O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 205)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vprašanje - obračun akontacije dohodnine

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Upokojenec bo v družbi, v kateri je bil zaposlen, opravljal funkcijo poslovodenja. Njegovo plačilo pa bo višje od odmerjene pokojnine. Ali je v tem primeru družba glavni delodajalec v skladu z določbo drugega odstavka 127. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ker zavezanec pri njej dosega pretežni del dohodka? Po kateri stopnji mora družba obračunati akontacijo dohodnine od plačila za poslovodenje - po lestvici ali 25 odstotkov? Katere olajšave lahko družba upošteva pri izplačilu za poslovodenje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Pravica do izjave v postopku - obravnavanje odgovora na pravno sredstvo

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Ker je sodišče druge stopnje o pritožbi nasprotnega udeleženca odločilo pred dnem vložitve predlagateljevega odgovora na pritožbo, je s teme predlagatelja prikrajšalo za pravico do izjave v postopku in storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Jamstvo za vloge v bankah in hranilnicah

Edita Turičnik, 21.4.2011

Banke in hranilnice

Edita Turičnik, Pravna praksa, 15-16/2011V Sloveniji je ena ključnih odgovornosti tako Vlade kot tudi Banke Slovenije zagotavljanje stabilnosti bančnega sektorja kot sestavnega dela slovenskega in evropskega finančnega sistema. S tem pa je neločljivo povezan tudi sistem financiranja depozitnih jamstvenih shem, katerega temelji so določeni prav po pravu Evropske unije (EU).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Delitev stanovanjske hiše v solastnini v sodnem nepravdnem postopku

Urška Klakočar-Zupančič, 21.4.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 15-16/2011Solastnina je oblika lastninskega razmerja več oseb. Vsak solastnik lahko predlaga razdružitev solastninske skupnosti z delitvijo stvari v solastnini, pri čemer morajo sodišča stvar v naravi razdeliti tako, da dobi vsak solastnik tisti del stvari, za katerega izkaže upravičen interes. Če stvar ni deljiva, se razdeli civilno tako, da se proda in kupnina razdeli med solastnike. Poglejmo si nekatere težave, s katerimi se soočajo sodišča, ki v nepravdnih postopkih odločajo o delitvah stavb oziroma stanovanjskih hiš.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Institut skrbništva je nujnost!

Betka Škerlak, 21.4.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

Betka Škerlak, Pravna praksa, 15-16/2011Poziv, ki ga je v sklepu svojega prispevka o neuporabnosti brezplačne in častne funkcije skrbnikov zapisala Alenka Križnik, ne ostaja neopažen. O tem, kako se bodo oziroma se sploh ne bodo odzvali pristojni strokovnjaki in politiki, ne morem razpravljati. Lahko pa predstavim, kako rešitve tega in še kakšnega podobnega primera nastajajo v civilni družbi. Žal take zamisli v praksi poniknejo prav tam, kjer tudi nastajajo - v posamezni nevladni organizaciji. Moj namen ni iskanje vzrokov za take razmere in obtoževanje, ampak gre za konkreten predlog, ki bi morda resnično lahko zaživel in postal celo primer dobre prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo

Sancin Vasilka, Kastelec Ana, 21.4.2011

Organizacija Združenih narodov

dr. Vasilka Sancin, Ana Kastelec, Pravna praksa, 15-16/2011Po treh letih samostojnega Kosova lahko ugotovimo, da so ocene nekaterih, da je situacija na Kosovu kaotična, pretirane. Ustavno predvidena zgradba države deluje, lanskoletne decembrske parlamentarne volitve so potekale gladko in delež udeležbe kosovskih Srbov na njih je bil najvišji po letu 2001. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov je v svojem rednem poročilu Varnostnemu svetu o aktivnostih Misije začasne uprave Združenih narodov na Kosovu (UNMIK) z dne 28. januarja 2011 označil varnostne razmere na Kosovu kot razmeroma mirne, vendar ne povsem stabilne. Čeprav incidenti niso tako pogosti kot pred nekaj leti, je primerov umorov, strelskih obračunov in dejanj organiziranega kriminala še vedno veliko, problematična pa so tudi dejanja srbskih skrajnežev na severu Kosova. Res je tudi, da je Kosovo v marsičem še vedno odvisno od mednarodne podpore. Svet EU pa je kot glavne izzive za Kosovo za začetek pridružitvenega procesa poudaril vladavino prava, javne upravne reforme, boj proti organiziranemu kriminalu, korupcijo, pranje denarja, migracije, azil, zagotavljanje svobode izražanja, zaščito in integracijo Srbov in drugih manjšin ter tudi spodbujanje dialoga in spravo med skupnostmi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Integriteta

Irena Vovk, 21.4.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Korupcija se vse bolj širi v vse pore družbenega življenja. Slovenci vse manj zaupamo javnim institucijam, korupcija se nam že leta zdi zelo velik problem, delo naše Vlade ocenjujemo kot zelo neučinkovito, je zapisano v Svetovnem barometru korupcije 2010 (Global Corruption Barometer), ki ga vsako leto pripravi in objavi mednarodna organizacija za boj proti korupciji Transparency International, (www.transparency.org). Lani pa je bila v raziskavo prvič vključena tudi Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Posredovanje zapisnika o notranjem strokovnem nadzoru varuha bolnikovih pravic

Irena Vovk, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Ali se varuh bolnikovih pravic lahko seznani oziroma pridobi kopijo zapisnika (poročila itd.) o izrednem notranjem strokovnem nadzoru v javnem zdravstvenem zavodu? Varuh bolnikovih pravic namreč rešuje pritožbo, ki jo je vložil svojec pacienta, ki je umrl v javnem zdravstvenem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Reforma za konkurenco?

Aleksandra Mitić, 21.4.2011

Varstvo konkurence, cene

Aleksandra Mitić, Pravna praksa, 15-16/2011Državni zbor je 29. marca sprejel novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B), ki predvideva preoblikovanje Urada RS za varstvo konkurence v Javno Agencijo RS za varstvo konkurence, ki bo začela delovati 1. januarja 2012. S preoblikovanjem se želi zagotoviti večja neodvisnost in samostojnost Urada. Glede na naloge, ki jih opravlja Urad, tj. zagotavljanje konkurence na trgu s preprečevanjem ravnanj podjetij, ki preprečujejo konkurenco na trgu, in dejstvo, da je v Sloveniji država še vedno aktivno lastninsko udeležena v veliko gospodarskih družbah, je večja neodvisnost in samostojnost Urada, brez političnih pritiskov, pri presoji ravnanj podjetij na trgu nujna. Bistvene rešitve, ki jih ponuja ZPOmK-1B, so poleg izločitve Urada iz Ministrstva za gospodarstvo tudi oblikovanje dveh teles, v katerih bodo sodelovali zunanji strokovnjaki, ki jih bosta imenovala Vlada in Državni zbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost - novi 66.a člen

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011V Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D), s katerim je dodan nov 66.a člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Novela ZDDV-1D je napreč podpora ukrepom iz Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - ZLPLS-C (Ur. l. RS, št. 26/11) - veljati začne 23. aprila. 2. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov - ZPKŽP (Ur. l. R
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizvolitve v naziv - zagovor delavca

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Neizvolitev visokošolskega učitelja v ustrezen naziv je utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alineji prvega odstavka 88. člena ZDR. Kadar stranki v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi na razlog odpovedi ne moreta več vplivati, zagovor ne more imeti smisla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Varovanje tajnih podatkov s strani delavcev policije

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Četrti odstavek 56. člena Zakona o policiji2 se razveljavi v delu, ki se nanaša na pogoje in postopek odločanja o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnosti podatkov v zvezi z izvedbo dokaza z zaslišanjem delavca policije v kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo

Andrej Ferlinc, 21.4.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 15-16/2011Gospodarska kriza je dodobra razgalila vse anomalije, ki trajajo že nekaj časa in povzročajo, da v veliko gospodarskih družbah niso plačevali prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Šele posamezni stečajni postopki so pogosto razkrili, da gospodarske družbe za svoje delavce niso plačevale obveznih socialnih prispevkov in drugih dajatev. Neplačevanje plač in prispevkov pa še vedno ogroža socialno in zdravstveno varnost veliko zaposlenih delavcev. Kot je bilo pogosto v preteklosti, so tudi v tem težavnem položaju pričakovanja javnosti večinoma usmerjena k represivnim organom, in ne k aktivnemu vzpostavljanju gospodarskih in družbenih razmer, s katerimi bi na ravni države izboljšali zatečene razmere. To pa ne pomeni, da ni treba uporabiti vseh sredstev, kadar zlorabe delodajalcev na področju delovne in zdravstvene varnosti ne pomenijo tudi kaznivih dejanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Začetek izplačevanja pokojnine

Avtor ni naveden, 21.4.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Bodoča in nova škoda - škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Nova škoda je tista škoda, ki izvira iz škodnega dogodka, v zvezi s katerim je bila že prisojena oziroma dogovorjena odškodnina, pa v času sojenja oziroma sklenitve (zunaj)sodne poravnave ni bilo gotovo, ali bo nastala, in če bo, kakšen bo njen obseg.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Je korporativno zavarovanje D & O res boniteta?

Bratina Miha, Bernard Luka, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Miha Bratina, Luka Bernard, Pravna praksa, 15-16/2011Zanimanje za sklenitev zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora se povečuje, zato se že pojavljajo tudi s tem povezane težave. Ena od njih je davčnopravna obravnava zavarovalne premije, ki jo praviloma plačuje družba. Slovenska praksa se v tem razlikuje tako od anglo-ameriške kot tudi od še bolj primerljive nemške. Plačilo premije za korporativno zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora s strani družbe se pri nas namreč obravnava kot boniteta posameznega člana. Ampak, ali je to pravilno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vsebina PP št.16/2011

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011stran 3 UVODNIK dr. Miro Cerar Nezvestoba javnemu poklicu stran 6 KAZENSKO PRAVO mag. Andrej Ferlinc Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo stran 10 DRUŽINSKO PRAVO mag. Ana Vodičar
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 130. seji (14. april 2011): - Nacionalni reformni program 2011-2012; - Srednjeročni javnofinančni okvir; - Program stabilnosti - dopolnitev 2011; - predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena; - Uredba o uporabi obrambnih zmogljiv
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Pravni napovednik

Irena Vovk, 21.4.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu

Nataša Belopavlovič, 21.4.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15-16/2011Delavcu je bila z odločbo invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje priznana III. kategorija invalidnosti. Delavcu smo ponudili novo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, ki tako po mnenju invalidske komisije kot tudi medicine dela ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti. Delavec pogodbe ne želi podpisati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Ur. l. RS, št. 100/10 1. Štipendije za doktorski študij na EUI - European University Institute z začetkom v študijskem letu 2011/2012; - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij; rok je 27. maj. Ur. l. RS, št. 105/10 2. Štipendije za študij slovenskih državljanov v tujini za leto
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011- v zvezi z vzpostavitvijo Evropskega mehanizma stabilnosti (Franco Juri); - v zvezi z integriteto delovanja državne uprave, javnih uslužbencev, javnih funkcionarjev in najvišjih političnih predstavnikov države (Jakob Presečnik); - v zvezi s pravno ureditvijo nadzora nad delom sodnikov in tožilce
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/201115. april - predlog sklepa o problematiki nepoplačila podizvajalcev pri gradnji posameznih odsekov avtocest v RS; - poročilo o Skupnem poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2009. 14. april - predlog zakona o razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2013-2016 (ZRPBK13
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

2011(53) 2006(33) 2004(39) 2003(39)
2002(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G H IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov