O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Prepisano, ker ni preslišano ... od 3. od 9. februarja

Irena Vovk, 12.2.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2004Sreda, 4. 2. Disciplinski postopek. Pravosodni minister mag. Ivan Bizjak je zaradi kršitev zakona o notariatu podal predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper ljubljanskega notarja Borisa Lepšo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Pridobitev solastninskega deleža z vlaganjem v tujo nepremičnino

dr. Matjaž Tratnik, 12.2.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 6/2004Primer: A je investiral v nepremičnino, ki je v lasti B. V skladu s pogodbo, ki sta jo A in B sklenila na podlagi 48. člena SPZ, naj bi A pridobil solastninski delež na nepremičnini. * Kakšna je pravna narava te pogodbe? * Ali je A-jeva pridobitev solastninskega deleža obdavčena? * Kako mora A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Dva pomisleka zoper zahodni pravni red

Tomaž Pavčnik, 12.2.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 6/20041. Pretirana standardizacija Dušan Ogrizek je imel na letošnji civilnopravni sodniški šoli res navdušujoče predavanje. Tisti del, v katerem se je retorično spraševal, ali niso odškodnine za nematerialno škodo ušle nadzoru, sem sam razumel kot apel k ponovni vpeljavi zdravega razuma v sodno prakso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 6/20041. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča. (Ur. l. RS, št. 10/04) - predlog za možnega kandidata je treba poslati do 20. februarja Uradu predsednika RS, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana. 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika in names...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Delovni spori po novem ZDR(*1)

Ivan Robnik, 12.2.2004

Delovna razmerja

Ivan Robnik, Pravna praksa, 6/2004I. Uvod 1. Pomen zahtevka v delovnem sporu 2. Oblikovanja (formulacija) zahtevka II. Tipični spori o prenehanju pogodbe o zaposlitvi 1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca Odškodninska odgovornost Nezakonitost odpovedi Rok za podajo odpovedi Obveznost ponudbe nove pogodbe 2. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

USTAVNO SODIŠČE RS

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 6/2004Pristojnost Inšpektorata RS za okolje Nadzorstvo nad izvajanjem obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je v pristojnosti Inšpektorata RS za okolje, prostor in energijo. Na podlagi drugega odstavka 26. člena ZVO je odvajanje in čiščenje komuna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

To in ono v zvezi s števili (1)

mag. Tina Verovnik, 12.2.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 6/2004Pred kratkim me je znanec vprašal, kako beremo vejico pri decimalnih številih – je vedno le "cela" ali to "celo" tudi sklanjamo? Pomislila sem, da je to dobra tema za kotiček, saj sem na težavo že večkrat naletela. Ker pa odgovora nikakor ne bi mogla raztegniti tako zelo, da bi bil dolg en cel prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Pravo notranjega trga EU in finance

Andraž Žvan, 12.2.2004

Predpisi o carini in prosti trgovini, Monetarni predpisi

Andraž Žvan, Pravna praksa, 6/2004Šola evropskega prava V začetku februarja se je nadaljevala Šola evropskega prava, ki jo pod strokovnim vodstvom Lex europea, Inštituta za pravo EU iz Maribora in Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete iz Ljubljane pripravlja družba Nebra. Naslov predzadnjega programskega sklopa, ki je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Uganda – prva pod drobnogledom MKS

Dean Zagorac, 12.2.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 6/2004Približno leto in pol po začetku veljavnosti Rimskega statuta bo Mednarodno kazensko sodišče (MKS) začelo obravnavati prvo situacijo. Mednarodni tožilec Luis Moreno Ocampo je 29. januarja na novinarski konferenci skupaj s predsednikom Ugande Jowerijem Musevenijem sporočil, da bo začel preiskavo o do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nova davčna zakonodaja

Sara Pernuš, 12.2.2004

Davki občanov in dohodnina

Sara Pernuš, Pravna praksa, 6/2004Komisija državnega sveta za gospodarstvo je 20. januarja 2004 v prostorih Državnega sveta RS pripravila posvet o novi davčni zakonodaji na področju neposrednih davkov. Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb Milojka Kolar je povedala, da naj bi bil zavezanec za davek po predlogu zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

O kadrovski higieni na Slovenskem

Milan Pavliha, 12.2.2004

Zaposlovanje in brezposelnost

Milan Pavliha, Pravna praksa, 6/2004(Ne)spoštovanje moralnih vrednot in etičnih načel pri zaposlovanju "Etičnost ob razumnosti velja za glavno oznako specifično človeške višine. Človek razodeva posebno energijo v moči katere si postavlja pravila svojega ravnanja, vrednotenja in odločanja. Prav ta samozakonodaja v ravnanju pa napoln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

VSEBINA »Pravna praksa« 006/2004

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 6/20045 dr. Matjaž Tratnik Pridobitev solastninskega deleža z vlaganjem v tujo nepremičnino 6 Pravilnik Prispevek etažnega lastnika v rezervni sklad 7 Franci Dovč Zapiski: Poklicna etika - zgolj lepa fasada 8 mag. Mato Gostiša Nadzorni sveti bank - nelegalno sestavljeni organi 9 dr. Božidar Ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Authority

dr. Marko Novak, 12.2.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 6/2004Vsakdo, ki kolikor toliko pozna angleški jezik, se je gotovo že srečal z izrazom authority. Pravzaprav niti ni treba znati angleščine bogvekako dobro, da bi vsaj približno vedeli, kaj ta izraz pomeni. Navsezadnje smo ta izraz, ki se v latinščini glasi auctoritas (veljava, ugled, vpliv), v nemščini A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Prispevek etažnega lastnika v rezervni sklad

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 6/2004V Ur. l. RS, št. 11/04 je objavljen nov Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (podlaga za sprejem je tretji odstavek 119. člena in 272. člen SPZ). Stvarnopravni zakonik (SPZ) je v 119. členu predpisal obvezen rezervni sklad, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzorni sveti bank - nelegalno sestavljeni organi?

mag. Mato Gostiša, 12.2.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Banke in hranilnice

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 6/2004Sedanji nadzorni sveti bank so sestavljeni samo iz predstavnikov delničarjev, torej brez predstavnikov delavcev bank. To pa pomeni, da so - upoštevajoč nedavno odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-140/01 - 17 z dne 4. decembra 2003 - sestavljeni nelegalno, statuti bank, ki določajo takšno sestavo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Poklicna etika - zgolj lepa fasada?

Franci Dovč, 12.2.2004

Odvetništvo in notariat

Franci Dovč, Pravna praksa, 6/2004V zadnjih mesecih sem kar nekajkrat vzel v roke kodeksa notarske in odvetniške poklicne etike in vedno znova ugotavljal, koliko pozornosti so njihova cehovska združenja posvetila spoštovanju resnice, zakonitosti, pravilom lepega vedenja, spoštovanju načel ter določil ustave in zakonov, etičnemu ravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Največ ustavnih pritožb doslej

Irena Vovk, 12.2.2004

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2004Ustavno sodišče RS v letu 2003 Predsednica Ustavnega sodišča RS dr. Dragica Wedam Luki} je na tiskovni konferenci 2. februarja predstavila letno poročilo o delu sodišča, opozorila na nekatere pomembnejše odločitve, sprejete v preteklem letu, posebno na odločitve, na katere se normodajalci kljub i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Pravo in spolno nadlegovanje

dr. Božidar Veljković, 12.2.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 6/2004Diskriminacija na delovnem mestu Spolno nadlegovanje je pojem novejšega datuma v človeški družbi, ki pa je, čeprav vsebinsko nedefiniran, zelo hitro postal predmet in pravna sestavina delovnega razmerja. Menim, da t. i. spolno nadlegovanje, ki je predvsem predmet psihološko - socioloških razprav ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Podpis novih pogodb o zaposlitvi zaradi spremembe splošnega akta delodajalca

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/2004Zasebni delodajalec je sprejel nov akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim je seznanil zaposlene in jim na tej podlagi dal v podpis predlog novih pogodb o zaposlitvi. Delavci pogodb ne želijo podpisati, saj je v njih navedena plača bistveno nižja (minimum tarifnega razreda po ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Varnostni pregled

Srečko Jarc, 12.2.2004

Kazenski postopek, Prekrški

Srečko Jarc, Pravna praksa, 6/2004Pooblastilo varnostnega pregleda je zelo priročno, uporabno in dobrodošlo sredstvo zagovornikov v kazenskem postopku, na katerega se sklicujejo pri izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov(*1), predvsem ko policisti pri varnostnem pregledu najdejo predmet kaznivega dejanja (npr. mamila). Zakonod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Individualni delovni spori pomorščakov

Vesna Dubravica, 12.2.2004

Delovna razmerja

Vesna Dubravica, Pravna praksa, 6/2004Problematika mednarodne pristojnosti in uporabe prava Spor z mednarodnim elementom je podan takrat, ko vsebuje pravno razmerje elemente več pravnih redov oziroma okoliščine primera posegajo v več pravnih območij.(*1) Najpogosteje je spor z mednarodnim elementom podan takrat, ko je ena stranka (oz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Prenos letnega dopusta porodnice

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 6/2004Delavka je bila vse leto 2003 odsotna z dela, najprej zaradi bolniškega dopusta, ki se je nadaljeval v porodniški dopust, tako da ni prišla na delo niti en dan. Ali je glede na določbo 2. in 3. odst. 163. člena ZDR upravičena še v letu 2004 do izrabe letnega dopusta za leto 2003? Način izrabe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Trajna nesposobnost za delo

Martina Šetinc-Tekavc, 12.2.2004

Obligacije

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 6/2004Delodajalec želi v skladu z novim ZDR urediti položaj delavca, za katerega je pooblaščeni zdravnik na usmerjenem obdobnem pregledu ugotovil, da za svoje delo trajno ni sposoben in priporočil drugo delovno mesto, ki pa je manj plačano od sedanjega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Je zakonodajalec res pozabil ...

Avtor ni naveden, 12.2.2004

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 6/2004Pregled odločitev Ustavnega sodišča, ki jih navajamo, kaže da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. I. Rok za uskladitev je že potekel, normodajalec se je le delno odzval Leto 1997 U-I-296/95 z dne 27. 11. 1997 (Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄6

Nadzor nad uporabo interneta in elektronske pošte na delovnem mestu

dr. Drago Mežnar, 12.2.2004

Poštni promet in telekomunikacije, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/2004Pravna ureditev in praksa v Franciji Tako kot v mnogih drugih državah se tudi v Franciji zakonodaja trudi, da bi ujela korak s hitrim razvojem informacijske tehnologije. V tem prispevku poskuša avtor prikazati nekaj načinov premagovanja ovir na tej poti, še zlasti na področju strategije nadzora i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2004(26)
> Februar(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG HIJ KLM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov