O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Zgornja meja letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 8.2.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 3-4/1996Kolikšna je zgornja meja pripadajočega dopusta? Kolektivna pogodba dejavnosti zgornjega limita ne določa, s splošnim aktom delodajalca pa je določena omejitev na 35 delovnih dni, za delavce, ki so upravičeni do letnega dopusta tudi po osnovah starosti nad 50 let, invalidnosti in nege težje telesno i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Odločanje o ugovorih zoper sklepe posovodnega organa

mag. Tanja Dobrin, 8.2.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 3-4/1996V zasebnem podjetju je zaposlenih 40 delavcev. V statutu je določeno, da o pravicah delavcev odloča poslovodni organ na prvi in na drugi stopnji. Menijo, da to ni pravilno in da bi morali tudi v takšni obliki imeti upravni odbor in disciplinsko komisijo. Pri avtonomnem pravnem urejanju in oblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Član nadzornega sveta - zastopanje družbe pred sodiščem

Andrej Simonič, 8.2.1996

Sodišča, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 3-4/1996Na podlagi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju so delavci, ki jih v članstvo v nadzornem svetu družbe izvoli svet delavcev, enakopravni člani nadzornega sveta. Ali lahko pred sodiščem zastopa družbo delavec, ki je član nadzornega sveta te družbe in je za tako zastopanje prejel po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Nepravilen obračun dodatka za minulo delo

mag. Tanja Dobrin, 8.2.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 3-4/1996Delavec je ugotovil, da mu dodatek za minulo delo ni bil pravilno obračunan. Za koliko časa nazaj lahko uveljavlja razliko? Po določbi 371.člena Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. l. SFRJ št. 29/78 in 39/85), ki se uporablja kot republiški predpis, zastarajo terjatve, če ni z zakonom določen z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Prenosljivost delnic iz interne razdelitve

Andrej Simonič, 8.2.1996

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 3-4/1996Delniška družba je od drugega soglasja Agencije za privatizacijo do vpisa v sodni register čakala eno leto. Po registraciji pa so še eno leto čakali na izdajo delnic v nematerializirani obliki. Razumejo, da je potrebno počakati na vpis lastninskega preoblikovanja v sodni register, da začne teči dvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Omejitev pooblastila za glasovanje na skupščini d.d.

Andrej Simonič, 8.2.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 3-4/1996Ali 15 - mesečna omejitev veljavnost pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delniške družbe (298. člen ZG) velja tudi v primeru, ko so pooblaščenci fizične osebe ali pa veljajo za njih drugačna pravila glede pooblastila? Glasovalno pravico in izvrševanje le-te ureja 6. odsta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Pripravništvo z delovnim razmerjem za določen čas - zamolčana nosečnost

mag. Tanja Dobrin, 8.2.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 3-4/1996Delavka je ob sklenitvi delovnega razmerja za določen čas (pripravništvo za dela VII. stopnje strokovne izobrazbe) zamolčala, da je noseča. Porodniški dopust bo nastopila 28. 1. 1996. Po pogodbi o zaposlitvi je določen rok prenehanja delovnega razmerja 15. 10. 1996, ko naj bi se iztekla pripravniška...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Obnova postopka

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 3-4/1996Ker pobudnik izpodbija določbe zakona, katerih ustavnost je ustavno sodišče že presojalo, pa pri tem ne navaja novih pravnih in dejanskih razlogov, se njegova pobuda zavrne kot očitno neutemeljena, ker od ponovne ocene ustavnosti ni mogoče pričakovati drugačne odločitve. Sklep US RS, št. U-I-151/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

K odgovoru o spremembi prebivališča dolžnika

Slobodan Dujić, 8.2.1996

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 3-4/1996V pp št. 2/96 Bogdana Žigon odgovarja na vprašanje: "Kakšen pravni akt, usklajen z 10. členom zakona o varstvu osebnih podatkov, bi moralo podjetje sprejeti, da bi imelo temelj za pridobitev podatkov, saj pisne privolitve posameznika za uporabo njegovih podatkov podjetje nima?" Iz vprašanja očitno i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Ali bomo imeli tri vrste delavskih direktorjev?

Mato Gostiša, 8.2.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 3-4/1996Eden najbolj nedodelanih pravnih institutov, ki jih ureja zakon o sodelovanju delavcev pri upravljaju, je prav gotovo delavski direktor. Teorija se je glede temeljne koncepcije tega instituta že zdavnaj močno razšla, praksa pa eksperimentira v različnih smereh, kar mogoče sploh ni slabo. Še najslabš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Konvencija o socialni varnosti med RS in ZRN

Sonja Dražič, 8.2.1996

Socialno varstvo in zavarovanje

Sonja Dražič, Pravna praksa, 3-4/1996Slovenska ekspertska delegacija je oktobra 1995 končala že peti krog pogajanj o sklenitvi konvencije o socialni varnosti z nemško stranjo. Malce nepričakovano predstavljajo enega od največjih zastojev oziroma problemov pri pogajanjih določbe o pravici do otroških dodatkov za otroke slovenskih delavc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Vprašanje je bilo drugačno...

Pavla Sladič-Zemljak, 8.2.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

Pavla Sladič-Zemljak, Pravna praksa, 3-4/1996Odgovor na vprašanje o plačilu nadomestila za izgubo dohodka pred dokončnostjo denacionalizacijske odločbe sam je pravno zelo eksakten in se nanaša na popolnoma drugo vprašanje, kot je postavljeno. Namreč odgovor se nanaša na vprašanje v procesnem pogledu, kdaj je odločba o denacionalizaciji vprašlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Denacionalizacija

Tone Frantar, 8.2.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

Tone Frantar, Pravna praksa, 3-4/1996V pp št. 1/96 je bilo v odgovoru na vprašanje: "Ali lahko upravičenec uveljavlja od zavezanca nadomestilo za izgubo dohodka za čas od sprejetja zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in 31/93 - v nadaljevanju ZDen) ali vsaj od vložitve popolne vloge za denacionalizacijo do pravnomočnosti o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Zaznamba spora po 44. členu ZZK

mag. Jože Požun, 8.2.1996

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 3-4/1996Zaznamba spora v zemljiški knjigi je tradicionalen institut zemljiškoknjižnega prava. Na več mestih (n. pr. v paragrafih 68, 76 in 77.) pa je obravnaval že Zakon o zemljiških knjigah (Službene novine Kraljevine Jugoslavije z dne 1. 7. 1930, št. 146), ki smo ga uporabljali kot pravna pravila vse do l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Zakon o denacionalizaciji - 89.člen

Tone Frantar, 8.2.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

Tone Frantar, Pravna praksa, 3-4/1996V 1. odstavku 89. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in 31/93 - v nadaljevanju ZDen) je določeno: "Če je premoženje, na katero se nanaša vrnitev ali odškodnina, prešlo iz družbene v zasebno lastnino na podlagi špekulativnih oziroma fiktivnih pravnih aktov in poslov, je zavezan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Pritožba proti sistematizaciji delovnih mest

mag. Tanja Dobrin, 8.2.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 3-4/1996Ali ima delavec pravico do pritožbe na sistemizacijo delovnega mesta in opis delovnega mesta in na kateri organ se lahko pritoži? Sistemizacija delovnih mest in opis delovnega mesta se ureja s splošnim aktom in pomeni pravno podlago za odločitev o individualni pravici posameznega delavca, ko se o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

K "Osebna preiskava (pregled)..."

Drago Ribaš, 8.2.1996

Kazenski postopek

Drago Ribaš, Pravna praksa, 3-4/1996V članku Miroslava Žaberla "Osebna preiskava (pregled) in pregled prtljage - pooblastila trgovca, varnostnika ali policije", ki je bil objavljen v pp. št. 24/95, so nekatere trditve, glede katerih imam drugačno mnenje. 1. Ne strinjam se s trditvijo avtorja, da je potrebno za opredelitev tako i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Pravica do dopusta in regresa invalidki na čakanju

Marta Klampfer, 8.2.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 3-4/1996Delavki, invalidki III. kategorije, je odrejeno čakanje na delo po 36.d členu ZDR. Kako je z njenim dopustom in izplačilom regresa, če se čakanje nadaljuje še v naslednje leto? Po 36.d členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91, 71/93) lahko delavcu-invalidu, ki ne izpolnjuje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Jubilejna nagrada

Marta Klampfer, 8.2.1996

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 3-4/1996Ali se za pridobitev pravice do jubilejne nagrade pri izračunu delovne dobe upošteva vsa delovna doba, vpisana v delovno knjižico (razen dokupljene delovne dobe, benificirane in posebne zavarovalne dobe)? Ali se pri izračunu upošteva delovna doba, vpisana v delovni knjižici na podlagi 17. člena zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Molk na ugovor zoper sklep v uvrstitvi v tarifni razred

mag. Tanja Dobrin, 8.2.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 3-4/1996Delavec se je pritožil zoper sklep o razporeditvi v tarifni razred. Odgovora po več kot 30 dneh ni prejel. Ali se delavec lahko pritoži na sodišče oziroma kakšne pravice ima delavec, če odgovora ne dobi? Delavec ima v skladu z določbo 1. odst. 80. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Poškodba pri delu ali v zvezi z delom

Marta Klampfer, 8.2.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 3-4/1996Območna enota zavoda je organizirala športne igre delavcev zavoda. Igre so bile povsem neobvezne in so se jih lahko udeležili zaposleni zavoda prostovojno in sami izbrali športno zvrst, v kateri so sodelovali. Delavka si je poškodovala koleno pri igranju nogometa. Ali je mogoče takšno poškodbo op...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Prevzem delavcev - odklonitev nove pogodbe o zaposlitvi

Marta Klampfer, 8.2.1996

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 3-4/1996Podjetje je čiščenje poslovnih prostorov oddalo zasebnemu delodajalcu, ki je hkrati prevzel vse delavke. Ena od delavk je podala ugovor zoper sklep o razporeditvi na delovno mesto k zasebnemu delodajalcu. Drugostopenjski organ je ugovor zavrnil. Po dokončnosti sklepa o razporeditvi k zasebnemu delod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Prerazporejeni invalid - odmera nadomestila zaradi manjše plače

Marta Klampfer, 8.2.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Marta Klampfer, Pravna praksa, 3-4/1996Invalid III. kategorije je bil v letu 1991 prerazporejen na delovno mesto vratarja, ki je ustrezalo njegovi preostali delovni zmožnosti. Negativno razliko v plači je pokrival ZPIZ. Po reorganizaciji vratarske službe je bil ta invalid ponovno razporejen na drugo ustrezno delo, ki sicer ustreza njegov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Zakon o dedovanju

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Dedovanje

, Pravna praksa, 3-4/1996Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja (členi 106 - 116 ZD) se lahko sklene tudi s potomcem, ki v konkretnem primeru ne bi bil poklican, da deduje (z vnukom, čeprav so njegovi starši živi).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Mednarodno varstvo potrošnikov (III)

dr. Franc Pernek, 8.2.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 3-4/1996V vseh tržnih ekonomijah je znana predpostavka, da je konkurenčni trg tisti, ki varuje potrošnika z večjo ponudbo od povpraševanja. Ta pojav imenujemo tudi ekonomsko varstvo, ki je pa prav tako ranljivo kakor lastno in organizacijsko varstvo. Tudi za pravno varstvo potrošnika lahko ugotovimo, da ni ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

< Vsi
1996(55)
> Februar(55)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HI J K LMN OP QR S Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov