O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 23 / 23
Dokumenti od 551 do 566 (od skupaj 566)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Denacionalizacija

Alojz Flack, 23.4.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

Alojz Flack, Pravna praksa, 8/1992Ali lahko pravna oseba, ki so ji bili odvzeti gozdovi zahteva na podlagi zakona o denacionalizaciji vrnitev odvzetega premoženja? Po določbi 3. člena zakona o denacionalizaciji (Ur. list RS št. 27/91) so upravičenci do denacionalizacije fizične osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Razmerje med kolektivnimi pogodbami

mag. Drago Mežnar, 23.4.1992

Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 8/1992Kakšen je hierarhičen odnos med branžnimi in splošnima kolektivnima pogodbama? Ali se v primeru, da branžna kolektivna pogodba ne ureja določenega vprašanja neposredno uporablja splošna k.p.? Kakšen je odnos med kolektivno pogodbo, sklenjeno med delavci in zasebnimi delodajalci, in splošnima k.p....
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

O delu sveta Evrope

Avtor ni naveden, 23.4.1992

Človekove pravice, Znanost in raziskovalna dejavnost

, Pravna praksa, 8/1992Program se je začel izvajati v letu 1990. Svet Evrope ga uresničuje s posredovanjem znanja in izmenjavo izkušenj ter finančnimi investicijami. Obveščanje, sodelovanje in povezovanje so glavne smernice tega programa. E.A.S.T. (European Advanced Studies and Training in Sience and Technology) pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Zakon o tujih vlaganjih - za prakso nesmiselne zahteve

Andrej Simonič, 23.4.1992

Zunanjetrgovinski predpisi

Andrej Simonič, Pravna praksa, 8/1992V skladu s l. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list. RS, št. 1/91) so vse pristojnosti zveznih organov prevzeli ustrezni republiški organi. V Republiki Sloveniji se še naprej smiselno uporabljajo kot republiški predpis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Evropska patentna konvencija

Alenka Košak, 23.4.1992

Intelektualna lastnina

Alenka Košak, Pravna praksa, 8/1992Nove članice V letu 1992 bo Evropska patentna konvencija praznovala petnajsto obletnico. S pristopom Portugalske in Monaka šteje od 1. januarja tega leta skupaj 16 članic, in to so: Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Lichtenstein, Luxemburg, Monako, Nizozemska, Portuga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

O dokaznem brmenu

mag. Lojze Cafuta, 23.4.1992

Delovna razmerja

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 8/1992K odgovoru v pp, št. 2/92, str. 11 dodajam: čl. 36-h zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, 14/90 in 4/91) navaja, da je "dokazno breme, da obstaja razlog za prenehanje delovnega razmerja delavcev, na organizaciji oziroma delodajalcu".
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Spremembe in dopolnitve zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 2.5.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 8/1991Skupščina RS je sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/91 z dne 14. 3. 1991. Ta zakon je stopil v veljavo osmi dan po objavi, to je dne 22. 3. 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Uporaba republiškega zakona v postopkih zoper storilceprekrškov, določenih v zveznih predpisih

Zdenko Pavlina, 2.5.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 8/1991Vse do 23. 1. 1991 so sodniki za prekrške v Republiki Sloveniji na prvi in drugi stopnji na podlagi določb 12. točke l. odstavka 281. člena Ustave SFRJ (zvezne ustave) in 11. točke 1. odstavka 281. člena Ustave Republike Slovenije (republiške ustave) vodili postopek o prekrških proti storilcem prekr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Ivo Kop: Varovanje in zaščita poslovne tajnosti

mag. Miha Juhart, 2.5.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 8/1991Vprašanje varovanja in zaščite poslovne tajnosti je v tržnih gospodarskih odnosih lahko esencialnega pomena. Od ustrezne rešitve problema so pogosto odvisne razvojne perspektive gospodarskega subjekta, če že ne njegov obstoj. Zmotno je mišljenje, da se navedena ugotovitev nanaša le na podjetja, ki r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

O gospodarski kriminaliteti

mag. Vid Jakulin, 2.5.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 8/1991Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bilo od 16.-18. aprila 1991 posvetovanje o problemih gospodarske kriminalitete. Organizirala ga je katedra za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo in Direktoratom za pravne zadeve Sve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Pravniki iz gospodarstva pa v London...

Dušan Skok, 2.5.1991

Ostalo

Dušan Skok, Dušan Skok, Pravna praksa, 8/1991Tudi letos so se člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana odločili za nekajdnevni izlet na tuje. Sicer skromna "delegacija" dveh desetin (od petih stotnij vsega vpisanega članstva) je v Kompasovi organizaciji odpotovala v London (12. do 15. aprila), preletela, da tako rečemo, poglavitne znam...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Valutna klavzula kot dinarsko plačilo po vrednosti tujevalute - dovoljena

mag. Viktor Planinšec, 2.5.1991

Obligacije, Devizno poslovanje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 8/1991Valutna klavzula je vrsta zaščitne klavzule, ki predvideva: 1. plačilo denarne obveze glede na vrednost neke tuje valute, ali pa 2. plačilo denarne obveznosti direktno v tuji valuti (valuta je na splošno denarna enota kot zakonsko plačilno sredstvo v neki državi, oz. po naši devizni zakonodaji...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Konvencija ZN o pogodbah pri mednarodni prodaji blaga

Avtor ni naveden, 2.5.1991

Odvetništvo in notariat, Obligacije

, Pravna praksa, 8/1991V pp, št. 5/91 smo objavili informacijo UNCITRAL (komisije ZN za mednarodno trgovinsko pravo o novih pristopih nekaterih držav, za katere bo Konvencija začela veljati v letošnjem letu.) Zaradi vse večjega praktičnega pomena Konvencije tudi za naša podjetja (ne gre npr. prezreti, da je Konvencija ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Odškodnina zaradi nepravilne odločbe upravnega organa alisodišča

mag. Konrad Plauštajner, 2.5.1991

Sodišča, Obligacije

mag. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 8/1991Občani, podjetja ali kdo tretji so večkrat prepričani, da jim je zaradi nepravilne ali nezakonite upravne ali sodne odločbe nastala škoda, ki jim jo je dolžna povrniti tista družbenopolitična skupnost, v okviru katere deluje tisti upravni organ, ki naj bi to škodo povzročil, oz., ki voli sodnike sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Ali je statutarni sklep kaj drugega kot sklep o spremembistatuta?

mag. Anica Popovič, 2.5.1991

Zavodi

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 8/1991Tako vprašanje se zastavi ob koncu sicer zanimivega, aktualnega in korektnega prispevka "Zakon o zavodih" v pp, št. 6/91, kjer je sprejem sprememb statuta zavoda, ki so potrebne zaradi preoblikovanja organizacije združenega dela v zavod, ocenjen s stališča načela ekonomičnosti kot "precejšnje olajša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄8

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 2.5.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 8/1991Logična razlaga V sodni praksi se pogosto posredno ali neposredno sklicujejo na logično razlago. V primeru, ko se je sodišče sklicevalo na načelo vestnosti in poštenja, je sprejelo stališče, da mora ocena o neskladnosti nekega posla z načelom poštenja in vestnosti "logično izhajati iz vsebine,...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 21 22 23 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 8

Leto objave

2019(39) 2014(38) 2012(41) 2011(44)
2010(49) 2008(38) 2005(34) 2003(29)
2002(25) 2000(29) 1999(21) 1998(22)
1997(37) 1996(4) 1995(52) 1994(11)
1993(25) 1992(18) 1991(10)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov