O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Odpoved odpravnini v poravnavi

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 20.2.2020

Obligacije, Civilni sodni postopki

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 7/2020Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Odpravnine mu ni izplačal. Delavec je vložil tožbo in vtožuje nezakonitost odpovedi ter terja plačilo odpravnine. • Ali se delavec in delodajalec na poravnalnem naroku lahko dogovorita za nižje izplačilo odpravnine, kot gre delavcu po zakonu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Soglasje za nadurno delo nad 170 ur

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 20.2.2020

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 7/2020• Ali mora zaposleni za vsakokratno preseganje kvote nadurnega dela podpisati izjavo ali je dovolj, da jo podpiše, ko doseže kvoto 170 nadur, in izjava zadostuje do preseganja 230 nadur?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Uporaba ZJN-3 za pravne storitve

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 14.2.2019

PRORAČUN

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Pravna praksa, 7/2019Članek obravnava vprašanje, ali so javni naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) pri oddajanju naročil s področja pravnih storitev (kamor med drugim spadajo tudi odvetniške storitve) zavezani ravnati skladno z določili ZJN-3, ki veljajo za naročila (splošnih) storitev. Kot bomo videli, je uporaba ZJN-3 odvisna tako od vrste pravnih storitev kot tudi od ocenjene vrednosti naročila. Od okoliščin posameznega primera bo tako odvisno, ali se bo pri naročilu pravnih storitev ZJN-3 sploh uporabljal, ali se bo za naročilo uporabljal poseben poenostavljeni postopek, ali pa bo naročnik zavezan upoštevati le splošna načela iz ZJN-3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Ustavitev inšpekcijskih postopkov med zakonitostjo in uslužnostjo strankam

dr. Polonca Kovač, 14.2.2019

Uprava, Inšpekcije

dr. Polonca Kovač, Pravna praksa, 7/2019Cilj upravnih razmerij med oblastjo in posameznimi osebami je razrešiti kolizijo med nadrejenim javnim interesom ter pravicami in pravnimi koristmi posameznikov. Te položaje pokrivajo inšpekcijski postopki, ko pristojni organi preventivno in po potrebi kurativno in represivno ugotavljajo morebitne odstope zavezancev od predpisanega ravnanja. Toda pogosto v upravni in celo sodni praksi ni jasno, kdaj ustaviti inšpekcijski postopek, pri čemer je izhodiščno treba razumeti ratio upravnih zadev in razlikovati med matičnim in izvršilnim upravnim postopkom. K temi zato pristopim z razlago pomena inšpekcij in vrst postopkov, nakar prikažem, kdaj naj s postulatom zakonitosti (ne) pride do ustavitve enega ali drugega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

ECB in interesne skupine proti Sloveniji

dr. Alenka Žnidaršič Kranjc, 14.2.2019

Banka Slovenije

dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, Pravna praksa, 7/2019Konec januarja je Evropska komisija (EK) proti Sloveniji sprožila postopek pred Sodiščem EU, saj naj bi naša država kršila nedotakljivost arhivov Evropske centralne banke (ECB) in dolžnosti lojalnega sodelovanja v postopku zasega dokumentov med preiskavo v Banki Slovenije (BS), povezano s sanacijo bank leta 2013. Naša oblast se čudi, da nas tožijo, mene pa preseneča vnema, s katero ECB varuje BS pred slovensko državo in pri tem uporablja kot vzvod zaščito svojih arhivov. Kje so motivi ECB za tožbo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom mag. Sabine Jereb

Helena Kovač, 14.2.2019

Kultura in umetnost

Helena Kovač, Pravna praksa, 7/2019Gradbeni zakon (GZ) je v veljavi dobro leto, od tega se uporablja že pol leta. Avtoričin uvodni del k zakonu je pomemben, saj kot soustvarjalka GZ suvereno pojasni njegova temeljna izhodišča, vsebino in cilje nove gradbene zakonodaje. Knjiga ima dva dela. Prvi vsebuje uvodna pojasnila z 12 poglavji na 120 straneh, kjer so opisane ključne vsebinske spremembe nove zakonodaje. V drugem delu knjige je GZ, ki se zaključi s stvarnim kazalom. Knjigo na 227 straneh je februarja 2018 izdala založba Uradni list RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

DRUŽINSKO PRAVO: Sporazumna razveza zakonske zveze - notarski zapis

Mateja Končina-Peternel, 24.2.2005

Odvetništvo in notariat, Zakonska zveza in družinska razmerja

Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 7/2005Ali naj notarski zapis, ki ga morata zakonca priložiti predlogu za sporazumno razvezo zakonske zveze v skladu s 64. členom ZZZDR, vsebuje tudi sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok in o otrokovih stikih s staršema? Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

VARSTVO OKOLJA: Spremljanje stanja okolja - monitoring okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 24.2.2005

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7/2005Namen varstva okolja je po 2. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 41/04) spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega življenja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zato je izredno pomembno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

VARSTVO OKOLJA: Trg ne (more) zavarovati okolja

Boštjan Koritnik, 24.2.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7/2005Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Pravo in spolno nadlegovanje

mag. Valerija Jelen-Kosi, 19.2.2004

Delovna razmerja

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 7/2004Kot ženska in pravnica sem bila nemalo presenečena ob branju članka dr. Božidarja Veljkovića "Pravo in spolno nadlegovanje" (PP, št. 6/04). Za trenutek se mi je zazdelo, da z avtorjem ne živiva v isti državi in družbi ali pa mogoče celo v istem času. Raje bom pustila ob strani dejstvo, kako "norm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Čakalna doba 35 ur - kje so pravni argumenti zoper takšno ravnanje?

dr. Rajko Knez, 19.2.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Predpisi o carini in prosti trgovini

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2004Kolona tovornjakov, ki čakajo na prestop meje na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba - Šandrež je bila včeraj ob 17. uri dolga že 14 kilometrov, v njej je stalo okrog 550 tovornjakov, čakalna doba za prestop meje pa se je gibala med 25 in 35 urami. STA - 10. 2. 2004 1. Uvod Kolone tovornjakov, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Koncesije, koncesije ...

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 19.2.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7/20041. Pojem Pojma koncesije in koncesijskega razmerja kot pogodbenega razmerja ni mogoče enotno opredeliti, saj obstajajo različne koncesije, tako po vsebini kakor tudi po obliki, zlasti pa po načinu izvajanja dejavnosti na podlagi koncesije. V svetovnem merilu jih lahko najdemo v različnih pojav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Urejanje položaja direktorjev javnih zavodov

dr. Erik Kerševan, 19.2.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 7/2004Položaj direktorjev javnih zavodov je v zadnjem času predmet različnih pravnih, pa tudi širših družbenih kritik in analiz, tako z vidika njihovega položaja - pri čemer povzročajo bolj živahne polemike predvsem njihove plače - kot tudi z vidika njihove odgovornosti. Ugotoviti je mogoče, da se pri ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Je meja res jasna?

Drago Kos, 28.2.2002

Uprava

Drago Kos, Pravna praksa, 7/2002Ob koncu januarja je na Otočcu potekal posvet o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ter etiki izpostavljenih poklicev in funkcij s provokativnim naslovom "Je meja jasna?". To je bil posvet, ki je poskusil določiti položaj, vsebino in dodatne zahteve za opravljanje pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Miran Kalčič, 28.2.2002

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 7/2002Kaj pomeni četrti odstavek 193. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ureja posebno obliko dodane dobe? Po navedeni določbi se namreč zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu, za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Društva: Pridobitna dejavnost društev

Vida Kokalj, 28.2.2002

Društva, javni shodi, prireditve

Vida Kokalj, Pravna praksa, 7/2002Društva so po svojem bistvu prostovoljna združenja, ki jih ustanovitelji ustanavljajo zaradi uresničevanja skupnega namena in ciljev, katerih doseganje je lažje ali pa edino mogoče v povezavi z drugimi, preko opravljanja določene, praviloma trajne, skupne dejavnosti. Za doseganje tega namena in cilj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Slovenščina v pravni praksi (76.del): Kako beremo pravopisni slovar: printer in lizing

dr. Monika Kalin-Golob, 28.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 7/2002Prejšnji četrtek, 21. februarja, smo praznovali svetovni dan maternih jezikov. Zasebne radijske postaje so to priložnost izkoristile za kontaktne oddaje, v katerih so poslušalci razmišljali o odnosu Slovencev do maternega jezika. Če pustimo ob strani skoraj simptomatični skrajni purizem do besed ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Pravo Evropske unije

dr. Rajko Knez, 28.2.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 7/2002V zbirki Pravna obzorja v sodelovanju med Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Cankarjevo založbo je izšla monografija prof. dr. Petra Grilca in mag. Tomaža Ilešiča v dveh knjigah z naslovom Pravo Evropske unije. V prvi knjigi se predstavita oba kot soavtorja, druga knjiga pa je rezultat samosto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Dodatek za rekreacijo in regres za letni dopust

Jože Kuhelj, 8.3.2001

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 7/2001Sodelavec, ki se je upokojil lani februarja, je v maju prišel v podjetje po potrdilo, da v družbi ni prejel regresa za letni dopust. Kot upokojenec je v juniju prejel prvi del dodatka za rekreacijo (preden je bil izplačan regres za letni dopust v družbi), v novembru pa drugi del tega dodatka. Od dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Varnost: Še enkrat o "pooblastilih" varnostnikov

mag. Bećir Kečanović, 8.3.2001

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 7/2001O tej problematiki je bil v pp, št. 3-4/01 objavljen prispevek dr. Tomaža Časa, v katerem se avtor loteva zasebno-varnostnih "pooblastil" predvsem de lege lata. Pri tem korektno opozarja, da so posamezne zakonske rešitve na tem področju pomanjkljive. V zvezi s tem pa je še nekaj odprtih vprašanj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Vaja v argumentiranju

mag. Matevž Krivic, 8.3.2001

Predsednik republike, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 7/2001"Je lahko nekdo trikrat izvoljen za Predsednika Republike?" Andrej Kristan je na to temo pred nekaj tedni (v PP, št. 3-4/2000) objavil prav zanimivo "vajo v argumentiranju" (moja oznaka). Začel jo je s prikazom svojega začetnega trdnega prepričanja o popolni jasnosti določbe 103. člena ustave ("P...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Seminar: EUROPOLIS

Martina Kocjan, 8.3.2001

Banke in hranilnice, Monetarni predpisi

Martina Kocjan, Pravna praksa, 7/2001Vprašanja prihodnosti Evrope najbolj zadevajo mlade, pa naj gre za Evropsko unijo ali za iskanje alternativ, v katero bo to generacijo splet okoliščin morebiti prisilil. Da bi se znali prav odločati in razmišljati, je ELSA Ljubljana 21. in 22. februarja v prostorih Centra Evrope v Ljubljani organizi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Davčni režim največjih ugodnosti v Evropski uniji

mag. Boris Kostanjevec, 8.3.2001

Davki občanov in dohodnina

mag. Boris Kostanjevec, Pravna praksa, 7/2001V tem članku bomo razpravljali, ali so države članice EU dolžne obravnavati rezidente drugih držav članic po režimu največjih ugodnosti. Glede na negotovost, ki jo je povzročilo dejstvo, da se Evropsko sodišče ukvarja z vprašanji diskriminacije, se pojavljajo dvomi, ali je dovoljeno ponujati reziden...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Varstvo okolja: Sanacije čezmernega obremenjevanja okolja

Adrijana Viler-Kovačič, 8.3.2001

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 7/2001Pojem "sanacija" izhaja iz latinske besede "sanatio", kar pomeni "zdravljenje". Od prvotne uporabe v medicini se je ta pojem počasi udomačil tudi na drugih področjih družbenega življenja, tako v gospodarstvu, kulturi, gradnji, bančništvu kakor tudi na področju varstva okolja. V vseh teh sferah je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Slovenščina v pravni praksi (44.del): Osebna in lastna imena (1)

dr. Monika Kalin-Golob, 8.3.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 7/2001Ravno pravi čas je na moj elektronski naslov prišlo vprašanje bralke iz Celja. Pravi čas zato, ker bomo lahko razpravljanju o stvarnih lastnih imenih dodali še pregled težavnih mest pri osebnih lastnih imenih. Ta seveda niso težavna glede pisanja velike in male začetnice, ampak glede sklanjanja, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2020(2) 2019(4) 2005(3) 2004(4)
2002(5) 2001(7) 2000(1) 1999(3)
1998(1) 1997(5) 1996(4) 1995(5)
1994(1) 1993(1) 1992(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov