O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 128)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

KNJIGE

Sara Pernuš, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 10-11/2005Anneli Albi, Laurence Gormley, Jo Shaw EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe (Cambridge Studies in European Law and Policy) (Cambridge University Press, 2005; izide začetek julija) Avtorji proučujejo prilagoditve ustav držav članic iz srednje in vzhodne Evrope članstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

URS in PUE: Protokoli in priloge

Avtor ni naveden, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 10-11/2005A. Protokoli, priloženi Pogodbi o Ustavi za Evropo 1. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji 2. Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti 3. Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije 4. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

TEMELJNA DOLOČILA: Temeljna določila

Gregor Krajc, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gregor Krajc, Pravna praksa, 10-11/2005Prvi del evropske ustave vsebuje temeljna določila, po katerih deluje Unija. Gre za vrednostne norme, temeljne pravice in načela, pristojnosti ter institucionalne in finančne določbe. Prvi del ima devet naslovov. Opredelitev in cilji Unije I. naslov Člen I-1 govori o ustanovitvi Unije in je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

PRAVNA TERMINOLOGIJA: Ustreznost pravne terminologije Ustave

David Weindorfer, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

David Weindorfer, Pravna praksa, 10-11/2005Način, kako je nastajala Pogodba o ustavi za Evropo, ni splošno značilen za nastajanje dosedanjih ustanovitvenih pogodb oziroma pogodb o širitvi Unije in je popolnoma drugačen, kakor je praviloma značilno za nastajanje mednarodnih pogodb po mednarodnem pravu(*1). Način nastajanja vsebine te pogodbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

PRAVNI AKTI: Nova arhitektura pravnih aktov EU

Janja Bedrač, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Janja Bedrač, Pravna praksa, 10-11/2005Ena pomembnejših sprememb Pogodbe o ustavi za Evropo je znatno zmanjšanje števila pravnih aktov. Pravni akti, ki ostajajo, so preimenovani, s čimer naj bi postali bolj razumljivi, in bolj usklajeni z naravo nacionalnih pravnih aktov. Institucije EU trenutno za izvajanje svojih pristojnosti uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

ŠPORT: Šport v ustavi

Vesna Bergant-Rakočević, 24.3.2005

Šport in organizacije

Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 10-11/2005Približno deset let je trajalo, da se je šport uspel uvrstiti v tekst evropske ustave. Zasedel je mesto v III. delu (pristojnosti in delovanje Unije), v petem poglavju (področja, kje lahko Unija sprejme usklajevalne, dopolnilne in spodbujevalne ukrepe), peti oddelek (izobraževanje, mladina, šport in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

FINANCE-PRORAČUN: Finance in proračun Unije

Matija Vidmar, 24.3.2005

Proračun

Matija Vidmar, Pravna praksa, 10-11/2005Finance in proračun Unije ustava obravnava v I. in II. delu. Prvi del z naslovom Finance Unije (členi od I-53 do I-56) ureja bistvena določila o proračunskih in finančnih načelih, o lastnih sredstvih Unije in o večletnem finančnem okviru, tretji del z naslovom poglavja Finančne določbe (členi od III...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Evropski svet in Svet ministrov

Gregor Krajc, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gregor Krajc, Pravna praksa, 10-11/2005Evropski svet in Svet ministrov sta tipični medvladni ustanovi Unije. Doslej so pogodbe pri določitvi sestave obeh ustanov vnašale zmedo. Tako se je lahko Svet ministrov sestal tudi na ravni predsednikov vlad in držav članic, kar je, ob navzočnosti predsednika Evropske komisije, tipična sestava Evro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Evropska komisija

Gregor Krajc, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gregor Krajc, Pravna praksa, 10-11/2005Vloga Evropske komisije kot ustanove, ki spodbuja splošni interes Unije, se zrcali prek dveh glavnih pristojnosti. Prvič, Komisija ima izključno zakonodajno pobudo, in drugič, Komisija kot varuh pogodb skrbi za uresničevanje evropskega prava v vseh državah članicah (I-26/1,2). Evropska komisija je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Posvetovalni organi Unije

Gregor Krajc, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gregor Krajc, Pravna praksa, 10-11/2005Ustava kot posvetovalna organa določa Odbor regij in Ekonomsko-socialni odbor. Nobeden od odborov pa nima statusa ustanove Unije (pobudo za to je sicer dal Odbor regij), naloga obeh pa je svetovati Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji (I-32/1). Člani odborov so pri opravljanju svoje funkcije neo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

Vsebina »Pravna praksa« 010/2005

Avtor ni naveden, 24.3.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 10-11/20053 UVODNIK Marcel Koprol Ustava za Evropo – uveljavitev resničnih sprememb 6 URS in PUE dr. Miro Cerar Usklajevanje Ustave RS z Ustavo za Evropo? 9 PUE Protokoli in priloge k Pogodbi o Ustavi za Evropo 10 PUE Vsebina Pogodbe o Ustavi za Evropo I. del PUE 12 TEMELJNA DOLOČILA Gregor Kra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Evropski parlament

Urša Pondelek, 24.3.2005

Državni zbor in državni svet

Urša Pondelek, Pravna praksa, 10-11/2005Najbolj neposredno je z državljani povezan Evropski parlament. Evropska ustava ga prvič predstavi v naslovu z rimsko številko IV., in sicer prvem poglavju tega naslova, v členu I-20, ki je splošna določba, sledijo členi od III-330 do III-340, ki ne prinašajo nič novega. Zares pomembne spremembe, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

EKONOMSKE POLITIKE: Ekonomska in denarna Unija

Matija Vidmar, 24.3.2005

Monetarni predpisi

Matija Vidmar, Pravna praksa, 10-11/2005Na področju ekonomske in denarne unije ustave uvaja določene spremembe, posebno: - krepi opravilno sposobnost Unije in predvsem držav članic, katerih valuta je evro; - Evropski centralni banki (ECB) je podelila status institucije Unije; - opazno poenostavlja besedila. Ekonomska in denarna unij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

ZUNANJEPOLITIČNO DELOVANJE: Zunanjepolitično delovanje EU

Tomaž Ilešič, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 10-11/2005Medtem ko bi za marsikatero določbo Ustave za Evropo (ustava) lahko rekli, da je zaradi nje morda bralcem kak institut EU zdaj jasen, to gotovo ne drži za določbe v zvezi z mednarodnopravnim (so)delovanjem te evropske integracije. Nekatere uvodne določbe o opredelitvi in pristojnostih Unije ter celo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

Zaposlovanje in socialna politika

David Brozina, 24.3.2005

Zaposlovanje in brezposelnost

David Brozina, Pravna praksa, 10-11/2005Predsedniki vlad ali držav so na Evropskem svetu decembra 1994 podprli pobudo Komisije, da ustanovi enoletni postopek priprave in izvajanja nacionalnih akcijskih programov zaposlovanja, ki bi temeljili na skupnih evropskih zaposlovalnih smernicah. Postopek, ki je bil tedaj še neuraden, je pokazal do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

URS in PUE: Usklajevanje Ustave RS z Ustavo za Evropo?

Miro Cerar, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Cerar, Pravna praksa, 10-11/2005Pogodba o Ustavi za Evropo (PUE) v I-6. členu izrecno določa, da sta ustava in pravo, ki ga sprejmejo institucije Evropske unije pri izvrševanju svojih pristojnosti nad pravom držav članic EU. S tem PUE le izrecno opredeljuje in utrjuje že do zdaj uveljavljeno načelo primarnosti prava EU nad naciona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

ZUNANJEPOLITIČNO DELOVANJE: Skupna zunanja in varnostna politika

Janja Bedrač, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Janja Bedrač, Pravna praksa, 10-11/2005Prispevek obravnava skupno zunanjo in varnostno (ter obrambno) politiko kot komponenti zunanjepolitičnega delovanja Unije. Odprava trostebrne strukture in vključitev področja skupne zunanje in varnostne politike v Ustavno pogodbo pomeni, da se bodo v prihodnje tudi na to področje nanašala načelo pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

KNJIGE

Sara Pernuš, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 10-11/2005Walter Hallstein – Institut für Europäisches Verfassungsrecht Die europäische Verfassung im globalen Kontext (Nomos-Verlag, 2004) V knjigi so predstavljeni pogledi različnih avtorjev o Evropske ustave. Med njimi denimo: Evropska unija kot akter v mednarodnih odnosih Christiana Tomuschata, Poljska...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE: Nediskriminacija in državljanstvo

Matej Avbelj, 24.3.2005

Človekove pravice, Delovna razmerja

Matej Avbelj, Pravna praksa, 10-11/2005Določbe 1. in 2. naslova III. dela ustave obravnavajo nekatera temeljna programska načela delovanja Unije, predvsem določbe 2. naslova pa pomenijo tudi konkretno pravno podlago za zakonodajno aktivnost Unije. Temeljna načela, ki jih na tem mestu najdemo pod imenom splošne določbe, okvirjajo celovit ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

PRISTOP IN IZTOP: Članstvo Unije

Danijel Ramšak, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Danijel Ramšak, Pravna praksa, 10-11/2005V I-1. členu ustave je zapisano, da je Unija odprta za vse evropske države, ki upoštevajo njene vrednote in so predane njihovemu skupnemu uveljavljanju. Merila in postopki za pristop k Uniji pa so določeni v I-58. členu ustave. Ustava v primerjavi s sedanjo ureditvijo v Uniji ne prinaša bistvenih sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

LISTINA UNIJE: Listina temeljnih pravic

Gašper Dovžan, 24.3.2005

Človekove pravice

Gašper Dovžan, Pravna praksa, 10-11/2005Drugi del Pogodbe o ustavi za Evropo (Ustavne pogodbe) sestavlja Listina Unije o temeljnih pravicah. Listino temeljnih pravic je v letih 1999 in 2000 izoblikovala za ta namen posebej sklicana konvencija, ki jo je vodil nekdanji predsednik ZRN Roman Herzog. Na medvladni konferenci decembra 2000 v Nic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

LISTINA UNIJE: Razvoj varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v pravnem redu EU

Andraž Teršek, 24.3.2005

Človekove pravice

Andraž Teršek, Pravna praksa, 10-11/2005Razvoj t. i. doktrine o supremaciji pravnega reda EU, s katero je Sodišče ES v Luksemburgu opredelilo pravni in politični temelj EU,(*1) je tesno povezan z razvojem temeljnih pravic, ki naj bi bile zagotovljene in uresničevane tudi v okviru pravnega reda EU. Pogodba o nastanku Evropske gospodarske s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

DEMOKRATIČNO ŽIVLJENJE: Demokratično življenje Unije

Matej Avbelj, 24.3.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 10-11/2005Poseben sklop določb v Ustavi za Evropo, ki nosi naslov Demokratično življenje Unije in obsega osem členov, sestavlja jedro hotenj snovalcev ustave, katerih namen je bil približati EU njenim državljanom, jo narediti bolj pregledno in demokratično. Vsebina VI. naslova je tako neposreden odgovor na že...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

INSTITUCIJE UNIJE: Sodišče splošne pristojnosti

Jorg Sladič, 24.3.2005

Sodišča

Jorg Sladič, Pravna praksa, 10-11/2005Sodišče prve stopnje (SDPS) je v razmerju do Sodišča ES manjši, neznan organ, ki v teoriji živi v luči svojega velikega brata. Zato ta članek ne podaja le sprememb de lege ferenda, ki jih bo SDPS doživelo z veljavnostjo ustavne pogodbe, ampak tudi pregled nastanka, delovanja in dve najpomembnejši to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄10-11

SVOBODA, VARNOST, PRAVICE: Območje svobode, varnosti in pravice

Saša Sever, 24.3.2005

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Sever, Pravna praksa, 10-11/2005Zadnja leta v tisku vse več beremo o terorističnih grožnjah posameznim državam EU. Grožnje z napadi so se predvsem zaostrile po napadih 11. septembra 2001 v ZDA in 11. marca 2004 v Španiji. Od takrat naprej praktično ne mine mesec, ko ne bi brali, kako nameravajo teroristi izvršiti napad na kakšen c...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10-11

Leto objave

2005(28) 2003(32) 2002(30) 1991(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov