O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 205)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Nezakonito prebivanje tujca

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Tujci

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Tretja točka 98. člena v zvezi s prvim, drugim in četrtim odstavkom 47. člena Zakona o tujcih1 je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Četrti odstavek 56. člena Zakona o policiji2 se razveljavi v delu, ki se nanaša na pogoje in postopek odločanja o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnosti podatkov v zvezi z izvedbo dokaza z zaslišanjem delavca policije v kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Začetek izplačevanja pokojnine

Avtor ni naveden, 21.4.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Bodoča in nova škoda - škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Nova škoda je tista škoda, ki izvira iz škodnega dogodka, v zvezi s katerim je bila že prisojena oziroma dogovorjena odškodnina, pa v času sojenja oziroma sklenitve (zunaj)sodne poravnave ni bilo gotovo, ali bo nastala, in če bo, kakšen bo njen obseg.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu

Nataša Belopavlovič, 21.4.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15-16/2011Delavcu je bila z odločbo invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priznana III. kategorija invalidnosti. Delavcu smo ponudili novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, ki tako po mnenju invalidske komisije kot tudi medicine dela ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti. Delavec pogodbe ne želi podpisati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizvolitve v naziv - zagovor delavca

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Neizvolitev visokošolskega učitelja v ustrezen naziv je utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alineji prvega odstavka 88. člena ZDR. Kadar stranki v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi na razlog odpovedi ne moreta več vplivati, zagovor ne more imeti smisla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Posredovanje zapisnika o notranjem strokovnem nadzoru varuha bolnikovih pravic

Irena Vovk, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Ali se varuh bolnikovih pravic lahko seznani oziroma pridobi kopijo zapisnika (poročila itd.) o izrednem notranjem strokovnem nadzoru v javnem zdravstvenem zavodu? Varuh bolnikovih pravic namreč rešuje pritožbo, ki jo je vložil svojec pacienta, ki je umrl v javnem zdravstvenem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vprašanje - obračun akontacije dohodnine

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Upokojenec bo v družbi, v kateri je bil zaposlen, opravljal funkcijo poslovodenja. Njegovo plačilo pa bo višje od odmerjene pokojnine. Ali je v tem primeru družba glavni delodajalec v skladu z določbo drugega odstavka 127. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ker zavezanec pri njej dosega pretežni del dohodka? Po kateri stopnji mora družba obračunati akontacijo dohodnine od plačila za poslovodenje - po lestvici ali 25 odstotkov? Katere olajšave lahko družba upošteva pri izplačilu za poslovodenje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Življenjske razmere oseb na varovanih oddelkih

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pobudnica, katere sin je mlajša oseba z duševno motnjo, ki je bil na podlagi sklepa sodišča sprejet v posebni socialnovarstveni zavod, je Varuha seznanila najprej s povsem neustreznimi pogoji, v katerih zdaj prebiva njen sin, hkrati pa je opozorila na pomanjkanje prostora za institucionalno varstvo mlajših oseb z duševno motnjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - novi 66.a člen

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011V Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D), s katerim je dodan nov 66.a člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Novela ZDDV-1D je napreč podpora ukrepom iz Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo

Sancin Vasilka, Kastelec Ana, 21.4.2011

Organizacija Združenih narodov

dr. Vasilka Sancin, Ana Kastelec, Pravna praksa, 15-16/2011Po treh letih samostojnega Kosova lahko ugotovimo, da so ocene nekaterih, da je situacija na Kosovu kaotična, pretirane. Ustavno predvidena zgradba države deluje, lanskoletne decembrske parlamentarne volitve so potekale gladko in delež udeležbe kosovskih Srbov na njih je bil najvišji po letu 2001. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov je v svojem rednem poročilu Varnostnemu svetu o aktivnostih Misije začasne uprave Združenih narodov na Kosovu (UNMIK) z dne 28. januarja 2011 označil varnostne razmere na Kosovu kot razmeroma mirne, vendar ne povsem stabilne. Čeprav incidenti niso tako pogosti kot pred nekaj leti, je primerov umorov, strelskih obračunov in dejanj organiziranega kriminala še vedno veliko, problematična pa so tudi dejanja srbskih skrajnežev na severu Kosova. Res je tudi, da je Kosovo v marsičem še vedno odvisno od mednarodne podpore. Svet EU pa je kot glavne izzive za Kosovo za začetek pridružitvenega procesa poudaril vladavino prava, javne upravne reforme, boj proti organiziranemu kriminalu, korupcijo, pranje denarja, migracije, azil, zagotavljanje svobode izražanja, zaščito in integracijo Srbov in drugih manjšin ter tudi spodbujanje dialoga in spravo med skupnostmi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Pravica do izjave v postopku - obravnavanje odgovora na pravno sredstvo

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Ker je sodišče druge stopnje o pritožbi nasprotnega udeleženca odločilo pred dnem vložitve predlagateljevega odgovora na pritožbo, je s teme predlagatelja prikrajšalo za pravico do izjave v postopku in storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Davčni zavezanec deluje kot zastopnik in plačuje takse in pristojbine v tujem imenu in za tuj račun.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem postopku

Urška Klakočar-Zupančič, 21.4.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 15-16/2011Solastnina je oblika lastninskega razmerja več oseb. Vsak solastnik lahko predlaga razdružitev solastninske skupnosti z delitvijo stvari v solastnini, pri čemer morajo sodišča stvar v naravi razdeliti tako, da dobi vsak solastnik tisti del stvari, za katerega izkaže upravičen interes. Če stvar ni deljiva, se razdeli civilno tako, da se proda in kupnina razdeli med solastnike. Poglejmo si nekatere težave, s katerimi se soočajo sodišča, ki v nepravdnih postopkih odločajo o delitvah stavb oziroma stanovanjskih hiš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Reforma za konkurenco?

Aleksandra Mitić, 21.4.2011

Varstvo konkurence, cene

Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 15-16/2011Državni zbor je 29. marca sprejel novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B), ki predvideva preoblikovanje Urada RS za varstvo konkurence v Javno Agencijo RS za varstvo konkurence, ki bo začela delovati 1. januarja 2012. S preoblikovanjem se želi zagotoviti večja neodvisnost in samostojnost Urada. Glede na naloge, ki jih opravlja Urad, tj. zagotavljanje konkurence na trgu s preprečevanjem ravnanj podjetij, ki preprečujejo konkurenco na trgu, in dejstvo, da je v Sloveniji država še vedno aktivno lastninsko udeležena v veliko gospodarskih družbah, je večja neodvisnost in samostojnost Urada, brez političnih pritiskov, pri presoji ravnanj podjetij na trgu nujna. Bistvene rešitve, ki jih ponuja ZPOmK-1B, so poleg izločitve Urada iz Ministrstva za gospodarstvo tudi oblikovanje dveh teles, v katerih bodo sodelovali zunanji strokovnjaki, ki jih bosta imenovala Vlada in Državni zbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog družinskega zakonika

Ana Vodičar, 21.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Ana Vodičar, Pravna praksa, 15-16/2011Vlada Republike Slovenije je 17. decembra 2009 določila besedilo predloga Družinskega zakonika (DZak) in ga posredovala v obravnavo v Državni zbor. V skladu s Poslovnikom Državnega zbora je za obravnavo predloga DZak pristojen odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je v okviru druge obravnave v enem letu opravil devet sej (nadaljevanj) o tej točki dnevnega reda in 7. aprila letos končal obravnavo predloga DZak. Ta podatek nas lahko vse, ki se ukvarjamo s področjem družinskega prava, na prvi pogled navdušuje, kako zavzeto in poglobljeno se sprejema nov sistemski predpis, ki prinaša več izboljšav glede na veljavno ureditev - zlasti v najbolj prenovljenem poglavju o ukrepih za varstvo in zaščito otrok. Naši občutki se pa lahko spremenijo, če pri tem poudarimo, da so bili v šestih sklicih obravnavani samo prvi štirje od 303 členov predloga DZak.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Ur. l. RS, št. 100/10 1. Štipendije za doktorski študij na EUI - European University Institute z začetkom v študijskem letu 2011/2012; - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij; rok je 27. maj. Ur. l. RS, št. 105/10 2. Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini za leto
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah

Edita Turičnik, 21.4.2011

Banke in hranilnice

Edita Turičnik, Pravna praksa, 15-16/2011V Sloveniji je ena ključnih odgovornosti tako Vlade kot tudi Banke Slovenije zagotavljanje stabilnosti bančnega sektorja kot sestavnega dela slovenskega in evropskega finančnega sistema. S tem pa je neločljivo povezan tudi sistem financiranja depozitnih jamstvenih shem, katerega temelji so določeni prav po pravu Evropske unije (EU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta?

Bratina Miha, Bernard Luka, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Miha Bratina, Luka Bernard, Pravna praksa, 15-16/2011Zanimanje za sklenitev zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora se povečuje, zato se že pojavljajo tudi s tem povezane težave. Ena od njih je davčnopravna obravnava zavarovalne premije, ki jo praviloma plačuje družba. Slovenska praksa se v tem razlikuje tako od anglo-ameriške kot tudi od še bolj primerljive nemške. Plačilo premije za korporativno zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora s strani družbe se pri nas namreč obravnava kot boniteta posameznega člana. Ampak, ali je to pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo

Andrej Ferlinc, 21.4.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 15-16/2011Gospodarska kriza je dodobra razgalila vse anomalije, ki trajajo že nekaj časa in povzročajo, da v veliko gospodarskih družbah niso plačevali prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Šele posamezni stečajni postopki so pogosto razkrili, da gospodarske družbe za svoje delavce niso plačevale obveznih socialnih prispevkov in drugih dajatev. Neplačevanje plač in prispevkov pa še vedno ogroža socialno in zdravstveno varnost veliko zaposlenih delavcev. Kot je bilo pogosto v preteklosti, so tudi v tem težavnem položaju pričakovanja javnosti večinoma usmerjena k represivnim organom, in ne k aktivnemu vzpostavljanju gospodarskih in družbenih razmer, s katerimi bi na ravni države izboljšali zatečene razmere. To pa ne pomeni, da ni treba uporabiti vseh sredstev, kadar zlorabe delodajalcev na področju delovne in zdravstvene varnosti ne pomenijo tudi kaznivih dejanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Še o vejici

Nataša Hribar, 21.4.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 15-16/2011V prejšnjem kotičku sem govorila o vejici med pridevniki v levem prilastku ter med besedno zvezo, ki v stavku opravlja vlogo prislovnega določila, in preostalim delom povedi. Ko sem za tisti kotiček iskala primere, sem po naključju naletela še na nekaj nepravilno postavljenih vejic. Ker te napake po mojih izkušnjah niso redke, je prav, da o tem spregovorimo tudi tukaj. Dovolj bo en sam primer, da obdelamo dve pomembni vprašanji v zvezi z vejico:
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Uvedba polne informatizacije v zemljiškoknjižnem poslovanju

Vera Samardžija, 21.4.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Vera Samardžija, Pravna praksa, 15-16/2011Namen novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) je celovita informatizacija zemljiškoknjižnega poslovanja, hkrati pa je bila to priložnost, da se nekatere pravne norme dopolnijo, prenovijo in spremenijo (na primer posadna listina in izbrisna tožba), je na srečanju Pravniškega društva Maribor 7. aprila povedal dr. Renato Vrenčur, profesor s PF Univerze v Mariboru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Animus donandi

Matjaž Ambrož, 21.4.2011

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 15-16/2011Obstaja krog ljudi, ki jih družba zaradi njihovega položaja in dela dobro nagrajuje in jim namenja privilegije. Nekateri med njimi ji želijo vsaj del tega povrniti: sodelujejo v dobrodelnih akcijah in se povezujejo v dobrodelna združenja. Motiv za to je lahko koristnost (pozitivna podoba, možnost druženja in spoznavanja "podobno mislečih"), vendar pa je po splošnem prepričanju še mnogo bolje, če na delu ni računica, temveč spontanost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 21.4.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Antonio A. Cassese, Guido G. Acquaviva, Mary Fan in Alex A. Whiting International Criminal Law: Cases and Commentary (Oxford University Press, 2011, prva izdaja, 600 strani) Gre za obsežno, a razumljivo napisano knjigo, v kateri avtorji med drugim podajajo razvoj temeljn
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog ZIDSP

Irena Vovk, 21.4.2011

Upravni postopek in upravne takse

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Temeljni cilj predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP) je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve, ki so jih v dvajsetih letih zaznali ustanovitelji, izvajalci in uporabniki storitev socialne države. "Novi ZIDSP bo nadomestil Zakon o zavodih iz leta 1991, njegova vsebina pa je bistveno širša od dosedanje ureditve," je povedala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Posamezni sistemi se bodo morali zakonu prilagoditi najpozneje v treh letih.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

2011(53) 2006(33) 2004(39) 2003(39)
2002(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G H IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov