O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (II.del)

Repanšek Jaka, Strojin Gregor, Vovk Irena, 9.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2000Pravniška matematika Portoroška pravniška srečanja imajo že dolgoletno tradicijo, pa vendar se vsako leto znova poraja dilema, koliko se jih je v vseh teh letih že zvrstilo. Pobrskali smo po starih časopisnih zapisih, da bi razpršili vse dvome. Prvi zbor slovenskih pravnikov je bil še v voj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Tujci: Zaposlovanje tujcev - nova ureditev

Nataša Belopavlovič, 9.11.2000

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 31/2000Sredi letošnjega julija je bil sprejet Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00 - v nadaljevanju ZZDT). Z njim so določeni pogoji, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ugotavljanje znanja in zmožnosti delavca - invalida

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 31/2000Delodajalca zanima ali je mogoče uvesti postopek za ugotavljanje znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela za delavca - invalida, ki ima z odločbo ZPIZ določene predvidene rezultate, vendar jih ne dosega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Varstvo okolja: Vloga koncesije za rabo naravne vrednote v postopku za izdajo vodnogospodarskega...

Rajko Bedrač, 9.11.2000

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

Rajko Bedrač, Pravna praksa, 31/2000...dovoljenja Slovenska zakonodaja je z izdajo Zakona o ohranjanju narave - ZON (Ur. l. RS, št. 56/99) legalizirala nekatere sodobne principe prava življenjskega prostora (Environmental Law). S tem dejanjem je storila pomemben korak tudi k ekologizaciji vodnega prava. Še veljavne določbe zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

ZJN-1: ubogljivo po smernicah EU

dr. Vesna Kranjc, 9.11.2000

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 31/2000Dvanajstega novembra bo začel veljati novi zakon o javnih naročilih. Javno naročanje za slovenske pravnike ni novost, novi zakon (ZJN-1) bo le nadomestil sedaj veljavni zakon o javnih naročilih (ZJN) iz leta 1997.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Pobožne želje

Alenka Leskovic, 9.11.2000

Ostalo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 31/2000Ko je me urednik PP, podobno pred vsako objavo Paragrafa, povprašal, o čem bom pisala, sem mu natrosila kar nekaj predlogov. V zadnjem mesecu se je na pravnem področju nabralo toliko zanimivih utrinkov, da se preprosto ne znam odločiti, kateremu med njimi bi namenila tokratne vrstice. Zakaj torej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Vsebina "Pravna praksa" 031/2000

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 31/2000Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (II) Pravniška matematika - Poročila in stališča: Teoretična razprava, 5., 6. in 8. sekcija - Kaj je pravni poklic ... ( dr. Janez Kranjc v uvodnem referatu) mag. Matevž Krivic Dvojna nujnost razbremenitve Ustavnega sodišča Rajko Bedrač Vloga koncesije za rab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 31/20001. Zakon o javnih naročilih - ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00) - veljati bo začel 12. novembra (in sicer, šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS); - do uveljavitve posebnega zakona, ki bo natančneje uredil oddajanje koncesij, koncendent za izvedbo postopka oddaje koncesij smiselno uporablja določbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Prepisano, ker ni preslišano...: od 25. oktobra do 6. novembra

Irena Vovk, 9.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2000Sreda, 25. 10. Petek, slab začetek. Uradni sklicatelj predsednik države Milan Kučan je potem ko mu je državna volilna komisija izročila poročilo o izidu letošnjih parlamentarnih volitev sklenil, da bo prva, konstitutivna seja novega državnega zbora še ta petek. Prepričan je, da Slovenija potrebuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Slovenščina v pravni praksi (34.del): Strokovno izrazje

dr. Monika Kalin-Golob, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 31/2000Urejanje pojmovnega sveta stroke s tvorbo ustreznih strokovnih izrazov je v teoriji knjižnega jezika ena temeljnih nalog jezikovne kulture kot teoretsko podprte nege knjižnega jezika. Medtem ko se splošno besedišče vsakega jezika razvija zaradi splošnih razvojnih, družbenih ali estetskih razlogov in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Dvojna nujnost razbremenitve Ustavnega sodišča

mag. Matevž Krivic, 9.11.2000

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 31/2000Hitra in predvsem radikalna razbremenitev Ustavnega sodišča, ki se kljub izjemni delovni obremenitvi in povečani učinkovitosti šibi pod neprestano naraščajočim pripadom, je res urgentna, v vsaj dveh pogledih. Doslej sicer o tem problemu pri nas ni bilo kaj dosti slišati - ostajal je "skrit" za zidov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Evropska unija: Ustava EU v luči reorganizacije pogodb

Martina Kocjan, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Martina Kocjan, Pravna praksa, 31/2000KAKŠNO USTAVO ZA EU "Ne glede na to, ali nam je ta beseda všeč ali ne, je potrebno Evropski uniji dati jasno in enostavno sredstvo. Ne govorim o dajanju večjih pristojnosti Uniji, temveč o tem, da je potrebno narediti proces evropske integracije razumljivejši.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Seminar: Institucionalna reforma EU

Martina Kocjan, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Martina Kocjan, Pravna praksa, 31/2000Akademija za evropsko pravo (Europaische Rechtsakademie, ERA) iz Trierja je v sodelovanju s Centrom za proučevanje evropske integracije (Center for European Integration Studies) iz Bonna 25. in 26. septembra 2000 pripravila seminar "Institucionalna reforma Evropske unije: Nedokončano delo ali temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Evropska unija: Listina temeljnih pravic - pravni ali politični akt?

dr. Konrad Plauštajner, 9.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 31/2000Nekoliko nenavadno je, da se je Evropska unija (EU) odločila sprejeti nov dokument, ki naj bi temeljne človekove pravice še bolj približal njenim državljanom. Naj se je v Evropi dogajalo karkoli, je vendarle treba reči, da je EU lahko krepila in jamčila dostojanstvo svojim državljanom tudi zato, ker...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Sodstvo: Neprimerni "Herkules"

Irena Vovk, 9.11.2000

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 31/2000Mnenje IO Slovenskega sodniškega društva V začetku oktobra je Vrhovno sodišče RS zaprosilo za mnenje o projektu za odpravljanje zaostankov na sodiščih prve stopnje, imenovanem "Herkules", Slovensko sodniško društvo. Njegov izvršilni odbor je na podlagi izrečenih odklonilnih mnenj predstavnikov so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ustavno sodišče RS: Oskrba z vodo - načelo enakosti pred zakonom

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 31/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o javnem vodovodu in oskrbi naselij z vodo v Občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/88) se zavrne. Različne ureditve priključitve n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ustavno sodišče RS: Polje proste presoje zakonodajalca

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 31/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje točke 46. člena in 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96 in 47/97) se zavrne. Normodajalec je upravičen v mejah svoje pristojnosti določiti kriterije, ki mu služijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Društvo za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje

dr. Tomaž Čas, 9.11.2000

Uprava, Društva, javni shodi, prireditve

dr. Tomaž Čas, Pravna praksa, 31/2000Predstavitev in program IV. Dnevov zasebnega varovanja Po sprejetju zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja in Zakona o detektivski dejavnosti v letu 1994 smo tudi v Republiki Sloveniji priča razcvetu zasebnovarnostne in detektivske dejavnosti, saj ni nihče računa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Mednarodna konferenca o obvladovanju podjetij

Špela Mežnar, 9.11.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Špela Mežnar, Pravna praksa, 31/2000Od 5. do 7. oktobra letos je na Ohridu v Makedoniji potekala mednarodna konferenca o obvladovanju podjetij(*1) in statusnem pravu v srednji in vzhodni Evropi. Finančno in organizacijsko so jo omogočili ABA/CEELI (American Bar Association-Central and East Law Initiative), Svet Evrope, USAID (United S...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Zakon o denacionalizaciji s kometarjem

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 9.11.2000

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 31/2000Druga, dopolnjena izdaja Zakon o denacionalizaciji je v veljavi že devet let in ob vsakokratnem vladnem poročilu Državnemu zboru je mogoče ugotoviti le neznaten napredek pri zaključevanju postopkov denacionalizacije. Razlogi za dolgotrajnost in zapletenost postopkov so različni. V prvi vrsti gre ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄31

Ustavno sodišče RS: US ni pristojno za presojo ustavnopravnih norm

Avtor ni naveden, 9.11.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 31/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti točk I in II Ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/00) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o razglasitvi Ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 31

Leto objave

< Vsi
2000(21)
> November(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFG HIJK L M NOP QR S ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov