, čeprav je v preteklosti ta pravi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

2020(2) 2019(3) 2014(4) 2013(3)
2012(4) 2011(7) 2008(7) 2007(7)
2006(2) 2005(3) 2003(4) 2002(1)
1999(1) 1998(6) 1997(3) 1995(2)
1993(2) 1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov