O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄6

Fiskalno pravilo v korist prihodnjih generacij

dr. Anže Burger, 13.2.2020

PRORAČUN

dr. Anže Burger, Pravna praksa, 6/2020Predsednik vlade je s svojim odstopom na žalost zasenčil predhodni odstop ministra za finance dr. Andreja Bertonclja. Minister je s to potezo simbolno podprl fiskalno pravilo in javnofinančno vzdržnost, saj ni pristal na kritje nedefiniranih izgub zdravstvene blagajne po načrtovani ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V nadaljevanju bom argumentiral, zakaj je ministrova načelnost vredna pohvale.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄6

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) z uvodnimi pojasnili

Lora Briški, 13.2.2020

Kultura in umetnost, Kazenski postopek

Lora Briški, Pravna praksa, 6/2020Zadnja novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - ZKP-N je v primerjavi s prvim predlogom ZKP-N manj posegla v strukturo kazenskega postopka. To pa nikakor ne pomeni, da bi jo morali podcenjevati, opozorijo uvodna pojasnila k noveli ZKP-N, ki sta jih napisala dr. Petra Plesec in dr. Primož Gorkič. Delo, ki združuje prečiščeno besedilo in uvodna pojasnila, je leta 2019 izdala založba Uradni list RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄6

Občina kot naročnik s področja infrastrukturne dejavnosti

Milena Basta Trtnik, 15.2.2018

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 6/2018Organi lokalne samouprave v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) so zavezanci za javno naročanje, in sicer t. i. klasični naročnik s splošnega področja. Status zavezanca po ZJN-3 za splošno področje ima občina v vseh primerih, ko izvaja dejavnost s splošnega področja (izvajanje dejavnosti povezanih z delovanjem občine, kot so: izobraževanje, kultura, vzdrževanje in izgradnja cestne infrastrukture in podobno).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄6

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 16.2.2017

Ostalo

Lora Briški, Pravna praksa, 6/2017 Fatal Fictions: Crime and Investigation in Law and Literature Alison L. LACroix, Richard H.McAdams, Martha C. Nussbaum (ur.) (Oxford University Press, 2017, 344 strani) Kazniva dejanja, njihovo preiskovanje in
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Preiskovanje pri odvetniku in nauki z Ustavnega sodišča

dr. Marko Bošnjak, 11.2.2016

Odvetništvo in notariat

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 6/2016Konec januarja je Ustavno sodišče ugotovilo neustavno pravno praznino na področju ureditve preiskovanja pri odvetniku. Podrobnejše branje pokaže, da gre za eno nosilnih odločb, ki je postavila temeljne obrise zakonodajnega urejanja in odločanja v posameznih primerih. Hkrati ponuja priložnost za širši premislek o mejah preiskovanja v kazenskih zadevah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Omejitev števila dni letnega dopusta po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 14.2.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 6/2013Javni socialnovarstveni zavod je dolžan upoštevati pri določitvi dopusta za leto 2013 zakonodajo s področja delovnih razmerij, Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter notranji akt zavoda. ZUJF v 187. členu določa, da zaposlenim od 1. januarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih meril največ 35 dni letnega dopusta. Javnim uslužbencem se lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Človek z grandioznim občutkom za lastno pomembnost

dr. Vesna Bergant Rakočević, 14.2.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 6/2013Ste koga v naslovu prepoznali? Ste na koga morda vsaj takole na hitro pomislili? Ne verjamem sicer, da imamo v mislih istega, ampak nekatere vzporednice so verjetno vedno možne. Pred slabim letom se je pred enim od britanskih sodišč (Bristol Cr
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Volitve v organe neprofitne organizacije

Mojca Beliš, 12.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 6/2009Načelno mnenje št. 156, 14. januarja 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Ravnanje uradnih oseb upravne enote pri izdaji dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin

Mojca Beliš, 12.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 6/2009Ravnanje uradnih oseb na upravni enoti, ki v nasprotju z določili koncesijskega akta izdajo dovoljenje za izkoriščanje in izvajanje del pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin ter s tem poslovnemu subjektu omogočijo neupravičeno izkoriščanje teh surovin, u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Neposredni učinek direktiv Skupnosti za državna podjetja

dr. Maja Brkan, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 6/2009O neposrednem učinku direktiv Skupnosti je bilo v literaturi prelitega že veliko črnila. Zdi se, da so tirnice, po katerih vozi vlak opredelitve in značilnosti tega pojma, dobro utečene: razlikovanje z neposredno uporabnostjo, dopustnost horizontalnega in prepoved vertikalnega učinka, nezmožnost ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Ich habe fertig

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 15.2.2007

Drugo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 6/2007Gre za nemški pregovor anekdotičnega izvora. Ko je leta 1998 popularni italijanski nogometni strokovnjak Giovanni Trapattoni ogorčeno zapustil mesto trenerja münchenskega Bayerna, je v TV-kamere vzkliknil te tri nemške besede, ki do tedaj v taki zvezi niso pomenile nič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 16.2.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 6/2006Menimo, da je delodajalec dolžan delavcu plačevati prevoz na delo z naslova, kjer stanuje oziroma od koder se vozi na delo, in ne z naslova stalnega prebivališča. • Ali delodajalec pravilno razume razlago, da delavcu ne pripada prevoz na delo, če je oddaljen od delovnega mesta do 1 km? V skladu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev

dr. Borut Bratina, 16.2.2006

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 6/2006Dolgotrajni proces lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij v gospodarske družbe se v Sloveniji počasi končuje. Izbrani model lastninskega preoblikovanja s pomočjo lastniških certifikatov je nedvomno vplival na dolgotrajnost tega postopka, saj so se za zbiranje lastniških certifikatov in njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Besedne zveze

mag. Aleksandra Belšak, 17.2.2005

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 6/2005Ena izmed zanimivih ugotovitev jezikoslovcev izpred stopetdesetih let je, da je za obstoj jezika nujno ohranjati oblikoslovne značilnosti slovenščine - če bi se izgubile končnice (pri sklanjanju, spreganju, stopnjevanju, ujemanju med osebkom in povedkom, povedkom in predmetom), bi bilo preživetje sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

GOSPODARSKE DRUŽBE: Povečanje osnovnega kapitala d.d. z izdajo novih delnic

Damjan Belič, 17.2.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/2005Kadar imamo opravka z nematerializiranimi delnicami - če se z njimi trguje na organiziranem trgu ali ne - o izdaji delnic ni mogoče govoriti pred njihovim vpisom na račune imetnikov v centralnem registru. Zato so stališča nekaterih uglednih avtorjev, da je lahko presečni dan za upravičenje do novih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄6

Športno pravo: Pravica do nastopa na olimpijskih igrah?

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 14.2.2002

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 6/2002Vsakič, ko se bližajo olimpijske igre, me zaskrbi: le kakšna bo tokrat slovenska "afera", saj še niso minile igre, da se nebi kdo med našimi športniki počutil opeharjenega, še predeno so se začele! Govorim seveda o dejstvu, da Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS) na igre po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄6

"Organiziran kriminal" - v noveliranem tožilskem zakonu

Barbara Brezigar, 22.2.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Brezigar, Pravna praksa, 6/2001Med 12. in 15. decembrom 2000 je bila v Palermu konferenca Združenih narodov o organiziranem kriminalu, na kateri je 121 držav podpisalo Konvencijo ZN proti mednarodnem in organiziranem kriminalu, in med njimi tudi Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Enakopravnost članov nadzornega sveta d.d.

Damjan Belič, 27.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/1997Nadzorni svet delniške družbe je sestavljen iz predstavnikov delničarjev in predstavnikov delavcev. Ali obstajajo razlike med člani nadzorenga sveta glede na dejstvo, da so eni predstavniki kapitala in drugi predstavniki dela? Ali tudi članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcev pripada pravica...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Veljavnost prometa z delnicami iz notranjega odkupa

dr. Rado Bohinc, 27.3.1997

Obligacije, Gospodarski subjekti in njihova organiziranost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 6/1997Po zakonu o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju: ZOR) mora biti pogodbena obveznost mogoča, dopustna in določena oz. določljiva (46. člen ZOR). Pogodba je nična zaradi predmeta, če je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Dokapitalizacija delniške družbe

Damjan Belič, 27.3.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/1997V družbi bi želeli izvesti dokapitalizacijo. Ob tem jih zanima: - Kako naj izpeljejo ta postopek? - Kaj mora vsebovati sklep o dokapitalizaciji? - Kako se oblikuje nominalna in prodajna cena novih delnic? - Ali je potrebno pridobiti soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev za ponudbo delnic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄6

Sporazum z Avstrijo o socialni varnosti

Nataša Belopavlovič, 27.3.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 6/1997V Ljubljani je bil 10. marca podpisan sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo socialni varnosti. S tem je bila odpravljena pravna praznina, ki je nastala 1. 1. 1997, torej dan po tem, ko je zaradi odpovedi z avstrijske strani prenehala veljati konvencija o socialni varnosti, ki sta jo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄6

Odškodninski spori zaradi zdravniške napake

mag. Nina Betetto, 21.3.1996

Obligacije

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 6/1996Spori zaradi opustitve strokovnega zdravljenja, ki ima za posledico odškodninsko odgovornost zdravnika oziroma zdravstvenega zavoda (170. člen ZOR) v novejši slovenski sodni praksi niso več nobena redkost.(*1) Okrožno sodišče v Ljubljani je imelo v zadnjem letu v delu približno deset takšnih zadev, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Srečanja evropskih in afriških nacionalnih ombudsmanov

Aleš Butala, 30.3.1995

Človekove pravice

Aleš Butala, Pravna praksa, 6/1995Institucija ombudsmana se pojavlja v vse več državah. Začelo se je na Švedskem v letu 1809. Sledile so ostale skandinavske države: Finska 1919, Danska 1953 in Norveška 1962. V sedemdesetih in osemdesetih letih ter kasneje pa smo priče velikega razmaha te institucije na druge evropske države, kakor t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄6

3. srečanje pravnikov smučarjev (Skilex)

Damjan Belič, 24.3.1994

Ostalo

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/1994Društvo Skilex Slovenije (društvo pravnikov smučarjev) je kljub močnemu pomladanskemu soncu organiziralo v Cerknem, od 10. do 12. marca tretje srečanje pravnikov na smučeh. Pomladanske otoplitve niso pregnale najbolj zagrizenih smučarjev, ki so se na pobočjih Črnega vrha pomerili v veleslalomu, tekm...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

2020(2) 2018(1) 2017(1) 2016(1)
2013(2) 2009(3) 2007(1) 2006(2)
2005(2) 2002(1) 2001(1) 1997(4)
1996(1) 1995(1) 1994(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov