O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 28
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 698)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Obdelava osebnih podatkov s soglasjem ali brez

Vanja Maček, 19.4.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanja Maček, Pravna praksa, 15/2018V postopku o prekršku lahko storilec, ki zaradi svojega premoženjskega stanja ne more plačati globe in stroškov postopka, na podlagi prvega odstavka 19.a člena Zakona o prekrških (ZP-1) predlaga, da sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče predlagatelju odobri vlogo pod enakimi pogoji, kot če bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri ugotavljanju materialnega pogoja iz drugega odstavka 19.a člena ZP-1 sodišče na podlagi tretjega odstavka 202.c člena ZP-1 smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Pri tem do zbirk podatkov, ki so potrebni za ugotavljanje tega pogoja, dostopa pod pogoji iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Zbrane podatke lahko sodišče obdeluje za potrebe postopka nadomestitve plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist. Sodišče torej v tem primeru obdeluje osebne podatke storilca in njegovih družinskih članov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Predložitev vozniškega dovoljenja in registrske številke osebnega avtomobila na zahtevo delodajalca

Matej Vošner, 19.4.2018

Delovna razmerja

Matej Vošner, Pravna praksa, 15/2018Ali lahko delodajalec od zaposlenega zahteva, da predloži svoje vozniško dovoljenje in registrsko številko osebnega avtomobila, saj ju potrebuje za pripravo potnih nalogov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Od 10. do 16. aprila

Patricij Maček, 19.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018 Torek, 10. 4. Varuh. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci z namestniki predstavila glavne poudarke letnega poročila Varuha človekovih pravic (Varuh) za leto 2017, ki ga je pred tem skupaj z letnim poročilom Državnega preventivnega m
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Evropa

Patricij Maček, 19.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018 Torek, 10. 4. Varnost v cestnem prometu. Evropska komisija (EK) je objavila predhodne statistične podatke o varnosti v cestnem prometu za leto 2017, ki kažejo izboljšave, a izpostavljajo potrebo po močnejšem napredku. Leta 2017 je na cestah v Evropski uniji (EU) življen
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Aktivna legitimacija za vložitev revizijskega zahtevka

mag. Matjaž Kovač, 19.4.2018

PRORAČUN

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 15/2018Pravo ločuje med materialno in procesno aktivno legitimacijo. Materialna aktivna legitimacija se nanaša na stranko, ki je nosilka pravic in obveznosti iz materialnopravnega razmerja v nekem postopku, procesna pa obravnava pravdno upravičenje oziroma ali je subjekt upravičen sprožiti konkreten spor oziroma ali se lahko zoper njega vodi postopek. Pri javnem naročanju nas zanima procesna aktivna legitimacija, ki pomeni vprašanje, kdo ima pravico vložiti revizijski zahtevek, torej gre za procesno predpostavko, in ne za vprašanje vsebinske utemeljenosti zahtevka za revizijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Postmodernizem

Primož Cencelj, 19.4.2018

Ostalo

Primož Cencelj, Pravna praksa, 15/2018Kaj je res in kaj je laž v čudnem mestu Križemkraž, je že pred časom v svoji liriki ubesedil Kajetan Kovič. Da nas ne bi zmotilo, da v globalnem svetu vsakdo, ki se tam pokaže, dva obraza nam pokaže, si je treba naliti čistega vina. Kot je verjetno že od nekdaj, tudi zdaj živimo v sila kompleksnem svetu, ki pa se ga da verjetno povsem enostavno razumeti. A na tem mestu se odpira vprašanje, ali bi poznavanje resnice vodilo v želena dejanja v svetu neravnovesij. V tej kolumni bi rad odprl v tem trenutku nekaj najbolj perečih vprašanj v finančnem svetu, začenši v lokalnem okolju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Napotitev delavke k drugemu delodajalcu

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2018

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2018Delavka, v podjetju zaposlena za nedoločen čas, je že več kot leto dni v bolniškem staležu in bo v kratkem predstavljena invalidski komisiji. Pooblaščena zdravnica medicine dela, ki je delavko pregledala, je ocenila, da delavka zaradi svojih poškodb ne bo mogla več opravljati dosedanjega dela. Delodajalec nima drugega delovnega mesta, na katerem bi lahko delavko zaposlil. Obstaja pa možnost, da bi ji ponudil delo v invalidskem podjetju, vendar bi ji v tem podjetju delo lahko zagotovili za največ eno leto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 19. april 1932 - Zakon o zaščiti kmetov Jugoslovanska vlada je izdala Zakon o zaščiti kmetov, s katerim je napovedala moratorij na kmečke dolgove za šest mesecev. 20. april 570 - Mohamed Po legendi se je v Meki rodil Mohamed, arabski prerok in
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018Upokojenec v podjetju s petimi zaposlenimi, katerega lastnik je njegov sin, opravlja funkcijo prokurista, in sicer na podlagi civilnopravne pogodbe o poslovodenju. Za dela, ki presegajo funkcijo prokurista, bi poleg pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojenca želel opravljati tudi kratkotrajno delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vložitev izbrisne tožbe pred opravo vknjižbe pravice - preuranjenost zahtevka

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Izpodbojni zahtevek v delu, ki vsebuje izbrisno tožbo, če vknjižba lastninske pravice (kljub že vloženemu predlogu) v korist tožene stranke še ni bila opravljena, ni preuranjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

e-JN

Patricij Maček, 19.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018S 1. aprilom so se začele uporabljati določbe prvega odstavka 37. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki določajo, da se za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na podlagi ZJN-3, zlasti elektronsko oddajo ponudb, uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva. Orodja in naprave, ki se uporabijo za elektronsko komuniciranje, in njihove tehnične lastnosti morajo biti nediskriminatorni, splošno dostopni in interoperabilni z opremo in sredstvi informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi ter gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do postopka javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A) (Ur. l. RS, št. 22/18) - veljati začne 19. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Lex certa je tudi lex distincta

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Prvi odstavek 243. člena Kazenskega zakonika ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 19.4.2018

Ostalo

Lora Briški, Pravna praksa, 15/2018 Detention of Terrorism Suspects Maureen Duffy (Hart Publishing, 2018, 256 strani) V zadnjih letih smo v imenu boja proti terorizmu priča mnogim posegom v človekove pravice. Knjiga želi prikazati vpliv javneg
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Ustrezno denarno nadomestilo v razlastitvenem postopku

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Urejanje prostora, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor je bila v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 176. redni seji (12. april 2018): - Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, - Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - apnenec
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Izvrševanje sodbe v zadevi Ališić

Tadeja Novinc, 19.4.2018

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Tadeja Novinc, Pravna praksa, 15/2018Od sprejetja pilotne sodbe v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji (sodba Ališić) so minila že skoraj štiri leta. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je s sodbo Ališić Republiki Sloveniji (RS) naložilo, da mora v enem letu sprejeti vse potrebne ukrepe, vključno s spremembo zakonodaje, da bodo lahko pritožnika in vse druge osebe, ki so v enakem položaju, dobili izplačane stare devizne vloge pod enakimi pogoji kot tisti, ki so imeli take vloge v domačih podružnicah Ljubljanske banke (LB). RS je 22. junija 2015 sprejela Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), pristojni organ za izvrševanje sheme, tj. Sklad RS za nasledstvo (sklad), pa je uradno začel s postopki verifikacije 1. decembra 2015. ZNISESČP je za vložitev zahtevkov določil rok, ki se je iztekel 31. decembra 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Sodišče EU je Uberju prizadejalo nov udarec

Zoran Skubic, 19.4.2018

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 15/2018Delovanje in predvsem "inovativni" poslovni model multinacionalke Uber sta že dalj časa pod drobnogledom Sodišča EU. Če je Uberjeva belgijska podružnica še leta 2016 prvi sodni preizkus pred luksemburškim sodiščem prestala uspešno, predvsem na račun nejasnosti in prevelike splošnosti zastavljenega predhodnega vprašanja pristojnega domačega sodišča, leto kasneje v Španiji te sreče ni bilo (več). Prelomna odločitev v zadevi Uber Spain je namreč - vsaj, kar zadeva pravo EU - zelo prepričljivo razblinila iluzijo, da je Uberjeva dejavnost v ključnem delu kaj bistveno drugačna od tipične avtotaksi storitve. V obravnavanem, tokrat francoskem, primeru pa se je postavilo vprašanje, ali se lahko družba Uber France (SAS) (neposredno) kaznuje, če pride do zlorab v okviru mobilne aplikacije UberPOP. In to brez tega, da bi bilo treba kakorkoli predhodno obveščati Evropsko komisijo, saj naj bi šlo pri tovrstnem nacionalnem (kaznovalnem) predpisu za "tehnični predpis" s področja storitev informacijske družbe v smislu Direktive 98/34/ES o tehničnih standardih in tehničnih predpisih. Odločitev Sodišča je bila za to multinacionalko ponovno precej neugodna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Soglasnost bančne preiskovalne komisije

Urša Ravnikar Šurk, 19.4.2018

Državni zbor in državni svet

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 15/2018Bančna preiskovalna komisija DZ je v svojem končnem poročilu navedla odgovorne za bančno luknjo, ki je ocenjena na približno 5,1 milijarde evrov. Vse od leta 2004, ko je bil predsednik vlade Janez Janša, so se v političnem in pravnem svetu vedno pogosteje pojavljali izrazi, kot so bančn
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Lažne novice in razpad realnosti

dr. Aleš Završnik, 19.4.2018

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 15/2018Konkurenca zgodb o resničnosti je bila vedno odlika svobodnih družb - ali kot se je izrazil podpredsednik EK: "Lažne novice so slabe - ampak ministrstvo za resnico je slabše." A vendar velikost, hitrost in organiziranost proizvodnje vzporednih zgodb o resničnosti niso bile še nikoli večje - umetna inteligenca je danes prepogosto uporabljena za proizvajanje kloake alternativnih dejstev. Tematika o resničnostih je seveda težka in stara, a danes se prepogosto različne ravni mešajo med sabo - Platonove ideje, da so naš svet le sence, ki jih v votlini opazujemo na steni, poststrukturalistične ideje iz filma Matrica, da je "resnični svet" kulisa, ki nam prekriva (temačno) realnost, skrito za računalniško ustvarjenim zastorom, ali Hararijevi uvidi, da so pravo, religija itn. "le" zgodbe, ki dajejo smisel našemu življenju, so povsem nekaj drugega kot poplava alternativnih dejstev. Kot je dejal Vladimir Nabokov, je realnost ena izmed redkih besed, ki nič ne pomeni brez narekovajev, a tovrstne poglobljene razmisleke o "resničnosti" moramo jasno razlikovati med sabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Potrebna skrbnost strank v pravdnem postopku pred in po sprejetju novele ZPP-E

dr. Urška Tadina, 19.4.2018

Civilni sodni postopki

dr. Urška Tadina, Pravna praksa, 15/2018Sodobne procesnopravne razprave v zadnjem času vse več pozornosti namenjajo ravnanju strank v postopku oziroma njihovi izkazani potrebni skrbnosti. Pomembnost problematike med drugim potrjuje njena povezava z razpravnim načelom, po katerem je dolžnost strank, da v postopku prvenstveno same zatrjujejo relevantna dejstva in predložijo oziroma predlagajo za njihovo dokazovanje ustrezne dokaze. Izkazana potrebna skrbnost strank postane pogosto aktualna tudi takrat, ko se v postopku postavi vprašanje dolžne, koristne ali celo nujne aktivne vloge sodnika v okviru izvrševanja njegove razjasnjevalne oblasti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018 Ur. l. RS, št. 23/18 1. Državni tožilec (tri prosta delovna mesta) na Specializiranem državnem tožilstvu RS - Državnotožilski svet; rok je 21. april. 2. Sodnik (dva prosta delovna mesta) na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje;
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Pravično nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje

mag. Ingrid Kovšca Pušenjak, 19.4.2018

Intelektualna lastnina

mag. Ingrid Kovšca-Pušenjak, Pravna praksa, 15/2018Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 37. členu določa pravico avtorja do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega zakona. Ta člen dovoljuje, da se avtorska dela za lastno uporabo reproducirajo in fotokopirajo v manjšem obsegu (do tri primerke, omejen obseg knjige itd.) brez posebnega dovoljenja avtorja. To pomeni, da je takšno reproduciranje in fotokopiranje dopustno, pri čemer pa morajo avtorji za takšno uporabo njihovih avtorskih del dobiti pravično nadomestilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Vsebina PP št.15/2018

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/20183 UVODNIK Vlasta Nussdorfer Finančna samostojnost je pogoj neodvisnosti 6-8 PRAVNA ARGUMENTACIJA Jože Ruparčič Pomen literature v sodnih odločitvah 9-11 AVTORSKO PRAVO mag. Ingrid Kovšca Pušenjak Pravično nadomestilo za privatno in drugo l
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Pravni napovednik

Patricij Maček, 19.4.2018

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 15/2018Pravni napovednik
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 28 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

2018(33) 2017(36) 2016(39) 2015(41)
2014(43) 2013(38) 2012(43) 2010(43)
2009(47) 2008(41) 2007(47) 2001(20)
1999(29) 1996(46) 1995(52) 1994(15)
1993(23) 1992(28) 1991(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov