O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.2.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 6/15) - veljati začne 14. februarja. 2. Uredba o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Pošteno delo odvetnikov po pravu EU

Zoran Skubic, 12.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Odvetništvo in notariat

Zoran Skubic, Pravna praksa, 6/2015Potrošniki s(m)o najštevilčnejši segment prebivalstva in s tem tudi ključni gradnik notranjega trga v EU. Zato je na tem področju zagotavljanje visoke ravni varstva pripadajočih pravic še toliko bolj pomembno. A kaj, ko gre pri potrošnikih hkrati tudi za najbolj interesno razpršeno družbeno skupino, kar je najbolj očitno prav pri uveljavljanju teh pravic v praksi. Včasih se nam namreč ne da niti vrniti očitno defektnega blaga v trgovino, kaj šele sodno uveljavljati pripadajočih zahtevkov. Morda je pa problem tudi v tem, da se v nekaterih položajih preprosto ne zavemo, da gre za situacije, ki so predmet varstva pravic potrošnikov. Sodišče (EU) je tako v eni svojih nedavnih sodb posebej poudarilo, da so predmet prava varstva potrošnikov - zlasti pa Direktive o nedovoljenih pogojih - izrecno tudi storitve pravnega zastopanja in svetovanja, ki jih izvršujejo odvetniki kot pravni strokovnjaki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Dodatni dnevi dopusta za otroke

dr. Nana Weber, 12.2.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 6/2015Smo zavod. Pogodbe o zaposlitvi imamo sklenjene na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost in subsidiarno Kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2015Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Tudi Slovenija bo zaradi ISIL morala spremeniti kazensko zakonodajo

Matjaž Šaloven, 12.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Matjaž Šaloven, Pravna praksa, 6/2015T. i. in samooklicana Islamska država Iraka in Levanta (ISIL) v Siriji in Iraku že dlje časa sistematično izvršuje hude zločine, kot so javne usmrtitve, križanja, obglavljanja, mučenja, posilstva, etnična čiščenja, množični poboji itd., vendar pa je ravnanje islamskih skrajnežev, pripadnikov ISIL, večjo pozornost mednarodne javnosti vzbudilo (žal) šele z zloglasnim in medijsko odmevnim obglavljenjem ameriških novinarjev, ki so jih izvršili pripadniki ISIL v Iraku in Siriji, in nazadnje s pobojem novinarjev francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu. To je posledično sprožilo postopno zavedanje svetovne javnosti o okrutnosti in dejanski moči ISIL na Bližnjem vzhodu, čeprav je ISIL že predhodno izvrševala enaka teroristična dejanja v Iraku in Siriji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vabilo in poziv

Nataša Skubic, 12.2.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 6/2015An invitation, a call, a summons, a claim form ali a subpoena. Vse to so angleške ustreznice za slovenski samostalnik vabilo. Vabilo je poziv k udeležbi. Poziv je uradno izražena zahteva, da kdo kaj stori. V tem kotičku se bom omejila na vabilo v sodnih postopkih, torej na poziv obdolžencu, stranki, priči ali drugemu udeležencu v postopku, naj se udeleži naroka pred sodiščem. Vabilo ima predpisano vsebino, oseba, ki je povabljena, pa mora biti opozorjena na posledice izostanka. Vabilo na narok se tistemu, ki je vabljen, dostavi na predpisan način. Praviloma je to z vročanjem, s čemer se bom ukvarjala v prihodnjem kotičku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Odvzem nepremičnine, pridobljene iz izkupička preprodaje prepovedanih drog, je zakonit

Marina Markežič, 12.2.2015

Varstvo človekovih pravic

Marina Markežič, Pravna praksa, 6/2015Aktualnosti predstavljene sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ni mogoče oporekati, tudi v Sloveniji. Prva pravdna zadeva na podlagi tožbe po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je v Sloveniji postala pravnomočna novembra 2014, izdanih je bilo tudi nekaj drugih odločitev. ESČP je 27. novembra 2014 izdalo sodbo, s katero je odločalo o zakonitosti odvzema nepremičnine, ki je bila last in prebivališče tožnikov, vendar je bila, po ugotovitvah nacionalnih sodišč, pridobljena od izkupička preprodaje prepovedanih drog s strani njunega sina.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Karikatura

Hinko Jenull, 12.2.2015

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 6/2015Po tragičnem terorističnem napadu na uredništvo pariške satirične revije Charlie Hebdo se je zahodni politični svet združil v obrambi svobode govora ter proti sovraštvu in nestrpnosti do tistih, ki mislijo ali verujejo drugače. Odločnost pri obrambi medijske svobode in pravice do javnega izražanja se je prepletala s skrbjo in strahom pred novimi žrtvami strelskih napadov in bombnih podvigov verskih in političnih skrajnežev. Da bomo v takih razmerah spet postali talci državne skrbi za varnost, je bilo pričakovano. Naša svoboda bo v sorazmerju s kakovostjo globalne obdelave podatkov, učinkovitostjo tajnih ukrepov ter hitrostjo in močjo policijskega orožja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Dostopnost kapitala

Matej Tomažin, 12.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 6/2015S prihodnjim mesecem se bo začel izvajati napovedani program odkupovanja državnih obveznic s strani evropskih centralnih bank. V finančnem svetu to lahko opišemo kot poplavo denarja, ki pa kljub veliki razsežnosti ne bo dosegla vseh kotičkov. Denar se za zdaj še ne razdeljuje brez preverjanja in spraševanja, kako se ga bo vrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 21. redni seji (5. februar 2015): - akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji; - seznanila se je s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 12. februar 1804 - Immanuel Kant Umrl je nemški filozof Immanuel Kant, rojen 22. aprila 1724. Njegovo najpomembnejše delo je Kritika čistega uma. 1809 - Abraham Lincoln Rodil se je 16. ameriški predsednik Abraham Lincoln, ki je bil znan k
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vprašanje pravice dostopa javnosti do dobesednih zapisov sej vlade

Neža Pirnat, 12.2.2015

JAVNO OBVEŠČANJE

Neža Pirnat, Pravna praksa, 6/2015Informacijski pooblaščenec je 21. oktobra 2014 izdal odločbo št. 090-231/2014, s katero je odločil, da se dobesedni zapis 69. redne seje Vlade Republike Slovenije z dne 31. julija 2014, na kateri so člani vlade obravnavali predlog za imenovanje kandidatov za člana Evropske komisije, razkrije javnosti, saj ne gre za izjemo v zvezi z notranjim delovanja iz 11. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki preprečuje dostop do informacije javnega značaja, (1) kadar gre za podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in (2) bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Varstvo znamke Skupnosti - podobnost znaka in proizvoda

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Znamka Skupnosti je enotnega značaja in ima enak učinek na celotnem območju Skupnosti, zato se ne more registrirati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika, drugače kot za celotno območje EU (drugi odstavek 1. člena Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Avtomatično poračunavanje neupravičeno prejetih javnih sredstev

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Za socialno najbolj ogrožene posameznike in družine je dolžnost vračanja neupravičeno prejetih javnih sredstev obremenitev, ki še dodatno ogroža njihovo preživetje. Varuh je še zlasti zaskrbljen glede avtomatičnega poračunavanja teh sredstev z drugimi javnimi sredstvi, do katerih je oseba še upravičena (peti odstavek 44. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS). Centri za socialno delo namreč zadržijo izplačevanje javnih sredstev v celoti, dokler dolg iz naslova neupravičeno prejetih javnih sredstev ni poravnan, s čimer po mnenju Varuha ravnajo tudi v nasprotju z določilom, da se pravica iz javnih sredstev mesečno zmanjša glede na višino neupravičeno prejetih javnih sredstev in število mesecev do izteka pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Velikost črk v uradnem dokumentu

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Slabovidna oseba s priznanim statusom invalida je Varuha prosila za pomoč v zvezi z izdajo odločbe Finančne uprave RS (FURS) o odmeri dohodnine v dovolj veliki pisavi, da bi jo bila ob svoji slabovidnosti sama sposobna prebrati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Posegi v zasebnost in svet po Snowdnu

Matej Cerar, 12.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Cerar, Pravna praksa, 6/2015Na članskem sestanku 5. februarja je Pravniško društvo Ljubljana v City Hotelu Ljubljana gostilo odvetnico Natašo Pirc Musar. Zanimanje poslušalcev je najprej pritegnila s tehnološkimi novostmi (čipi v oblačilih, nanokamere, pametni videonadzor s prepoznavo obraznih značilnosti itd.), katerim skupna lastnost je, da omogočajo nadzor posameznika brez njegove vednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Finančna zavarovanja pri javnih naročilih

dr. Miran Jus, 12.2.2015

PRORAČUN

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 6/2015Vlada Republike Slovenije je na pobudo številnih podjetij in nekaterih gospodarskih združenj po dolgih razpravah in več predlogih 22. junija 2014 končno sprejela že dalj časa napovedani oziroma pričakovani podzakonski predpis, Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uredba). K temu so jo spodbudile posledice gospodarske krize in kreditni krč, ki domačim podjetjem, zlasti tistim iz propadlega gradbenega sektorja, z visokimi stroški in zahtevnimi pogoji za izdajo bančnih instrumentov za zaščito pred tveganji otežuje nastopanje na trgu javnih naročil, zmanjšuje konkurenco ponudnikov in s tem negativno vpliva tudi na ekonomičnost javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Odvzem nepremičnine zaradi gradnje čez mejo - odškodnina

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015Primerna odškodnina iz tretjega in četrtega odstavka 47. člena SPZ je pravni standard, katerega vsebino v vsakem primeru posebej ugotavlja in napolnjuje sodišče ter pri tem upošteva merila, ki se postopoma oblikujejo v sodni praksi. Ker gre pri določitvi nove meje zaradi gradnje čez mejo in določitvi odškodnine za odvzeto zemljišče za nov institut, o katerem še ni sodne prakse, je mogoče ustrezno upoštevati sodno prakso o merilih za odmero primerne odškodnine pri podobnih institutih, na primer pri ustanovitvi nujne poti in odmeri primernega nadomestila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Vsebina PP št.6/2015

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/20153 UVODNIK Mojca Prelesnik (Prvih) deset let Zakona o varstvu osebnih podatkov 6 FINANČNO PRAVO mag. Rok Rozman Negativna obrestna mera v kreditnih pogodbah 8 DAVČNO PRAVO Andrej Grah Whatmough Podrobneje o novostih na področju obdavčitve do
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Ničnost nepoštenih pogodbenih pogojev

Igor Vuksanović, 12.2.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Obligacije

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 6/2015Kje so že časi, ko so tudi slovenske banke množično ponujale stanovanjske kredite v švicarskih frankih? Problematika teh kreditov je spet v središču javne pozornosti, saj je švicarska centralna banka prejšnji mesec nehala ohranjati tečaj franka pri meji 1,20 franka za en evro. Sodišče EU je odgovorilo na predhodna vprašanja v pravdi med madžarsko banko in kreditojemalcema, ki sta pri tej banki najela hipotekarno posojilo z ročnostjo 25 let, nominirano v frankih, plačljivo pa v forintih, določenih za vsak mesečni obrok glavnice in obresti po prodajnem menjalnem tečaju banke za frank, veljavnem dan pred zapadlostjo obroka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Podatki občine

Irena Vovk, 12.2.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/20151. Katere podatke o članih mestnega sveta in delovnih telesih mestnega sveta je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) mogoče objaviti na spletni strani občine?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Preveč (ne)hotenih nesporazumov in "mimogovorov"

mag. Matevž Krivic, 12.2.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 6/2015Res, kot je zadnjič napisal kolega Petrovec, njega ne štejem med tiste, "ki se ne oglašajo, pa bi bilo prav, da bi se". Res sva o tej temi že polemizirala - in bova očitno spet. Toda eden od (ne)hotenih (?) nesporazumov v tej hudi pravno-politični zmešnjavi je tudi ta, da sem v svojem članku sicer res pozval "h komentiranju pisanja prof. Bavcona", ampak tiste, "ki mu v tem vprašanju pritrjujejo", vendar tiho - naj se oglasijo, naj "pokažejo odgovornost, pogum in znanje" in naj zavrnejo moje argumente, če znajo. Toda oglasili se niso oni, ampak kolega Petrovec, ki pa v tem članku z ničimer ne zagovarja teze prof. Bavcona, da Janšev mandat "avtomatično blokira" (onemogoča) 9. člen Zakona o poslancih (ZPos), ampak ponavlja le svojo (že prej objavljeno in od mene že kritizirano) tezo, da mu izvrševanje mandata preprečuje 38.c člen istega zakona (poleg kazenske zakonodaje, tu pa s prof. Bavconom očitno soglašata). Ima seveda vso pravico do tega, jaz pa do tega, da mu še enkrat odgovorim.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.2.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2015 Ur. l. RS, št. 98/14 1. Javni poziv kandidatom za namestnike članov pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu - rok je 16. februar. Ur. l. RS, št. 3/15 2. Predsednik Višjega sodišča v Celju -
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄6

Kadrovanje v imenu politike

Irena Vovk, 12.2.2015

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2015Slovensko sodniško društvo (SSD) je zaskrbljeno glede razprave in odločitve v Državnem zboru - poslanci 30. januarja na predlog Sodnega sveta RS namreč niso izvolili predlagane kandidatke za sodnico. Kot so zapisali v izjavi za javnost, gre za primer, ki se ne bi smel zgoditi in ki vnovič kaže na neustreznost slovenske pravne ureditve v zvezi z načinom imenovanja oziroma izvolitve sodnikov. "Kaže na (udejanjeno) željo po političnem kadrovanju sodnikov," menijo v SSD.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2015(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEF G H IJ K LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov