O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Vsebina PP št.24-25/2014

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/20143 UVODNIK dr. Janez Pogorelec Pomilostiti Janeza Janšo? 6 INSOLVENČNO PRAVO Jure Blažič Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi 8 DAVČNO PRAVO Andrej Grah Whatmough Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Institut vračila DDV, obračunanega v drugih državah članicah EU

Andrej Grah Whatmough, 19.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 24-25/2014Konec septembra poteče rok, v katerem morajo zavezanci za DDV zahtevati vračilo DDV, obračunanega v drugih državah članicah Evropske unije (EU). V prispevku bom na kratko spomnil na sistem vračil DDV, ki smo ga uporabljali še pred nekaj leti, opisal bom sistem za vračilo DDV, ki ga trenutno uporabljamo, opozoril na nekatere posebnosti, na katere morajo biti slovenski zavezanci pozorni, hkrati pa bom bralcu predstavil tudi nekaj praktičnih izkušenj, ki so lahko zavezancem v pomoč pri vračilih DDV.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Obisk ginekologa med delovnim časom

dr. Nana Weber, 19.6.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2014Sem noseča in na ginekološki pregled ne morem drugače kot med delovnim časom. • Ali lahko od delodajalca zahtevam, da mi dovoli odsotnost z dela za dve uri med delovnim časom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 19.6.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014Prakash Shah, Marie-Claire Foblets in Mathias Rohe (ur.)Family, Religion and Law - Cultural Encounters in Europe (Ashgate, 2014, 260 strani) V knjigi avtorji namenjajo pozornost temu, kako se uradni pravni sistemi odzivajo in kako bi se morali odzivati - seveda v okvi
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pionirska

Hinko Jenull, 19.6.2014

Sodišča, Uprava

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24-25/2014Sodni svet je zvezi s spornimi fotografijami predsednice Okrajnega sodišča v Ljubljani Vesne Pavlič Pivk sprejel stališče, da mora sodnik upoštevati, kako javnost doživlja okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom o njegovi objektivni nepristranskosti. S tem sporočilom se je Sodni svet odzval na očitke, da je predstavnica sodne oblasti s pionirsko opravo in zastavo prejšnje države poveličevala simbole nekdanjega totalitarnega režima.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Davčna obravnava dnevnic zaposlenih pri tujih delodajalcih

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Ali lahko tudi čezmejni delovni migranti, tj. rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu in prejmejo povračilo stroškov službenih potovanj, te stroške izvzamejo iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Dodatni odmor za kadilce

dr. Nana Weber, 19.6.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2014Delodajalec v skladu s prvim odstavkom 154. člena Zakona o delovnih razmerjih zagotavlja delavcem, da uveljavljajo pravico do odmora, ki traja 30 minut, hkrati pa delavcem, ki kadijo, omogoča, da gredo trikrat na dan po pet minut na cigareto. Kadilci imajo tako skupno 45 minut odmora. • Ali je delodajalec dolžan pravico do daljšega odmora zagotoviti tudi delavcem, ki ne kadijo, čeprav so prvotno pravico do 30 minut že izrabili?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Kdaj se mala družba šteje kot velika družba

Tatjana Božič, 19.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Tatjana Božič, Pravna praksa, 24-25/2014Ali se majhna družba, ki je nadrejena družbi v tujini in ki prostovoljno pripravi konsolidirano letno poročilo, po merilih velikosti, ki jih za družbe določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), šteje kot velika družba?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pristojbina za uporabo spletne strani

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Zavezanec v tujino plačuje pristojbine za uporabo spletne strani, pravico do vpogleda v bazo podatkov, pravico do sodelovanja na forumih, spletnih dražbah ipd. Po plačilu pristojbine je odobren dostop do nekaterih zaklenjenih internetnih vsebin, do brskanja ali pa tudi do aktivnega sodelovanja na spletu (npr. uporabnik foruma). Omenjena plačila se običajno obravnavajo kot plačila za storitve, vendar nekateri ponudniki na računu transakcijo opredelijo kot dostop do izdelkov po licenčni pogodbi ("licence fee"). Ali lahko pri izplačilu takih dohodkov nastane obveznost plačila davčnega odtegljaja oziroma ali se lahko taki dohodki opredelijo kot informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah v smislu 12. člena Vzorčne konvencije OECD o izogibanju dvojnega obdavčevanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201410. junij - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno službo Ruske federacije za nadzor nad trgovino s prepovedanimi drogami o sodelovanju v boju proti nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in njihov
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Zadovoljstvo javnosti z delovanjem slovenskih sodišč

mag. Jaša Vrabec, 19.6.2014

Sodišča

mag. Jaša Vrabec, Pravna praksa, 24-25/2014Sodstvo ni vase zaprt in samozadosten sistem, temveč je odraz sodelovanja različnih deležnikov. Uspešnost in zadovoljstvo z delovanjem slovenskih sodišč tako različno vrednotijo splošna javnost, strokovna javnost, uporabniki sodišč in zaposleni na sodiščih. Z namenom, da bi vodstvo sodišč in druge pristojne institucije ter državljani imeli na voljo čim natančnejše in jasne informacije o delovanju sodišč, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem zasnovalo in opravilo temeljito raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Ima prijava spolne zlorabe lahko elemente zlorabe otroka?

dr. Zlatka Rakovec Felser, 19.6.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Zlatka Rakovec-Felser, Pravna praksa, 24-25/2014Čeprav je med vsemi ovadbami spolne zlorabe razmeroma malo t. i. lažnih, pa je znamenja, s katerimi se te kažejo, pomembno prepoznati čim prej. Tako kot z neprepoznano zlorabo povečujemo škodo, ki jo zato trpi otrok, jo tudi v primeru, ko zlorabe dejansko ni bilo, a jo kot tako - zaradi nepoučenosti in neozaveščenosti, iskanja senzacionalizma ali preprosto zaradi zagrizenega boja obtožujoče strani - prepozna njegova okolica in ji nasedejo celo tisti, ki se s takimi primeri tako ali drugače poklicno srečujejo. Navsezadnje to potrjuje tudi naš razvpiti, t. i. koroški primer.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Prenehanje stvarne služnosti - ugotovitvena tožba

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Za prenehanje služnosti s "priposestvovanjem prostosti" je odločilen voljni, subjektivni element, ki se pri lastniku gospodujoče stvari kaže v njegovem ravnanju, to je neizvrševanju služnosti zaradi prepovedi lastnika služeče stvari. Vsaka ponovna izvršitev služnosti prekine proces osvoboditve služnosti. Izvršitev je lahko dejanska ali pravna in pomeni ravnanje v nasprotju z ravnanjem lastnika služeče stvari, ki se izvrševanju pravice upira; pomeni neupoštevanje njegove prepovedi po neizvrševanju pravice, pri čemer pa izhodišče za presojo oziroma merilo za to, ali je bila pravica uveljavljena in izvršena, ne more biti (zgolj) končni uspeh izvršitve oziroma uveljavitve pravice. Če lastnik gospodujoče stvari svojo pravico uveljavlja na neprimeren, neustrezen način, to še ne pomeni, da služnosti ne izvršuje. Zato je ustrezna oblika pravnega varstva, ki prekine proces osvoboditve služnosti, lahko tudi ugotovitvena tožba po 218. členu SPZ (prej 56. člen ZTLR).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Dostop do zdravstvenih podatkov osebe, zaposlene v vrtcu

Irena Vovk, 19.6.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014V vrtcu, torej vzgojno-varstvenem zavodu, je zaposlena oseba, ki naj bi bila okužena z nalezljivo boleznijo. Kdo lahko zahteva vpogled v njeno zdravniško spričevalo o zaposlitvi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Z novim Zakonom o inšpekciji dela do večje učinkovitosti

mag. Nataša Belopavlovič, 19.6.2014

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24-25/2014Na začetku aprila je začel veljati nov Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki ureja pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za delo, pooblastila, naloge in pogoje za delo inšpektorjev ter strokovnih pomočnikov in postopke, ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov - ZPZPŠ (Ur. l. RS, št. 41/14) - veljati začne 21. junija. 2. Direktiva 2014/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Di
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Majavi drugi steber

mag. Sandi Kodrič, 19.6.2014

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 24-25/2014Ko sem pred trinajstimi leti prvič pisal o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju v Sloveniji (PDPZ), sem se obregnil ob neverjetno optimistične napovedi donosov, ki so jih tedaj obljubljali prihodnji izvajalci PDPZ oziroma drugega pokojninskega stebra. Kdor je tedanjim obljubam verjel, je danes razočaran.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - stečajni postopek

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Sodba III Ips 29/2012, 25. marec 2014 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 1370/2010) ZFPPIPP - prvi in drugi odstavek 42. člena, 44., 46. in 500. člen Sodišče lahko odloči o odškodninski odgovornosti članov poslovodstva po 42. členu ZFPPIPP in članom poslovodstva naloži v plačilo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014V zvezi z DDV obravnavo prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga davčni zavezanec navaja, da je najpogostejša kršitev lizing pogodbe neplačevanje obrokov lizinga s strani lizingojemalca. V poslovni praksi (tj. v konkretni pogodbi o finančnem lizingu oziroma v spremljajočih splošnih pogojih) se lizingodajalec in lizingojemalec v zvezi z odstopom od pogodbe običajno dogovorita:
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Zahteva za odstranitev rezultatov iskanja

Irena Vovk, 19.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014(https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch) Jeziki: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: spletni obrazec Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Googla Sodišče EU (zadeva C-131/12), ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.6.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/201423. 6. - 11.00 Priprave na lokalne volitve: Zakon o lokalnih volitvah - pravna ureditev, postopek kandidiranja in aktualna finančna vprašanja lokalnih volitev - finančni vidiki Nebra; (www.nebra.si). 30. 6. - 9.00Vsa pogodbena razmerja v zvezi z gradnjo objektov &
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

(Zlo)raba nujnega zakonodajnega postopka pri harmonizaciji zakonodaje s pravnim redom EU

Bačlija Irena, Francelj Matjaž, 19.6.2014

Pravoznanstvo

dr. Irena Bačlija, Matjaž Francelj, Pravna praksa, 24-25/2014Harmonizacija zakonodaje s pravnim redom EU se lahko izvede na več načinov. Če je pri harmonizaciji potrebno sprejetje novega zakonskega okvira ali pa sprememba in dopolnitev veljavnega, se odločanje o tem prenese v Državni zbor. Tam se zakonodajni predlogi (ne glede na to, ali so vezani na harmonizacijo ali ne) sprejemajo v okviru pravil zakonodajnega postopka, ki je podrobneje opredeljen v Poslovniku DZ (PoDZ-1). Ta pozna tri vrste zakonodajnih postopkov: rednega, skrajšanega in nujnega. Ker so direktive (pa tudi način njihovega prepisa) že predhodno usklajene, je zakonodajalec predvidel manj kompleksno sprejemanje takih zakonskih okvirov oziroma dopolnitev. Za to se uporablja skrajšani postopek. Vprašanje pa je, ali se za taka usklajevanja uporabljata tudi druga dva postopka in koliko. Pri tem je treba nameniti posebno pozornost nujnemu postopku, saj lahko pri njem pride do zlorab. PoDZ-1 namreč v 143. členu navaja razloge za sprejetje zakona po nujnem postopku in iz njih lahko sklepamo, da nujni postopek v osnovi ni namenjen potrebam harmonizacije s pravnim redom EU, saj harmonizacije pravnega reda z evropskim ni mogoče uvrstiti med izjemne družbene razmere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Inšpekcijski pregledi

Irena Vovk, 19.6.2014

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2014Inšpektorji vseh treh inšpekcij (nadzor delovnih razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu in socialna inšpekcija), ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 18.745 inšpekcijskih pregledov, in sicer 10.958 nadzorov na področju nadzora delovnih razmerij ter 7596 nadzorov na področju varnosti in zdravja pri delu ter raziskali 117 nezgod pri delu in opravili 191 socialnih nadzorov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.6.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 62. seji (12. junij 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;- Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev; - Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄24-25

Pravilna izreka (2)

dr. Nataša Hribar, 19.6.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 24-25/2014V prejšnjem kotičku sem pisala o pravilni izreki nezvočnikov v določenih položajih v besedi oziroma ob sosedstvu z drugimi glasovi. Ugotovili smo, da se nezvočniki pred samoglasniki in zvočniki iste besede izgovarjajo tako, kot se pišejo (teta, tla; dedi, dno - nezvočnika t in d ohranita svojo (ne)zvenečnost), v položaju pred drugim nezvočnikom iste besede pa se prvi nezvočnik po zvenečnosti prilagodi drugemu, tj. pred zvenečim postane zveneč (svatba [svadba]), pred nezvenečim pa nezveneč (sladka [slatka]). Če sta oba zveneča ali nezveneča, do spremembe seveda ne pride (skladba [skladba], tetka [tetka]).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2014(42)
> Junij(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G H IJ K LMNOP QR S ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov