O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - vračanje nadomestnih kmetijskih zemljišč

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 65/98 in 66/00-obv.r.) se zavrne. Poprava krivic z določitvijo možnosti vračanja nadomestnih kmetijskih zemljišč in gozdov je dejansko obveznost dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost za presojo posamičnega akta

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 74/98) se zavrže. Ustavno sodišče presoja ustavnost in zakonitost splošnih pravnih aktov. Posamične pravne akte presoja le v okviru posebnega postopka z ustavno pritožb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Sodišče ES: Predhodne odločitve Sodišča Evropskih skupnosti

Maja Brkan, 8.2.2001

Sodišča

Maja Brkan, Pravna praksa, 3-4/2001Razmerje prava ES do nacionalnega prava držav članic je moč slikovito označiti s tremi kratkimi besednimi zvezami: - primarnost, - avtonomija, - neposredna uporabnost. Primarnost, ker pravo ES v razmerju do nacionalnega prava vedno prevlada, avtonomija, ker je pravo ES neodvisno od nacionalneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Predvajanje radijskega programa v javnem prostoru ter avtorska in sorodne pravice

Mirjam Kranjac-Tomažič, 8.2.2001

Intelektualna lastnina, Javno obveščanje

Mirjam Kranjac-Tomažič, Pravna praksa, 3-4/2001Predvajanje radijskega programa v javnem prostoru vključuje na podlagi veljavnega zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) dve obliki izkoriščanja materialne avtorske pravice: - pravico radiodifuznega oddajanja, ki je izključna pravica, da se delo priobči javnosti s pomočjo radi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Najimenitnejšemu poetu med juristi

Marko Pavliha, 8.2.2001

Kultura in umetnost

Marko Pavliha, Pravna praksa, 3-4/2001Dragi dohtar! Zbrani prijatlji v spomin ga pijemo tvojih veselih in žalostnih dni; zraven si take zdravljice pojemo, de ni nesrečen, kdor v grobu leži. V imenu prijateljev se ti oglašam iz davoško globaliziranega novoekonomskega veka v onostranstvo, ker nisem imel takšne sreče kot Andrej, Mati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Igralni avtomati zunaj igralnic

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 3-4/2001Člena 18 in 29 b ter drugi odstavek člena 29 c Pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Ur. l. RS, št. 53/96, 49/97, 62/97, 67/97, 56/98, 80/98 in 6/99) se razveljavijo. Razveljavitev členov 18 in 29 b Pravilnika iz prejšnje točke tega izreka začne učinkovati šest mesecev po objavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Cestni promet - ovire na javnih cestah

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 105. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98 in 61/00) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Preizkus alkoholiziranosti

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 102., 103., 104., 105., 106., 108. in 129. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98 in 61/00) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/2001Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 829/1 in 1399, vpisnih v zemljiškoknjižnem vložku št. 598 k.o. Ž., je pristojna Upravna enota Kranj. Ker ni šlo za sklenitev pravnega posla, za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo ni podana pristojnost sodišča. Odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Neizplačilo regresa za redni letni dopust - varčevalni ukrepi

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (Ur. l. RS, št. 87/97) se zavrnejo. Varčevalni ukrepi kot del ekonomske politike države (zmanjšanje obsega javnih financ oziroma njihova uskladitev z realnimi možnostmi), so nedvomno u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Omejevanje dedovanja prejemniku socialne pomoči

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Dedovanje

, Pravna praksa, 3-4/2001Člen 128 Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Ur. l. RS, št. 17/91-I) se razveljavi. Razveljavitev začne učinkovati po preteku šestih mesecev od dneva objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Vsebina "Pravna praksa" 003/2001

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 3-4/2001Peter Černigoj Merila za ocenitev ponudb in reference dr. Marijan Kocbek Nakup lastnega poslovnega deleža - še nekateri davčni vidiki Andraž Teršek Državni uslužbenci in pornografija Vanda Zadnik K predlogu sprememb 4. člena ZGD Jože Kuhelj Spremembe v usklajevanju pokojnin Borut Šink...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Ustavno sodišče RS: Vpis zadrug v sodni register

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Ustavno sodišče, Sodni registri in sodne takse

, Pravna praksa, 3-4/2001Pobuda za oceno zakonitosti Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur. l. RS, št. 20/94) se zavrne. Zakon o sodnem registru v 7. točki 4. člena izrecno določa obveznost vpisa članov zadruge v sodni register.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Policija: Pritožbe zoper postopek policistov

Srečko Jarc, 8.2.2001

Uprava

Srečko Jarc, Pravna praksa, 3-4/2001V zakonu o policiji(*1) je v 28. členu določena pravica posameznika, da se lahko ob vseh pravnih in drugih sredstvih za varstvo svojih pravic in svoboščin, ki jih ima na razpolago, v primeru, ko meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja kršene njegove pravice ali svoboščine, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Spremembe v usklajevanju pokojnin

Jože Kuhelj, 8.2.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 3-4/2001Konec leta je Državni zbor po hitrem postopku sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B - Ur. l. RS, št. 124/00). Nova ureditev se nanaša na sistem usklajevanja pokojnin in posledično tudi večine drugih dajatev iz pokojninskega in invalids...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Varnost: Pooblastila - pravice in dolžnosti varnostnikov

dr. Tomaž Čas, 8.2.2001

Uprava

dr. Tomaž Čas, Pravna praksa, 3-4/2001Pooblastila v najširšem pomenu pomenijo pravico, največkrat tudi dolžnost določenih oseb, da lahko ali pa morajo opraviti uradno dejanje oziroma izvršiti določene ukrepe ali opravila. Pooblastilo je pravica in dolžnost določenih oseb, da v primerih določenih z zakonom in način, ki je določen z zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Lokalna samouprava: Dvojna objava akta - začetek veljavnosti

Borut Šinkovec, 8.2.2001

Lokalna samouprava

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 3-4/2001Neka občina je začela izdajati svoje "uradno glasilo", v katerem naj bi objavljala vse svoje uradne objave skladno z določilom statuta. Kadar pa bi na županov predlog tako odločil občinski svet, bi nekatere akte še vedno objavili v Uradnem listu RS, da bi tudi začeli veljati čimprej. Občinska sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

K predlogu sprememb 4. člena ZGD

Vanda Zadnik, 8.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 3-4/2001ZGD-F - 2. člen Šesti odstavek 4. člena se nadomesti z novima šestim in sedmim odstavkom, ki se glasita: "(6) Družba lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je vpisana v register. (7) Če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti poleg splošnih pogojev, določenih s tem zakonom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Mandat članov sveta VVZ in nadomestne volitve

Jožica Bauman-Gašperin, 8.2.2001

Delovna razmerja

Jožica Bauman-Gašperin, Pravna praksa, 3-4/2001Člani sveta vrtca so bili izvoljeni oziroma imenovani v aprilu 1997 leta. Dvema članoma sveta vrtca, ki sta bila predstavnika staršev, je potekel mandat oktobra 2000, ker sta njuna otroka izgubila status otroka, vpisanega v vrtec. Vrtec je zato v svetu staršev za predstavnike staršev v svetu vrtca i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Vrhovno sodišče RS: Kazensko pravo - Načelna pravna mnenja: Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 3-4/20011. Peti odstavek 207. člena ZKP Po vložitvi obtožnice lahko traja pripor največ dve leti do izreka sodbe sodišča prve stopnje. Če sodišče druge stopnje v celoti razveljavi obsodilno sodbo glede obtoženca, ki je po vložitvi obtožnice v priporu več kot dve leti, mora pripor odpraviti. (Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Vrhovno sodišče RS: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) - Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR)

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Sodišča, Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 3-4/20012. 15., 26. in 167. do 169. člen ZASP Tretji odstavek 270. člena ZOR V avtorski pogodbi je mogoče dogovoriti pogodbeno kazen za primer neizpolnitve tistih obveznosti avtorjevega sopogodbenika, ki niso denarne narave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Prisilna poravnava v stečaju in pooblastila stečajnega upravitelja

Peter Podgorelec, 8.2.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 3-4/2001Če je v stečajnem postopku sklenjena in potrjena prisilna poravnava: * Ali se pooblastila direktorja delniške družbe (dolžnika), ki so z dnem začetka stečajnega postopka prešla na stečajnega upravitelja, direktorju vrnejo? * Ali ima po potrditvi prisilne poravnave v stečaju stečajni senat ali steč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Dietna prehrana

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 3-4/2001Delavci, ki jim zdravnik predpiše dietno prehrano s potrdilom, dobijo izplačane te stroške v gotovini. Zdravniki na potrdilih napišejo, da priporočajo dietno prehrano zaradi različnih težav, ne napišejo pa, koliko časa naj se dietna prehrana uživa. Na koliko časa naj bi delodajalec zahteval od delav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Vrhovno sodišče RS: Civilno pravo - Pravni mnenji: Zakon o obligacijskih razmerjih

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Sodišča

, Pravna praksa, 3-4/20011. Četrti odstavek 210. člena in 216. člena ZOR Zavarovalnica, ki je na podlagi pravnomočne sodbe, proti kateri je vložila revizijo, plačala odškodnino zaradi telesnih poškodb in prizadetega zdravja, lahko od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zahtevka v revizijskem postopku zavrnjen, ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Reforma pravnega študija

Andraž Teršek, 8.2.2001

Višje in visoko šolstvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 3-4/2001Na Pravni fakulteti v Ljubljani se, vzporedno s procesom prehoda v novo tisočletje, težnjami po vseobsegajočem prilagajanju parametrov slovenskega družbenega prostora zahodnoevropskim in z razveseljivo preselitvijo v nove fakultetne prostor, povečuje tudi intenzivnost razprav v zvezi z reformo študi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
2001(51)
> Februar(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEFG HIJ K L M N OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov