O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Prve izkušnje sodišča in sodnikovi pogledi na uporabo prava Evropske unije

Boštjan Zalar, 17.2.2005

Sodišča

Boštjan Zalar, Pravna praksa, 6/2005Po devetih mesecih od vstopa Slovenije v Evropsko unijo se postavlja vprašanje o prvih izkušnjah naše sodne prakse z uporabo prava EU. Za področje sodne prakse Upravnega sodišča RS daje avtor odgovor v prvem poglavju in v sklepu tega zapisa, pri čemer prikaže primere in probleme, ki so spodbudili up...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 17.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 6/20051. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - ZOZP-B. (Ur. l. RS, št. 13/05) - velja od 26. februarja. 2. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov. (Ur. l. RS, št. 12/05) - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Preračun presežka ur ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 17.2.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 6/2005Pogodba o zaposlitvi je prenehala veljati zaradi smrti delavca. Na dan prenehanja pogodbe o zaposlitvi je imel delavec 500 ur presežka, ki bi jih v primeru nadaljevanja delovnega razmerja izkoristil kot proste ure. Delavčeva vdova zahteva od delodajalca, da obračuna te presežne ure kot nadure. * Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Novosti ZZK-1

Minka Alagič, 17.2.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Minka Alagič, Pravna praksa, 6/2005Februarsko srečanje Društva pravnikov iz Maribora je bilo v znamenju novosti zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki velja od leta 2003. Predaval je dr. Renato Vrenčur, strokovnjak na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Načelo subsidiarnosti?

dr. Marko Novak, 17.2.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 6/2005Načelo subsidiarnosti je eno izmed temeljnih načel evropskega prava.Tudi v Pogodbi o Ustavi za Evropo, točneje v členu 11, je našlo svoje mesto. Tam je zapisano, da »je razmejitev pristojnosti Unije urejena po načelu omejenega posamičnega pooblastila« ter da »izvrševanje pristojnosti Unije urejata n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Reforma prekrškov

Domen Neffat, 17.2.2005

Prekrški

Domen Neffat, Pravna praksa, 6/2005Iz naslova prekrškov je letno izdanih med 600.000 in 800.000 plačilnih nalogov. Od tega je neizterjanih med 12 in 15 milijard tolarjev, je uvodoma pojasnil gost srečanja članov Pravniškega društva Ljubljane, vrhovni državni tožilec in eden izmed avtorjev novega ZP-1 Hinko Jenull.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

DELAVNICA: Delovna razmerja in sodna praksa

Gašper Adamič, 17.2.2005

Sodišča, Delovna razmerja

Gašper Adamič, Pravna praksa, 6/2005Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost pri PF Univerze v Mariboru in Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani sta organizirala tradicionalno januarsko strokovno delavnico v Radencih Delovna razmerja in sodna praksa s podnaslovom »povezujemo teorijo s prakso«. Namen strokovne delavnice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Besedne zveze

mag. Aleksandra Belšak, 17.2.2005

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 6/2005Ena izmed zanimivih ugotovitev jezikoslovcev izpred stopetdesetih let je, da je za obstoj jezika nujno ohranjati oblikoslovne značilnosti slovenščine - če bi se izgubile končnice (pri sklanjanju, spreganju, stopnjevanju, ujemanju med osebkom in povedkom, povedkom in predmetom), bi bilo preživetje sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Sporazum o nižji odpravnini od zakonsko določene

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 17.2.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 6/2005Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov na podlagi 88. člena ZDR. Delavec in delodajalec sta se v pisnem sporazumu dogovorila za nižjo odpravnino, kot je določena v 109. členu ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

VRHOVNO SODIŠČE RS: K “Strožja odgovornost pravnikov”

Janko Marinko, 17.2.2005

Sodišča

Janko Marinko, Pravna praksa, 6/2005Na pojasnilo Vrhovnega sodišča RS v zvezi s sodbo VS RS, št. I Ips 242/2004 z dne 14. decembra 2004, ki je bilo objavljeno v PP, št. 2/2005, se je kritično odzval dr. Andrej Berden z zapisom v PP, št. 3/2005. Ne da bi kakorkoli odrekali pravico do kritike stališč in sodb vseh sodišč, vključno vrh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

ŠOLSTVO: Pravilnik presega meje podzakonskega urejanja

Albin Igličar, 17.2.2005

Državni zbor in državni svet, Vlada

Albin Igličar, Pravna praksa, 6/2005Prvega septembra 2004 je pričel veljati Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 82/04). Razčlenjuje ustrezne določbe zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

DAVČNO SVETOVANJE: Težava ni slaba ureditev, pač pa neureditev

Boštjan Koritnik, 17.2.2005

Davčne službe

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6/2005S 1. januarjem je začela veljati nova davčna zakonodaja, ki je že in še bo močno posegla v doslej ustaljene navade ter potrebe fizičnih in pravnih oseb. Ne le to, da so sprejeta pravila drugačna od prejšnjih, tudi sklop norm, ki se nanašajo na davčno področje, je mnogo bolj zapleten. Poslej tako pog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Kontinuiteta zaposlitve in odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 17.2.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 6/2005Od 1. 10. 1990 do 31. 8. 1999 je bila delavka zaposlena pri delodajalcu A. Na lastno željo se je s 1. 9. 1999 zaposlila pri delodajalcu B. Na prigovarjanje delodajalca A, naj se vrne, je z 12. 9. 1999 pri delodajalcu B prekinila delovno razmerje in se 13. 9. 1999 ponovno zaposlila pri delodajalcu A....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

JAVNA NAROČILA: Oddaja javnega naročila nad milijardo tolarjev – kopija ponudbe

Marko Žvipelj, 17.2.2005

Proračun

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 6/2005Zadnji dan januarja je poteklo okroglo leto od uveljavitve novele Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04 - ZJN-1), ki je s številnimi novostmi in dopolnitvami obsežneje posegla v materijo spremenjenega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

od 9. do 14. februarja

Irena Vovk, 17.2.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2005Sreda, 9. 2. O parlamentarni preiskavi. Kolegij predsednika DZ je sprejel odločitev, da mora Državni svet dopolniti zakonsko in ustavno vprašljivo zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave o »politični odgovornosti državnega tožilstva«. Poslanci iz opozicije so prepričani, da bi moral DZ že na fe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil

Aleksij Mužina, 17.2.2005

Proračun

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 6/2005Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je prve dni februarja v novi, pretežno spremenjeni sestavi, predstavila letno poročilo za leto 2004, in sicer že peto po vrsti. Poleg zahtevanih podatkov o vloženih zahtevkih za revizijo oziroma pritožbah in podatkov o delu drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

IN FLAGRANTI: Alzheimerjev sistem

Hinko Jenull, 17.2.2005

Kultura in umetnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 6/2005Razlogov za karierni sistem naj bi bilo veliko: varuje neodvisnost tretje veje oblasti, temelji na strokovnem ocenjevanju, nagrajuje zvestobo službi in vzdržuje kadrovsko kontinuiteto, vzpodbuja poklicno napredovanje … pa še kaj bi se našlo v dokaz, da v pravosodju brez kariernega sistema ne gre. To...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Vsebina »Pravna praksa« 006/2005

Avtor ni naveden, 17.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 6/20053 UVODNIK dr. Aleksij Mužina Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil 6 GOSPODARSKE DRUŽBE Damjan Belič Povečanje osnovnega kapitala d. d. z izdajo novih delnic iz sredstev družbe Kadar imamo opraviti z nematerializiranimi delnicami -- če se z njimi trguje na organiziranem trgu ali ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

GOSPODARSKE DRUŽBE: Povečanje osnovnega kapitala d.d. z izdajo novih delnic

Damjan Belič, 17.2.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Damjan Belič, Pravna praksa, 6/2005Kadar imamo opravka z nematerializiranimi delnicami - če se z njimi trguje na organiziranem trgu ali ne - o izdaji delnic ni mogoče govoriti pred njihovim vpisom na račune imetnikov v centralnem registru. Zato so stališča nekaterih uglednih avtorjev, da je lahko presečni dan za upravičenje do novih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

ANAGRAM: DOPOLNJEVALKA-5

Avtor ni naveden, 17.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 6/2005PER_ _ _KTIVA / KOMER_ _ _ _ _ _ST / NE_ _ _ELJENOST / BALDR_ _ _N / U_ _ _ _ _OST / MAL_ _ _ _ANJE Na črtice vstavite od 3 do 5 črk, da dobite znane besede. Vpisane črke, brane po vrsti, dajo končno rešitev. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Dopolnjevanka - 5; in vašo davčno šte...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2005(20)
> Februar(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHI J K LM N OPQRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov