O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 8 / 8
Dokumenti od 176 do 199 (od skupaj 199)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄20-21

Prinesen ali prinešen?

dr. Nataša Hribar, 21.5.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 20-21/2015V nekem časopisu sem pred kratkim mimogrede ošvrknila naslov Sobotni kapučin, prinešen v posteljo. Najprej me je seveda zmotil samostalnik kapučin. V slovenščino smo to besedo prevzeli v obliki za moški spol, vendar neenotno: s končnico -o (kapučino) in tudi brez glasovne končnice, torej s končnico -? (kapučin). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika bomo ta samostalnik našli še ne povsem poslovenjen, in sicer v obliki kapucin - torej brez glasovne končnice. A dosti mlajši Slovar Slovenskega pravopisa je to poimenovanje normiral v povsem poslovenjeni obliki (zapis glasu Šč] s č, in ne s c) ter s končnico -o, s čimer ga je uvrstil v skupino prevzetih samostalnikov moškega spola na -o, v katero med drugimi spadajo še avto, evro, studio, radio ter lastna imena kot Milano, Maroko, Tokio ... Splošna raba je seveda medtem ubirala svojo pot. Z besedilnim korpusom Gigafida si v tem primeru žal lahko pomagamo le toliko, da oba samostalnika iščemo zgolj v imenovalniški obliki, saj se od rodilnika naprej sklanjata povsem enako. A vendarle: imenovalniška oblika kapučin ima v korpusu 71 zadetkov, kapučino pa 876.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄20-21

Vsebina PP št.20-21/2015

Avtor ni naveden, 21.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20-21/20153 UVODNIK dr. Nataša Samec ZPre-1G - poskus zagotovitve belih vitezov za slovenske ciljne družbe? 6 KONKURENČNO PRAVO Klemen Valter Je varstvo konkurence ujeto med upravni in prekrškovni postopek? 8 GOSPODARSKO PRAVO Dino Zadnikar Prokuris
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄20-21

Pritožba oškodovanca v posebnem postopku za preklic pogojne obsodbe

dr. Saša Kmet, 21.5.2015

Kazenski postopek

dr. Saša Kmet, Pravna praksa, 20-21/2015Po določbi tretjega odstavka 57. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) lahko sodišče v pogojni obsodbi določi, da bo določena kazen izrečena tudi, če obsojenec v določenem roku (v mejah preizkusne dobe) ne vrne premoženjske koristi, do katere je prišel s kaznivim dejanjem, ne povrne škode, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, ali ne izpolni drugih v kazenskopravnih določbah predvidenih obveznosti. Slednje lahko izhajajo iz varnostnih ukrepov, izrečenih ob pogojni obsodbi (te so z vidika oškodovanca tako rekoč nepomembne), ali pa so posebej predpisane pri posamičnem kaznivem dejanju. Če obsojeni v določenem roku naloženih obveznosti ne izpolni, sme sodišče na podlagi 61. člena KZ-1 podaljšati rok za izpolnitev obveznosti ali pa preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi. Če spozna, da obsojenec iz upravičenih razlogov naložene obveznosti ne more izpolniti, mu njeno izpolnitev lahko odpusti ali pa jo nadomesti z drugo ustrezno obveznostjo, določeno v zakonu. Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve obveznosti in izrek kazni, ki je določena v pogojni obsodbi, sta mogoča najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe (drugi odstavek 62. člena KZ-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄20-21

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 21.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20-21/2015
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 20-21/1994Št. 66 - 21.10.1994 Državni zbor objavlja odloke o izvolitvi prvih 53 sodnikov v trajni mandat. Predsednik republike je pomilostil nekaj obsojencev. Vlada je pripravila uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih Mošenika in Trebuščice za vzrejo salmonidnih vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Pravo in politika

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 20-21/1994... Glede razumevanja pomena vladavine prava in spoštovanja ustavnosti in zakonitosti za dokazovanje demokratičnega značaja družbe in države pri nas na ravni najbolj splošnih opredelitev ni nobenega dvoma. V dilemi, ki se je zastavila, ali izpeljati nujne, zahtevne spremembe političnih, gospodarskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 20-21/1994Št. 67 - 27.10.1994 Dva zakona objavlja tokrat Državni zbor: najprej zakon o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi; na drugem mestu pa je pomemben zakon o upravi. Častni znak svobode RS je predsednik republike podelil dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Zakon o zavarovalnicah

mag. Drago Mežnar, 3.11.1994

Zavarovalništvo

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 20-21/1994Državni zbor Republike Slovenije je 28. septembra sprejel zakon o zavarovalnicah (ZZ - Ur. l. RS, št. 64/94). Z uveljavitvijo zakona bo tako prenehal veljati zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. l. SFRJ, št.17/90 in 82/90), ki se je v celoti uporabljal v Sloveniji tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

K "Izterjava in zavarovanje preživninskih obrokov"

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 20-21/1994V pp, št.19/94 je bilo v rubriki Vprašanja -odgovori postavljeno vprašanje "Kako je z izvrševanjem sodnih odločb v zvezi s preživnino? Ali je potrebno izvršbo na plačo obnavljati vsakoletno, ker naj bi šlo za vnaprej le za zavarovanje zahtevka za plačevanje preživnine? Zakaj je ta terjatev neenakopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Delna pokojnina ob delni zaposlitvi

dr. Lev Svetek, 3.11.1994

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20-21/1994Ob vpeljavi možnosti delne upokojitve ob delni nadaljnji zaposlitvi (prim. 41. člen novega slovenskega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju!), ki se očitno zgleduje po podobni, četudi ne povsem identični ureditvi v novem nemškem zakonu o rentni reformi (Rengenreformgesetz, veljavnem od 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 20-21/1994Št. 65 - 20. 10. 1994 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih je objavljen na prvem mestu te številke uradnega glasila. Z novo uredbo je vlada določila najvišje (nove) cene pšenične moke in kruha, iz drugih republiških organov pa so poslali v objavo še naslednje predpise: odredbo o kriterijih za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Dnevi slovenskih pravnikov '94

Dušan Skok, 3.11.1994

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 20-21/1994Dvajseto zaporedno druženje pravnikov v Portorožu je bilo letos teden kasneje, kot navadno - torej 20. do 22. oktobra. Če je že jubilej minil tiho - obudil ga je mimogrede v uvodnih besedah dr. Marko Ilešič, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, ki je skupaj z Zvezo društev pravnikov v gospo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Negativni pogoj za izvolitev v sodniško funkcijo

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

, Pravna praksa, 20-21/1994Sodišče je po opravljeni javni obravnavi (17. 6.1994) na seji 14. julija ugotovilo: Določba tretjega odstavka 8. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) ni v neskladju z ustavo. Celotna odločba je bila objavljena v Ur. l. RS, št. 48 - 5. avgusta 1994. Iz nje povzemamo stavek...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Odmevi

Miha Velkavrh, 3.11.1994

Ustavno sodišče, Sodišča

Miha Velkavrh, Pravna praksa, 20-21/1994V zvezi z odločbo ustavnega sodišča glede 8. čl. zakona o sodniški službi se je v pp, št.19/94 pojavilo novo mnenje. Ne nameravamo analizirati ustavne odločbe, ampak izkazati predvsem nestrinjanje z nekaterimi stališči iz tega članka, ki odražajo poglede o neodvisnosti sodstva, pravni državi, legiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Izjeme v postopkih javnih razpisov

Alenka Mordej, 3.11.1994

Proračun

Alenka Mordej, Pravna praksa, 20-21/1994Z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94) sta opredeljena oba postopka za izvedbo javnega razpisa, tj. javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev in javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, ki jih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 20-21/1994Št. 64 -14. 10. 1994 Trije zakoni so na čelu snopiča predpisov, ki jih je v objavo poslal Državni zbor: Zakon o zavarovalnicah, zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in spremenjeni zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

KZ in ZKP RS: veliko novosti,vendar le delna reforma

Renato Vrenčur, 3.11.1994

Kazenski postopek

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 20-21/1994Na drugem jesenskem srečanju, ki se je odvijalo v okviru Društva pravnikov v Mariboru 6. oktobra, je mag. Dušan Požar, višji javni tožilec v Mariboru, podal nekaj izčrpnih informacij o bistvenih novostih, ki jih prinaša nova kazenska zakonodaja. KAZENSKI ZAKONIK Po svojem konceptu in strukturi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Na PF v Ljubljani 1218 študentov

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 20-21/1994Iz statističnih podatkov o letošnjem vpisu na Pravno fakulteto v Ljubljani je videti, da so v prvi letnik vpisali 442 novincev (od teh jih 82 študira ob delu), v drugem letniku imajo vpisanih 275, v tretjem 276 in v četrtem letniku 227 študentov (med njimi je največ zanimanja za usmeritev v civilno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

O zemljiški knjigi in kazenskem zakoniku

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

, Pravna praksa, 20-21/1994O zemljiški knjigi in kazenskem zakoniku Z dveh rednih srečanj ljubljanskih pravnikov Septembrsko redno mesečno srečanje so člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana namenili spoznavanju zakona o zemljiški knjigi, ki je pred zadnjo zakonodajno obravnavo, v oktobru pa jim je predavatelj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Občni zbor Zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 20-21/1994Med portoroškim srečanjem je bil pripravljen tudi občni zbor Zveze društev pravnikov Slovenije, ki je bil namenjen predvsem organizacijskim problemom. Novo vodstvo, ki ga od lani vodi dr. Marko Ilešič, želi razčistiti, kdo so pravzaprav člani zveze, urediti pravila za delovanje in zasnovati zanimiv ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.11.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 20-21/1994Št. 68 - 28.10.1994 Zakon o poravnavi odloženih davkov in prispevkov je seveda na prvem mestu tokratne številke uradnega glasila. Sledi mu dolga vrsta vladnih aktov - uredb in sklepov: Prva uredba odreja glavna znamenja priložnostnih kovancev ob 1000-letnici smrti škofa Abrahama, pisca Brižins...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Pravni vidiki mednarodne trgovine z umetninami

Magdalena Petrič, 3.11.1994

Trgovina

Magdalena Petrič, Pravna praksa, 20-21/1994Inštitut za mednarodno poslovno pravo in prakso Mednarodne trgovinske zbornice (Institute of international business law and practice of the International chamber of commerce) je s podporo Mednarodnega združenja za kulturne dobrine (International cultural property society) in Inštituta Ludwiga Boltzm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Še o standardih v pravu

mag. Vesna Kranjc, 3.11.1994

Standardi

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 20-21/1994V pp, št. 19/94 je bil članek mag. Božidarja Merca Slovenski računovodski standardi podnaslovljen "Pravne norme ali strokovna pravila?". Avtor opozarja na drugačno normiranje vodenja poslovnih knjig po sprejetju zakona o gospodarskih družbah in ob zaključku sprašuje, "ali je namreč mogoče v slovensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄20-21

Ustavnopravni pogled na kršitev pravice do molka in pravice do zagovornika...

Jadranka Sovdat, 3.11.1994

Človekove pravice, Kazenski postopek

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20-21/1994V zadnji številki revije Pravnik (št. 7-9/1994) je bil objavljen članek z naslovom "Pravica do prvega kontakta(*1) v postopkih s policijo v teoriji in praksi". Avtor piše o pravici do molka in pravici do zagovornika ter pravici do obvestila bližnjih o odvzemu prostosti, na kar so pooblaščene osebe o...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 6 7 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20-21

Leto objave

2018(39) 2017(46) 2016(47) 2015(47)
1994(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ EF GH IJ K LM N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov