O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij

Vlado Balažic, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 3-4/2009V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)1 smo se upniki pri uveljavljanju pravnega nasledstva aktive (preostalo premoženje družbe po izbrisu) sklicevali na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-135/00-77 z dne 9. oktobra 2002, oz. na točki 61 in 77 obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili

mag. Urška Kežmah, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Pravna praksa, 3-4/2009Oktobra lani je z nekaterimi omejitvami začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku, tj. ZPP-D, gre pa za obsežno spremembo temeljnega procesnega zakona na področju civilnega prava. Skoraj hkrati s tem smo dobili tudi dve deli priznanih profesorjev s področja civilnega prava. Tako je pri GV Zal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Suspenz pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 29.1.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3-4/2009V podjetju imamo za nedoločen čas zaposleno delavko (na finančno-računovodskem področju). Zdaj namerava postati vodja oz. direktorica tega področja, a le za določen čas (52. člen ZDR). Pri tem dodajamo, da ne gre za poslovodnega delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Evropa

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009 Torek, 20. 1. Denar za kredite. Finančni ministri EU, med njimi tudi slovenski minister dr. Franc Križanič, so na srečanju v Bruslju ob seznanitvi z ukrepi članic Unije proti finančni in gospodarski krizi pozvali banke, naj uporabijo pomoči, ki so jih države namenile bančnemu sektorju, da bi okrep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nasilje v družini - razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem

dr. Liljana Selinšek, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2009Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) je nasilje v družini postalo samostojno kaznivo dejanje, ki je inkriminirano v 191. členu. S tem se je odprlo vprašanje razmejevanja med tem kaznivim dejanjem in prekrškom nasilnega in drznega vedenja iz šestega odstavka Zakona o varstvu javnega reda in mir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Damnant, quae non intellegunt

Janez Kranjc, 29.1.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 3-4/2009Rek Damnant, quae non intellegunt bi se v prevodu glasil Obsojajo tisto, česar ne razumejo, vzet pa je iz spisa o vzgoji govornika (De institutione oratoria 10. 1, 26) rimskega retorika Kvintilijana, ki je živel od okrog 35 do 100 po Kr. V deseti knjigi, iz katere je vzet ta rek, oriše grško in lati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V letu 2009 vrsta novosti pri obračunu DDV

mag. Mojca Kunšek, 29.1.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3-4/2009Zadnje spremembe podzakonskih aktov so prinesle nova merila davčno sprejemljivih stopenj odpisa blaga, spremembe pri uveljavljanju neposrednih olajšav mednarodnim predstavništvom ter vrsto sprememb pri obračunu DDV, identifikaciji in popravkih obračuna DDV, ki jih je treba upoštevati pri obračunu DD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Valentini, Valentine in valentinčki

mag. Tina Verovnik, 29.1.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2009Novoletni prazniki so mimo, kmalu bodo mimo tudi razprodaje in trgovci bodo kupcem vrgli naslednji trnek z vabo, tokrat okrancljano z rdečimi srčki. Govorim seveda o prazniku, o katerem sem se sama v osnovni šoli pri angleščini učila kot o nečem, kar je značilno za anglosaško kulturo, moji otroci pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V e-pravosodje z novim akcijskim načrtom

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Na Ministrstvu za pravosodje je bila 23. januarja prva seja projektnega sveta e-pravosodje, ki ga je v začetku leta ustanovil minister za pravosodje Aleš Zalar. Svet je sprejel akcijski načrt projektov, ki naj bi pripomogli k prenovi in modernizaciji informacijskega sistema vseh pravosodnih organov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Bosi kot Waluliso?

Tomaž Pavčnik, 29.1.2009

Naravna in kulturna dediščina

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 3-4/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Podjetja se predstavijo

Matej Tomažin, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 3-4/2009Finančna kriza nima samo negativnih lastnosti, ampak tudi pozitivne. Ena izmed teh je, da začnejo podjetja oz. uprave bolj ceniti delničarje ? male in velike. Tako obnašanje lahko pojasnimo z različnih zornih kotov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega KZ-1

Primož Baucon, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2009Novi slovenski Kazenski zakonik1 (KZ-1; v nadaljevanju uporabljam izraz KZ za vse druge kazenske zakone oz. kazenske zakonike), ki je začel veljati 1. novembra 2008, je povzročil številne odzive v strokovni in tudi v širši laični javnosti. Ker do zdaj še ni bila objavljena ustrezna analiza določb no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razmerje med varstvom osebnih podatkov in svobodo medijev

Mojca Komac, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mojca Komac, Mojca Komac, Pravna praksa, 3-4/2009Finska družba Markkinapörssi je od finskih davčnih organov (popolnoma zakonito) več let zbirala podatke o premoženju fizičnih oseb in te osebne podatke objavljala v regionalnih izdajah časopisa Veropörrsi. Finska je namreč ena tistih držav, v kateri zakon izrecno določa javnost nekaterih davčnih pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Posredovanje kopij odločb za odmero dohodnine delodajalcu zaradi odpuščanja

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Delodajalec je za pripravo programa presežnih delavcev naročil zaposlenim, naj prinesejo več različnih potrdil, med njimi tudi fotokopijo odločbe Davčne uprave RS o odmeri dohodnine za leto 2007 za vse člane gospodinjstva. Ali lahko delodajalec zahteva te podatke oz. kateri zakon mu to dovoljuje? Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Posredovanje osebnih podatkov odvetniku s strani upravnega organa

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Kako naj ravna upravni organ, če odvetniki zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, kadar na podlagi posredovanih podatkov ne more z gotovostjo ugotoviti, za katero osebo gre? Ali lahko upravljavec podatkov, če upnik še ne razpolaga s pravnomočnim izvršilnim naslovom, posreduje podatke o naslovu dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb občinske uprave

Mojca Beliš, 29.1.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 3-4/2009Ravnanje župana in drugih uradnih oseb občinske uprave, ki v nasprotju s pričakovano skrbnostjo in odgovornostjo pri opravljanju javnih funkcij in uradnih nalog vedoma ustvarijo pogoje, zaradi katerih bi občinski svet lahko sprejel odločitev, ki bi drugemu omogočila pridobitev neupravičene koristi, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Načelo kontradiktornosti - izvajanje listinskih dokazov

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Sodba I Ips 383/2008, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Kp 30/2008)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Zbornice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009V četrtem odstavku 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/99, 25/04 in 69/04 - UPB) se razveljavi besedilo: ", vendar le še za naslednji mandat".
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.1.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 3-4/2009Tožnica je od tožene stranke zahtevala plačilo odškodnine v znesku 7.093,97 evra zaradi poškodbe pri padcu na neočiščenem in poledenelem zemljišču, ki je bilo v upravljanju tožene stranke.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kršitev dolžnega ravnanja v postopku izbire izvajalca po ZJN-1

Mojca Beliš, 29.1.2009

Uprava, PRORAČUN

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 3-4/2009Ravnanje naročnika po predpisih o javnem naročanju, ko kot edino merilo za izbor ponudnika določi najnižjo ceno, potem pa kot najugodnejšega ponudnika izbere tistega, ki v roku za oddajo ponudi najvišjo ceno in pred izborom naknadno ponudi popust ter s tem postane cenovno najugodnejši ponudnik, nakn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3-4/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009 Cassia C. Spohn How Do Judges Decide - The Search for Fairness and Justice in Punishment (Sage Publications, 2008, druga izdaja, 376 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega dejanja in prekrška

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Odločba US RS, št. U-I-88/07, z dne 8. januarja 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 5/09 Prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94 70/94 - popr., 23/99, 44/04 in 95/04 - UPB) je bil v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s "protipravno hrambo stre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Antena kot pravica najemnika

Dean Zagorac, 29.1.2009

Varstvo človekovih pravic

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 3-4/2009Ali Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) najemniku stanovanja daje pravico, da proti volji svojega najemodajalca v stanovanju namesti satelitsko anteno? V zadevi Khurshid Mustafa in Tarzibachi proti Švedski je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo, da ima država pozitivno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 29.1.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 3-4/2009 Dajatve na mleko Nova Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode1 poleg dajatev določa tudi upravljanje nacionalne rezerve, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatev, prenos in pretvorbo individualnih kvot, določene pa so tudi pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca m...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
2009(44)
> Januar(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov