O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 2 / 5
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 111)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

15-dnevni rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ana Soban, 23.9.2004

Delovna razmerja

Ana Soban, Pravna praksa, 31/2004Zakon o delovnih razmerjih v 110. členu določa, da lahko delavec in delodajalec izredno odpovesta pogodbo o zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni s tem zakonom, in če ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Večje varstvo zasebnosti

Jernej Rovšek, 23.9.2004

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 31/2004Sodba v zadevi monaške princese Caroline(*1), ki jo je sprejelo Sodišče za človekove pravice Sveta Evrope (ESČP) v Strasbourgu junija 2004, pomeni pomemben premik v praksi tega sodišča glede varstva pravice do zasebnosti v konkurenci s svobodo izražanja. Do zdaj je ESČP v primerih, ki so terjali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

7. evropski kongres IIRA

dr. Drago Mežnar, 23.9.2004

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 31/2004Osrednja tema letošnjega evropskega kongresa (v Lizboni, od 7. do 11. septembra) IIRA -- Mednarodnega združenja za industrijska razmerja je bila prihodnost dela v Evropi z vidika tržne, ekonomske in socialne povezljivosti. Predstavniki raznih nacionalnih in mednarodnih združenj s področja indust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Delovni čas zdravnikov

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Delovna razmerja, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 31/2004Drugi in tretji odstavek 41a. člena, 42. člen, 46. člen ter tretji odstavek 62. člena Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99, 67/02, 15/03, 2/04 in 36/04 -- ur.p.b.), kolikor se nanaša na nazive zdravnik, doktor dentalne medicine in specialist, in drugi odstavek 11. člena Zakona o sprememb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Ali udeleženci v izvršilnih postopkih res store vse za hitro poplačilo obveznosti?

Karl Erjavec, 11.9.2003

Obligacije

Karl Erjavec, Pravna praksa, 31/2003Iz gibanja sodnih zadev v prvem polletju 2003 lahko razberemo, da so sodišča prejela v reševanje 292.537 vseh zadev, da so jih rešila 289.650 in da je ostalo na dan 30. junija 2003 nerešenih 569.871 zadev, kar predstavlja 0,5-odstotno povečanje števila vseh nerešenih zadev. Z navedenim podatkom o po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Križi in težave s časom

mag. Tina Verovnik, 11.9.2003

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 31/2003Tomo Korošec v knjigi Stilistika slovenskega poročevalstva ugotavlja, da je čas ena redkih stvari, s katerimi jezikoslovje in druge humanistične vede kar dobro delajo, ne da bi natanko vedele, kaj to sploh je. Podobno najbrž velja za kolektivno dojemanje časa v človeški(h) skupnosti(h) – brez težav ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Preživninski matematizem

Tomaž Pavčnik, 11.9.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 31/2003Lepota prava, poezije in matematike ima skupno točko. Estetski privlak ustvarja namreč v vseh treh primerih težnja po povezovanju konkretnega z vrednostno absolutnim. Poleg tega pravo in matematika stremita k pravilnosti. Tudi tu imata stično mesto: pravilnost končnega sklepa (conclusio) je v veliki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20031. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje. (Ur. l. RS, št. 87/03) - velja od 6. septembra; - na podlagi četrtega odstavka 132. člena ZPP in tretjega odstavka 14. člena pravilnika o pogoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Prepisano, ker ni preslišano: od 1. do 9. septembra

Irena Vovk, 11.9.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2003Torek, 2. 9. Štipendija za koprsko okrožno sodišče. Ministrstvo za pravosodje bo iz sredstev za izobraževanje sodnikov namenilo eno štipendijo za specialistični študij pomorskega prava na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Okrožno sodišče v Kopru je namreč izključno in edino pristojno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

Sara Pernuš, 11.9.2003

Knjižničarstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 31/2003Die Aufhebung diktatorischer Unrechtsurteile (Unter Mitarbeit von Ernst Feil, Klaus Kastner, Jens Kreuter, Walter Odersky, Christoph Schaefgen, Gerhard Voss)(Herder, 2001) Ob prepovedi opravljanja poklica, bojkotu in pregonu židovskih pravnikov v Nemčiji kmalu po tem, ko so nacisti pridobili na m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Več nerešenih izvršilnih zadev

Irena Vovk, 11.9.2003

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2003Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 3. septembra sta mag. Ivan Bizjak in Karel Erjavec predstavila sodno statistiko za prvo polletje 2003. Sodišča so v tem času na novo prejela 292.537 zadev oz. za približno 17.000 več kot v prvem polletju 2002, rešila so jih 289.650 oz. 24.200 več z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Pravna nedoslednost pri omejevanju zdravju škodljivih aktivnosti

Jure Pogačnik, 11.9.2003

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Jure Pogačnik, Pravna praksa, 31/2003Stroški za zdravje v razvitih državah rastejo mnogo hitreje kot družbeni bruto proizvod, zato so reforme zdravstvenih sistemov aktualna tema v mnogih okoljih.(*1) Logični cilji reform so izboljšati organiziranost sistema, prilagoditi osnovni zdravstveni standard, povečati obseg prihodkov itd. Podobn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Vsebina "Pravna praksa" 031/2003

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 31/2003Jože Ilc Novi stanovanjski zakon Nepotrebna ponavljanja in nejasne opredelitve Lidija Struna Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet Koliko? Miha Šlamberger Odpravnine po »novem« zakonu o delovnih razmerjih Vprašanja - odgovori Izredna odpoved pogodbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet

Lidija Struna, 11.9.2003

Civilni sodni postopki

Lidija Struna, Pravna praksa, 31/2003Odzivam se na članek Vlaste Nadler Maležič, ki je bil objavljen v Pravni praksi, št. 22-23/2003 pod naslovom »Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet in začetek postopka prisilne poravnave«. Avtorica meni, da je za prakso pomembno, da se posamezni konkretni pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Zgradba v etažni lastnini - rezervni sklad

dr. Vesna Rijavec, 11.9.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 31/2003Čeprav lastniki praviloma skrbno in preudarno poskrbijo za svojo lastnino, vedno ni tako. Vsi lastniki nimajo ustreznih možnosti, predvsem pa se še ne zavedajo, da lastnina tudi obvezuje. Razmere po obsežnem lastninjenju stanovanj zato narekujejo sprejem obveznih ukrepov za zagotavljanje funkcije la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Registracija istospolnih skupnosti

Evelin Pristavec-Tratar, 11.9.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 31/2003Analiza odločbe nemškega zveznega ustavnega sodišča Vstop Slovenije v EU je postalo dejstvo. Iz tega razloga bo v naši državi še naprej potrebno prilagajati pravni red evropskemu pravnemu redu. Kot izhaja iz prispevka bo eno izmed področij urejanja tudi registracija istospolnih partnerstev. Namen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 31/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja delovnih dovoljenje tujcem Tarifna št. 23 Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, in sicer za: * osebna delovna dovoljenja: - za nedoločen čas 2.000 točk ali 34.000 sit; - za določen čas 1.000 točk ali 17.000 sit. * delovna dovol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Nepotrebna ponavljanja in nejasne opredelitve

Jože Ilc, 11.9.2003

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jože Ilc, Pravna praksa, 31/2003V Uradnem listu RS, št. 69 z dne 16. julija 2003 je bil objavljen novi stanovanjski zakon (v nadaljnjem besedilu SZ-1), ki bo začel veljati 90. dan po objavi - torej 14. oktobra 2003. SZ-1 v 1. odst. 1. člena s podnaslovom »Predmet zakona« našteva celo vrsto področij, katere bo zakon uredil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po 112. členu ZDR

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 11.9.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 31/2003Iz nekaj razlogov, naštetih 112. člena ZDR, je delavec pisno opomnil delodajalca, da krši pogodbene obveznosti, zahteval, da jih v roku osmih dni po prejemu pisnega opomina odpravi, in pisni opomin posredoval inšpektorju za delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Odpravnine po ˝novem˝ zakonu o delovnih razmerjih(*1)

Miha Šlamberger, 11.9.2003

Delovna razmerja

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 31/2003Dosedanja pravna ureditev odpravnine je bila zelo "nekonsistentna". Teorija in praksa vidita razlog za takšno urejanje predvsem v zadostitvi zahtevam mednarodnih aktov, ki so zavezovali tedaj SFRJ in danes Republiko Slovenijo, manj pa v ureditvi problema(*2). Mednarodni akti, še posebej konvencije M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Ameriške vojaške komisije

Dean Zagorac, 11.9.2003

Obramba

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31/2003Prav na dan objave tega zapisa minevat dve leti od napadov na dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku in na Pentagon v Washingtonu ter skoraj dve leti od tega, ko je ameriški predsednik George W. Bush v odgovor na napada in na (resnične ali namišljene?) grožnje z novimi podobnimi napadi u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

ZDA in pravila za ostali svet

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 11.9.2003

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 31/2003Ali: kako je Jon Drummond napačno štartal Če bo prihodnje leto olimpijsko, lahko za tekoče leto s športnega vidika mirne duše ugotovimo, da gre za leto svetovnih prvenstev. Med drugim se je zgodilo tudi svetovno prvenstvo v kraljici športov – atletiki, in to v prestolnici bontona in visoke kultur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Tožba

dr. Marko Novak, 11.9.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 31/2003S pojmom in pojavom tožbe se srečujemo vsak dan. Profesionalci s pisanjem, vlaganjem ali odločanjem o tožbah, laiki pa bodisi v sodnih postopkih v takšni ali različni vlogi, bodisi prek medijev. Tožba je seveda ena izmed najbolj tipičnih poti za sprožitev določenega, navadno civilnega postopka. Tožb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 31/2003Sodne takse - domneva umika vloge Prvi odstavek 8. člena Zakona o sodnih taksah (Ur. l. SRS, št. 1/90 ter Ur. l. RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/00 in 93/01) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Dvodomnost in učinkovitost parlamenta

dr. Ciril Ribičič, 5.9.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 31/2002Ustavne teme (20) Ljudska predstavniška zbornica je "navadno na nizki stopnji strokovnega znanja, zato naj se njeni zakonodavni sklepi revidirajo po strokovno sposobnejšem in preudarnem senatu, ki se tudi ne bo dal vedno voditi po strankarskih vidikih, ki so pogosto odločilni za ljudsko zbornico". ...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31

Leto objave

2004(29) 2003(20) 2002(21) 2001(20)
2000(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov