O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Za skupen seznam zagovornikov za mladoletnike

Vlasta Nussdorfer, 21.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Odvetništvo in notariat

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 24-25/2007univ. dipl. pravnica, višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, generalna sekretarka Belega obroča Slovenije Mladoletniki so praviloma nedozorele osebnosti, zato nanje zelo vpliva okolje, v katerem živijo in rastejo, ter osebe, s katerimi se srečujejo. Najpomembnejša je seveda ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Sprememba zakonodaje na področju revizije postopkov javnega naročanja

Marjeta Erjavec, 21.6.2007

PRORAČUN

Marjeta Erjavec, Pravna praksa, 24-25/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica, Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Marjeta Erjavec, odvetniška kandidatka, Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji Državni zbor RS je 1. junija 2007 po nujnem postopku sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o reviziji postopkov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Vsebina ‘Pravna Praksa’ 24/2007

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2007stran 3 UVODNIK mag. Matej Avbelj Evropski ustavni vrtiljak stran 6 JAVNA NAROČILA Maja Potočnik in Marjeta Erjavec Sprememba zakonodaje na področju revizije postopkov javnega naročanja stran 8 VARSTVO POTROŠNIKOV Blaž Šaloven Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 125. seji (14. junija 2007): - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; - predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Razpisi

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2007Ur. l. RS, št. 51/07 1. Mladi raziskovalec za raziskovalno področje kriminologija - mentorica prof. dr. Renata Salecl - Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani; rok je 25. junij. 2. Trije okrožni sodniki na Civilnem oddelku Okrožnega sodišča v Celju - MP; rok je 25. junij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

Blaž Šaloven, 21.6.2007

TRGOVINA, Varstvo gospodarskih interesov

Blaž Šaloven, Pravna praksa, 24-25/2007univ. dipl. pravnik, višji svetovalec na ministrstvu za gospodarstvo Slovenski pravni red je bogatejši še za en predpis - Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP),[O]1 ki ga je Državni zbor RS sprejel konec maja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2007Številka 53 (11. 6. 2007): - predlog zakona o spremembah zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-A) - skrajšani postopek. Številka 54 (14. 6. 2007): - poročilo o finančni stabilnosti za leto 2006. Številka 55 (14. 6. 2007): - predlog za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Pravica do odbitka vstopnega DDV

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-50/2007-2, 16. marec 2007 · Kako je s pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV v sistemu obrnjene davčne obveznosti za pridobitve blaga znotraj Skupnosti in tudi za storitve po 29. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)?[O]1 Poseben okvirček:
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Izgon iz države

Jasmina Cigrovski, 21.6.2007

Uresničevanje za delavce migrante

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 24-25/2007Komisija ES proti Nizozemski (C-50/06, 7. junija 2007) Več državljanov Unije, ki so bili obsojeni na zaporne kazni na Nizozemskem, je na Komisijo ES naslovilo pritožbe zaradi ukrepov, ki so jih proti njim sprejeli nizozemski organi, s katerimi so jih razglasili za nezaželene zaradi ogrožanja javn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Evropski ustavni vrtiljak

mag. Matej Avbelj, 21.6.2007

NAČELA CILJI IN NALOGE POGODB

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 24-25/2007In spet se vrti, evropski ustavni vrtiljak namreč. Po več kot dveletni fazi premišljevanja se na današnjem evropskem vrhu menda obeta dolgo napovedani preboj iz ustavne krize. Kaj natančno se bo izcimilo iz bolj ali manj tajnih usklajevanj, ki jih je v zadnjih šestih mesecih opravila nemška kanclerk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Preizkus skladnosti s pravom ES po uradni dolžnosti

Jasmina Cigrovski, 21.6.2007

Uresničevanje za delavce migrante

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 24-25/2007J. van der Weerd in drugi proti Minister van Landbouw (združene zadeve C-222/05 do C-225/05, 7. junija 2007) Ko je bila na Nizozemskem leta 2001 razglašena epidemija slinavke in parkljevke, so bile tožeče stranke, katerih gospodarstva so v bližini gospodarstva, okuženega s slinavko in parkljevko,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/20071. Uradna prečiščena besedila Ur. l. RS, št. 54/07 - Zakon o sodnem registru (ZSReg-UPB2) - Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-UPB4) 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP-C (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Delo v korist skupnosti in socialni treningi kot obliki odgovora na kriminaliteto

Saša Kmet, 21.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Prekrški

Saša Kmet, Pravna praksa, 24-25/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Gradivo za članek temelji na zborniku Filipčič, K. (ur.): Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in socialnih treningov, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Obračun DDPO za 2006 - akontacija za 2007

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-33/2007, 1. marec 2007 · Po kateri stopnji se v davčnem obračunu za leto 2006 izračuna akontacija davka za leto 2007? Poseben okvirček: V davčnem obračunu za leto 2006 se za izračun akontacije za leto 2007 uporablja 25 odstotna stopnja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Izstavitev računov

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 0612-39/2007-2, 5. marec 2007 Lastniki in najemniki nepremičnine, objekta s poslovnimi in stanovanjskimi prostori, skupne zadeve v zvezi s temi prostori urejajo prek upravljavca tega objekta. Upravljavec objekta deluje v imenu in za račun lastnikov in najemnikov poslovnih in s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Vodna plovila, ki jih imajo rezidenti RS registrirana na Hrvaškem - izvajanje Sporazuma med RS in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 42105-74/2007, 8. maj 2007 Sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja[O]17 (v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki sta ga sklenili Slovenija in Republika Hrvaška, v 22. členu določa pravila v zvezi z obdavče...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Davčni odtegljaj od obresti na prinosniške vrednostne papirje

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-144/2006-2, 5. marec 2007 Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z izvajanjem določb 68. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1).[O]14 Navaja, da njegova stranka, banka s sedežem v Sloveniji, namerava izdati vrednostne papirje z značilnostmi inovativnega ins...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Uporaba nižje davčne stopnje

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-52/2007-2, 28. februar 2007 Zavezanec sprašuje glede uporabe nižje davčne stopnje pri dozidavi stavbe za bivanje starejših oseb. Z dozidavo stavbe bi pridobil skupne prostore za bivanje starejših (knjižnico, delovno terapijo, fizioterapijo, prostor za prireditve, kapelico...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Zavarovanja odgovornosti uprave in nadzornega sveta

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-23/2006, 2. april 2007 Zavezanec opisuje različne vrste zavarovanja odgovornosti članov uprave in članov nadzornega sveta, katere ima njegova zavarovalnica med zavarovalnimi produkti, ki jih trži. Kot navaja, tovrstno zavarovanje trži v okviru: - klasičnega zavarovalnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Izvajanje 4. in 7. točke 39. člena ZDoh-2 - bonitete

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 24-25/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-95/2007, 2. april 2007 · Kako je z izvajanjem 4. točke (plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev) in 7. točke (zagotovitev uporabe računalniške in telekomunikacijske opreme delojemalcu) tretjega odstavka 39. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2)?[O]20 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Dostop do listin s podatki tajne narave

Avtor ni naveden, 21.6.2007

Civilni sodni postopki, Uprava

, Pravna praksa, 24-25/2007Sklep US RS, št. U-I-93/05 z dne 24. 5. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 36/04 - UPB) in Zakona o tajnih podatkih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Neresnične informacije od policije Varuhu človekovih pravic

Katja Eman, 21.6.2007

Uprava

Katja Eman, Pravna praksa, 24-25/2007Neresnične informacije od policije Varuhu človekovih pravic Načelno mnenje št. 75, 30. marca 2007 Posredovanje neresničnih informacij Varuhu človekovih pravic s strani uradnih oseb v policiji, ki lahko onemogoči učinkovito preiskavo suma nepravilnega ravnanja policije, ustreza definiciji kor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Drugostopni ali drugostopenjski?

mag. Nataša Logar, 21.6.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 24-25/2007Še en termin, ki ga rabite v dveh različicah, je vzbudil mojo pozornost: drugostopna in drugostopenjska sodba. Pravzaprav je dvojnični samo pridevnik, ta potem šele skupaj s samostalnikom tvori cel termin, tako da lahko beremo tudi o prvostopnem in prvostopenjskem sklepu, prvostopni in prvostopenjsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Evropsko pravo človekovih pravic

dr. Igor Kaučič, 21.6.2007

Kultura in umetnost

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 24-25/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Knjiga dr. Cirila Ribičiča Evropsko pravo človekovih pravic - izbrana poglavja, ki je izšla v zbirki Scripta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ima sicer dvanajst poglavij, vendar se vsebinsko deli na dva dela. Prvi je bolj ali manj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Osebnostnopravne dileme po 21. členu ZRIPS

Danijela Mišič, 21.6.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

Danijela Mišič, Pravna praksa, 24-25/2007univ. dipl. pravnica, Ministrstvo za obrambo RS Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)[O]1 je uredil razmerja med partnerji istih spolov, njihove medsebojne pravice in dolžnosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2007(49)
> Junij(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE FGHIJK L M N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov