O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄38

Slovensko odvetništvo v knjigi

Urša Ravnikar Šurk, 4.10.2018

Kultura in umetnost, Odvetništvo in notariat

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 38/2018Z izdajo knjige Slavni slovenski pravdarji smo dobili nov vpogled v zgodovino in vpliv odvetnikov na oblikovanje slovenske kulture in prostora. Povod za nastanek knjige je bila 150. obletnica neodvisne slovenske odvetniške zbornice. Soavtorji knjige so poudarili, da je namen knjig
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄38

Prihodnost javnega naročanja je v posodobljeni tehnologiji

Urša Ravnikar Šurk, 4.10.2018

PRORAČUN

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 38/2018Dne 17. in 18. septembra 2018 je v Portorožu potekal tradicionalni jesenski Veliki kongres javnega naročanja. Veliko govora je bilo o novi povezavi javnega naročanja in gradbene zakonodaje ter o tehnološkem napredku pri izvajanju in oddajanju javnih naročil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄38

Nazaj v prihodnost

dr. Ciril Ribičič, 30.9.2015

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 38/2015V ustavnopravni stroki prevladuje prepričanje, da bi bilo bolje, da sodnikov ne bi volil državni zbor, temveč bi jih imenoval predsednik republike na predlog sodnega sveta. Tako bi namreč stopila v ospredje strokovno znanje in usposobljenost kandidatov za opravljanje sodniške funkcije in zožile bi se možnosti za vnašanje političnih meril v postopek imenovanja. Sprememba je nujna zaradi uresničevanja neodvisnosti sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄38

Predvidene spremembe ZGD-1 zaradi spremenjenih pravil računovodenja

Silva Koritnik Rakela, 2.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Silva Koritnik-Rakela, Pravna praksa, 38/2014Pravila računovodenja so pomembna tako za sestavljavce letnih poročil kot tudi za njihove uporabnike. Slovenija mora pri postavitvi svojih pravil upoštevati zakonodajo EU. Lani sprejeta t. i. nova računovodska direktiva 2013/34/EU ponuja državam članicam številne izbirne možnosti. V Sloveniji smo se že skoraj odločili. Skoraj zato, ker je do 30. septembra 2014 še čas, da podamo pripombe k predlogu spremenjenih ali pa povsem novih členov, ki bodo vključeni v novelo Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I. Poglejmo si spremembe nekaterih členov 8. poglavja ZGD-1 (Poslovne knjige in letno poročilo), ki se nam obetajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Združevanje občin

dr. Ciril Ribičič, 3.10.2013

Uprava, LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 38/2013Večina sedanjih slovenskih občin je nastala, ne da bi bili upoštevani predpisani pogoji, ob političnem pritisku od zgoraj, pogosto tudi v nasprotju z referendumskimi izidi. Kljub temu ne bi bilo prav občin združevati na enak način. Zato je bil
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Kdor dela veter, naj žanje vihar

dr. Vesna Bergant Rakočević, 4.10.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 38/2012Angleži imajo imeniten pregovor: What goes around comes around, ki dobesedno pove, da kar naokoli hodi, naokoli tudi pride. Mi imamo tegale o vetru in setvi, Srbi pa na primer zelo neposrednega: Sve se vraća, sve se plaća. Vsi naj bi sporočali isto resnico, da ima pač vsaka (dobra ali slaba) stvar svoj vzrok in svojo posledico, iz česar se izpelje tudi sklep, da praviloma nič ne izzveni v nič (se ne pozabi) in da se na koncu koncev vse ciklično izravna. Stvar okusa, v katerem od jezikov vam je pregovorni pomen za odtenek bližji, jasnejši ali ljubši. Meni sta denimo angleški in srbski, ker sta bolj od slovenskega umirjeno uravnotežena, manj poetična in bolj v skladu s tistim Ulpijanovim suum cuique. V bistvu slovenska inačica sploh ni čisto prava, saj govori o neki hujši posledici (veter - vihar), ki naj bo kar prava za (slabo) dejanje. V bistvu gre za prislovično slovensko privoščljivost, lahko bi celo rekla za škodoželjnost. Taki pač očitno tudi smo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Sporna praksa obdavčitve dobička osebnih družb

Radujko Blaž, Kek Tamara, 4.10.2012

Davek od dohodka pravnih oseb

Blaž Radujko, Tamara Kek, Pravna praksa, 38/2012Davčna uprava RS (DURS) je v prvi polovici leta 2012 začela pozivati družbe, ki so ali so bila organizirane v statusni obliki družbe z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) ali komanditne družbe (k. d.), da naj neto dobiček (ustvarjen po obdavčitvi z rednim davkom na dohodek od pravnih oseb), pridobljen v letih od 2007 do 2011, (samo)obdavčijo z davčnim odtegljajem iz naslova dividende, kot to določa pojasnilo Generalnega davčnega urada št. 4210-151/2010 z dne 16. decembra 2010, ki je bilo objavljeno na spletnih straneh DURS-a. V svojem pozivu k obračunu davčnega odtegljaja pristojni davčni uradi na kratko povzamejo bistveni del tega pojasnila in hkrati predlagajo prejemniku poziva, naj v najkrajšem roku, vendar pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora, odda davčni obračun odtegljaja z uporabo obrazca REK-2 v okviru postopka samoprijave po 55. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Usoda neprijavljenih terjatev v osebnem stečaju

Tjaša Radinja, 4.10.2012

Civilni sodni postopki, Obligacije

Tjaša Radinja, Pravna praksa, 38/2012V slovenskem pravnem sistemu poznamo tri vrste stečajev: nad pravno osebo, osebni stečaj in stečaj zapuščine. Vse tri ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Pri osebnem stečaju se v veliki meri smiselno uporabljajo določbe stečaja nad pravno osebo, kar pa včasih odpira dileme, katerih skupni temelj je različna usoda pravnih subjektov po zaključku stečaja: pravna oseba namreč preneha, fizična pa, če ni suicidna, ne. Ena konkretnih od tod izvirajočih dilem je tudi, kaj se po končanju postopka osebnega stečaja zgodi s terjatvijo, ki nastane pred začetkom tega postopka, pa vanj ni prijavljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu

Brigita Rajšter Vranović, 6.10.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 38/2011Delodajalec mora tako po delovnopravni zakonodaji kot tudi po zakonodaji, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zagotavljati delavcem varne in zdrave delovne pogoje. Za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu mora delodajalec v ta namen sprejeti ukrepe, ki jih določa Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Pobrateni z Disney Worldom

Vesna Bergant-Rakočević, 30.9.2010

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 38/2010V teku je uresničitev ideje, da se Ljubljana pobrati s Cape Townom. (Stvar je bila letos zaradi svetovnega prvenstva v nogometu še posebno aktualna.) Nekje sem v zvezi s tem zasledila, da je ljubljanski župan sprva negodoval, češ Ljubljana se lahko pobrati le z glavnim mestom kakšne države! Načeloma ne bi mogel imeti bolj prav, le da se mu je pripetila pogosta napaka in Cape Towna ni štel za prestolnico Južnoafriške republike. Res si to čast deli še s Pretorio in Bloemfonteinom (ne z Jo'burgom!), Ljubljana je pa - ena sama!
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Spet na Ljubljanici

Vitko Roš, 4.10.2007

Ostalo

Vitko Roš, Pravna praksa, 38/2007Leto je naokrog in v četrtek, 13. septembra, smo se ljubljanski pravniki popoldne na Livadi spet vkrcali na barko "SULC". Jasno nebo, jedi na žaru, osvežilne pijače, poskočnice iz Marjanove harmonike in podopustni spočiti obrazi kolegic in kolegov so tudi tokrat ustvarili tisto pravo vzdušje, ki na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

E-vročanje v upravnem postopku

Matjaž Remic, 6.10.2005

Upravni postopek in upravne takse, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Matjaž Remic, Pravna praksa, 38/2005V PP 28/2005 je Marijan Štriker v članku E-vročanje po ZUP že obravnaval aktualno temo elektronskega vročanja v upravnem postopku. Vendar se omenjeni avtor kljub naslovu članka ni omejil le na institut vročanja, kot bi lahko sklepali, pač pa je prikazal celotno elektronsko poslovanje v upravnem post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Notarski skrbniški računi

Alenka Ratnik, 30.10.2003

Odvetništvo in notariat

Alenka Ratnik, Pravna praksa, 38/2003Pravna država je dolžna svojim državljanom zagotoviti pravno varnost. Najboljše je seveda, da se spori, če se le da, že predhodno preprečijo. Odločilna predpostavka za tako varnost so na področju pogodbenega prava listine o sklenjenih pravnih poslih z zanesljivo in natančno vsebino. Če je vsebina ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Denacionalizacija "Nadomestni upravičenec"

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 13.12.2001

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 38/2001Ali lahko osebo, ki se je priglasila v denacionalizacijskem postopku (ki še traja) po roku iz 64. člena ZDen, štejemo za nadomestnega upravičenca po 12. členu ZDen (oseba izpolnjuje pogoje iz tega člena!)? V postopku ugotavljanja državljansktva, ki je bil pred kratkim končan, je bilo namreč ugoto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Novinarski dnevi 2001: Svoboda (pri)tiska

Jaka Repanšek, 13.12.2001

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 38/2001Prelep razgled nad Izolo in topli sončni žarki so pospremili letošnje novinarske dneve, tradicionalno letno izobraževalno srečanje novinarjev in urednikov slovenskih medijev. Program srečanja, ki je potekalo od 29. novembra do 1. decembra, je bil nabit z referati, ki so jim sledile uro in dlje tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Gradbena pogodba

Alenka Ratnik, 13.12.2001

Obligacije

Alenka Ratnik, Pravna praksa, 38/2001Nujna nepredvidena dela in razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin S 1. januarjem 2002 začne v Sloveniji veljati Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001, v nadaljevanju OZ), zato v začetku pričujočega prispevka le na kratko nekaj besed o novem zakonu. OZ v prehodnih in končnih določ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

2018(2) 2015(1) 2014(1) 2013(1)
2012(3) 2011(1) 2010(1) 2007(1)
2005(1) 2003(1) 2001(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQR SŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov