O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄38

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 4.10.2018

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 38/2018 Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund in Ola Rosling (Flatiron Books, april 2018, 352 strani) Kolikšen o
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄38

Slovenija in Hrvaška po arbitražni odločbi: bo jalovo sodelovanje končno postalo evropsko - lojalno?

Erazem Bohinc, 5.10.2017

Republika Hrvaška

Erazem Bohinc, Pravna praksa, 38/2017V organizaciji Slovenskega društva za evropsko pravo je v četrtek, 31. avgusta, na Evropski pravni fakulteti Nove univerze v Ljubljani potekalo predavanje prof. dr. Marka Pavlihe na temo aktualne tematike o arbitražni odločbi in njeni uveljavitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄38

Zastaranje terjatev za prispevke za elektriko in plin

Tomažič Luka Martin, Bratina Borut, 5.10.2017

Obligacije

Luka-Martin Tomažič, dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 38/2017S tem kratkim prispevkom želiva avtorja opozoriti na zmotno razlago določila 355. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) v praksi, in sicer v zvezi z računi za gospodinjski odjem električne energije in zemeljskega plina. Pokazala bova, da pri izdaji enotnih računov omrežnina in drugi prispevki nimajo akcesorne narave glede na terjatev za dobavljeno energijo in da posledično zanje veljajo daljši zastaralni roki, tudi kadar gre za enotni račun. Zadeva je po najinem mnenju zanimiva tako z vidika gospodinjskega odjemalca kot tudi z vidika dobaviteljev in sistemskih operaterjev, zlasti v primeru, kadar gre za popravke prevzetih količin za pretekla obdobja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji prvega odstavka 88. člena ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 4.10.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2012Kakšna bi bila pravilno odmerjena odpravnica za delavca, invalida III. kategorije, ki bo delno invalidsko upokojen, namesto zagotovitve pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega pa se mu bo odpovedala pogodba o zaposlitvi (po postopku prek republiške komisije), ker delodajalec zanj nima dela, pri katerem bi bile upoštevane njegove omejitve? Delodajalec je zavezanec Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Kdor dela veter, naj žanje vihar

dr. Vesna Bergant Rakočević, 4.10.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 38/2012Angleži imajo imeniten pregovor: What goes around comes around, ki dobesedno pove, da kar naokoli hodi, naokoli tudi pride. Mi imamo tegale o vetru in setvi, Srbi pa na primer zelo neposrednega: Sve se vraća, sve se plaća. Vsi naj bi sporočali isto resnico, da ima pač vsaka (dobra ali slaba) stvar svoj vzrok in svojo posledico, iz česar se izpelje tudi sklep, da praviloma nič ne izzveni v nič (se ne pozabi) in da se na koncu koncev vse ciklično izravna. Stvar okusa, v katerem od jezikov vam je pregovorni pomen za odtenek bližji, jasnejši ali ljubši. Meni sta denimo angleški in srbski, ker sta bolj od slovenskega umirjeno uravnotežena, manj poetična in bolj v skladu s tistim Ulpijanovim suum cuique. V bistvu slovenska inačica sploh ni čisto prava, saj govori o neki hujši posledici (veter - vihar), ki naj bo kar prava za (slabo) dejanje. V bistvu gre za prislovično slovensko privoščljivost, lahko bi celo rekla za škodoželjnost. Taki pač očitno tudi smo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Obdavčenje plač pri zunajsodni poravnavi

mag. Nataša Belopavlovič, 6.10.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2011Z nekdanjim delavcem smo se zunajsodno poravnali in mu na podlagi poravnave izplačali plače za tri pretekla leta. Opozarjamo pa, da je bila podlaga za poravnavo sodna odločba, izdana v isti zadevi, na katero se v poravnavi tudi sklicujemo. Tako nas kot tudi delavca zanima davčna obravnava tega dohodka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Veljavnost kolektivnih pogodb

Nataša Belopavlovič, 30.9.2010

Obligacije, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2010Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) v 10. in 11. členu vsebuje določila o veljavnosti in splošni veljavnosti kolektivnih pogodb. Poleg tega isti zakon v 2. členu določa stranke kolektivnih pogodb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Bodo policisti znova preiskovali sami sebe?

Aleš Butala, 30.9.2010

Uprava

Aleš Butala, Pravna praksa, 38/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄38

Pobrateni z Disney Worldom

Vesna Bergant-Rakočević, 30.9.2010

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 38/2010V teku je uresničitev ideje, da se Ljubljana pobrati s Cape Townom. (Stvar je bila letos zaradi svetovnega prvenstva v nogometu še posebno aktualna.) Nekje sem v zvezi s tem zasledila, da je ljubljanski župan sprva negodoval, češ Ljubljana se lahko pobrati le z glavnim mestom kakšne države! Načeloma ne bi mogel imeti bolj prav, le da se mu je pripetila pogosta napaka in Cape Towna ni štel za prestolnico Južnoafriške republike. Res si to čast deli še s Pretorio in Bloemfonteinom (ne z Jo'burgom!), Ljubljana je pa - ena sama!
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru spremembe delodajalca

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Pri delodajalcu je v letu 2009 direktor zaradi ekonomskih težav prerazporejal delovni čas. S 1. januarjem 2010 naj bi drug delodajalec prevzel določeno število delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄38

Pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Delavka se upokoji s 1. julijem 2010. Razumemo, da ji po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) pripadata cel dopust in cel regres za letni dopust. Letni dopust lahko v celoti izkoristi do 30. junija 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Prva odločba o prekršku zaradi prepozne priglasitve

Tanja Bratina, 4.10.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 38/2007Zadeva št. 306-88/2007, 24. avgust 2007 Koroška trgovina, d.d., je 16. aprila 2007 pridobila nadzor nad družbo Vino Brežice, d.d., kar pomeni koncentracijo v smislu 11. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Zagovor kot del postopka pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 4.10.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2007Delavec je kršil pogodbene obveznosti tako, da ima njegova kršitev vse znake kaznivega dejanja (delavec je bil zaloten pri kraji stvari večje vrednosti). V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 111. člena Zakona o delovnih razmerjih1 mu je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi. • Ali bi delod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Dvojno varstvo pred odpovedjo

mag. Nataša Belopavlovič, 4.10.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2007Za delavca invalida, rojenega 5. septembra 1950, ki je imel na dan 31. januarja 2007 36 let, osem mesecev in 20 dni skupne delovne dobe ter ima eno leto, štiri mesece in 13 dni dokupljene dobe (vojaški rok), po ugotovljeni invalidnosti ne najdemo ustreznega dela, zato je ves čas od ugotovljene inval...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Koncentacija Heliosa in Belinke

Tanja Bratina, 4.10.2007

Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 38/2007Urad priglašeni koncentraciji, ki je nastala na podlagi pripojitve družbe Belinka Holding, d.d., k družbi Helios, d.d., ne nasprotuje. Ta koncentracija je v skladu s pravili konkurence. Urad je za potrebe presoje te koncentracije opredelil upoštevni trg kot: 1. trg lepil, proizvedenih na vodni os...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Odpovedni rok

mag. Nataša Belopavlovič, 5.10.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2006• Kakšen je odpovedni rok delavca, ki je sklenil zadnjo pogodbo o zaposlitvi leta 1995, v njej odpovedni rok ni izrecno določen? Pogodba vsebuje določbo, da se pri razmerjih, ki niso urejena s pogodbo o zaposlitvi, uporabljajo določbe zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov zavoda. Ali se u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Izjeme v javnem redu in javni varnosti po direktivi 2004/38 in noveli ZTuj-1B

Želja Cilenšek-Bončina, 5.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Tujci

Želja Cilenšek-Bončina, Pravna praksa, 38/2006Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki je bila sprejeta 29. aprila 2004, pomeni pomemben mejnik na področju prostega gibanja oseb v EU.1 Rok za prenos v notranjo uredi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Odgovornost države za neodvračanje oziroma nepravilno odvračanje nevarnosti

mag. Martina Bukovec, 5.10.2006

Uprava, Obligacije

mag. Martina Bukovec, Pravna praksa, 38/2006Prispevek je nastal na podlagi referata, ki ga je avtorica imela na Dnevih državnega pravobranilstva v Moravskih Toplicah 19. maja 2006. Primeri priznavanja odškodninskih zahtevkov, tudi proti državi, ki so drugačni od klasičnega pristopa, so čedalje pogostejši. Eno takih področij je odvračanja n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Obisk na katedri za delovno in socialno pravo PF v Zagrebu

mag. Nataša Belopavlovič, 5.10.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2006Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani je 15. septembra organiziral strokovno ekskurzijo v Zagreb. Cilj poti je bila katedra za delovno in socialno pravo tamkajšnje PF, kjer sta udeležence sprejela dr. Željko Potočnjak, profesor delovnega in socialnega prava in sodnik hrvaškega ustavnega sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Kako pravno nadzorovati besede?

Kristina Božič, 5.10.2006

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Kristina Božič, Pravna praksa, 38/2006Statistike, ki govorijo o povprečnih lastnostih oziroma verjetnostih določenega pojava pri izbrani skupini oseb, in se danes vedno pogosteje uporabljajo tudi pri kadrovanju, nas vsak dan pripeljejo do novih oblik diskriminacije, ki robotizirajo ljudi in so izredno izmuzljive kontroli. »Vsakršne štev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja

mag. Nataša Belopavlovič, 6.10.2005

Zavodi

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2005Sedanji direktor je podal pisno odstopno izjavo s funkcije direktorja našega javnega zdravstvenega zavoda, mandat mu preneha dne 30. septembra 2005. Po spremembah ustanovitvenega akta in statuta zavoda, ki že veljajo, ima zavod po novem poleg direktorja zavoda še strokovnega vodjo. Svet zavoda je že...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

MKS: Kmalu prva obtožnica

Kristina Božič, 6.10.2005

Sodišča, Kazenski postopek

Kristina Božič, Pravna praksa, 38/2005Konec julija je iz Haaga prišla novica, da se v kratkem obeta izdaja prvih obtožnic Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS). Ob desetletnici vloženih obtožnic zoper Radovana Karadžića in Ratka Mladića pri Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo, se zastavlja vprašanje, kakšna bo usoda pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄38

Neodvisni sodnik – pogoj za našo svobodo in pravno varnost

dr. Ljubo Bavcon, 6.10.2005

Sodišča

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 38/2005Z začudenjem berem in poslušam negativne ocene o našem pravosodju, ki jih stresajo nekateri politiki in nekateri glasniki tako imenovane civilne družbe in o katerih poročajo nekateri novinarji z neprikritim zadovoljstvom. Najbolj normalen dogodek v sodstvu, kot je oprostilna sodba zaradi pomanjkanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Preučevanje poteka in trajanja kazenskih postopkov

dr. Marko Bošnjak, 30.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 38/2003Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izvaja raziskavo »Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji«. Za raziskavo in njene morebitne rezultate vlada nadpovprečno zanimanje v strokovnih krogih, oblastnih organih in laični javnosti, kar je glede na aktual...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Obdelava osebnih podatkov pri opravljanju preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev

Jože Bogataj, 30.10.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Jože Bogataj, Pravna praksa, 38/2003Primer: Delavca ( javnega uslužbenca) je delodajalec poslal na plačani zdravstveni pregled v ambulanto medicine dela. S seboj je bilo treba imeti zdravstveni karton. Na samem pregledu je zdravnica najprej pogledala v računalniško bazo in se seznanila s podatki z zadnjega zdravniškega pregleda pred n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 38

Leto objave

2018(1) 2017(2) 2012(2) 2011(1)
2010(3) 2009(2) 2007(4) 2006(5)
2005(3) 2003(2) 2001(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov