O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

"Neodvisni strokovnjaki" korakajo

Hinko Jenull, 23.9.2004

Politične stranke, Znanost in raziskovalna dejavnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 31/2004IN FLAGRANTI Da se razumemo, nikakor ne želim problematizirati vseh oblik sodelovanja neodvisne pravne stroke s politiko. Ni družbe, ki bi lahko opravila številne oblastvene naloge brez pravnih strokovnjakov na univerzah, inštitutih in v pravosodju v vsej pestrosti njihovih vlog in ožjih usmerite...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Zakonodajni postopek in poslovnik DZ

dr. Marko Novak, 23.9.2004

Državni zbor in državni svet

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 31/2004Zakonodajni postopek je seveda postopek posebne vrste odločanja, v katerem kolektivno zakonodajno telo sprejema takoj za ustavo najpomembnejše splošne pravne akte. Zanj veljajo določene specifičnosti tako kot tudi za druge vrste postopkov. V zvezi z anglosaškim pravnim izrazoslovjem pa se zastavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Večje varstvo zasebnosti

Jernej Rovšek, 23.9.2004

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 31/2004Sodba v zadevi monaške princese Caroline(*1), ki jo je sprejelo Sodišče za človekove pravice Sveta Evrope (ESČP) v Strasbourgu junija 2004, pomeni pomemben premik v praksi tega sodišča glede varstva pravice do zasebnosti v konkurenci s svobodo izražanja. Do zdaj je ESČP v primerih, ki so terjali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Spremenjena evropska socialna listina

Gašper Adamič, 23.9.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

Gašper Adamič, Pravna praksa, 31/2004Inštitut za primerjalno pravo -- Center za delovno in socialno pravo -- PF v Ljubljani je v sodelovanju s Sekretariatom Evropske socialne listine 14. septembra pripravil seminar o vlogi in pomenu Evropske socialne listine, možnosti pristopa EU k tej listini, uveljavljanju in promociji najnovejše teh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Ameriške vojaške komisije

Dean Zagorac, 11.9.2003

Obramba

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31/2003Prav na dan objave tega zapisa minevat dve leti od napadov na dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku in na Pentagon v Washingtonu ter skoraj dve leti od tega, ko je ameriški predsednik George W. Bush v odgovor na napada in na (resnične ali namišljene?) grožnje z novimi podobnimi napadi u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Ustavno sodišče RS

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 31/2003Sodne takse - domneva umika vloge Prvi odstavek 8. člena Zakona o sodnih taksah (Ur. l. SRS, št. 1/90 ter Ur. l. RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/00 in 93/01) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Slovenščina v pravni praksi (97.del): Prosti pretok

Monika Kalin-Golob, 5.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 31/2002O strokovnem izrazju smo v našihprispevkih že nekajkrat govorili. Omenili smo potrebo po sodelovanju med jezikoslovjem in stroko, ki tvori izrazje in tako ureja svoj pojmovni svet s poimenovalnim. Ni namreč dovolj, da strokovnjak ve, kaj določeni izraz pomeni, poznati mora tudi jezikovnosistemske za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Dvodomnost in učinkovitost parlamenta

dr. Ciril Ribičič, 5.9.2002

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 31/2002Ustavne teme (20) Ljudska predstavniška zbornica je "navadno na nizki stopnji strokovnega znanja, zato naj se njeni zakonodavni sklepi revidirajo po strokovno sposobnejšem in preudarnem senatu, ki se tudi ne bo dal vedno voditi po strankarskih vidikih, ki so pogosto odločilni za ljudsko zbornico". ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

US RS, pripad zadev od 1. do 31. julija 2002:

Avtor ni naveden, 5.9.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 31/20021. Pobuda za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti sklepa DZ RS, št. 005-01/95-4/30 z dne 30. 5. 2002. 2. Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena ZPP (Ur. l. RS, 26/99).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Lokalna samouprava: Kje smo s pokrajinami?

dr. Stane Vlaj, 5.9.2002

Lokalna samouprava

dr. Stane Vlaj, Pravna praksa, 31/2002Blizu ali daleč? Odgovor je težak! čeustava v tem delu ne bo spremenjena, je projekt "Uvedba pokrajin v RS" zelo negotov oz. njegova izvedba izredno otežena. Kaj je bilo doslej storjenegač Veliko, strokovno takorekoč vse. Ob pripravah Ustave nove države RS je ves čas tlelo vprašanje regionalizaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Dimenzije "evropskega člana"

dr. Ivan Kristan, 11.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 31/2001Na posvetovanju o ustavnih spremembah, ki ga je 21. septembra organiziralo Društvo za ustavno pravo Slovenije v sodelovanju s Službo Vlade za zakonodajo, je bilo glede poglavja, ki se ga je prijelo ime "evropski člen", poudarjeno, da bi bilo potrebno ta del ustave obdelati bistveno širše, kot pa to ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Varstvo pri delu: Varno delo - tudi v državnih organih

Silvo Belec, 11.10.2001

Uprava, Varstvo pri delu

Silvo Belec, Pravna praksa, 31/2001Problematika varnosti in zdravja pri delu je bila v letošnjem letu zelo aktualna, še posebej ko je državni zbor kljub dveletnemu roku za prilagoditev in izvedbo zakonskih določb v praksi, ta rok podaljšal še do konca letošnjega oziroma za nekatere delodajalce do konca naslednjega leta. Med množico p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

V imenu moškega spola?

Majda Širca, 11.10.2001

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Majda Širca, Pravna praksa, 31/2001Ob pobudi politično korektnega izražanja v pravnih aktih Na prvi seji državnega zbora v novi sestavi je bil k prvi točki dnevnega reda, ki je obravnavala dopolnitve in spremembe zakona o vladi sprejet prvi amandma, s katerim smo poslanke predlagale uveljavitev pisanja zakonov v obojespolni obliki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Slovenščina v pravni praksi (63.del): Evropsko združenje in leto jezikov 2

dr. Monika Kalin-Golob, 11.10.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 31/2001Terminološki in jezikovnokuturni pomen prevajanja evropske zakonodaje je očitno prezrt, zato slovenščina, ki je v zgodovini svoje izrazne sposobnosti dokazala prav z možnostjo izražanja zapletenega in abstraktnega sveta strok, izgublja pomembno funkcijsko področje, postaja neenakopravna in v jezikos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Lokalna samouprava

dr. Albin Igličar, 11.10.2001

Lokalna samouprava

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 31/2001S poudarkom na načelu subsidiarnosti Knjiga, ki naj jo tu predstavimo, vstopa v slovenski družbeni in politični prostor v pravem času. Med predlaganimi ustavnimi spremembami je namreč zamišljena tudi regionalizacija Slovenije z ustanovitvijo pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave. Ob občinah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Slovenščina v pravni praksi (34.del): Strokovno izrazje

dr. Monika Kalin-Golob, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 31/2000Urejanje pojmovnega sveta stroke s tvorbo ustreznih strokovnih izrazov je v teoriji knjižnega jezika ena temeljnih nalog jezikovne kulture kot teoretsko podprte nege knjižnega jezika. Medtem ko se splošno besedišče vsakega jezika razvija zaradi splošnih razvojnih, družbenih ali estetskih razlogov in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Dvojna nujnost razbremenitve Ustavnega sodišča

mag. Matevž Krivic, 9.11.2000

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 31/2000Hitra in predvsem radikalna razbremenitev Ustavnega sodišča, ki se kljub izjemni delovni obremenitvi in povečani učinkovitosti šibi pod neprestano naraščajočim pripadom, je res urgentna, v vsaj dveh pogledih. Doslej sicer o tem problemu pri nas ni bilo kaj dosti slišati - ostajal je "skrit" za zidov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Evropska unija: Ustava EU v luči reorganizacije pogodb

Martina Kocjan, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Martina Kocjan, Pravna praksa, 31/2000KAKŠNO USTAVO ZA EU "Ne glede na to, ali nam je ta beseda všeč ali ne, je potrebno Evropski uniji dati jasno in enostavno sredstvo. Ne govorim o dajanju večjih pristojnosti Uniji, temveč o tem, da je potrebno narediti proces evropske integracije razumljivejši.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Seminar: Institucionalna reforma EU

Martina Kocjan, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Martina Kocjan, Pravna praksa, 31/2000Akademija za evropsko pravo (Europaische Rechtsakademie, ERA) iz Trierja je v sodelovanju s Centrom za proučevanje evropske integracije (Center for European Integration Studies) iz Bonna 25. in 26. septembra 2000 pripravila seminar "Institucionalna reforma Evropske unije: Nedokončano delo ali temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Evropska unija: Listina temeljnih pravic - pravni ali politični akt?

dr. Konrad Plauštajner, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 31/2000Nekoliko nenavadno je, da se je Evropska unija (EU) odločila sprejeti nov dokument, ki naj bi temeljne človekove pravice še bolj približal njenim državljanom. Naj se je v Evropi dogajalo karkoli, je vendarle treba reči, da je EU lahko krepila in jamčila dostojanstvo svojim državljanom tudi zato, ker...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ustavno sodišče RS: Oskrba z vodo - načelo enakosti pred zakonom

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 31/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o javnem vodovodu in oskrbi naselij z vodo v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/88) se zavrne. Različne ureditve priključitve n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ustavno sodišče RS: Polje proste presoje zakonodajalca

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 31/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje točke 46. člena in 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96 in 47/97) se zavrne. Normodajalec je upravičen v mejah svoje pristojnosti določiti kriterije, ki mu služijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Društvo za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje

dr. Tomaž Čas, 9.11.2000

Uprava, Društva, javni shodi, prireditve

dr. Tomaž Čas, Pravna praksa, 31/2000Predstavitev in program IV. Dnevov zasebnega varovanja Po sprejetju zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja in Zakona o detektivski dejavnosti v letu 1994 smo tudi v Republiki Sloveniji priča razcvetu zasebnovarnostne in detektivske dejavnosti, saj ni nihče računa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Zakon o denacionalizaciji s kometarjem

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 9.11.2000

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 31/2000Druga, dopolnjena izdaja Zakon o denacionalizaciji je v veljavi že devet let in ob vsakokratnem vladnem poročilu Državnemu zboru je mogoče ugotoviti le neznaten napredek pri zaključevanju postopkov denacionalizacije. Razlogi za dolgotrajnost in zapletenost postopkov so različni. V prvi vrsti gre ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ustavno sodišče RS: US ni pristojno za presojo ustavnopravnih norm

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 31/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti točk I in II Ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/00) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31

Leto objave

2004(4) 2003(2) 2002(4) 2001(5)
2000(10)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B CĆČ DĐEFG HI J K L MN OP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov