O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Veljavnost kolektivnih pogodb

Nataša Belopavlovič, 30.9.2010

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2010Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) v 10. in 11. členu vsebuje določila o veljavnosti in splošni veljavnosti kolektivnih pogodb. Poleg tega isti zakon v 2. členu določa stranke kolektivnih pogodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci in prokuristi

Urška Gliha, 30.9.2010

Delovna razmerja

Urška Gliha, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Prejem računa za nakup smučarskih kart in identifikacija za namene DDV

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010Osnovna šola, ki prejme račun za smučarske karte iz tujine, ni plačnik DDV in se zato ni dolžna identificirati za namene DDV. Za razvrst
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Javno dobro

Tratnik Matjaž, Vrenčur Renato, 30.9.2010

Lastnina in druge stvarne pravice, Pravoznanstvo

dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 38/2010Omejitve ali odvzem lastninske pravice v javnem interesu pridejo najbolj do izraza v primeru, ko se nepremičnini podeli status javnega dobra. Tu je treba takoj poudariti, da je pojem javnega dobra širši od pojma nepremičnine oziroma nepremične stvari, kot je ta opredeljena v 18. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ), in zajema tudi razne dobrine in storitve. Tako je javno dobro tudi zrak, ki ga vdihavamo, oziroma zračni prostor, ki je namenjen zračni plovbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010 • Ali lahko davčni zavezanec od nabave osebnega avtomobila, goriva in vzdrževanja osebnega avtomobila odbije DDV? Registriran je namreč za opravljanje prevozov oseb (denimo tujih državnikov po Sloveniji). Z osebnimi avtomobili pa delno op
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Zakon o medijih in Platon

Albin Igličar, 30.9.2010

JAVNO OBVEŠČANJE

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Perspektiva arbitražnega reševanja sporov

Andreja Primec, 30.9.2010

Civilni sodni postopki

dr. Andreja Primec, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Ponudba za prodajo kmetijskih zemljišč

Gregor Verbajs, 30.9.2010

Kmetijska zemljišča

Gregor Verbajs, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

(Ne)plačevanje prispevka za šolsko prehrano

Jasna Murgel, 30.9.2010

Srednje šolstvo

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 38/2010 V skladu z 9. členom Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre) so starši dolžni plačevati prispevek za šolsko prehrano. Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane, sproži postopek plačila prek sodišča. • Ali moramo v tem primeru o dolžnikih obvestiti tudi pristojni
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010 • Davčni zavezanec ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom in izvozom koles in kolesarske opreme, prodajo in servisom. Prosi za pojasnilo 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Nedopustnost izvršbe na nepremičnino - skupna lastnina zakoncev

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Civilni sodni postopki, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010Ugotovitev o nedopustnosti izvršbe na nepremičnino, ki je v skupni lasti izvršilnega dolžnika in tožnice, upnika postavlja v enak položaj, kot bi bil v primeru, če bi bila skupna lastnina glede sporne nepremičnine vknjižena v zemljiški knjigi ob vložitvi predloga za izvršbo. Taka ugotovitev pomeni, da sme izvršilni upnik za poplačilo svoje terjatve poseči na premoženje dolžnika šele po uveljavitvi zahtevka iz prvega odstavka 57. člena ZZZDR oziroma ko se skupno premoženje razdeli in postane posebno premoženje posameznega zakonca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Omogočanje koristi s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in napredovanju v javnem sektorju z neupravičenim napredovanjem in povišanjem plače

Matjaž Mešnjak, 30.9.2010

Uprava

Matjaž Mešnjak, Pravna praksa, 38/2010Ravnanje uradnih oziroma odgovornih oseb v državnih organih, organih lokalne samouprave in javnih zavodih, ki s kršitvami predpisov o plačnem sistemu in napredovanju v javnem sektorju omogočajo drugim pridobitev neupravičene koristi z neupravičenim napredovanjem in povišanjem plače, je kršitev dolžnega ravnanja, ki ustreza opredelitvi korupcije po 1. točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Davčna obravnava čebelarske dejavnosti

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010Obravnava čebelarske dejavnosti Pojasnilo DURS, št. 4213-10/2010-4, 15. junij 2010 Registracija čebelarske dejavnosti Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) se čebelarstvo (pridelava medu in čebeljega voska) uvršča pod rejo drugih živali z oznako A 01.490 in se šteje za kmetijsko deja
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Pojasnilo v zvezi s 25. členom ZDDPO-2 (pojem druge oblike organiziranja)

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010 • Ali se med "druge oblike organiziranja" po 25. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) štejejo tudi vzajemni skladi (oziroma lastniški deleži v vzajemnem skladu), ki so se v skladu z Za
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Kaznivo dejanje grdega ravnanja - KZ-1 - kaznivo dejanje ogrožanja varnosti

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010Črtanje kaznivega dejanja grdega ravnanja v KZ-1 kot samostojnega kaznivega dejanja ni mogoče opredeliti kot dekriminacijo takega ravnanja, pač pa je zakon kaznivi dejanji ogrožanja varnosti in grdega ravnanja združil v eno kaznivo dejanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Civilna okuženost

Jože Ilc, 30.9.2010

Civilni sodni postopki

Jože Ilc, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Sporazumna razveza zakonske zveze samo na podlagi notarskega zapisa sporazuma zakoncev

Nina Scortegagna-Kavčnik, 30.9.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Bodo policisti znova preiskovali sami sebe?

Aleš Butala, 30.9.2010

Uprava

Aleš Butala, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010- velj
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

globus

Dean Zagorac, 30.9.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 38/2010ZDA: posvojitev otrok v istospolni družini 23. 9. - Floridsko prizivno sodišče za tretje okrožje je razveljavilo zakon, ki prepoveduje posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev. Glavna razloga za tako odločitev sodišča sta, da zakon nima racionalne osnove in da krši klavzulo ustave zvezne dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

TED

Irena Vovk, 30.9.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2010Tisti, ki verjamemo, da so dobre ideje vredne širjenja, ne moremo spregledati konferenc neprofitne organizacije TED (Technology Entertainment and Design). Začetki segajo v leto 1984, ko je bila organizirana štiridnevna konferenca v Kaliforniji. Od takrat dalje vsakoletna konferenca TED v Long Beachu gosti vodilne svetovne mislece in akterje, ki posredujejo svoje zamisli v obliki osemnajstminutnih govorov. Ti so pozneje brezplačno dostopni na spletni strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Vsebina PP št.38/2010

Avtor ni naveden, 30.9.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 38/2010 Civilna ok
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov

Šime Ivanjko, 30.9.2010

ZAVAROVALNIŠTVO

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 30.9.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 38/2010Mednarodno vojaško sodišče v Nürnbergu, ki so ga sestavljali sodniki iz Francije, Velike Britanije, Sovjetske zveze in ZDA, je po 218 dneh zasedanja izreklo sodbe nemškim voditeljem med drugo svetovno vojno. V i
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

dogodki - izjave

Irena Vovk, 30.9.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2010od 21. do 27. septembra Poslanci so podprli predlog novele Zakona o rudarstvu, ki je potrebna za odpravo pravne praznine, ki je nastala zaradi "nerodno zapisane dikcije". Zakon o rudarstvu, ki ga je Državni zbor sprejel 13. julija, je začel veljati 10. avgusta, upo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

< Vsi
2010(46)
> September(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H I JK LM NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov