O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄38

Dodatek za delovno dobo pri javnih delih

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 4.10.2018

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 38/2018Delodajalec ima zaposlenega delavca preko javnih del. Ali mu mora obračunati dodatek za delovno dobo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄38

Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 4.10.2018

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 38/2018Delodajalec ima zaposleno delavko za krajši delovni čas 20 ur na teden (ne na podlagi posebnih predpisov). Koliko nadur lahko delavka v povprečju opravi na mesec?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄38

Delavec v delitveni ekonomiji (2): kakšno bo delovnopravno varstvo prihodnosti?

Franca Valentina, Gliha Škrjanec Urška, 5.10.2017

Delovna razmerja

dr. Valentina Franca, Urška Gliha Škrjanec, Pravna praksa, 38/2017V prejšnji številki Pravne prakse sva predstavili položaj delavcev/izvajalcev storitev v delitveni ekonomiji, in sicer njihovo delovno okolje ter načine vstopanja v razmerja z delodajalcem/naročnikom. Tokrat sva pod drobnogled vzeli klasične delovnopravne institute in jih osvetlili z vidika opravljanja dela v delitveni ekonomiji. Osredotočili sva se na obliko dela in sklenitev pogodbe, delovni čas, plačilo za opravljeno delo ter (ne)vključenost v kolektivne pogodbe in participativne pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄38

Suspenz pogodbe

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 5.10.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 38/2017Delavki bi radi omogočili, da bi še eno leto po koncu porodniškega dopusta ostala doma z otrokom, vendar brez nadomestila plače.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄38

Alternativne oblike bivanja starejših

mag. Alenka Oven, 6.10.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Alenka Oven, Pravna praksa, 38/2016Alternativne oblike bivanja starejših so v Sloveniji v zadnjem času predmet številnih strokovnih debat. Ne predstavljajo zgolj substituta institucionalnega varstva, ki smo mu v preteklih letih namenjali največ pozornosti, ampak z družbenega vidika predstavljajo pomemben doprinos k drugačnemu razmišljanju o starosti in sobivanju starejšega prebivalstva. S pravnega vidika pa predstavljajo pomembno in občutljivo tematiko predvsem glede zagotavljanja ustrezne pravne varnosti starejših v takšnih skupnostih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄38

Nesreča pri delu - regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - samozaposlena oseba

Avtor ni naveden, 6.10.2016

Obligacije, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2016Za razlago 87. člena ZZVZZ glede položaja samozaposlene osebe v razmerju do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) je bistveno to, da je bil, v konkretnem primeru tretji toženec, kot samozaposlena oseba hkrati zavarovanec in oškodovanec. Namen predpisov o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je v varstvu položaja oškodovanca (zavarovanca). V nasprotju s tem namenom bi bila ureditev, po kateri bi mu Zavod najprej zagotovil sredstva za zdravstveno oskrbo (91. člen ZZVZZ), nato pa od njega terjal njihovo povračilo. Taka interpretacija 87. člena ZZVZZ, ki bi Zavodu omogočala povrnitev škode od oškodovanca, bi imela za oškodovanca kaznovalni učinek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄38

Opozorilo pred odpovedjo

Miha Šercer, 6.10.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 38/2016Ugotovili smo, da je eden izmed naših zaposlenih pred več kot pol leta ponaredil poslovni dokument. Zaradi te ugotovljene kršitve bi mu radi izrekli opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ker pa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v zvezi z opozorilom ne določa možnosti podaljšanja 6-mesečnega objektivnega roka, če kršitev pomeni hkrati storitev kaznivega dejanja, tako kot to določa v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, smo v dilemi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi prisvojitve delovnih sredstev

Miha Šercer, 30.9.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 38/2015Ugotovili smo, da si je eden od naših zaposlenih prisvojil delovna sredstva. Ko smo ga soočili s tem dejstvom, je dejal, da si jih je želel le sposoditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Plačilo dodatnih učnih ur pouka

Avtor ni naveden, 30.9.2015

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2015Učna obveznost učitelja je na primer 22 ur, ravnatelj pa mu ob začetku šolskega leta določi še štiri dodatne učne ure pouka, češ da je to prispevek za počitnice. Dogaja se, da ima učitelj na eni šoli to plačano kot povečan obseg dela, na drugi šoli pa kot prispevek ur za pouka proste dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄38

Zahteva po temeljitem posvetovanje z invalidi

Avtor ni naveden, 2.10.2014

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2014Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se zavrne. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje prvega odstavka in drugega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter prvega in drugega odstavka 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄38

Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo

dr. Nana Weber, 2.10.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 38/2014V podjetju delavcem vštevajo delovno dobo v plačo tako, da za isto vsoto, kot se jim poviša dodatek za delovno dobo, znižajo bruto plačo. Konkretno je bila na primer dogovorjena plača 1.200 evrov, iz plačilne liste pa je razvidno, da je izplačanih 1.175 evrov bruto plače in 25 evrov dodatka na delovno dobo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga za starejšega delavca

dr. Nana Weber, 3.10.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 38/2013Ali je glede na določbo 226. člena novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v letu 2013 možno odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavki, ki je v letu 2013 dopolnila starost 54 let in štiri mesece, oziroma delavcu, ki je dopolnil starost 55 let?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Bomo dočakali zdravstveno reformo?

Irena Ilešič Čujovič, 3.10.2013

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Irena Ilešič-Čujovič, Pravna praksa, 38/2013O zdravstveni reformi se govori že toliko časa, da sploh ni več jasno, kaj želimo in kakšen je naš cilj. Zagotovo je jasno najmanj dvoje: prvič, v zdravstvu primanjkuje finančnih sredstev, ki bi zagotavljala nemoteno in kakovostno zdravstveno oskrbo zavarovancem v Republiki Sloveniji; in drugič, to
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji prvega odstavka 88. člena ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 4.10.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2012Kakšna bi bila pravilno odmerjena odpravnica za delavca, invalida III. kategorije, ki bo delno invalidsko upokojen, namesto zagotovitve pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega pa se mu bo odpovedala pogodba o zaposlitvi (po postopku prek republiške komisije), ker delodajalec zanj nima dela, pri katerem bi bile upoštevane njegove omejitve? Delodajalec je zavezanec Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Zdravstvena reforma - čakajoč Godota

mag. Jaka Slokan, 4.10.2012

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 38/2012Beckettova dvodejanka z že ponarodelim naslovom Čakajoč Godota opisuje nestrpno pričakovanje dveh osrednjih likov (Vladimirja in Estragona) na človeka, ki ga komaj poznata in o katerem vesta le malo, razen tega, da ga morata dočakati. Celotna dramska situacija sloni na antiklimaksu čakanja in poskusov obeh antiherojev, da bi nekako zapolnila nelagodno napetost jalovega pričakovanja, s čimer razgalita absurdnost (takega?) bivanja. Vzporednica z dolgotrajnim pričakovanjem zdravstvene reforme se vsiljuje sama po sebi. Tako kot Vladimir in Estragon v Beckettovi tragikomediji vedno znova sprašujeta dečka - po mnenju nekaterih ta predstavlja upanje - kdaj pride gospod Godot (ta se v igri nikoli ne pojavi), podobno, večina strokovne in laične javnosti pri nas napeto pričakuje zdravstveno reformo. Vsak minister, pristojen za zdravje, ob začetku svojega mandata napove zdravstveno reformo, čakanje Godota pa traja že 20 let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Merila in višina odškodnine po 118. členu ZDR v primeru športnega delavca

Urška Gliha, 4.10.2012

Delovna razmerja, Obligacije

Urška Gliha, Pravna praksa, 38/2012Najnovejši predlog Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) spreminja 118. člen ZDR med drugim tudi tako, da določa zaprt krog meril za določitev denarne odškodnine. V prispevku bom s predstavitvijo konkretnega sodnega primera, v katerem sem tudi sama sodelovala, in uveljavljene sodne prakse analizirala smotrnost in potrebnost te spremembe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi

mag. Nataša Belopavlovič, 6.10.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2011Z nekdanjim delavcem smo se zunajsodno poravnali in mu na podlagi poravnave izplačali plače za tri pretekla leta. Opozarjamo pa, da je bila podlaga za poravnavo sodna odločba, izdana v isti zadevi, na katero se v poravnavi tudi sklicujemo. Tako nas kot tudi delavca zanima davčna obravnava tega dohodka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu

Brigita Rajšter Vranović, 6.10.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 38/2011Delodajalec mora tako po delovnopravni zakonodaji kot tudi po zakonodaji, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zagotavljati delavcem varne in zdrave delovne pogoje. Za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu mora delodajalec v ta namen sprejeti ukrepe, ki jih določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Veljavnost kolektivnih pogodb

Nataša Belopavlovič, 30.9.2010

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2010Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) v 10. in 11. členu vsebuje določila o veljavnosti in splošni veljavnosti kolektivnih pogodb. Poleg tega isti zakon v 2. členu določa stranke kolektivnih pogodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci in prokuristi

Urška Gliha, 30.9.2010

Delovna razmerja

Urška Gliha, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Pokojninska reforma

Irena Vovk, 1.10.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2009Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik ter generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar sta 25. septembra predstavila predlog izhodišč za modernizacijo pokojninskega sistema. Predvideni sta dve fazi prenove pokojninskega sistema, in sicer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Lopovi, dajte peneze nazaj!

Hinko Jenull, 1.10.2009

Delovna razmerja

Hinko Jenull, Pravna praksa, 38/2009Zdelo se je, da bo pravična usoda kar sama popravila neznosnost tranzicijskega bogatenja, ko so padajoči borzni tečaji začeli prazniti tajkunske portfelje. Recesija je pohlep kaznovala kruteje od najstrožjega sodišča. Odvzem premoženjske koristi je bil takojšen, številni kontroverzni podjetniki so b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Kako olajšati položaj kandidata v primeru vložitve tožbe zaradi diskriminacije

mag. Barbara Mazovec-Kšela, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Barbara Mazovec-Kšela, Pravna praksa, 38/2009Iskalec1 zaposlitve pogosto meni, da je bil v postopku izbire diskriminiran in da zaradi neke osebne okoliščine ni bil izbran za delo. V takih primerih lahko kandidat v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR)2 vloži tožbo. Pri sestavi take tožbe mora v skladu s šestim odstavkom 6. člena ZDR razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Poteptano dostojanstvo delavcev

mag. Bećir Kečanović, 1.10.2009

Delovna razmerja, Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 38/2009Nekoč se je domovina glede standardov varstva osebnega dostojanstva delavcev na delovnem mestu in v zvezi z delom upravičeno lahko kosala s skandinavskimi deželami. Zadnje čase se zdi, da drsimo v močvirje delavskega trpljenja, ki vse bolj spominja na bedo, v kateri je životaril proletariat iz časov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru spremembe delodajalca

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Pri delodajalcu je v letu 2009 direktor zaradi ekonomskih težav prerazporejal delovni čas. S 1. januarjem 2010 naj bi drug delodajalec prevzel določeno število delavcev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

2018(2) 2017(2) 2016(3) 2015(2)
2014(2) 2013(2) 2012(3) 2011(2)
2010(2) 2009(6) 2007(3) 2006(8)
2003(4) 2001(9)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB CĆČ DĐEF G HI J K LM NO PQR S Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov