O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 29 / 29
Dokumenti od 701 do 715 (od skupaj 715)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odgovornost prevoznika v železniškem prometu

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije, Železniški promet

, Pravna praksa, 4/1991Odgovornost prevoznika v železniškem prometu ureja federacija z zveznim zakonom. Pri tem določi tudi višino odškodnine, ki jo je prevoznik dolžan plačati za izgubljene ali poškodovane stvari, sprejete na prevoz. Sklep USJ, št. U-I-98/89 z dne 18. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pogoj za predsednika in člane predsedstva republike

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Predsednik republike

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo določba republiškega zakona, po kateri je lahko za predsednika oziroma člana predsedstva republike izvoljen samo državljan republike, ki ima stalno prebivališče na njenem območju. Sklep USJ, št. U-I-21/90 z dne 11. 4. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pravica do pritožbe v upravnem postopku

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 4/1991Zakon o upravnih sporih je lahko predpisal, da je mogoče zoper prvostopno sodno odločbo, sprejeto v upravnem postopku, vložiti pritožbo samo, če to predvideva zakon v določenih primerih. Sklep USJ, št. U-l-82/89 z dne 20. 6. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odpoklic delegatov

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska ureditev, ki daje volilcem možnost, da odpokličejo svojega delegata, če izgubi njihovo zaupanje. Sklep USJ, št. U-I-100/89 z dne 3. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Družbeni plan - razširitev obstoječe ceste

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Cestni promet

, Pravna praksa, 4/1991Določba srednjeročnega družbenega plana občine, ki predvideva razširitev obstoječe vaške ceste, pomeni odločitev o uporabi prostora v korist smotrnejše uporabe komunalnega objekta in ni v neskladju z ustavo in zakonom. Sklep US RS, št. U-I-13/90 z dne 15. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Poraba solidarnostnih stanovanjskih sredstev

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 4/1991Določilo občinskega odloka, s katerim se zagotavljajo sredstva za odplačilo bančnega posojila, s katerim je občina plačala odkup družbenih stanovanj podjetja v breme sredstev, zbranih s prispevkom za solidarnost na področju stanovanjskega gospodarstva, in s katerimi se ne povečuje stanovanjski sklad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odločba o prekršku po skrajšanem postopku

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Prekrški

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki predvideva sprejetje odločbe o prekršku po skrajšanem postopku, če obdolženec ne želi uveljaviti zajamčene pravice do obrambe, oziroma ne želi biti zaslišan in si vzeti zagovornika in zaradi tega tudi ne izpodbija odločbe. Sklep USJ, št. U-I-62/89 z dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pogoj za družinsko pokojnino

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Zakonska zveza in družinska razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1991Zvezni zakon o temeljnih pravicah lahko predpiše samo temeljne pogoje za pridobitev pravice do družinske pokojnine. Zato zvezni zakon lahko, ne pa mora predpisati vse pogoje, ki naj jih izpolnijo družinski člani zavarovanca, da bi pridobili pravico do družinske pokojnine. Sklep USJ, št. U-I-23/89...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Kritje stroškov vzdrževalnih del na melioracijskemobmočju

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo in zakonom določba občinskega odloka o uvedbi melioracijskega postopka za določeno melioracijsko območje, ki določa, da se plačevanje nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskem območju določi s posebnih občinskim odlok...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Priključitev objektov na komunalne naprave

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, ki določa pogoje, pod katerimi se smejo zgrajeni objekti priključiti na komunalne in druge naprave, torej tudi na električno omrežje, saj takšna ureditev ne omejuje prometa električne energije. Odločba USJ, št. U-I-81/89 z dne 9. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pravice do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo ureditev v zakonu o pravdnem postopku, ki določa rok, v katerem lahko javni tožilec vloži zahtevo za varstvo zakonitosti, pri čemer ustavno sodišče ne ocenjuje, ali je dolžina tega roka primerno določena, ker je to stvar zakonodajne politike.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Izpolnitev pogojev za upokojitev - prenehanje funkcije

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1991Republiški zakon lahko predpiše, da nosilcem funkcij, katerih trajanje ni določeno z republiško ustavo, preneha ta funkcija in delovno razmerje, ko izpolnijo pogoje za starostno pokojnino. Sklep USJ, št. U-I-144/88 z dne 23. 5. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prepoved prometa z nepremičninami

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 4/1991V neskladju z ustavo je določba zakona, ki postavlja lastnike nepremičnin na določenem območju v neenakopraven položaj glede na lastnike nepremičnin na drugih območjih. Razen tega predpisovanje prepovedi prometa z nepremičninami ne spada v način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic v smislu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Reorganizacija - podaljšanje mandata samoupravnim organom

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/1991Ni v nasprotju z zakonom določba statuta o začasnem podaljšanju mandata organom upravljanja delovne organizacije do konstituiranja samoupravnih organov družbenega podjetja, izvoljenih v skladu z določili statuta. Niso v nasprotju z zakonom določbe statuta, po katerih delavski svet družbenega podj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Preprečevanje odpuščanja nepotrebnih delavcev sskrajševanjem delovnega časa

mag. Tanja Dobrin, 7.3.1991

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 4/1991Za preprečitev a1i kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja ter za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja določa nova zakonska ureditev o prenehanju potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji in pri delodajalcu tudi ukrep skrajševanja delovneg...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 27 28 29 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(34) 2019(35) 2014(40) 2013(43)
2012(40) 2011(49) 2008(44) 2007(50)
2006(25) 2005(22) 2003(32) 2002(23)
2000(25) 1999(28) 1998(37) 1997(37)
1995(43) 1993(38) 1992(21) 1991(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov