O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Solidarnostna pomoč v primeru daljše bolezni

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2001Po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada delavcem solidarnostna pomoč v višini ene povprečne neto plače v gospodarstvu RS za pretekle tri mesece (neto 102.009,00 SIT) v primeru daljše bolezni, to je odsotnosti z dela neprekinjeno več kot tri mesece. Nadomestilo za čas bolniške, v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Denacionalizacija "Nadomestni upravičenec"

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 13.12.2001

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 38/2001Ali lahko osebo, ki se je priglasila v denacionalizacijskem postopku (ki še traja) po roku iz 64. člena ZDen, štejemo za nadomestnega upravičenca po 12. členu ZDen (oseba izpolnjuje pogoje iz tega člena!)? V postopku ugotavljanja državljansktva, ki je bil pred kratkim končan, je bilo namreč ugoto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Učenci in študenti na praksi - pravica do povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2001Ali je delavec, ki opravlja šolsko prakso pri delodajalcu, upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela? Delodajalec, ki je zastavil to vprašanje, sicer v njem govori o "delavcu", ki opravlja šolsko prakso, vendar sklepamo, da gre pri tem za nenatančno izražanje in da se vprašanje na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje starejših delavcev in invalidov

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 38/2001Ali osebnega ocenjevanja ni mogoče izvajati pri starejših delavcih, za katere je po 87. členu zakona o delovnih razmerjih zagotovljeno posebno varstvo? Pri tem je treba omeniti, da ostaja osnovna plača nespremenjena, le variabilni del plače se na podlagi določenih kriterijev v skladu s pravilniko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Ureditev avtorskih pravic v pogodbah s področja informacijskih tehnologij

Uroš Škufca, 13.12.2001

Intelektualna lastnina, Obligacije

Uroš Škufca, Pravna praksa, 38/2001Okrogla miza V torek, 6. novembra 2001 je v prostorih Centra Vlade RS za informatiko v organizaciji Sekcije za pravno informatiko pri Pravniškem društvu Ljubljana v sodelovanju s Centrom Vlade RS za informatiko potekala "okrogla miza" o ureditvi avtorskih pravic v pogodbah s področja informacijsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Z druge strani luže: Strah v ogledalu patentnega prava

Gregor Strojin, 13.12.2001

Intelektualna lastnina

Gregor Strojin, Pravna praksa, 38/2001Dostava na dom je ena od značilnosti potrošniške kulture zahodnega sveta. Žal je v zadnjih tednih postala tudi priljubljeni modus operandi terorizma. Kljub razmeroma majhnemu številu žrtev, se je strah pred odpiranjem sumljive pošte, prašnatim sovražnikom številka dve, naselil precej globoko v družb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Mediacija in sodna poravnava

Irena Vovk, 13.12.2001

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2001Na ljubljanski pravni fakulteti je 4. in 5. decembra potekal seminar na temo mediacija in sodna poravnava s posebnim poudarkom na sodni praksi. Seminar, ki je bil namenjen sodnikom, odvetnikom ter dodiplomskim in podiplomski študentom prava, so skupaj organizirali ministrstvo za pravosodje, Pravna f...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Teorija prava, 2. izdaja

mag. Aleš Novak, 13.12.2001

Pravoznanstvo

mag. Aleš Novak, Pravna praksa, 38/2001Delo Teorija prava, ki je pred kratkim izšlo v 2. izdaji, postavlja zrcalo domala tridesetim letom pravnoteoretičnih in pravnofilozofskih iskanj dr. Marija Pavčnika. Že bežen pregled obsežne knjige, ki zajema prek šesto strani, nam pokaže, da je bilo to obdobje plodno. Ne le za avtorja samega, temve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/20011. Kako se zaposlenemu pravilno obračuna nadomestilo plače v primeru, če je med trajanjem bolniškega staleža praznik oziroma dela prost dan? Ali se mu v tem primeru obračuna nadomestilo za praznični dan tako kot ostalim zaposlenim, tj. v višini 100 % njegove osnovne plače, ali pa se mu za ta dan obr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Odpravnina trajno presežnemu delavcu

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2001Kakšna je zgornja meja pri višini odpravnine trajno presežnemu delavcu, oziroma do kakšne višine ni obdavčena? Pravica presežnih delavcev do odpravnine je zakonska pravica, določena kot priznanje za dotedanje delo in kot odmena za izgubo dela. Upoštevaje splošno načelo, da zakon določa minimum pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Član uprave: upokojitev in delo po pogodbi o poslovodstvu

Klemen Šešok, 13.12.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Klemen Šešok, Pravna praksa, 38/2001Član uprave gospodarske družbe izpolnjuje vse pogoje za upokojitev: * ali se mu z davčnega vidika splača upokojiti in še naprej opravljati svojo sedanjo funkcijo v družbi na podlagi pogodbe poslovodstvu, * kaj pa je za družbo z davčnega vidika ugodneje: da član uprave ostane v delovnem razmerju al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Družinsko pravo: Starševske odsotnosti z dela

Nataša Belopavlovič, 13.12.2001

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2001V senci priprav in usklajevanja predloga zakona o delovnih razmerjih za drugo obravnavo je bil, za socialne partnerje skoraj neopazno, v državnem zboru sprejet Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP - Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča

Irena Vovk, 13.12.2001

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2001Pred kratkim je (pri založbi Nova revija) izšel prvi del desete knjige Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 2001, ki nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo petnajst knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema 1. knjiga X. letnika zbirke za leto 2001 ustavnosodno presojo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Delovna razmerja: Pogodba o zaposlitvi (I.del)

dr. Drago Mežnar, 13.12.2001

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 38/2001Iz predloga zakona o delovnih razmerjih 1. SPLOŠNO S pogodbo o zaposlitvi se bo sklenilo delovno razmerje. Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitve v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se bodo začele uresničevati z dnem nastopa dela, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Poklicna rehabilitacija - razporeditev - jubilejna nagrada - letni dopust

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/20011. Delavka - invalidka III. kategorije invalidnosti je bila v letu 1997 napotena na poklicno rehabilitacijo - na šolanje za poklic ekonomsko komercialni tehnik. Po zaključenem šolanju je delodajalec delavko razporedil na delovno mesto ekonomski tehnik-pripravnik (31. 10. 2001) in ji določil plačo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Alternativno reševanje sporov

Evelin Pristavec, 13.12.2001

Civilni sodni postopki

Evelin Pristavec, Pravna praksa, 38/2001Kot članica 7. sekcije (Alternativno reševanje sporov) pod vodstvom gospoda Aleša Zalarja sem sodelovala na dnevih slovenskih pravnikov 2001 skupaj z mag. Boštjanom Tratarjem s prispevkom "Alternativne oblike reševanja sporov v luči razbremenjevanja sodstva(*1)". S tem člankom želim dopolniti pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Novinarski dnevi 2001: Svoboda (pri)tiska

Jaka Repanšek, 13.12.2001

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 38/2001Prelep razgled nad Izolo in topli sončni žarki so pospremili letošnje novinarske dneve, tradicionalno letno izobraževalno srečanje novinarjev in urednikov slovenskih medijev. Program srečanja, ki je potekalo od 29. novembra do 1. decembra, je bil nabit z referati, ki so jim sledile uro in dlje tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Uporaba uzanc in nekaj drugih novosti

mag. Aleksij Mužina, 13.12.2001

Obligacije

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 38/2001Gradbena pogodba v obligacijskem zakoniku Ob prispevku, ki analizira določena razmerja pri sklepanju in izvajanju gradbene pogodbe, obenem pa tudi že nakazuje nekatere spremembe tega instituta v novem Obligacijskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 83/2001, v nadaljevanju: OZ), kaže na kratko pregledati š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Ustava - administrativni akt?

Matej Avbelj, 13.12.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 38/2001Naslov pričujočega prispevka je, kot bi najverjetneje opazil že vsak laik, v nasprotju s samim s seboj. Namenoma. Pod enako zgovornim naslovom (Ustava- družbena pogodba ali administrativni akt?) sem skupaj s kolegi iz Pravne fakultete v Ljubljani prejšnje leto ravno nekje v tem času organiziral semi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Zapiski: Kabinetni parlamentarizem

Benjamin Flander, 13.12.2001

Državni zbor in državni svet

Benjamin Flander, Pravna praksa, 38/2001V ustavnopravni teoriji je učinkovito delovanje klasičnega parlamentarnega sistema utemeljeno na zaupanju in ravnotežju, ki naj bi se vzpostavilo med parlamentom kot nosilcem zakonodajne in vlado kot nosilko izvršilne oblasti. V pogledu ravnotežja oblasti praksa temu izhodišču nasprotuje, saj v Veli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Slovenščina v pravni praksi (69.del): Pravopisni slovar

dr. Monika Kalin-Golob, 13.12.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 38/2001Novost 6. izdaje Slovenskega pravopisa je obsežen slovarski del, za katerega smo že zapisali, da je rezultat slovenske pravopisne tradicije, ne pa nujen sestavni del pravopisa. O rabi novega pravopisnega slovarja se poučimo na straneh 211-231 (SP 2001). Slovar obsega več kot 90.000 slovarskih ses...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Lastnina: Potrdila o vzajemnosti

Mihael Zupančič, 13.12.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

Mihael Zupančič, Pravna praksa, 38/2001Nakup nepremičnin v Sloveniji za potrebe dejavnosti tujega diplomatsko-konzularnega predstavništva Slovenija je med (nekdanjimi) državami v prehodu gotovo tista, ki je sprejela najstrožje ukrepe za tujce, fizične ali pravne osebe, ki kupujejo nepremičnine. Glede na velikost (oziroma majhnost) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Za vsakega posameznika!

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Človekove pravice

, Pravna praksa, 38/2001... Pred nekaj več kot petdesetimi leti so, kot vsi vemo, Združeni narodi sprejeli Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. To dejanje, sprejetje takega dokumenta, je bilo tisti čas nujno, enako kot je danes nujno spoštovanje te deklaracije in tudi drugih dokumentov, mednarodnih in domačih, ki nad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 13.12.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 38/20011. Zakon o industrijski lastnini - ZIL (Ur. l. RS, št. 45/01 - velja od 7. decembra; - razdeljen je na trinajst poglavij: temeljna načela; patent; model; znamka; geografska označba; splošna načela za postopke pred uradom; postopek pridobitve pravic; registri in vzdrževanje pravic; sodno varstvo in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄38

Prepisano, ker ni preslišano...: od 4. do 10. decembra

Irena Vovk, 13.12.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2001Obisk iz Romunije. Na povabilo mag. Ivana Bizjaka je na dvodnevni obisk v Slovenijo prišla romunska ministrica za pravosodje Mihaela Rodica Stanoiu. V okviru obiska sta mag. Bizjak in romunska ministrica slovesno podpisala Protokol o sodelovanju med MP RS in MP Romunije. Protokol je podlaga za tesne...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2001(29)
> December(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJK L M N OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov