O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Avtor ni naveden, 25.1.2018

Obresti in obrestna mera

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2018Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke (ECB), povečana za osem odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek ECB na dan 31. decembra 2017, znaša 8 odstotkov. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti bo objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije v začetku januarja 2018.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis)

Avtor ni naveden, 25.1.2018

DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE, Monetarni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2018Virtualne valute se ne štejejo za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄3-4

Zakaj nočemo uspešnih zgodb?

Matej Tomažin, 26.1.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 3-4/2017Ob prodaji podjetja Outfit7 se lahko zamislimo, zakaj Slovenija ni aktivnejša pri ustvarjanju okolja, kjer bi podobne poslovne zgodbe lahko uspevale. Dejstvo je, da danes "davčna" in marsikateri uradnik fantazirata, koliko davka bi lahko pobrali pri tej transakciji. Toda iz te moke ne bo kruha. In zakaj?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega zastopnika po ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 22.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 3-4/2015Na prvi pogled dokaj podobni funkciji, namenjeni predvsem za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja ali nadzora družbe, se ob natančnejšem pregledu precej razlikujeta in imata obe sebi lastne naloge. V korporacijski praksi se to pogosto zamenjuje. Tudi pri nas prihaja do takih napak, ki so podkrepljene z željo po ne vedno utemeljenih odškodninskih zahtevkih zoper člane organov vodenja ali nadzora. Napake, ki izvirajo iz pomanjkljivega razumevanja funkcije in nezadostnega korporacijskega poznavanja posameznega instituta, pa povzročijo marsikatero nepravilnost, ki ima lahko negativne posledice in lahko vodi celo do oškodovanja družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Delitev dobička matične delniške družbe delavcem hčerinske d.o.o.

dr. Barbara Rajgelj, 28.1.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Barbara Rajgelj, Pravna praksa, 3-4/2010Matična družba, sicer delniška družba, je 98-odstotni lastnik hčerinske družbe z omejeno odgovornostjo. Matična družba zaposluje 36 delavcev, enako število jih zaposluje tudi hčerinska družba z omejeno odgovornostjo. Vsi ti delavci so bili do nedavnega zaposleni na matični družbi, nato pa je prišlo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Podjetniške eksternalije

Jure Mikuž, 28.1.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 3-4/2010Čas, v katerem se je znašla Slovenija, ne bi mogel biti primernejši za nastanek prispevka o pomenu podjetništva za naš nadaljnji razvoj. Vlada namreč pripravlja strategijo za izhod iz krize, podjetja se soočajo s presežkom delovne sile, ki si bo morala poiskati nove vire zaslužka, v naši družbi pa s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Zbornice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009V četrtem odstavku 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/99, 25/04 in 69/04 - UPB) se razveljavi besedilo: ", vendar le še za naslednji mandat".
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ

Mitja Širaj, 29.1.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Širaj, Mitja Širaj, Pravna praksa, 3-4/2009Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)1 je v četrtem odstavku 206. člena v naš pravni red prvič vpeljal zakonito zastavno pravico borznoposredniške družbe (in banke) na vseh finančnih instrumentih in denarnih zneskih, ki jih je ta dobila pri opravljanju storitev za stranko, in sicer za terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C

Aleš Butala, 29.1.2009

Banke in hranilnice

Aleš Butala, Aleš Butala, Pravna praksa, 3-4/2009Težav s pridobivanjem deležev v bankah nimajo le slovenske pravne osebe na Hrvaškem. Tudi v Evropski uniji (EU) je znanih kar nekaj primerov, ko je prišlo do zavrnitve izdaje dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža banki s sedežem v EU, ki je želela pridobiti kvalificiran delež v drugi evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij

Vlado Balažic, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 3-4/2009V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)1 smo se upniki pri uveljavljanju pravnega nasledstva aktive (preostalo premoženje družbe po izbrisu) sklicevali na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-135/00-77 z dne 9. oktobra 2002, oz. na točki 61 in 77 obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Podjetja se predstavijo

Matej Tomažin, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 3-4/2009Finančna kriza nima samo negativnih lastnosti, ampak tudi pozitivne. Ena izmed teh je, da začnejo podjetja oz. uprave bolj ceniti delničarje ? male in velike. Tako obnašanje lahko pojasnimo z različnih zornih kotov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Preoblikovanja gospodarskih družb

Jurij Kutnjak, 29.1.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 3-4/2004Korporacijsko pravo v novejšem času posveča vprašanju statusnopravnih preoblikovanj vse več pozornosti, o čemer priča razvoj posebne pravne discipline v okviru korporacijskega prava - prava preoblikovanj, katerega pomen in posebnosti je na januarskem srečanju Pravniškega društva Maribor predstavil d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Mednarodni kodeks o sponzorstvu

mag. Tone Jagodic, 29.1.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 3-4/2004Ena od poglavitnih novosti na nedavnem srečanju Evropskega sponzorskega združenja (European Sponsorship Association) ob koncu novembra 2003 v Bruslju je bila brez dvoma promocija novega mednarodnega kodeksa o sponzorstvu, ki ga je izdala Mednarodna gospodarska zbornica. (MGZ). Besedilo kodeksa je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Zmanjšanja presežnih delovnih mest v postopku prisilne poravnave - in določbe ZDR

Fidel Krupič, 29.1.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Fidel Krupič, Pravna praksa, 3-4/2004V letu po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se je v praksi pojavilo kar nekaj odprtih vprašanj. Med njimi je tudi vprašanje zmanjšanja presežnih delovnih mest v postopku prisilne poravnave, katerega je sicer opredeljeval zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji(*1), pa ga od začetka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Prisilna poravnava v stečaju in pooblastila stečajnega upravitelja

Peter Podgorelec, 8.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 3-4/2001Če je v stečajnem postopku sklenjena in potrjena prisilna poravnava: * Ali se pooblastila direktorja delniške družbe (dolžnika), ki so z dnem začetka stečajnega postopka prešla na stečajnega upravitelja, direktorju vrnejo? * Ali ima po potrditvi prisilne poravnave v stečaju stečajni senat ali steč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Igralni avtomati zunaj igralnic

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3-4/2001Člena 18 in 29 b ter drugi odstavek člena 29 c Pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur. l. RS, št. 53/96, 49/97, 62/97, 67/97, 56/98, 80/98 in 6/99) se razveljavijo. Razveljavitev členov 18 in 29 b Pravilnika iz prejšnje točke tega izreka začne učinkovati šest mesecev po objavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Nakup lastnega poslovnega deleža - še nekateri davčni vidiki

dr. Marijan Kocbek, 8.2.2001

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 3-4/2001O možnostih pridobivanja lastnih poslovnih deležev, tudi v enoosebni d. o. o., smo v PP že pisali.(*1) Pri tem je bil dan poudarek korporacijskopravnim vidikom možnostih pridobivanja lastnega poslovnega deleža, le delno pa tudi davčnopravnim. V davčni praksi se je nedavno "razrešilo" vprašanje ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

K predlogu sprememb 4. člena ZGD

Vanda Zadnik, 8.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 3-4/2001ZGD-F - 2. člen Šesti odstavek 4. člena se nadomesti z novima šestim in sedmim odstavkom, ki se glasita: "(6) Družba lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je vpisana v register. (7) Če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti poleg splošnih pogojev, določenih s tem zakonom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Član nadzornega sveta - zastopanje družbe pred sodiščem

Andrej Simonič, 8.2.1996

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 3-4/1996Na podlagi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju so delavci, ki jih v članstvo v nadzornem svetu družbe izvoli svet delavcev, enakopravni člani nadzornega sveta. Ali lahko pred sodiščem zastopa družbo delavec, ki je član nadzornega sveta te družbe in je za tako zastopanje prejel po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Prenosljivost delnic iz interne razdelitve

Andrej Simonič, 8.2.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 3-4/1996Delniška družba je od drugega soglasja Agencije za privatizacijo do vpisa v sodni register čakala eno leto. Po registraciji pa so še eno leto čakali na izdajo delnic v nematerializirani obliki. Razumejo, da je potrebno počakati na vpis lastninskega preoblikovanja v sodni register, da začne teči dvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Omejitev pooblastila za glasovanje na skupščini d.d.

Andrej Simonič, 8.2.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 3-4/1996Ali 15 - mesečna omejitev veljavnost pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delniške družbe (298. člen ZG) velja tudi v primeru, ko so pooblaščenci fizične osebe ali pa veljajo za njih drugačna pravila glede pooblastila? Glasovalno pravico in izvrševanje le-te ureja 6. odsta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Ali bomo imeli tri vrste delavskih direktorjev?

Mato Gostiša, 8.2.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 3-4/1996Eden najbolj nedodelanih pravnih institutov, ki jih ureja zakon o sodelovanju delavcev pri upravljaju, je prav gotovo delavski direktor. Teorija se je glede temeljne koncepcije tega instituta že zdavnaj močno razšla, praksa pa eksperimentira v različnih smereh, kar mogoče sploh ni slabo. Še najslabš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Stečaj

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3-4/1996Likvidacijski postopek, ki ga vodi gospodarska družba sama za svojo likvidacijo po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94), mora likvidacijski upravitelj, ko ugotovi, da premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov v celoti z zakonskimi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Prepoved uporabe določb o prenehanju delovnega razmerja zaradi prisilne poravnave, stečaja...

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3-4/1996Prepoved uporabe določb o prenehanju delovnega razmerja zaradi prisilne poravnave, stečja in likvidacije 1. Določbe 51. člena zakona o prisilni poravnavi , stečaju in likvidaciji o prenehanju delovnega razmerja kot ukrepu zaradi finančne reorganizacije se ne smejo uporabljati, dokler ne stopijo v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄3-4

Novosti v stečajni zakonodaji

Saša Prelič, 10.2.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 3-4/19941. januarja letošnjega leta je v Republiki Sloveniji začel veljati novi zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, v nadaljevanju ZPPSL), ki, ne glede na to, da pomeni kontinuiteto v razvoju stečajnega prava, uvaja vanj tudi nekatere novosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

2018(2) 2017(1) 2015(1) 2010(2)
2009(5) 2004(3) 2001(4) 1996(6)
1994(7)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K LM NOP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov