O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Kazalni zaimki

dr. Nataša Hribar, 25.1.2018

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 3-4/2018V današnjem kotičku se bomo dotaknili slovnične teme - spomnili se bomo, kaj so kazalni zaimki in kako jih uporabljamo ter katere so najpogostejše napake (ali pa tudi ne!) pri njihovi uporabi. K pisanju kotička me je spodbudil primer, ki sem ga prebrala v šolskem zvezku osnovnošolke. Nekako takole je pisalo: Te ženski sta nato stopili v hišo in vrata so se zaprla. Kaj menite - je kazalni zaimek ta zapisan v pravilni slovnični obliki ali ne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC

dr. Peter Grilc, 25.1.2018

Kultura in umetnost

dr. Peter Grilc, Pravna praksa, 3-4/2018Rdeča: pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik; rumena: pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec. Knjiga avtorice Maje Koršič Potočnik: Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC je bila izdana pri založbi Uradni list leta 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Finančno polpismeni v odraslo življenje

mag. Sandi Kodrič, 25.1.2018

Kultura in umetnost

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 3-4/2018Le redko se zgodi, da kak krožek postane predmet poslanskega vprašanja v Državnem zboru. Decembra 2017 se je to zgodilo osnovnošolskemu krožku Mladi in denar, in sicer v zvezi z umeščanjem finančnega opismenjevanja v šolski kurikul (trenutno je ta snov zajeta le v nekaj urah pri predmetu gospodinjstvo). Kaj sta pedagoška stroka in politika pri tem že ukrenili in kaj nameravata?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Qui tacet, consentire videtur

Janez Kranjc, 25.1.2018

Kultura in umetnost

Janez Kranjc, Pravna praksa, 3-4/2018Gre za eno od najbolj znanih pravnih maksim. Slovensko bi se glasila: Kdor molči, se šteje, da pritrjuje. Vsebuje jo 43. pravilo dodatka k zbirki kanonskega prava Liber sextus decretalium (Šesta knjiga dekretalov). Nastala je leta 1298 na ukaz papeža Bonifacija VIII. kot uradna in avtentična
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄3-4

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 26.1.2017

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 3-4/2017Delo proučuje sodniško odločanje v primerih, ki spadajo na področje medicinskega prava, v katerih je pogosto poudarjena etična oziroma moralna komponenta. Sodne prakse s tega področja ni mogoče prenesti iz posamičnega na splošno in iz nje izpeljati teorije, ki bi pomagala rešiti bodoče primere, saj sodniki niso deležni posebnega izobraževanja in si pogosto zatiskajo oči pred etičnimi elementi odločanja - celo kadar se zdi, da so bili razlogi za odločitev samo takšni. Ugledni akademiki s področja medicinskega prava in bioetike ponovno preučujejo devet sodnih primerov tako, da pri vsakem zapišejo dve možni odločitvi in na ta način predstavijo različne poglede na primer. Odločitve spremlja še komentar, ki osvetljuje tako etični kot pravni vidik presoje primera.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Priložnost za premislek o sistemu obravnavanja otrok s posebnimi potrebami

dr. Alenka Šelih, 22.1.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 3-4/2015Pred nekaj dnevi nas je GV Založba (IUS SOFTWARE) povabila na predstavitev knjige s področja, na katerem se pravniki le zelo redko znajdejo - predstavljali smo drugo, posodobljeno izdajo knjige dr. Jasne Murgel Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami. Prvo vprašanje, ki se številnim postavi ob tem naslovu, je seveda, kdo sploh so otroci "s posebnimi potrebami". Če rečem naravnost, to je politično korektna oznaka za otroke, ki smo jih včasih označevali kot otroke "z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju"; v zgodovini pa smo imeli zanje tudi kar precej drugih, še manj prijetnih oznak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Zbornik znanstvenih razprav 2014

Nika Skvarča, 22.1.2015

Kultura in umetnost

Nika Skvarča, Pravna praksa, 3-4/2015Najnovejši Zbornik znanstvenih razprav (GV Založba oziroma IUS SOFTWARE, Ljubljana 2014, 198 strani) je izšel v nekoliko butični obliki. Njegovo vsebino namreč zapolnjuje le šest prispevkov, ki pa se pohvalijo z izredno aktualnostjo na različnih pravnih področjih in lahko zadovoljijo še tako raznolike bralce. V njih lahko preberete o sodobnem dojemanju zasebnosti, o branju možganov v kazenskem postopku, o pravicah obdolžencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS), o načinih zavarovanja upnikovega premoženja, o davku na finančne transakcije in o zadnjih spremembah zakonodajnega referenduma pri nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Pravne razsežnosti zunanje politike EU

dr. Matej Accetto, 28.1.2010

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 3-4/2010V Sloveniji je težko pisati povsem neobremenjene recenzije, saj je "trg" akademskega pisanja majhen, trgovci pa se kaj hitro tudi osebno (s)poznajo. Nič drugače ni tudi tokrat; avtorico najnovejšega dela s področja prava Evropske unije dr. Majo Brkan (GV Založba, 2009, 351 strani) poznam in osebno c...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 28.1.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Hans W. Micklitz, Jules Stuyck in Evelyn Terryn (ur.) Consumer Law - Ius Commune Casebooks for a Common Law of Europe (Hurt Publishing, 2009, 520 strani) Kako pomembna je zakonodaja Skupnosti na področju potrošniškega prava, poskuša pojasniti knjiga iz zbirke, ki obravnava še nekatera velika p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Določitev hitrosti smučanja je sporna

Tanja Marušič, 28.1.2010

Šport in organizacije

Tanja Marušič, Pravna praksa, 3-4/2010Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč, ki je začel veljati 24. decembra 2008, določa minimalne tehnične pogoje za obratovanje smučišča in zaščitna sredstva, kar naj bi vse zagotavljalo varnost smučarjev in drugih oseb na smučišču. Za obratovanje smučišč morajo biti zagotovljeni tehni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili

mag. Urška Kežmah, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Pravna praksa, 3-4/2009Oktobra lani je z nekaterimi omejitvami začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku, tj. ZPP-D, gre pa za obsežno spremembo temeljnega procesnega zakona na področju civilnega prava. Skoraj hkrati s tem smo dobili tudi dve deli priznanih profesorjev s področja civilnega prava. Tako je pri GV Zal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Bosi kot Waluliso?

Tomaž Pavčnik, 29.1.2009

Naravna in kulturna dediščina

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 3-4/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009 Cassia C. Spohn How Do Judges Decide - The Search for Fairness and Justice in Punishment (Sage Publications, 2008, druga izdaja, 376 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

NULTI PRIMER

Sebastijan Pregelj, 29.1.2004

Uprava, Kultura in umetnost

Sebastijan Pregelj, Pravna praksa, 3-4/2004Zasebni detektivi se ukvarjamo s primeri, ki jim policija ni kos. Natančnega odgovora na vprašanje, zakaj sem na dan, ko sem dobil licenco, odšel v trgovino, ki jo - odkar pomnim - krasi neonski napis moška moda, ter si kupil balonar in klobuk, vam ne morem dati. Verjetno zato, ker se mi je zdelo, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

O izrazu naklanjanje v pravni terminologiji

mag. Tina Verovnik, 29.1.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2004Stalna sodelavka PP je pisala, da jo moti beseda naklanjanje, ki se kot zakonski termin uporablja v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Spodnja odlomka sta iz 125. člena tega zakona: (1) Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati vsako pravno dejanje, ki ga je dolžni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

"Štorije s šofite" - v jazz klubu

mag. Bojan Kukec, 29.1.2004

Kultura in umetnost

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 3-4/2004V deževnem dopoldnevu, meseca grudna lani, v Jazz klubu Gajo v Ljubljani je prof. dr. Marko Pavliha predstavil svojo novo, že 13. knjigo, naslovljeno s "Štorije s šofite" skupaj s soustvarjalcema (karikaturist Franco Juri, urednik Slobodan Valentinčič), pogovor z njimi je usmerjala predstavnica Prim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

ZDIJZ - o legitimnosti in o spregledu pomembnosti

mag. Andraž Teršek, 29.1.2004

Javno obveščanje

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 3-4/2004Vse pogosteje se sprašujem, v kolikšni meri slovenski pravniki razumejo demokratično in pravno jedro strasbourškega varstva človekovih pravic; ESČP oblikuje minimalne standarde evropskega varstva človekovih pravic. Slovenska ustava ta minimum na določenih mestih presega. Nadgradnja strasbourških sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Predvajanje radijskega programa v javnem prostoru ter avtorska in sorodne pravice

Mirjam Kranjac-Tomažič, 8.2.2001

Intelektualna lastnina, Javno obveščanje

Mirjam Kranjac-Tomažič, Pravna praksa, 3-4/2001Predvajanje radijskega programa v javnem prostoru vključuje na podlagi veljavnega zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) dve obliki izkoriščanja materialne avtorske pravice: - pravico radiodifuznega oddajanja, ki je izključna pravica, da se delo priobči javnosti s pomočjo radi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Najimenitnejšemu poetu med juristi

Marko Pavliha, 8.2.2001

Kultura in umetnost

Marko Pavliha, Pravna praksa, 3-4/2001Dragi dohtar! Zbrani prijatlji v spomin ga pijemo tvojih veselih in žalostnih dni; zraven si take zdravljice pojemo, de ni nesrečen, kdor v grobu leži. V imenu prijateljev se ti oglašam iz davoško globaliziranega novoekonomskega veka v onostranstvo, ker nisem imel takšne sreče kot Andrej, Mati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Reforma pravnega študija

Andraž Teršek, 8.2.2001

Višje in visoko šolstvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 3-4/2001Na Pravni fakulteti v Ljubljani se, vzporedno s procesom prehoda v novo tisočletje, težnjami po vseobsegajočem prilagajanju parametrov slovenskega družbenega prostora zahodnoevropskim in z razveseljivo preselitvijo v nove fakultetne prostor, povečuje tudi intenzivnost razprav v zvezi z reformo študi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Dignitas, št. 7-8

Andraž Teršek, 8.2.2001

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Andraž Teršek, Pravna praksa, 3-4/2001Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Avtorsko delo v izobraževanju

Irena Vovk, 8.2.2001

Intelektualna lastnina, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2001Ob koncu januarja je v sodelovanju z Inštitutom za pravo in CPZ - International Center za promocijo znanja pri založbi Grafis trade izšlo (diplomsko) delo Mateje Trojanšek "Avtorsko pravo v izobraževanju". Avtorica se je v knjigi omejila le na ozko področje avtorskega prava oziroma na avtorska dela,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Debatni krožek študentov ljubljanske PF

Andrej Andrič, 8.2.2001

Višje in visoko šolstvo

Andrej Andrič, Pravna praksa, 3-4/2001V študijskem letu 1999/2000 je tudi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani začel delovati debatni krožek. Debatna dejavnost se je v Sloveniji začela jeseni leta 1996 pod okriljem Zavoda za odprto družbo, ustanovitelja Zavoda za kulturo dialoga, Za in proti, ki z debatami nadaljuje. Debatni krož...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Evropa za pravičen svet

Jaka Repanšek, 8.2.1996

Študenti

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 3-4/1996Evropsko združenje študentov prava praznovalo 15. obletnico delovanja - Človekove pravice in svoboda: temelji pravičnega sveta in napredka Na Bledu se je končalo praznovanje 15. obletnice delovanja ELSA (European Law Students" Association), mednarodnega stanovskega združenja študentk in študentov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Domneva nedolžnosti in svoboda medijev

dr. Janez Šinkovec, 8.2.1996

Človekove pravice, Javno obveščanje

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 3-4/1996O domnevi nedolžnosti smo že razpravljali v pp, št. 10 in 11/95. O odgovornosti pri svobodi izražanja mnenj, zlasti medijev pa v reviji Pravnik, št. 6-8/95. Prof. Šelihova je temu problemu posvetila pozornost v razpravi Svoboda izražanja in kazenskopravno varstvo časti in ugleda (Zbornik znanstvenih...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

2018(4) 2017(1) 2015(2) 2010(3)
2009(3) 2004(4) 2001(6) 1996(2)
1994(3)

Področja

< Vsi 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 7.4. KULTURA IN UMETNOST 7.5. JAVNO OBVEŠČANJE

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov