O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 205)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog družinskega zakonika

Ana Vodičar, 21.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Ana Vodičar, Pravna praksa, 15-16/2011Vlada Republike Slovenije je 17. decembra 2009 določila besedilo predloga Družinskega zakonika (DZak) in ga posredovala v obravnavo v Državni zbor. V skladu s Poslovnikom Državnega zbora je za obravnavo predloga DZak pristojen odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je v okviru druge obravnave v enem letu opravil devet sej (nadaljevanj) o tej točki dnevnega reda in 7. aprila letos končal obravnavo predloga DZak. Ta podatek nas lahko vse, ki se ukvarjamo s področjem družinskega prava, na prvi pogled navdušuje, kako zavzeto in poglobljeno se sprejema nov sistemski predpis, ki prinaša več izboljšav glede na veljavno ureditev - zlasti v najbolj prenovljenem poglavju o ukrepih za varstvo in zaščito otrok. Naši občutki se pa lahko spremenijo, če pri tem poudarimo, da so bili v šestih sklicih obravnavani samo prvi štirje od 303 členov predloga DZak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Institut skrbništva je nujnost!

Betka Škerlak, 21.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

Betka Škerlak, Pravna praksa, 15-16/2011Poziv, ki ga je v sklepu svojega prispevka o neuporabnosti brezplačne in častne funkcije skrbnikov zapisala Alenka Križnik, ne ostaja neopažen. O tem, kako se bodo oziroma se sploh ne bodo odzvali pristojni strokovnjaki in politiki, ne morem razpravljati. Lahko pa predstavim, kako rešitve tega in še kakšnega podobnega primera nastajajo v civilni družbi. Žal take zamisli v praksi poniknejo prav tam, kjer tudi nastajajo - v posamezni nevladni organizaciji. Moj namen ni iskanje vzrokov za take razmere in obtoževanje, ampak gre za konkreten predlog, ki bi morda resnično lahko zaživel in postal celo primer dobre prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Četrti odstavek 56. člena Zakona o policiji2 se razveljavi v delu, ki se nanaša na pogoje in postopek odločanja o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnosti podatkov v zvezi z izvedbo dokaza z zaslišanjem delavca policije v kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah

Edita Turičnik, 21.4.2011

Banke in hranilnice

Edita Turičnik, Pravna praksa, 15-16/2011V Sloveniji je ena ključnih odgovornosti tako Vlade kot tudi Banke Slovenije zagotavljanje stabilnosti bančnega sektorja kot sestavnega dela slovenskega in evropskega finančnega sistema. S tem pa je neločljivo povezan tudi sistem financiranja depozitnih jamstvenih shem, katerega temelji so določeni prav po pravu Evropske unije (EU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu

Nataša Belopavlovič, 21.4.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15-16/2011Delavcu je bila z odločbo invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priznana III. kategorija invalidnosti. Delavcu smo ponudili novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, ki tako po mnenju invalidske komisije kot tudi medicine dela ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti. Delavec pogodbe ne želi podpisati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta?

Bratina Miha, Bernard Luka, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Miha Bratina, Luka Bernard, Pravna praksa, 15-16/2011Zanimanje za sklenitev zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora se povečuje, zato se že pojavljajo tudi s tem povezane težave. Ena od njih je davčnopravna obravnava zavarovalne premije, ki jo praviloma plačuje družba. Slovenska praksa se v tem razlikuje tako od anglo-ameriške kot tudi od še bolj primerljive nemške. Plačilo premije za korporativno zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora s strani družbe se pri nas namreč obravnava kot boniteta posameznega člana. Ampak, ali je to pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem postopku

Urška Klakočar-Zupančič, 21.4.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 15-16/2011Solastnina je oblika lastninskega razmerja več oseb. Vsak solastnik lahko predlaga razdružitev solastninske skupnosti z delitvijo stvari v solastnini, pri čemer morajo sodišča stvar v naravi razdeliti tako, da dobi vsak solastnik tisti del stvari, za katerega izkaže upravičen interes. Če stvar ni deljiva, se razdeli civilno tako, da se proda in kupnina razdeli med solastnike. Poglejmo si nekatere težave, s katerimi se soočajo sodišča, ki v nepravdnih postopkih odločajo o delitvah stavb oziroma stanovanjskih hiš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Reforma za konkurenco?

Aleksandra Mitić, 21.4.2011

Varstvo konkurence, cene

Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 15-16/2011Državni zbor je 29. marca sprejel novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B), ki predvideva preoblikovanje Urada RS za varstvo konkurence v Javno Agencijo RS za varstvo konkurence, ki bo začela delovati 1. januarja 2012. S preoblikovanjem se želi zagotoviti večja neodvisnost in samostojnost Urada. Glede na naloge, ki jih opravlja Urad, tj. zagotavljanje konkurence na trgu s preprečevanjem ravnanj podjetij, ki preprečujejo konkurenco na trgu, in dejstvo, da je v Sloveniji država še vedno aktivno lastninsko udeležena v veliko gospodarskih družbah, je večja neodvisnost in samostojnost Urada, brez političnih pritiskov, pri presoji ravnanj podjetij na trgu nujna. Bistvene rešitve, ki jih ponuja ZPOmK-1B, so poleg izločitve Urada iz Ministrstva za gospodarstvo tudi oblikovanje dveh teles, v katerih bodo sodelovali zunanji strokovnjaki, ki jih bosta imenovala Vlada in Državni zbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Življenjske razmere oseb na varovanih oddelkih

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pobudnica, katere sin je mlajša oseba z duševno motnjo, ki je bil na podlagi sklepa sodišča sprejet v posebni socialnovarstveni zavod, je Varuha seznanila najprej s povsem neustreznimi pogoji, v katerih zdaj prebiva njen sin, hkrati pa je opozorila na pomanjkanje prostora za institucionalno varstvo mlajših oseb z duševno motnjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Animus donandi

Matjaž Ambrož, 21.4.2011

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 15-16/2011Obstaja krog ljudi, ki jih družba zaradi njihovega položaja in dela dobro nagrajuje in jim namenja privilegije. Nekateri med njimi ji želijo vsaj del tega povrniti: sodelujejo v dobrodelnih akcijah in se povezujejo v dobrodelna združenja. Motiv za to je lahko koristnost (pozitivna podoba, možnost druženja in spoznavanja "podobno mislečih"), vendar pa je po splošnem prepričanju še mnogo bolje, če na delu ni računica, temveč spontanost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Davčni zavezanec deluje kot zastopnik in plačuje takse in pristojbine v tujem imenu in za tuj račun.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Strokovna ekskurzija v ZDA

Teja Podržaj, 21.4.2011

Ostalo

Teja Podržaj, Pravna praksa, 15-16/2011V okviru Ženevskega kluba, ki deluje na PF Univerze v Ljubljani, se nas je 28 študentov četrtega letnika 18. marca za dva tedna odpravilo na strokovno ekskurzijo v New York in Washington D.C. pod strokovnim vodstvom profesorjev dr. Franja Štiblarja in dr. Janeza Kranjca, ki sta se ekskurzije tudi udeležila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju

Vera Samardžija, 21.4.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Vera Samardžija, Pravna praksa, 15-16/2011Namen novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) je celovita informatizacija zemljiškoknjižnega poslovanja, hkrati pa je bila to priložnost, da se nekatere pravne norme dopolnijo, prenovijo in spremenijo (na primer posadna listina in izbrisna tožba), je na srečanju Pravniškega društva Maribor 7. aprila povedal dr. Renato Vrenčur, profesor s PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Lokalni zločinci - univerzalni zločini

Natali Gak, 21.4.2011

Kultura in umetnost

Natali Gak, Pravna praksa, 15-16/2011Dvajseto stoletje se bo zapisalo v zgodovino med drugim tudi kot stoletje grozot. Gorja, ki ga je prinesla prva svetovna vojna, ljudje še niso dodobra pozabili, ko so že zakorakali v drugo svetovno vojno, ki je prinesla še večje trpljenje. Da se to ne bi ponovilo, so takratni voditelji sklenili ustanoviti organizacijo, ki bi uspela tam, kjer je Društvu narodov spodletelo. Toda niti vsa prizadevanja Organizacije združenih narodov (OZN) niso uspela preprečiti nekaterih kriz, ki so se razvile v največje humanitarne katastrofe današnjega časa. Srebrenica, Somalija, Ruanda in Darfur so le nekateri od krajev, v katerih so se še do nedavnega dogajala grozodejstva, ki jih je opazovala vsa mednarodna skupnost. Vnovič je postalo jasno, da genocid, vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in etnično čiščenje - štiri oblike grozodejstev, ki so v središču doktrine odgovornosti zaščititi - še zdaleč niso stvar preteklosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.4.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Antonio A. Cassese, Guido G. Acquaviva, Mary Fan in Alex A. Whiting International Criminal Law: Cases and Commentary (Oxford University Press, 2011, prva izdaja, 600 strani) Gre za obsežno, a razumljivo napisano knjigo, v kateri avtorji med drugim podajajo razvoj temeljn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Še o vejici

Nataša Hribar, 21.4.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15-16/2011V prejšnjem kotičku sem govorila o vejici med pridevniki v levem prilastku ter med besedno zvezo, ki v stavku opravlja vlogo prislovnega določila, in preostalim delom povedi. Ko sem za tisti kotiček iskala primere, sem po naključju naletela še na nekaj nepravilno postavljenih vejic. Ker te napake po mojih izkušnjah niso redke, je prav, da o tem spregovorimo tudi tukaj. Dovolj bo en sam primer, da obdelamo dve pomembni vprašanji v zvezi z vejico:
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog ZIDSP

Irena Vovk, 21.4.2011

Upravni postopek in upravne takse

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Temeljni cilj predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP) je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve, ki so jih v dvajsetih letih zaznali ustanovitelji, izvajalci in uporabniki storitev socialne države. "Novi ZIDSP bo nadomestil Zakon o zavodih iz leta 1991, njegova vsebina pa je bistveno širša od dosedanje ureditve," je povedala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Posamezni sistemi se bodo morali zakonu prilagoditi najpozneje v treh letih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Nezvestoba javnemu poklicu

Miro Cerar, 21.4.2011

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 15-16/2011Vsi smo že slišali ali morda širili tezo, da je (naj)bolje, da v visoko politiko vstopajo predvsem materialno bogati ljudje, ki se tam kot taki ne bodo ukvarjali z vprašanjem osebnega bogatenja, ampak se bodo predano posvetili svojemu javnemu poslanstvu, to je delu v korist ljudstva. Nasprotno naj bi za "reveže", ki se nenadoma povzpnejo v politične vrhove, veljalo, da se bodo tam vsaj prvih nekaj let ukvarjali predvsem s tem, kako priti do čim več denarja ali drugih materialnih dobrin oziroma ugodnosti, ter zanemarili svoj politični poklic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - novi 66.a člen

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011V Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D), s katerim je dodan nov 66.a člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Novela ZDDV-1D je napreč podpora ukrepom iz Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Snemanje glavne obravnave in kaos informacij

Tomaž Pavčnik, 21.4.2011

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 15-16/2011Do tehnoloških novosti sem očitno prirojeno skeptičen. Stežka sem se poslovil od vinilnih plošč. Tudi zaradi prasketanja, ki je tišino napolnjevalo s pričakovanjem. Precej lažje sem se privadil osebnemu računalniku, a bil hkrati dolgo zadržan do spleta. Ne brez razloga. Še najbolj pa sem se upiral mobilnim telefonom. Ga sicer uporabljam (osnovnega, kupljenega na bencinski črpalki), a menim, da bi bilo življenje brez te iznajdbe boljše. Potem sovražim nakupovalna središča, v katerih se ljudje pomikajo po tekočih stopnicah in kjer je nasploh vse eno samo avtomatizirano gibanje; tekoči trakovi, tekoči računi, glasovi iz zvočnikov, piskanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Investicije v raziskave in razvoj

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011V zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za raziskave in razvoj davčni zavezanec sprašuje, kakšno dokumentacijo je treba priložiti davčnemu obračunu? Ali so oblike prilog predpisane oziroma ali zadostuje, če ima podjetje elaborat oblikovan po lastni oblikovni meri?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Odprava dvojnega obdavčevanja za dohodke iz Velike Britanije

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Zavezanec - rezident Slovenije dosega dohodke iz delovnega razmerja v Veliki Britaniji, ki so bili v Sloveniji upoštevani pri odmeri dohodnine za leto 2009. Odmera dohodnine za leto 2009 se razlikuje od dohodnine, ki je bila odmerjena za leto 2007 in 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Dve mesti opravljanja dela - davčna obravnava povračila stroškov prevoza

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi navedeni dve mesti opravljanja dela, ki pa sta si krajevno oddaljeni, tako da mora na relaciji od enega do drugega delovnega mesta, kadar v istem delovnem dnevu dela opravlja na obeh delovnih mestih, uporabiti bodisi javno prevozno sredstvo bodisi osebno vozilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Ni le sodna rešitev spora prava rešitev

Metka Penko-Natlačen, 21.4.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 15-16/2011Pred dvema letoma je na pobudo socialnih partnerjev in Ekonomsko-socialnega sveta Ministrstvo za javno upravo objavilo razpis za projekte o pospeševanju socialnega dialoga. Projekt naj bi privabil socialne partnerje, da bi vsak na svoj način in s sodelovanjem z drugimi prispevali k utrditvi skrhanega socialnega dialoga. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo prijavili projekt o alternativnem reševanju delovnih sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV

Andreja Tratnik, 21.4.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 15-16/2011"Epidemija aidsa se lahko nebrzdano razširi, kar ima socialno-ekonomske in demografske posledice. Je grožnja osebni, javni in nacionalni varnosti, ogrozi lahko celo obstoj človeštva. Zato obstaja potreba po zavarovanju pravic in pravno varovanih interesov naroda." S temi besedami je ruska vlada utemeljila potrebo po zavrnitvi izdaje dovoljenja za prebivanje pritožniku, uzbekistanskemu državljanu, ki se je na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pritožil, da je bila zavrnitev dovoljenja za prebivanje zaradi okužbe z virusom HIV diskriminatorna (14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah - EKČP), poleg tega pa mu je onemogočila uživanje pravice do zasebnega in družinskega življenja (8. člen EKČP).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

2011(53) 2006(33) 2004(39) 2003(39)
2002(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G H IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov