O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20041. Uradna prečiščena besedila zakonov Ur. l. RS, št. 99/04: - Zakon o tehničnih zadevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti -- ZTZPUS-UPB1 - Zakon o gorskih vodnikih -- ZGV-UPB1 Ur. l. RS, št. 100/04: - Zakon o visokem šolstvu -- ZViS-UPB2 2. Navodilo o prevzemu zadev, arhivov in sredste...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Zaton moderne dobe?

mag. Benjamin Flander, 23.9.2004

Ostalo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 31/2004"Moderno dobo" označuje družbeni razvoj v novem veku, ki je opazen kot očiten politični, ekonomski, pravni in kulturni odmik od tradicionalne družbe. Ta razvoj sloni na dediščini razsvetljenstva in je bistveno zaznamovan z racionalizmom in sekularizacijo, z razmahom liberalne ideologije, z meščansko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

7. evropski kongres IIRA

dr. Drago Mežnar, 23.9.2004

Ostalo

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 31/2004Osrednja tema letošnjega evropskega kongresa (v Lizboni, od 7. do 11. septembra) IIRA -- Mednarodnega združenja za industrijska razmerja je bila prihodnost dela v Evropi z vidika tržne, ekonomske in socialne povezljivosti. Predstavniki raznih nacionalnih in mednarodnih združenj s področja indust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Vsebina »Pravna praksa« 031/2004

Avtor ni naveden, 23.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20045 Aleš Butala Jara kača o duševnem zdravju 6 dr. Saša Prelič Sprememba družbene pogodbe d. o. o. in mandat poslovodje 8 Jože Ilc Pravočasnost ugovorov 9 dr. Konrad Plauštajner Odmevi -- Odvetniška ekskluziviteta: da ali ne? 10 Katja Vadnov Kršitve prepovedi oglaševanja odvetniških storit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄31

Prepisano, ker ni preslišano ... od 14. do 20. septembra

Irena Vovk, 23.9.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2004Torek, 14. 9. Tretji mandat. Predsednik Sodišča prve stopnje v Luxembourgu Bo Vesterdorf je bil ponovno izvoljen na ta položaj in tako začenja svoj tretji triletni mandat. Vesterdorf je bil za predsednika Sodišča prve stopnje prvič izvoljen marca 1998 po odhodu dotedanjega predsednika Antonia Sag...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20031. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje. (Ur. l. RS, št. 87/03) - velja od 6. septembra; - na podlagi četrtega odstavka 132. člena ZPP in tretjega odstavka 14. člena pravilnika o pogoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Prepisano, ker ni preslišano: od 1. do 9. septembra

Irena Vovk, 11.9.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2003Torek, 2. 9. Štipendija za koprsko okrožno sodišče. Ministrstvo za pravosodje bo iz sredstev za izobraževanje sodnikov namenilo eno štipendijo za specialistični študij pomorskega prava na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Okrožno sodišče v Kopru je namreč izključno in edino pristojno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Vsebina "Pravna praksa" 031/2003

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 31/2003Jože Ilc Novi stanovanjski zakon Nepotrebna ponavljanja in nejasne opredelitve Lidija Struna Izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet Koliko? Miha Šlamberger Odpravnine po »novem« zakonu o delovnih razmerjih Vprašanja - odgovori Izredna odpoved pogodbe ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 5.9.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20021. Sklep o uskladitvi vrednosti točke vzakonu o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 77/02) - velja od 31. avgusta; - znaša 19 tolarjev: uskladi se z gibanjem stroškov za delo sodišč v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin na območju RS. 2. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o uprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Prepisano, ker ni preslišano...: od 20. avgusta do 2. septembra

Irena Vovk, 5.9.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2002Nedelja, 25. 8. Novela zakona o začasnem zatočišču. Z današnjim dnem bodo lahko osebe z začasnim zatočiščem v RS pridobile status tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje. V šestih mesecih lahko na upravni enoti, kjer prebivajo, predložijo dokazilo o priznanem statusu in zaprosijo za izdajo dovol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Vsebina "Pravna praksa" 031/2002

Avtor ni naveden, 5.9.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 31/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (20): Dvodomnost in učinkovitost parlamenta dr. Stane Vlaj Kje smo s pokrajinami dr. Vesna Bergant Rakočević TV pravice - kaj pa radio dr. Marko Novak Terminološki kotiček (2) - Katero angleščino mag. Martina Šetinc Tekavc Varstvo doječih mater pred odpovedj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 11.10.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20011. Navodilo o postopku odpiranja ponudb (Ur. l. RS, št. 76/01) - veljati začne 13. oktobra; - določa postopek odpiranja ponudb pri javnem naročaju in vsebino zapisnika o odpiranju ponudb; - odpiranje ponudb izvede komisije za odpiranje ponudb - imenuje jo naročnik; - zapisnik o odpiranju ponudb ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Prepisano, ker ni preslišano...: Od 2. do 9. oktobra

Irena Vovk, 11.10.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2001Torek, 2. 10. Uradni obisk MP na Bavarskem. Minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak je na povabilo dr. Manfreda Weissa, ministra za pravosodje Svobodne dežele Bavarske, obiskal Bavarsko. Interes slovenskega pravosodnega ministrstva je navezati tesnejše stike ter sodelovanje pri posameznih projekt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Pravniki (tudi) zaslužijo javna priznanja

Marko Ilešič, 11.10.2001

Ostalo

Marko Ilešič, Pravna praksa, 31/2001Besedica "tudi" bi lahko v gornjem naslovu stala tudi pred "pravniki", pa bi ravno tako naslov izrazil misel, ki ji namenjam tale uvodnik. V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, je običaj, da se osebam, ki so se posebej izkazale na določenem strokovnem področju, za to izkazujejo tudi javno objavljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Z druge strani luže: Strpnost, skrb, strah

Gregor Strojin, 11.10.2001

Ostalo

Gregor Strojin, Pravna praksa, 31/2001Kot verjetno ostali po svetu, smo bili tudi tu do tega vikenda razmeroma presenečeni nad zakasnitvijo hitrega povračilnega udarca. Govor konec tedna pa je oznanil prekinitev navideznega miru z neposredno napovedjo napada na teroriste in njihove zavetnike ter obljubo humanitarne pomoči Afganistanu - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄31

Vsebina "Pravna praksa" 031/2001

Avtor ni naveden, 11.10.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 31/2001dr. Ivan Kristan Dimenzije "evropskega" člena mag. Mile Dolenc Neznosna lahkotnost razlogov za ustavne spremembe glede sodstva Majda Širca V imenu moškega spola? Silvo Belec Varno delo tudi v državnih organih mag. Matevž Krivic Stavek, ki ga paragrafi ne zahtevajo Delovna razmerja Sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Vsebina "Pravna praksa" 031/2000

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 31/2000Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (II) Pravniška matematika - Poročila in stališča: Teoretična razprava, 5., 6. in 8. sekcija - Kaj je pravni poklic ... ( dr. Janez Kranjc v uvodnem referatu) mag. Matevž Krivic Dvojna nujnost razbremenitve Ustavnega sodišča Rajko Bedrač Vloga koncesije za rab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20001. Zakon o javnih naročilih - ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00) - veljati bo začel 12. novembra (in sicer, šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS); - do uveljavitve posebnega zakona, ki bo natančneje uredil oddajanje koncesij, koncendent za izvedbo postopka oddaje koncesij smiselno uporablja določbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Pobožne želje

Alenka Leskovic, 9.11.2000

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 31/2000Ko je me urednik PP, podobno pred vsako objavo Paragrafa, povprašal, o čem bom pisala, sem mu natrosila kar nekaj predlogov. V zadnjem mesecu se je na pravnem področju nabralo toliko zanimivih utrinkov, da se preprosto ne znam odločiti, kateremu med njimi bi namenila tokratne vrstice. Zakaj torej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (II.del)

Repanšek Jaka, Strojin Gregor, Vovk Irena, 9.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2000Pravniška matematika Portoroška pravniška srečanja imajo že dolgoletno tradicijo, pa vendar se vsako leto znova poraja dilema, koliko se jih je v vseh teh letih že zvrstilo. Pobrskali smo po starih časopisnih zapisih, da bi razpršili vse dvome. Prvi zbor slovenskih pravnikov je bil še v voj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Prepisano, ker ni preslišano...: od 25. oktobra do 6. novembra

Irena Vovk, 9.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2000Sreda, 25. 10. Petek, slab začetek. Uradni sklicatelj predsednik države Milan Kučan je potem ko mu je državna volilna komisija izročila poročilo o izidu letošnjih parlamentarnih volitev sklenil, da bo prva, konstitutivna seja novega državnega zbora še ta petek. Prepričan je, da Slovenija potrebuj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31

Leto objave

2004(5) 2003(3) 2002(3) 2001(5)
2000(5)

Področja

< Vsi 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF GHI JKL M NOPQR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov