O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Brexit in pravice intelektualne lastnine: kaj lahko pričakujemo?

Kotnik Jesih Timotej, Zonta Tilen, 30.1.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Intelektualna lastnina

Timotej Kotnik-Jesih, Tilen Zonta, Pravna praksa, 4/2020Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (v nadaljevanju: EU) 31. januarja 2020 je neizbežen. Kljub temu da bo politična kalvarija, ki se vleče že polčetrto leto, končno dobila epilog, se pravne zagate šele začenjajo. V zraku je še veliko nerešenih vprašanj in negotovosti, med njimi tudi usoda pravic intelektualne lastnine po brexitu. Ali bodo avtorska dela še naprej enako varovana tudi na Otoku? Kaj se bo zgodilo z znamkami EU in modeli Skupnosti, ki naj bi veljali na celotnem ozemlju EU? Bo registracija evropskih patentov še možna?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Država Izrael proti Adolfu Eichmannu

mag. Urška Klakočar Zupančič, 30.1.2020

Pravoznanstvo

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 4/2020Dne 23. maja 1960 je izraelski ministrski predsednik David Ben-Gurion oznanil, da so Mossadovi agentje ugrabili notoričnega nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna (1906-1962), ki je bil eden glavnih organizatorjev holokavsta. Južnoameriška država Argentina, ki je bila Eichmannovo zatočišče od julija 1950, je Izrael nemudoma obtožila kršenja njene suverenosti in o tem obvestila Organizacijo združenih narodov. Junija 1960 se je Varnostni svet OZN sestal na izrednem srečanju in obsodil ravnanje izraelske varnostne agencije. Kljub temu je odločil, da Izrael lahko obdrži Eichmanna, argentinska vlada pa lahko zahteva reparacije. Diplomatska kriza se je končala z dolgim opravičilom izraelskega premierja. Sojenje odgovornemu za "končno rešitev judovskega vprašanja" v nacistični Nemčiji se je v Jeruzalemu začelo 11. aprila 1961, končalo pa 15. decembra istega leta. Eichmann je bil spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. Na zadnji dan maja 1962 malo pred polnočjo je bil usmrčen z obešanjem, njegovo telo pa so sežgali in pepel raztresli v morje daleč za izraelskimi teritorialnimi vodami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Ali je šolar z odločbo o posebnih potrebah "zmerno, težje ali težko duševno prizadet otrok" za namen KPDBS?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.1.2020

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 4/2020Po Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije delavcu pripadajo dodatni trije dnevi letnega dopusta, če neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadetega otroka. • Kako in na podlagi česa lahko delodajalec ve, kdaj delavec izpolni ta pogoj? • Ali zadošča odločba Zavoda RS za šolstvo o otrokovih posebnih potrebah?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Nescio nec me pudet, fateri nescire, quod nesciam

Janez Kranjc, 30.1.2020

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/2020Misel je vzeta iz filozofskega spisa Pogovori v Tuskulu (Tusc. I, 60), ki ga je Cicero napisal leta 45 pr. Kr. in ga posvetil enemu od kasnejših Cezarjevih morilcev Marku Juniju Brutu. Slovensko bi se glasila "Ne vem in ni me sram priznati, da ne znam, česar pač ne znam."
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Kopičenje letnega dopusta zaradi bolniškega dopusta

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 24.1.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 4/2019Delavec je že od 1. januarja 2015 v bolniškem staležu. 31. decembra 2018 se je invalidsko upokojil. Delodajalec mu je vsako leto odsotnosti v zakonitem roku izdal obvestilo o odmeri letnega dopusta v trajanju 28 dni po naslednjih zakonskih kriterijih: ker dela pet dni v tednu, je njegova osnova 20 dni, in ker je starejši delavec, še dodatni trije dnevi. Po kolektivni pogodbi pa mu zaradi dela ob nedeljah pripadata dva dneva, zaradi dela v deljenem delovnem času dva dneva in na osnovi zahtevnosti dela še en dan. Delavec je po upokojitvi delodajalcu poslal zahtevek za izplačilo neizrabljenega letnega dopusta za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2018. • Ali je delavec upravičen do izplačila neizrabljenega letnega dopusta zaradi bolezni? • Za katera leta (obdobje) je delodajalec delavcu dolžan izplačati nadomestilo za neizrabljen letni dopust?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Sprememba gradbene pogodbe v javnem naročanju

mag. Matjaž Kovač, 24.1.2019

PRORAČUN, Obligacije

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 4/2019Namen pravil o javnem naročanju je zagotoviti enako obravnavo in odprto konkurenco v Evropski uniji. To pomeni, da naročnik nima nujno proste diskrecije za spremembo veljavnih pogodb, čeprav sta takšno možnost z izbranim ponudnikom vključila v pogodbo. Če bi stranki spremenili pogodbo, sklenjeno na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja, lahko pride do - pogosto spregledane - posledice, da taka sprememba lahko pomeni tudi nezakonito državno pomoč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Nova instrumenta UNCITRAL za priznanje in izvršitev mednarodnih poravnav, doseženih v mediaciji

Djinović Marko, Kos Andrejka, 24.1.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Marko Djinović, Andrejka Kos, Pravna praksa, 4/2019UNCITRAL je 25. junija 2018 na svoji 51. seji soglasno potrdil besedilo nove multilateralne Konvencije Združenih narodov o mednarodnih poravnavah, doseženih v mediaciji (imenovane tudi Singapurska konvencija), in ga predlagal v sprejem Generalni skupščini Združenih narodov. Hkrati je sprejel tudi dopolnjen Vzorčni zakon o mednarodni gospodarski mediaciji in mednarodnih poravnavah, doseženih v mediaciji (v nadaljevanju Vzorčni zakon), ki v novem tretjem poglavju zrcali vsebino Singapurske konvencije. S tem mednarodna gospodarska mediacija dobiva nov zagon. Singapurska konvencija bo odprta za podpis držav 1. avgusta 2019 v Singapurju, po tem pa na sedežu Združenih narodov v New Yorku. V prispevku analizirava vsebino predloga Singapurske konvencije in se spogledujeva z idejo, da bi bilo za Slovenijo koristno, če bi med prvimi državami ratificirala konvencijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Plačevanje prispevkov za upokojenca, prejemnika tuje pokojnine

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 24.1.2019

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 4/2019Na podlagi pogodbe o občasnem in začasnem delu pri nas dela upokojenka, ki je slovenska državljanka, vendar prejema pokojnino v Italiji. Ko smo jo prijavili v M12, je zavod prijavo zavrnil. • Ali to pomeni, da nam te upokojenke ni treba prijaviti v M12?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

(Pol)avtomatska anonimizacija sodb

dr. Aljaž Košmerlj, 24.1.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Aljaž Košmerlj, Pravna praksa, 4/2019V skladu z načelom transparentnosti slovenski pravosodni sistem stremi k javni objavi sodb sodišč z vseh stopenj. Objavljene pomembnejše sodbe so vsakomur brezplačno dostopne na spletnem portalu http://www.sodnapraksa.si . Po 6. členu Sodnega reda, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2017, je za objavljanje sodne prakse pristojno Vrhovno sodišče RS. Pred objavo je treba besedila sodb anonimizirati. Anonimizacija predstavlja tehniko varovanja osebnih podatkov, ki ščiti zasebnost strank in drugih udeležencev v postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Nova direktiva o javnih naročilih - kakovost namesto najnižje cene

Knez Igor, Friedl Andrej, 30.1.2014

PRORAČUN

Igor Knez, mag. Andrej Friedl, Pravna praksa, 4/2014Sprejeta je bila nova evropska Direktiva o javnih naročilih, s katero se želi doseči cilje, kot so povečanje učinkovitosti javne porabe, olajšanje sodelovanja malih in srednje velikih podjetij pri oddaji javnih naročil, zlasti čezmejnih ponudnikov, poenostavitev in večja prožnost postopkov, spodbujanje e-naročanja, strateška uporaba javnega naročanja za varstvo naravnega okolja in spoprijemanje s klimatskimi spremembami, krepitev družbene odgovornosti, spodbujanje inovacij, zaposlovanje, javno zdravje idr. V normativnih rešitvah upošteva tudi prakso Sodišča EU. Ta direktiva je del celovite reforme evropskega javnega naročanja. Razen nekaterih rešitev, za katere je predviden daljši rok, bodo morale države članice z njo uskladiti svoje predpise v dveh letih od njene uveljavitve. To bo dobra priložnost za izvedbo sistemske reforme našega javnega naročanja, ki jo po predlogih Gospodarske zbornice Slovenije nujno potrebujemo. Kratko bova opozorila le na nekatere glavne novosti, ki jih prinaša Direktiva, še zlasti na novo opredeljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki ga Direktiva uvaja kot pravilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Naravovarstveno soglasje in molk organa

mag. Adrijana Viler Kovačič, 30.1.2014

Urejanje prostora, Upravni postopek in upravne takse

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 4/2014Naravovarstveno soglasje je akt, ki ima pravno podlago v Zakonu o ohranjanju narave (ZON). Ker je večkrat tudi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, se postavlja vprašanje, ali deli pravno usodo vseh soglasij, o katerih govori Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), med katerimi so tudi soglasja v varovanih območjih po ZON, in po katerem se v primeru molka organa šteje, kot da je bilo soglasje izdano (domneva pozitivne odločitve).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 30.1.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/201430. januar 1882 - Franklin Delano Roosevelt Rodil se je ameriški politik Franklin Delano Roosevelt, edini, ki je bil za predsednika države izvoljen štirikrat zapored. Uvedel je novo ekonomsko politiko, imenovano New Deal in bil eden od pobudnikov ustanovitve Združenih narodov. 1948 - M
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Docere magistri est, discere puerorum

Janez Kranjc, 30.1.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/2014Rek bi se po naše glasil "Naloga učitelja je, da uči, učencev, da se učijo". Avtorja in časa njegovega nastanka žal ne poznamo. Izobraževanje je temelj osebnega in družbenega napredka. Na osebni ravni omogoča osebnostno zorenje in ustvarjalnost. Znanje podira predsodke in odpira nova obzorja. Neuk
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Človekove pravice v zlati kletki mednarodnega prava

Špela Kunej, 30.1.2014

Varstvo človekovih pravic

Špela Kunej, Pravna praksa, 4/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je na dan človekovih pravic, 10. decembra 2013, odločalo in v začetku letošnjega leta izdalo težko pričakovano sodbo v zadevi Jones in drugi proti Združenemu kraljestvu. Kljub pozornosti, ki spremlja sodbo, in kljub njeni nedvomni pomembnosti za evropsko pravo človekovih pravic in njegov (podrejeni) odnos do mednarodnega javnega prava pa je odločitev ESČP povsem v skladu z njegovo dosedanjo sodno prakso in temu primerno niti najmanj presenetljiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Legalnost javnih protestov

Vida Kokalj, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Vida Kokalj, Pravna praksa, 4/2013Vse oblike javnih zbiranj so dovoljene, vendar to ne pomeni, da določb zakona, ki določa pravila tako za organizatorje kot tudi udeležence javnih zbiranj, ni treba upoštevati. Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), razen njegovega 6. člena, ni zakon, ki bi urejal pravico do mirnega zbiranja, ta je že opredeljena in varovana z Ustavo, temveč je predpis s področja javnega reda, ki s svojimi določbami zagotavlja varovanje reda, javnega reda in drugih vrednot, tudi varovanih z Ustavo in zakoni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja

Friedl Andrej, Knez Igor, 31.1.2013

PRORAČUN

mag. Andrej Friedl, Igor Knez, Pravna praksa, 4/2013Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki ob prenosu Direktive št. 2009/81/ES o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti prinaša tudi nekaj koristnih popravkov, vendar ne ključnih izboljšav, ki jih zahteva gospodarstvo. Predlagatelj napoveduje celovitejšo reformo ob prenosu nove evropske direktive o javnem naročanju, ki naj bi začela veljati še letos. Dotaknili se bomo le nekaterih bistvenih zahtev na področju gradbeništva, s katerimi bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vztrajala v nadaljnji reformi javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Non accepimus brevem vitam, sed fecimus

Janez Kranjc, 31.1.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/2013Misel je vzeta iz Senekovega spisa o kratkosti življenja (De brevitate vitae 1, 4). Slovensko bi se glasila "Življenja nismo prejeli kratkega, temveč smo ga (takega) naredili". Seneka v svojem spisu razmišlja o življenju, ki človeka trajno bogati. Do tega lahko pridemo, če znamo svoj čas prav uporabiti. Hitenje pomeni zapravljanje časa za nepomembne stvari. Življenje ljudi, ki neprestano hitijo, je po njegovem kratko in nemirno. Pravega življenja se lahko učimo le od modrecev. Samo oni znajo namreč najti ravnotežje med smislom in časom, med zares pomembnim in tistim, ki se nam táko samo zdi. Človek navadno občuti le tek časa, ne zaveda pa se svojega življenja. Zato ga zares živi le majhen del.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 31.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/201331. januar 1946 - Ustava FLRJ Ustavodajna skupščina Jugoslavije je sprejela prvo ustavo Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki je bila podlaga za slovensko in druge republiške ustave. Ustava je najpomembnejša proizvodna sredstva in ves tuji kapital razglasila za državno last, uvedla
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Čas velikih sprememb

dr. Igor Kaučič, 2.2.2012

Kultura in umetnost

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 4/2012Pri založbi Didakta je izšla knjiga dr. Franceta Bučarja Čas velikih sprememb (Radovljica 2011, 356 strani) s predgovorom dr. Ernesta Petriča. Profesor France Bučar je eden naših najbolj pronicljivih in kritičnih mislecev današnjega časa. Poleg tega pa je tudi izjemno plodovit pisec, saj je
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN

Vida Kostanjevec, 2.2.2012

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 4/2012V okvir ustavne pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave) sodi tudi pravica do začasnega sodnega varstva. Eden od vidikov te pravice je zagotovitev ustreznih procesnih zavarovanj, ki preprečujejo, da bi v času postopka pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi povzročila, da bi sodno varstvo ostalo brez pomena. Med taka zavarovanja sodijo tudi začasne odredbe. To so začasni ukrepi, ki jih na pobudo upravičenca odredi pristojno sodišče z namenom, da se bodisi zavaruje morebitna bodoča izvršba upnikove terjatve (t. i. zavarovalne odredbe) ali pa preprečijo ravnanja, zaradi katerih bi sodno varstvo upnikove terjatve ostalo brez pomena in zaradi katerih bi mu nastala nenadomestljiva škoda (t. i. urejevalne, regulacijske odredbe). V sodnih sporih s področja javnih naročil je bilo zavarovanje z začasnimi odredbami mogoče doseči že pred uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), saj so začasne odredbe sicer na splošno, vendar dovolj natančno urejene v 266.-279. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). ZPVPJN zdaj po vzoru nekaterih drugih zakonov (na primer na področju avtorskih pravic ali industrijske lastnine) uvaja specialno ureditev. V tem oziru je zamisel zakonodajalca v skladu z ZIZ, ki v drugem odstavku 1. člena izrecno določa, da lahko vprašanja sodne izvršbe poseben zakon uredi tudi drugače in da se pri taki (specialni) ureditvi glede vseh vprašanj, ki s specialnim zakonom niso posebej urejena, uporabljajo določbe ZIZ. Razlogi za specialno ureditev iz gradiv, ki so bila podlaga za sprejem ZPVPJN, sicer niso
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 2.2.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/20123. 3. februar 1758 - Valentin Vodnik il se je slovenski pesnik in časnikar, razsvetljenec Valentin Vodnik, eden od utemeljiteljev slovenskega jezikovnega, narodnega in kulturnega razvoja. 1958 - Beneluks Ustanovljena je bila gospodarska skupnost med Belgijo, Nizozemsko in Luksembur
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Spremembe delovne zakonodaje so nujne

dr. Barbara Kresal, 2.2.2012

Delovna razmerja

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 4/2012Vlada se je 19. januarja letos seznanila z informacijo o bistvenih predlogih in področjih sprememb Zakona o delovnih razmerjih in naložila Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da pripravi besedilo zakonskih sprememb. Med drugim je bilo v tej informaciji izpostavljeno, da za slovensko gospodarstvo že več let velja ocena, da ni dovolj konkurenčno, da so stroški dela previsoki in da je trg dela preveč tog, k čemur "prispevata veljavni sistem davkov in prispevkov ter sistem kolektivnih pogajanj, v določeni meri pa tudi veljavni Zakon o delovnih razmerjih". Menim, da so spremembe delovne zakonodaje nujne. Zakon o delovnih razmerjih je sicer v izhodiščih in glede mnogih rešitev dober zakon, ureditev nekaterih institutov pa se je izkazala za neustrezno in neučinkovito, na kar stroka opozarja že več let, in nudi tudi zelo jasne predloge za izboljšanje. Upati je, da bo v postopek priprave predloga sprememb Zakona o delovnih razmerjih, in sicer v vseh fazah, poleg socialnih partnerjev čim bolj vključena tudi stroka in da bodo čim bolj upoštevana strokovna stališča. Naj opozorim, da ocene glede (ne)fleksibilnosti slovenskega trga dela sploh niso tako
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi

Robert Klun, 2.2.2012

Delovna razmerja

Robert Klun, Pravna praksa, 4/2012Konkretna dilema, ali je mogoče v državni upravi na strokovno-tehničnem delovnem mestu zaposliti tujca, s katero sem se soočil pri nedavnem postopku zaposlovanja, in branje članka Zaposlovanje tujcev v javni upravi sta me spodbudila k podrobnejši analizi te problematike. Svoj prispevek sem zato usmeril v vprašanje izpolnjevanja po moji presoji dveh ključnih pogojev za zaposlovanje tujcev v javni upravi, s poudarkom na zaposlovanju v državni upravi, in sicer znanja uradnega jezika, tj. slovenščine, in državljanstva Republike Slovenije. Znanje slovenskega jezika
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Evropska ekonomska srebrenica

mag. Robert Kleindienst, 2.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 4/2012Še pred nekaj leti je kazalo, da so zaradi procesa globalizacije ekonomske meje med razvitimi državami izbrisane. Evropa se je v zadnjem letu kljub prostemu prehodu blaga in storitev, dela in kapitala ter celo enotni valuti razdelila med pridne (pretežno severnjake) in malopridne (pretežno južnjake), še večji razkorak pa se je pokazal med ZDA in Evropo. Razlika med ZDA in Evropo se najbolj jasno kaže v hitrosti ukrepanja po nastopu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 3.2.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/2011Rodil se je slovenski pesnik in časnikar, razsvetljenec Valentin Vodnik, eden od utemeljiteljev slovenskega jezikovnega, narodnega in kulturnega razvoja. Ustanovljena je bila gospodarska skupnost med Belgijo, Nizozem
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(4) 2019(5) 2014(5) 2013(4)
2012(6) 2011(3) 2008(4) 2007(11)
2006(1) 2005(4) 2003(5) 2002(2)
2000(5) 1999(2) 1998(4) 1997(5)
1995(1) 1993(1) 1992(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJK LMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov