O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄26

Še o ekskluzivnosti pravice do trženja podobe olimpijcev

Blaž Tomažin Bolcar, 4.7.2019

Šport in organizacije

Blaž Tomažin-Bolcar, Pravna praksa, 26/2019V Pravni praksi št. 23 je dr. Tone Jagodic objavil odgovor na moj prispevek o t. i. "Pravilu 40" Mednarodnega olimpijskega komiteja. Pri tem ne gre prezreti dejstva, da gre za dolgoletnega generalnega sekretarja Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKS), ki je do leta 2015 soustvarjal trženjski sistem slovenskega olimpizma, ki ga obravnavam v svojem članku. Ta podatek je pomemben, da lahko bralec presoja o objektivnosti njegovih navedb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 6.7.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2017Sodbe Sodišča: 8. junij, 13. junij in 14. junij
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄26

Zastopanje občin v sodnih postopkih

Toni Tovornik, 6.7.2017

Odvetništvo in notariat

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2017Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) v 50.c členu določa, da lahko občine ustanovijo občinsko pravobranilstvo, in daje možnost, da naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Poletna nevihta

Matej Tomažin, 2.7.2015

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 26/2015Vlagatelji na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev nemo spremljamo sago o Telekomovi (ne)privatizaciji. Odločevalski pingpong in močan odmerek političnega vmešavanja sta pustila skorajda nepopravljive posledice. Prodajalec je namreč izgubil pogajalsko moč, kar se bo odražalo v nižji kupnini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄26

Medijsko in internetno zakonodajo spreminjati s tresočo roko

Polona Tepina, 2.7.2015

JAVNO OBVEŠČANJE

Polona Tepina, Pravna praksa, 26/2015Nedvomno je koristno, da ob predstavitvi predloga sprememb Zakona o medijih (ZMed) in ob nedavni razglasitvi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Delfi proti Estoniji poteka živahna razprava. Pogovarjamo se namreč o prihodnosti (regulacije) interneta in izmenjava stališč pomeni, da se zavedamo njegove pomembnosti in želimo aktivno sooblikovati njegovo prihodnjo podobo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost

dr. Matjaž Tratnik, 4.7.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 26/2013Razmerje med konceptom suverenosti na eni strani in obveznostmi, ki izvirajo iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO), je predmet več kot petletnega raziskovanja Irene Peterlin in je privedel do obsežne znanstvene monografije Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost (GV Založba, Ljubljana 2013, 352 strani). Knjiga je razdeljena v tri vsebinske sklope. V prvem avtorica z zgodovinskega vidika obravnava koncept suverenosti, v kontekstu razvoja mednarodnega prava od konca tridesetletne vojne (Westfalskega miru 1648) dalje. Sledi razprava o tem, kako vpliva članstvo v mednarodnih organizacijah na obseg suverenosti držav članic. Tu gre za obveznosti na dveh ravneh. Na prvi so obveznosti, ki so povezane s pristopom k članstvu, na drugi pa obveznosti, ki jih nalagajo odločitve institucij mednarodnih organizacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

(Ne)ustavnost odsotnosti pogodbe o zaposlitvi za francoske zapornike

dr. Andreja Tratnik, 4.7.2013

Delovna razmerja

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 26/2013Francoski Zakon o kazenskem postopku izrecno določa, da delovna razmerja zaprtih oseb niso predmet urejanja s pogodbo o zaposlitvi. Ali je ta določba v skladu s francosko ustavo? Še zlasti če upoštevamo, da je francoski Ustavni svet zavzel stališče, da mora biti zaprtje osebe omejeno na odvzem prostosti, vse druge pravice pa morajo biti kar najbolj spoštovane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 4.7.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2013Delo prek polnega delovnega časa Tožnik od delodajalca zahteva plačilo opravljenih nadur, ta pa zatrjuje, da je svoje obveznosti izpolnil, ko je tožniku odobril izrabo prostih dni. Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je tožena stranka tožniku dolžna obr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 5.7.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2012Laične vloge in delna zamudna sodba Tožnik je zoper svojega delodajalca vložil tožbo, v kateri je zahteval izplačilo več denarnih zneskov iz naslova plač, stroškov v zvezi z delom, regresa in zakonskih zamudnih obresti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Upoštevanje verskih praznikov pri delu odvetnika

Andreja Tratnik, 5.7.2012

Varstvo človekovih pravic, Človekove pravice

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 26/2012Svoboda mišljenja, vesti in vere, določena v 9. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), zagotavlja mirno uživanje najintimnejših prepričanj posameznikov in je zato danes (v žargonu Evropskega sodišča za človekove pravice - ESČP: "v sodobni demokratični družbi") zelo pomembna. Vendar pa je odločanje o njej prav zaradi njene vsebine, ki bolj ali manj močno oblikuje posameznikovo identiteto, težko povsem objektivno. To se kaže tudi v odločitvi v zadevi Sessa Francesco proti Italiji, v kateri so bila mnenja sodnikov - kljub zelo preprostemu dejanskemu stanju - deljena: le en glas je pretehtal končno odločitev, zato si lahko predstavljamo, da bi bila ob malenkost drugače sestavljenem senatu odločitev v isti zadevi povsem drugačna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Prenehanje zastavne pravice s prenehanjem zavarovane terjatve v stečaju

Tilen Tacol, 5.7.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

Tilen Tacol, Pravna praksa, 26/2012V PP, št. 22/2012, je dr. Nina Plavšak predstavila svoj pogled na zastavno načelo akcesornosti in njegove učinke na prenehanje zastavne pravice, zlasti hipoteke, zastavitelja za tuj dolg v zvezi začetkom, tekom in zaključkom postopkov zaradi insolventnosti glavnega dolžnika. Prispevek, ki je pred vami, je namenjen predstavitvi drugačnega pogleda na ključne vidike obravnavane tematike in razlagi, zakaj menim, da s sodno prakso Vrhovnega sodišča, ki tudi v okoliščinah, ko je zoper dolžnika, ki je pravna oseba, uveden stečajni postopek, dosledno upošteva načelo akcesornosti zastavnega prava, kot ga pozna slovenski pravni red, ni prav nič narobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 7.7.2011

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2011Splošna odškodninska odgovornost prevoznika in uporaba določil CMR Tožeča stranka je podala tožbeni zahtevek, v katerem je od toženca zahtevala plačilo zneska, ki ga je plačala svojemu zavarovancu, ki pa - kot je bilo ugotovljeno - ni bil udeležen v tristranem razmerju iz prevozne pogodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Tudi prisega osvobojena verskih in drugih omejitev

Andreja Tratnik, 1.7.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Odslej tudi kaznivo dejanje agresije

Tjaša Tanko, 1.7.2010

Kaznovalno pravo

Tjaša Tanko, Marko Rakovec, Matevž Pezdirc, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄26

Stečajev se ne smemo bati

Matej Tomažin, 1.7.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 26/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Zatrjevana kršitev 3. člena EKČP zahteva celovito in učinkovito preiskavo

Andreja Tratnik, 2.7.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 26/2009Pritožnik Stojnšek je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) zatrjeval, da sta policista med aretacijo z njim ravnala nečloveško in ponižujoče. Pritožnikova žena je kot priča dogodku, kjer naj bi bil pritožnik izpostavljen ravnanju, ki pomeni kršitev 3. člena Evropske konvencije o člove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Pomanjkanje transparentnosti

Matej Tomažin, 2.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 26/2009Zadnje tedne smo bili izpostavljeni predvsem novim političnim škandalom, ki imajo skupni imenovalec - pomanjkanje transparentnosti. Ta težava pa ni prisotna samo pri politiki, ampak tudi v gospodarstvu. Zlasti zdaj, ko gre mnogim za nohte.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄26

Za enotno znanost 21. stoletja

dr. Andraž Teršek, 2.7.2009

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Razsojeno

Toni Tovornik, 3.7.2008

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 26/2008Pogodbeni stranki sta sklenili pogodbo za najem poslovnih prostorov in ob tem trajanje pogodbe uredili s klavzulo, ki se je glasila: "Pogodba je sklenjena za določen čas do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji." Najemodajalec je po določenem času pogodbo odpovedal in od najemojemalke zahteval ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄26

Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti

dr. Andraž Teršek, 3.7.2008

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Stečaj zapuščine in fizične osebe

Simona Toplak, 5.7.2007

Dedovanje

Simona Toplak, Pravna praksa, 26/2007univ. dipl. ekonomistka, univ. dipl. pravnica, državnotožilska pripravnica Najpomembnejše novosti ureditve osebnega stečaja in stečaja zapuščine v predlogu novega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPZIPP) je na junijskem srečanju Pravnišk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Novela ZGO-1: spremeniti je treba okoljsko zakonodajo

mag. Janez Tekavc, 5.7.2007

Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 26/2007mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Naslov, da se bo z novelo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) naposled uredilo nekaj najbolj žgočih vprašanj in zastojev v postopkih, ki jih povzroča t. i. okoljska zakonodaja, verjetno ne velja več, saj se vse bolj kaže, da s to nomotehnično rešitvij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄26

Stvarna (ne)pristojnost delovnega sodišča

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 5.7.2007

Civilni sodni postopki

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 26/2007dr. pravnih znanosti, okrožna sodnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)[O]1 določa pristojnost delovnih in socialnih sodišč kot specializiranih sodišč, in sicer so v skladu z 2. členom delovna sodišča pristojna za odločanje v individua...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo

dr. Matjaž Tratnik, 6.7.2006

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 26/2006Stavbna pravica je omejena stvarna pravica na nepremičninah, v naše pravo pa jo je vnesel šele stvarnopravni zakonik (SPZ),1 ki je začel veljati 1. januarja 2003. Novi institut je zelo hitro začela uporabljati tudi naša praksa. Stavbna pravica je omejena stvarna pravica, ki daje upravičencu pravico,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄26

Ne (le) sprememba ZUS, ampak (tudi) opustitev dogem!

mag. Andraž Teršek, 6.7.2006

Upravni spor

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2006Leta 2001 se mi je zdelo primerno, v določenih ozirih pa celo nujno pripraviti okroglo mizo na temo reforme zakonske ureditve ustavnega sodstva. Dogodek je bil javno odmeven in zdelo se je, da je tudi v smislu utemeljenega pričakovanja o skorajšnjih spremembah na tem področju dobro uspel. In vendarl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 26

Leto objave

2019(1) 2017(2) 2015(2) 2013(3)
2012(3) 2011(1) 2010(3) 2009(3)
2008(2) 2007(3) 2006(2) 2003(2)
2000(1) 1999(2) 1993(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov