O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (X.)

dr. Franc Pernek, 30.3.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 6/1995V tem sestavku nameravamo podati nekatere poglede na prakso in probleme davkov na dodano vrednost, ki so jih začele vpeljevati v svoje davčne sisteme nekatere države že pred več kakor dvajsetimi leti. Revija Finance Times ("VAT Takes the Strain" Financial Times, London, February 15, p. 44) je v svoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Statusnopravne oblike izvajanja znanstveno raziskovalne dejavnosti

mag. Božidar Merc, 30.3.1995

Znanost in raziskovalna dejavnost

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 6/1995"Evklidov svet je zelo enostaven in Einsteinov svet je zelo zapleten; vendar pa se zdaj v Evklidov svet ne moremo vrniti." Evgenij Zamjatin I Znanstveno raziskovalna dejavnost v družbenem in akademskem prostoru Odkrivanje novega znanja je bilo vsebinska sestavina dejavnosti že srednjeveških...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Međunarodno privatno pravo

dr. Miroslava Geč-Korošec, 30.3.1995

Civilni kolizijski predpisi

dr. Miroslava Geč-Korošec, Pravna praksa, 6/1995V zbirki "Biblioteka Udžbenici/Narodne novine; 182" je v Zagrebu leta 1993 izšlo izredno pomembno delo rednega univerzitetnega profesorja Pravne fakultete v Zagrebu dr. Krešimira Sajka z naslovom: "Međunarodno privatno pravo, opči dio"... Knjiga obsega 228 strani, obogatena je s številnimi opombami,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Srečanja evropskih in afriških nacionalnih ombudsmanov

Aleš Butala, 30.3.1995

Človekove pravice

Aleš Butala, Pravna praksa, 6/1995Institucija ombudsmana se pojavlja v vse več državah. Začelo se je na Švedskem v letu 1809. Sledile so ostale skandinavske države: Finska 1919, Danska 1953 in Norveška 1962. V sedemdesetih in osemdesetih letih ter kasneje pa smo priče velikega razmaha te institucije na druge evropske države, kakor t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.3.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1995Št. 16 - 17. 3. 1995 Vladni akti se nanašajo na: prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju (uredba), spremembe o cestni pristojbini za tuje vozilo, nadalje obsegajo statut odlikovanj v RS in sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.3.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1995Št. 17 - 18. 3. 1995 Ministrica za pravosodje je v objavo poslala Sodni red, ki ga izdaja na podlagi 81. člena zakona o sodiščih po predhodnem mnenju občne seje VS RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.3.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1995Št. 15 - 16. 3. 1995 Državni zbor objavlja poleg odločitev, ki zadevajo spremembe v sestavi njegovih delovnih teles, tudi odloke o razrešitvah in izvolitvah v sodniško funkcijo ter izvolitvi sodnikov porotnikov delovnih sodišč. Minister za gospodarske dejavnosti je podpisal pravilnik o merilih za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

STAR

dr. Janez Kranjc, 30.3.1995

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 6/1995Knjiga, ki jo imamo pred seboj, ima dvojno naravo. Po eni strani predstavlja izdajo veljavnih predpisov Republike Avstrije, po drugi strani pa priročnik. Njeno vsebino bi lahko razdelili na dva dela. V prvem delu (str. 5-103) najdemo poleg kazala, seznama okrajšav in literature še komentirano izdajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.3.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1995Št. 18 - 24. 3. 1995 Državni zbor objavlja sprejeti zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe, p. o., Portorož. Predsednik republike z dvema odlokoma odreja predčasni odpust s služenja vojaškega roka.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Povračilo stroškov za prehrano med delom

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Delavec v tekstilni tovarni je predložil zdravniško potrdilo, da potrebuje dietno prehrano. Kljub zagotovilu direktorja, pa mu organizacija ne izplačuje stroškov za prehrano med delom, ampak je prisiljen uživati hrano, ki je pripravljena tudi za druge zdrave delavce. Ali lahko organizacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Pravica do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 30.3.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 6/1995Ali se bo lahko delavec, ki bo v letu 1998 ali letu 1999 dopolnil starost 58 let in pokojninsko dobo 40 let, upokojil, ali ne bo prišlo do povišanja starosti na 63 let? Pridobitev pravice do starostne pokojnine s t.i. polno pokojninsko dobo (40 let moški oziroma 35 let ženska) je po veljavnem zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Dodatki za delo na praznični dan

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Kako obračunavati dodatek za delo na dan praznika delavcem, ki delajo v turnusu in opravljajo redno delo, in kako ostalim delavcem, ki delajo na dan praznika prek polnega delovnega časa? Praksa je različna, saj ponekod priznavajo prvi skupini delavcev 50 % dodatka, drugi skupini delavcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Izmensko delo - dodatki k plači

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Vratar čuvaj dela v izmenah: en teden dopoldan, en teden popoldan, en teden ponoči in nato ima teden dni prosto. Kakšni dodatki mu pripadajo k plači in ali se nedelja šteje kot delovni dan? Je upravičen do dodatka v višini 10 % za delo v popoldanski in nočni izmeni in še za nočno izmeno 5...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Prenehanje poslovanja samostojnega podjetnika

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Po kakšnem postopku poteka priglasitev prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika, za katerega je bilo v invalidskem postopku ugotovljeno, da svojega dela zaradi invalidnosti ne more več opravljati. Kakšne pravice pridobi iz naslova socialnega zavarovanja samostojni podjetnik, ki mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Podjetnik z delavci ustanovi d.o.o.

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Samostojni podjetnik je zaposlil dva delavca. Vsi trije skupaj so ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo, hkrati pa sta delavca ostala v delovnem razmerju pri samostojnem podjetniku. Kakšen je status delavcev pri samostojnem podjetniku in kako naj uredijo obveznosti ter pravice p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Nekaj problemov v zvezi AIDS v družinskem pravu

Barbara Novak, 30.3.1995

Zakonska zveza in družinska razmerja, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Barbara Novak, Pravna praksa, 6/1995AIDS(*2) je viroza, v bistvu le ena od mnogih. Povzroča jo enoceličar - virus, imenovan HIV(*3) - eden od tisočerih poznanih in znanstveno klasificiranih t.i. patogenih organizmov.(*4) Kakor to več ali manj velja za vse poznane virusne bolezni,(*5) tudi AIDS danes velja za praktično neozdravljivega....
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Zdravniški pregled-plačilo stroškov

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Kdo je dolžan plačati stroške začetnega zdravniškega pregleda delavca? Če stroške zdravniškega pregleda plača podjetje, delavec pa je med poskusnim delom prekinil delovno razmerje, kako potem od njega izterjati stroške plačanega zdravniškega pregleda? Odgovor: Po 10. členu zakona o zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Nočno delo - odmera letnega dopusta

Marta Klampfer, 30.3.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: V tekstilni tovarni, kjer si podjetje vsako leto pridobi soglasje za uvedbo nočnega dela za ženske,je podjetje dolžno izpolniti tudi pogoj, kar izhaja iz soglasja, da se nočno delo upošteva pri odmeri letnega dopusta. Ali so do daljšega letnega dopusta zaradi opravljanja nočnega dela upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Razlogi za uporabo uzanc

mag. Vesna Kranjc, 30.3.1995

Obligacije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 6/1995V pp, št. 4/1995, je bilo objavljeno pravno mnenje z občne seje Vrhovnega sodišča R5, z dne 14. 12. 1994: Čeprav naročilnice oziroma pogodbe ni podpisala pooblaščena oseba, listini zavezujeta tistega, ki je naveden kot izdajatelj naročilnice oziroma kot pogodbena stranka, če so izpolnjeni pogoji iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Nekaj misli ob nadzorstveni pritožbi-ali nadzorstvena pritožba VOX

Jadranka Sovdat, 30.3.1995

Vlada

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 6/1995V zadnji lanski številki pp (25/94) je bil objavljen članek z nekoliko provokativnim naslovom "Služba Vox - zanikanje pravne države". V članku avtor opozarja na nekatera vprašanja pravne narave, ki se mu očitno postavljajo ob delovanju te službe, ki ni služba, (*1) ampak metoda dela, kot lahko prebe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Sklep o delovni uspešnosti

Marta Klampfer, 30.3.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Ali mora ravnateljica vzgojnovarstvenega zavoda delavcu, ki ga bo na osnovi meril ocenila kot uspešnega, vročiti individualni sklep z obrazložitvijo in pravnim poukom, ali pa je morda dovolj, da se ta sklep nanaša le na obračun plače, in na kakšen način potem seznaniti delavca, na osnovi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Prilagajanje "evropski" zakonodaji: ni vprašanje koliko, temveč zakaj...

dr. Mirko Ilešič, 30.3.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 6/1995Ko se je v začetku marca Sloveniji končno prižgala "zelena luč" za pogajanja o pridruženem članstvu v Evropski zvezi, se je število že dotlej pogostih izjav in časopisnih sestavkov o "prilagajanju slovenske zakonodaje evropskim standardom" še podvojilo. Najpogosteje so se tovrstne izjave kajpak poja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Zakon o javnih glasilih

Alenka Praprotnik, 30.3.1995

Javno obveščanje

Alenka Praprotnik, Pravna praksa, 6/1995V Ur. l. RS, št.18, je bil 8. aprila 1994 objavljen zakon o javnih glasilih. Za pravnike so predvsem zanimiva tista določila zakona (v nadaljevanju ZJG), ki govore o odgovoru in popravku (9. do 23. čl. zakona).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Licitacija delnic sklada RS za razvoj

mag. Danila Djokić, 30.3.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Danila Djokić, Pravna praksa, 6/1995Pred kratkim je v prostorih ljubljanske borze vrednostnih papirjev potekala že druga licitacija privatizacijskih delnic, ki jih podjetja prenašajo na Sklad Republike Slovenije za razvoj v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. Ker je bila tokratna licitacija obsežnejša od tiste, ki je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Delo v turnusu-obračun nadomestil

Avtor ni naveden, 30.3.1995

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1995Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92 in 13/94) določa, da zavarovancu pripada nadomestilo za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom (2. odst. 29. člena).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
1995(31)
> Marec(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K LM N OP QR S ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov