O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 111)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Pravočasnost ugovorov

Jože Ilc, 23.9.2004

Civilni sodni postopki

Jože Ilc, Pravna praksa, 31/2004"Stranka mora najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb in se izjaviti o navedbah in o ponujenih dokazih nasprotne stranke." (člen 286/1 ZPP) Po 2. odstavku istega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Odvetniška ekskluziviteta, da ali ne?

dr. Konrad Plauštajner, 23.9.2004

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 31/2004Celjski odvetnik Vladko Began v članku "O obveznem odvetniškem zastopanju v pravdnem postopku" (PP, št. 29/04) meni, da je določba člena 86/3 ZPP o obveznem odvetniškem zastopanju strank v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi protiustavna, čeprav Ustavno sodišče ni sprejelo ustavne pobude na to t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Sprememba družbene pogodbe d. o. o. in mandat poslovodje

dr. Saša Prelič, 23.9.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 31/2004Primer: Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo je bila ustanovljena z aktom o ustanovitvi 15. maja 2001. Družbenik je s sklepom imenoval poslovodjo družbe za nedoločen čas; tako trajanje mandata je namreč določal akt o ustanovitvi. Od 1. junija 2004 so v člansko strukturo družbe vstopili nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Nesporen obračun in sporno uveljavljanje obrestnih obresti

dr. Šime Ivanjko, 23.9.2004

Obligacije

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 31/2004Dolžnik, ki je bil prepričan, da upniku ne dolguje ničesar za dolg, ki je nastal 1. 3. 1992 leta, se je podal v pravdo, ki se je zanj leta 2003 končala neuspešno. Po pravnomočni sodbi opr. št. P XXXX Okrajnega sodišča v C. je dolžnik dolžan plačati upniku glavnico v znesku 699.280,00 sit z zakonskim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Davčno-pravni vidiki dohodkov iz pravic intelektualne lastnine

mag. Matjaž Kovač, 23.9.2004

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 31/2004Intelektualna lastnina je področje prava, ki obravnava razpoložljivost, obseg pridobitev, uveljavljanje in preprečevanje zlorab zasebnih, pravno opredeljenih pravic, na določenih oblikah intelektualnih stvaritev ter podjetniških indentifikatorjev, z namenom določitve pravil za njihovo gospodarno izk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Jara kača o duševnem zdravju

Aleš Butala, 23.9.2004

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Aleš Butala, Pravna praksa, 31/2004Varuh človekovih pravic že več let opozarja, da je treba čimprej sprejeti zakon, ki bo celovito uredil področje duševnega zdravja, vključno s pravicami, ki gredo duševnim bolnikom. Ustavno sodišče RS je z odločbo, št. U-I-60/03-20 z dne 24. 12. 2003 (Ur. l. RS, št. 131/03), ugotovilo, da so določbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovni čas zdravnikov

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Delovna razmerja, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 31/2004Drugi in tretji odstavek 41a. člena, 42. člen, 46. člen ter tretji odstavek 62. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99, 67/02, 15/03, 2/04 in 36/04 -- ur.p.b.), kolikor se nanaša na nazive zdravnik, doktor dentalne medicine in specialist, in drugi odstavek 11. člena Zakona o sprememb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Finski model novega sodnega menedžmenta

Aleš Zalar, 23.9.2004

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 31/2004Interes za podrobnejšo seznanitev s finskim modelom upravljanja sodišč je spodbudila ocena prof. dr. Christopherja Pollita z Univerze Erasmus iz Rotterdama, ko je lani slovenskim sodnikom predaval o tem, da Finska pospešeno uvaja celovit koncept novega javnega menedžmenta.(*1) Za Slovenijo je finska...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20041. Uradna prečiščena besedila zakonov Ur. l. RS, št. 99/04: - Zakon o tehničnih zadevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti -- ZTZPUS-UPB1 - Zakon o gorskih vodnikih -- ZGV-UPB1 Ur. l. RS, št. 100/04: - Zakon o visokem šolstvu -- ZViS-UPB2 2. Navodilo o prevzemu zadev, arhivov in sredste...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Zaton moderne dobe?

mag. Benjamin Flander, 23.9.2004

Ostalo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 31/2004"Moderno dobo" označuje družbeni razvoj v novem veku, ki je opazen kot očiten politični, ekonomski, pravni in kulturni odmik od tradicionalne družbe. Ta razvoj sloni na dediščini razsvetljenstva in je bistveno zaznamovan z racionalizmom in sekularizacijo, z razmahom liberalne ideologije, z meščansko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Javna naročila male vrednosti (JNMV)

Petra Pozderec, 23.9.2004

Proračun

Petra Pozderec, Pravna praksa, 31/2004Vzorec notranjega akta za občine V Uradnem listu RS, št. 84/04 je bila objavljena Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljevanju: uredba). Nudi osnovo za uskladitev že obstoječih notranjih aktov proračunskih porabnikov (naročnikov) ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Večje varstvo zasebnosti

Jernej Rovšek, 23.9.2004

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 31/2004Sodba v zadevi monaške princese Caroline(*1), ki jo je sprejelo Sodišče za človekove pravice Sveta Evrope (ESČP) v Strasbourgu junija 2004, pomeni pomemben premik v praksi tega sodišča glede varstva pravice do zasebnosti v konkurenci s svobodo izražanja. Do zdaj je ESČP v primerih, ki so terjali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovni invalid -- zavrnjeno nadomestilo, ustrezno delo

Neda Golobič, 23.9.2004

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Neda Golobič, Pravna praksa, 31/2004Javni uslužbenec je kot invalid III. kategorije pridobil pravico do premestitve na drugo delovno mesto v svojem poklicu. Delodajalec, ki bi mu moral skladno z navedenim zagotoviti premestitev, tega ni storil, zaradi česar je bila delavcu zavrnjena pravico do nadomestila iz naslova invalidnosti. Dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Sporna razlaga 376. člena OZ

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Obligacije

U. O., Pravna praksa, 31/2004Nesporno je, da je določba 376. člena OZ, ki določa, da obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, ne pa plačanih obresti doseže glavnico, prepoveduje torej uveljavljanje zneskov ki presegajo dvojno glavnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Kršitve prepovedi oglaševanja odvetniških storitev

Katja Vadnov, 23.9.2004

Odvetništvo in notariat

Katja Vadnov, Pravna praksa, 31/2004O oglaševanju odvetniških storitev se krešejo različna mnenja. Odvetniki v Sloveniji še vedno v večini podpirajo sedanjo ureditev, ki nesporno prepoveduje oglaševanje odvetnikov. Veliko dajo tudi na tradicijo in zaupno naravo tega poklica. Reklamiranje odvetniških storitev prepoveduje zakon o odv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

15-dnevni rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ana Soban, 23.9.2004

Delovna razmerja

Ana Soban, Pravna praksa, 31/2004Zakon o delovnih razmerjih v 110. členu določa, da lahko delavec in delodajalec izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni s tem zakonom, in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Letni dopust in regres

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 31/2004Primeri: * Delavka je bila zaposlena pri prejšnjem delodajalcu do 27. 1. 2004, pri zdajšnjem pa se je zaposlila za določen čas od 15. 5. 2004 do 31. 12. 2004, v vmesnem obdobju ni bila zaposlena. * Delavka je bila od 1. 1. 2004 do 15. 4. 2004 prijavljena na zavodu za zaposlovanje, s 16. 4. 2004 se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

7. evropski kongres IIRA

dr. Drago Mežnar, 23.9.2004

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 31/2004Osrednja tema letošnjega evropskega kongresa (v Lizboni, od 7. do 11. septembra) IIRA -- Mednarodnega združenja za industrijska razmerja je bila prihodnost dela v Evropi z vidika tržne, ekonomske in socialne povezljivosti. Predstavniki raznih nacionalnih in mednarodnih združenj s področja indust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

"Neodvisni strokovnjaki" korakajo

Hinko Jenull, 23.9.2004

Politične stranke, Znanost in raziskovalna dejavnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 31/2004IN FLAGRANTI Da se razumemo, nikakor ne želim problematizirati vseh oblik sodelovanja neodvisne pravne stroke s politiko. Ni družbe, ki bi lahko opravila številne oblastvene naloge brez pravnih strokovnjakov na univerzah, inštitutih in v pravosodju v vsej pestrosti njihovih vlog in ožjih usmerite...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Zakonodajni postopek in poslovnik DZ

dr. Marko Novak, 23.9.2004

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 31/2004Zakonodajni postopek je seveda postopek posebne vrste odločanja, v katerem kolektivno zakonodajno telo sprejema takoj za ustavo najpomembnejše splošne pravne akte. Zanj veljajo določene specifičnosti tako kot tudi za druge vrste postopkov. V zvezi z anglosaškim pravnim izrazoslovjem pa se zastavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti -- s pojasnili (2.)

Marko Žvipelj, 23.9.2004

Sodišča

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 31/2004V II. delu knjige "Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti s pojasnili" je oblikovanje definicij in narava štirih temeljnih svoboščin (prost pretok blaga, oseb, kapitala in storitev) podana s "sporočili" 125 odločitev Sodišča ES. Temeljna značilnost teh najpomembnejših načel notranjega trga EU, kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovanje in sodbe Sodišča ES

Irena Vovk, 23.9.2004

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2004Sodbe Sodišča ES in Sodišča prve stopnje -- v njih najdemo dragocene razlage evropske zakonodaje -- so se 1. maja začele neposredno uporabljati tudi v Sloveniji. Kako jih brati, po kakšnem postopku so izdane, kje jih najti v slovenščini in kako jih uporabljati -- o tem sta predavala Saša Sever in m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Dragocena raziskovalna bera

dr. Marijan Pavčnik, 23.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 31/200450 let Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani V jedru prava je napetost, ali je to, kar je normativno predvideno, sad kakovostne odločitve, ki je znala ustrezno ovrednotiti družbeno resničnost. Odnos med danim in zadanim, med realnostjo in cilji, h katerim naj usmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Vsebina »Pravna praksa« 031/2004

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20045 Aleš Butala Jara kača o duševnem zdravju 6 dr. Saša Prelič Sprememba družbene pogodbe d. o. o. in mandat poslovodje 8 Jože Ilc Pravočasnost ugovorov 9 dr. Konrad Plauštajner Odmevi -- Odvetniška ekskluziviteta: da ali ne? 10 Katja Vadnov Kršitve prepovedi oglaševanja odvetniških storit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Lastninska pravica na nepremičninah

dr. Renato Vrenčur, 23.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 31/2004Na začetku letošnjega poletja je v okviru založniške dejavnosti časopisa Pravna praksa izšla knjiga "Lastninska pravica na nepremičninah", katere avtor je dr. Matjaž Tratnik, redni profesor na Pravni fakulteti v Mariboru. Knjiga obsega 197 strani (v trdi vezavi) teoretičnega teksta ter vzorcev pogod...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31

Leto objave

2004(29) 2003(20) 2002(21) 2001(20)
2000(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov