O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Zbirke biometričnih značilnosti v EU

Gregor Janc, 12.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Gregor Janc, Gregor Janc, Pravna praksa, 6/2009Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)1 določa, da je biometrična značilnost občutljiv osebni podatek, če je z njegovo uporabo mogoče določiti posameznika. Zato je koristno prikazati zdajšnje in prihodnje zbirke osebnih podatkov, ki vsebujejo tudi biometrične značilnosti. Omejil se bom na zbirke, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Je policija prekrškovni organ v postopkih o prekrških po Zakonu o orožju?

Maja Rihtaršič, 12.2.2009

Prekrški

Maja Rihtaršič, Maja Rihtaršič, Pravna praksa, 6/2009V postopkih zaradi prekrškov odločajo sodišča in prekrškovni organi. Slednji v primerih, ko hitri postopek ni dovoljen, sprožijo uvedbo rednega sodnega postopka z vložitvijo obdolžilnega predloga pri pristojnem okrajnem sodišču. Prekrškovni organi so po Zakonu o prekrških (ZP-1)1 tisti upravni in dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

onkraj pravnih obzorij

dr. Aleš Završnik, 12.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 6/2009 Richard Sennett Kultura novega kapitalizma (Založba /*cf., 2008, 156 strani) Kultura kapitalizma?! Če kaj, potem novi kapitalizem ne kaže znakov kulture in jezdi na gonih, ki naj bi jih kultura obrzdala. Prav, a zakaj je novi kapitalizem še bolj nekulturen in vodi v družbeni in osebne kolapse...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Pomorska razmejitev v Črnem morju

dr. Vasilka Sancin, 12.2.2009

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 6/2009Romunija in Ukrajina sta v dobrih štirih letih s pomočjo Meddržavnega sodišča rešili njun dolgoletni spor o razmejitvi epikontinentalnega pasu in izključnih ekonomskih con v severozahodnem delu Črnega morja, bogatem z nafto in zemeljskim plinom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Komentar Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu

dr. Marko Pavliha, 12.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 6/2009Obvezna individualna zavarovanja so pojav sodobnega gospodarstva in so v zadnjih dveh desetletjih pri nas doživela pravcati razcvet, zlasti na področju zavarovanj poklicne odgovornosti in ekoloških zavarovanj. Država želi kar najbolj zaščititi tako tretje osebe (oškodovance, žrtve) kot tudi lastnike...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.2.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 6/2009Nove kvote delovnih dovoljenj Vlada je z novo Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009 znižala število kvot iz 32.000 na 24.000. Z določitvijo kvot se omejuje število tujcev na trgu dela, delovna dovoljenja pa se dodelijo le tistim tujcem, ki se želijo v Sloveniji zaposliti ali pa s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Dedovanje sredstev v okviru PDPZ

Darja Golob-Koritnik, 12.2.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/2009 • Kako je z dedovanjem sredstev, privarčevanih v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (kdo in kdaj lahko deduje ter kako je z obdavčitvijo)? Če oseba, ki je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovana, umre pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine (rente) ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.2.2009

Ostalo

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 6/2009Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku avstrijske banke in toženemu kreditojemalcu naložilo plačilo dolgovanega zneska z rednimi obrestmi po kreditni pogodbi.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Nadomestilo za čas vožnje k naročnikom storitev delodajalca

dr. Darja Senčur-Peček, 12.2.2009

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 6/2009 Delavec opravlja svoje delo po pogodbi o zaposlitvi tako na sedežu družbe delodajalca kot tudi na sedežu strank, ki so naročniki opravljanja storitve. V pogodbi o zaposlitvi je določeno, da je kraj opravljanja dela delavca na sedežu družbe, v skladu s potrebami delovnega procesa pa bo delavec oprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Davčna obravnava obresti z vidika fizičnih in pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, 12.2.2009

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 6/2009Podjetnik med paragrafi Številka 28 Davčna obravnava obresti z vidika fizičnih in pravnih oseb Februar je mesec napovedi kapitalskih dobičkov in obresti. Pri tem je pomembno poznati davčno obravnavo obresti kot dohodka fizičnih oseb in tudi obresti kot prihodka ali odhodka pravnih oseb. V skladu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Preureditev oblasti: Domišljijske sile prava

dr. Matej Accetto, 12.2.2009

Kultura in umetnost

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 6/2009V času številnih založnikov in še številnejših avtorjev, kvantificiranih meril znanstvene uspešnosti in brezplačne lahkosti svetovnega spleta, ko je pisanja kvečjemu preveč, si kot bralci želimo predvsem presežkov, razprav, ki so čim izvirnejše, domiselnejše in prepričljivejše. Ni povsem enako, a ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Žaljiva obdolžitev - dokazno breme in načelo iskanja materialne resnice

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009Sodba I Ips 27/2008, 23. oktober 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1564/2006) KZ - 171. člen ZKP - 17. člen Pri kaznivem dejanju žaljive obdolžitve je dokazno breme sicer obdolženčevo, je pa tudi sodišče dolžno ugotavljati resnico v zvezi z obdolženčevimi ugovori, da gre za r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Pridobivanje podatkov o popoldanskem s. p. zaposlenega

mag. Katarina Krapež, 12.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 6/2009Delavec je ustanovil popoldanski s. p., katerega glavna dejavnost je povsem drugačna kot glavna dejavnost podjetja, v katerem je zaposlen. Za to je izvedel njegov nadrejeni in od delavca zahteval, naj napiše uradno vlogo, v kateri mora navesti vse dejavnosti popoldanskega s. p. in tudi osebne razlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Povračilo stroškov spremembe spola

Dean Zagorac, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 6/2009Evropsko sodišče za človekove pravice Schlumpf proti Švici, št. 29002/06, 8. januar 2009 Zavrnitev zavarovalnice, da povrne stroške zdravljenja in operacije za spremembo spola, pomeni kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), če so razlogi za zavrnitev nesorazmerni s prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Ravnanje uradnih oseb upravne enote pri izdaji dovoljenja za izkoriščanje mineralnih surovin

Mojca Beliš, 12.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 6/2009Ravnanje uradnih oseb na upravni enoti, ki v nasprotju z določili koncesijskega akta izdajo dovoljenje za izkoriščanje in izvajanje del pred sklenitvijo koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin ter s tem poslovnemu subjektu omogočijo neupravičeno izkoriščanje teh surovin, u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Volitve v organe neprofitne organizacije

Mojca Beliš, 12.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 6/2009Načelno mnenje št. 156, 14. januarja 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Dolžnost sklenitve najemne pogodbe za stanovanje - spremenjene okoliščine in višina najemnine

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009Sodba II Ips 529/2007 z dne 18.9.2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1546/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009 Ur. l. RS, št. 12/08, in Ur. l. RS, št. 7/09 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; sprva določen rok je podaljšan do 30. aprila oz. do podelitve kreditov v vrednosti 1,25 milijona evrov. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

globus

Dean Zagorac, 12.2.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 6/2009 Velika Britanija: zapor za fotografiranje policista
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Spletni koledar dogodkov v organizacijah EU

mag. Katarina Krapež, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 6/2009http://europa.eu/eucalendar Jezik: angleščina Tip: podstran spletišča EU z imenom Europa Vzdrževanost: koledar se redno obnavlja Preglednost: spletišče je preprosto oblikovano Multimedijska podpora: za zdaj skromna Povezava z uporabniki: zelo slaba, le splošen e-naslov Oglaševanje na portalu:...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 12.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 6/200912.-13. 2. Analiza bilanc 1 Center za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani; (www.cis.ef.uni-lj.si).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Hrvaška in ICJ: mednarodno pravo ali politika?

mag. Simona Drenik, 12.2.2009

Civilno pravo

mag. Simona Drenik, mag. Simona Drenik, Pravna praksa, 6/2009Hrvaška skuša evropske politike in javnost prepričati, da je najboljša ali celo edina rešitev za mejni spor med državama predložitev spora Meddržavnemu sodišču v Haagu (ICJ). Ob tem pogosto slišimo, da naj bi se Slovenija bala mednarodnega prava in zato zavrača mirno reševanje tega spora pred sodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 12.2.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/2009 12. februar 1912 - Pu Ji Odstopil je zadnji kitajski cesar Pu Ji. S tem se je končalo več stoletij trajajoče kitajsko cesarstvo, Kitajska pa je razglasila republiko. 1920 - Ustavodajna skupščina Kraljevine SHS Delovati je začela ustavodajna skupščina Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 1...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> Februar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H IJ K L M NOP QR S Š T UVW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov