O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Vsebina 'Pravna Praksa' 6/2007

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 6/2007stran 3 UVODNIK Iztok Starc Svobodnjaki, koncesionarji in javno fevdalno zdravstvo stran 6 STEČAJNO PRAVO Zoran Skubic Osebni stečaj zdaj! O problematiki osebnega stečaja, tj. stečaja nad premoženjem prezadolženega osebnega dolžnika, je bilo v slovenski pravni teoriji že marsikaj povedan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

(Ne)profitna najemnina

dr. Martina Geč, 15.2.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

dr. Martina Geč, Pravna praksa, 6/2007Renato Vrenčur, dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru Martina Geč, univ. dipl. pravnica Koncept lastninskih upravičenj je bil do leta 1991 v našem pravnem prostoru prilagojen potrebam družbenopolitičnega sistema, ki je sicer poznal zasebno lastnino (ki ni v celoti uživa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Izvršba: kam z verodostojno listino?

Dida Volk, 15.2.2007

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Ureditev in umestitev verodostojne listine v izvršilni postopek prvikrat najdemo že v Zakonu o izvršilnem postopku iz leta 1978.1 Do današnjega dne pa sta se ureditev verodostojne listine in tudi izvršilni postopek na podlagi verodo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Osebni stečaj zdaj! (ali kako Uredba Sveta št. 1346/2000 prezadolženemu slovenskemu državljanu že danes omogoča odpust osebnega dolga)

Zoran Skubic, 15.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Zoran Skubic, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnik, pripravnik na Sektorju za pravosodno upravo Ministrstva za pravosodje RS O problematiki osebnega stečaja, tj. stečaja nad premoženjem prezadolženega osebnega dolžnika, je bilo v slovenski pravni teoriji že marsikaj povedanega.1 Kljub temu pa se le malokdo zaveda, da lahko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Svobodnjaki, koncesionarji in javno fevdalno zdravstvo

Iztok Starc, 15.2.2007

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnik, direktor OE Krško, ZZZS V fevdalnem obdobju so na Slovenskem svobodnjaki predstavljali družbeni sloj, ki je bil pravno svoboden (ne glede na politično ali gospodarsko svobodo), svobodnjak kmet pa je imel lasten svoboden agrarni obrat. Od 16. stoletja so ta družbeni sloj p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Izvršitev začasnih odredb

Majda Lušina, 15.2.2007

Civilni sodni postopki

Majda Lušina, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnica, Okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju Pred uveljavitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) praksa izvrševanja začasnih odredb ni bila enotna. Sodišča so z začasnimi odredbami naložene obveznosti izvrševala tako v postopku za izdajo začasne odredbe (v postopku z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Primerjati jabolka in die Äpfel?

Janko Marinko, 15.2.2007

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 6/2007višji sodnik, dodeljen na Vrhovno sodišče RS Znano dejstvo je: nemški okrajni sodnik reši na leto 500 kazenskih zadev,1 slovenski pa le 180! Toda veliki nemški filozof Hegel nas uči: »Kar je poznano, ni tudi spoznano«. Če se temu pridruži še osebni dvom, da sicer dopuščam, da so moji nemški ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Izostanek sodelovanja javnosti

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Lokalna skupnost, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št U-I-348/06 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - Sever (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/02) se v delu, ki ureja funkcionalno enoto F9, razveljavi. Sprememba vsebine programa ureditvenega načrta, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Zaznamba izvršbe

mag. Miha Šlamberger, 15.2.2007

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6/2007V zemljiški knjigi je vpisana zaznamba izvršbe in vknjižena hipoteka po sklepu o izvršbi, vse v skladu s 87. členom ZZK-1. Izvršilni postopek se zaradi neuspešne tretje javne dražbe ustavi. V skladu s četrtim odstavkom 194. člena ZIZ ostaneta zaznamba izvršbe in hipoteka vpisani v zemljiški knjig...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Dostopnost javnosti do dokumentov Evropskega parlament

Jasmina Cigrovski, 15.2.2007

SPLOŠNE, FINANČNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 6/2007Sison proti Svetu EU (C-266/05 P z dne 1. 2. 2007) J. M. Sison je pri Sodišču prve stopnje vložil tri tožbe za razglasitev ničnosti treh odločb Sveta EU glede razkritja določenih dokumentov, vendar je Sodišče prve stopnje vse tri tožbe zavrnilo. V pritožbi zoper tako odločitev je Sison predlagal ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Spremembe hipoteke

mag. Miha Šlamberger, 15.2.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6/2007V praksi je čedalje več zemljiškoknjižnih predlogov za vpis spremembe podatkov pri terjatvi, zavarovani s hipoteko v zemljiško knjigo. Na to temo je bil 24. avgusta 2006 v Pravni praksi1 objavljen članek, v katerem sta avtorja po našem razumevanju zavzela stališče, da se lahko pri terjatvi, zavarova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Socialno partnerstvo in fleksibilnost trga delovne sile

dr. Drago Mežnar, 15.2.2007

Delovna razmerja, PROST PRETOK DELOVNE SILE IN SOCIALNA POLITIKA

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 6/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Univerzi v Mariboru, direktor Inštituta za delovna razmerja v Ljubljani V zvezi z uresničevanjem Lizbonske strategije in našimi gospodarskimi reformami je veliko govora o fleksibilnosti/mobilnosti trga delovne sile. Kaj razumemo pod tem pojmom, je gle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Pogoj za NUSZ

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Gradbeništvo, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št U-I-53/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Člen 13 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart (Ur. l. RS, št. 65/99 in 5/04), kolikor ureja merila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Spreminjanje namenske rabe

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Lokalna skupnost, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 6/2007Odločba US RS, št. U-I-338/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/05) se razveljavi. Če lokalna skupnost za območje, ki je že urejeno s prostorskim aktom, predpisuje zača...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Zavrnitev dokaznega predloga za zaslišanje izvedenca – osebni stiki

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Civilni sodni postopki, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 6/2007Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 631/2006 z dne 23. 11. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 181/2006) ZPP - 8. točka drugega odstavka 339. člena ter členi 4, 5, 253 in 289 ZZZDR - člen 106 Toženec se je do doktrinarne trditve izvedenca, da stiki med njim in otokom v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Rok za opravo strokovnega izpita

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Uprava

, Pravna praksa, 6/2007Sklep US RS, št. U-I-214/05 z dne 25. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 11/2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 167. člena in prvega odstavka 193. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Slovenian Law Review

Miha Modic, 15.2.2007

Kultura in umetnost

Miha Modic, Pravna praksa, 6/2007študent PF Univerze v Ljubljani Revija je uspešno prestala čas zasnove in krst prvih dveh letnikov. Med njenimi naročniki so že nekatere najuglednejše svetovne pravne knjižnice (Harvard, Yale, Cambridge, Heidelberg). Njen uredniški svet sestavljajo ugledni profesorji prava iz enajstih držav, ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Pomoč in napeljevanje po ZP-1

dr. Matjaž Ambrož, 15.2.2007

Prekrški

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 6/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF v Ljubljani Na račun (zdaj že niti ne več tako) novega Zakona prekrških (ZP-1)1 je bilo izrečenih že precej kritik.2 Tokrat bi rad analiziral še tiste njegove materialne določbe, ki se nanašajo na (neuspelo) napeljevanje in (neuspelo) pomoč pri prekršku, in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Neobjava prevzemne ponudbe

Gregor Drnovšek, 15.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 6/2007univ. dipl. pravnik, Finančna skupina Probanke, d.d. Kakšne so sankcije za prevzemnika - poleg tega da eno leto ne sme objaviti nove ponudbe - če v 30 dneh po objavi namere ne objavi prevzemne ponudbe?* 1. Odstop od prevzemne namere po ZPre-1 Prevzemna namera je prvo dejanje v postopku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Stvarno premoženje države in »gospodarnost« upravljavcev

dr. Mirko Pečarič, 15.2.2007

Proračun

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 6/2007dr. pravnih znanosti, svetovalec Državnega sveta RS Državni zbor RS je 2. februarja sprejel zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin on občin (ZSPDPO). Zakon bo uredil stvarno premoženje, ki je v lasti Republike Slovenije in vseh delov samoupravnih lokalnih skupnosti, pri čemer ne ponudi r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Zemljiška knjiga in kataster – zakaj ne spadata skupaj

Rolf Bülter, 15.2.2007

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Rolf Bülter, Pravna praksa, 6/2007Hans Ulrich Borchert, ministrski svetnik, Ministrstvo za pravosodje v ZRN Rolf Bülter, višji vladni svetnik Že leto dni sodelujeva z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje kot dolgoročni svetovalec oz. kot kratkoročni izvedenec pri Twinning projektu Evropske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Na spolzkem robu ustavnega fetišizma

mag. Matej Avbelj, 15.2.2007

Ustavno sodišče

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 6/2007mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorski raziskovalec, European University Institute, Firence Mag. Andraž Teršek, eden vodilnih in najbolj pronicljivih mladih slovenskih ustavnih teoretikov, je v PP, št. 5, vnovič, a tokrat še bolj izčrpno, predstavil svojo vizijo reforme ustavnosodne politike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 6/20071. Uradna prečiščena besedila (Ur. l. RS, št. 11/07) - Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti - ZPOMZO-1-UPB1 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 15.2.2007

Drugo

, Pravna praksa, 6/200715. 2., 9.00 Rezervni sklad - upravljanje in izterjava Center za poslovno usposabljanje GZS; (www.cpu.si). 15. 2., 9.00 Postopek komasacije s praktičnimi primeri Planet GV; (www.planetgv.si). 15. 2., 9.00 Zaključni račun za poslovno leto 2006 za gospodarske družbe Center za poslovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄6

Pogoji za nakup kmetijskega gospodarstva

Jasmina Cigrovski, 15.2.2007

PROST PRETOK DELOVNE SILE IN SOCIALNA POLITIKA

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 6/2007Festersen (C-370/05 z dne 25. 1. 2007) Nemški državljan U. K. Festersen je na Danskem leta 1998 kupil kmetijsko posestvo, katerega del je zazidljiv, drugi del pa je pašnik. Ker na tem posestvu ni živel, ga je kmetijska komisija departmaja Južni Jutland obvestila, da mora v skladu z zakonom bodisi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2007(41)
> Februar(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFGHIJK L M NOP QR S Š TU V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov