O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Izraba letnega dopusta staršev šoloobveznih otrok

Brigita Rajšter-Vranović, 23.6.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 24-25/2011Po obvestilu delodajalca imam 30 dni letnega dopusta. Delodajalca sem zaradi dveh šoloobveznih otrok prosil za 15 dni letnega dopusta, vendar mi ga je omogočil izrabiti le deset dni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Argument a fortiori kot stopnjevana analogija in njegove praktične posledice

Marko Novak, 23.6.2011

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 24-25/2011V tem prispevku opozarjam na tezo, da je argument a fortiori (le) podvrsta argumenta analogije oziroma t. i. okrepljena analogija. Gre za idejo, ki je bila sicer že pred časom obravnavana v teoriji pravne argumentacije. Tu je zlasti Peczenik menil, da sta pri argumentu a fortiori neposredno urejeni in neurejeni primer še bolj podobna kot denimo pri zakonski analogiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Kdo naj pravno svetuje - (ne)primernost veljavne ureditve

Til Rozman, 23.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Til Rozman, Pravna praksa, 24-25/2011Veljavna ureditev dopušča, da sme vsak poslovni subjekt odplačno pravno svetovati ter v poslovni (in sodni) register vpisati dejavnost pod šifro 69.103 SKD, tj. "druge pravne dejavnosti". Še več, takemu subjektu je dovoljeno tudi zastopanje strank v postopku pred okrajnimi sodišči v pravdnih zadevah. Menim, da je taka ureditev neustrezna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Aktivna legitimacija kolektivne organizacije po ZASP

Boštjan Rejc, 23.6.2011

Intelektualna lastnina

mag. Boštjan Rejc, Pravna praksa, 24-25/2011S sodbo opr. št. II Ips 606/2007 z dne 9. januarja 2008 je Vrhovno sodišče RS notranje razmerje med kolektivno organizacijo in avtorjem opredelilo kot mandatno razmerje. Ker je ta opredelitev preozka in ker v praksi zato povzroča nemalo težav, želim opozoriti na nekatere posebnosti razmerja med kolektivno organizacijo in avtorjem, zaradi katerih lahko sklenemo, da razmerje med avtorjem in kolektivno organizacijo ni zgolj mandatno razmerje, temveč gre za razmerje sui generis. To bi morala sodišča upoštevati tudi pri vprašanju aktivne legitimacije na strani kolektivnih organizacij. Prispevek je omejen na primere pogodbenega kolektivnega upravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju

Grešak Boštjan, Dren Mateja, 23.6.2011

PRORAČUN

Boštjan Grešak, Mateja Dren, Pravna praksa, 24-25/2011Pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila je treba pozornost nameniti vprašanju, kdaj se neki subjekt šteje kot podizvajalec in kdaj ne. Posledice so namreč za ponudnika, ki napačno presodi položaj sodelujočega poslovnega partnerja, lahko hude - izločitev iz postopka oddaje javnega naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Izplačevanje rente in regresni zahtevek

Nataša Belopavlovič, 23.6.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24-25/2011Dne 22. marca 1990 se je pri delu poškodovala delavka, ki je bila zaradi posledic poškodb invalidsko upokojena. Na podlagi zunajsodne poravnave je od zavarovalnice (delna odškodnina) in podjetja (preostali znesek) delavka prejela enkratni odškodnini zaradi pretrpljenih telesnih bolečin, duševnih bolečin zaradi skaženosti, duševnih bolečin zaradi strahu in gmotne škode. Z zunajsodno poravnavo je bila tudi dogovorjena pravica do rentnega zahtevka zaradi prikrajšanja oškodovanke pri plači, kar v praksi pomeni razliko med prejeto invalidsko pokojnino in plačo (mesečni prejemek), ki bi jo delavka prejela, če bi delala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Občine - čas za premislek

Janez Tekavc, 23.6.2011

Ustavno sodišče, LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 24-25/2011Odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-114/11 z dne 9. junija 2011, s katero je "ustanovilo" občino Ankaran, je nedvomno ena od prelomnih odločitev v ustavnopravni praksi. Pogledi na pristojnosti Ustavnega sodišča se bodo nedvomno izkristalizirali, ko bo minil prvi politični šok. Za pravo je odločitev vsekakor prelomna predvsem z vidika teorije države in delitve oblasti. Vendar pa predmet tega članka ne bo to temeljno vprašanje, ampak pravni vidik ustanavljanja in delovanja občin, ki ga poudarja ustavni sodnik dr. Petrič v svojem pritrdilnem ločenem mnenju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - voznik avtobusa

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2011Glede na vrednost neizdane vozovnice in druge okoliščine gre v tej zadevi za mejni primer pogojev za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vendar pa se je tožnik z neutemeljenimi izgovori in zavajajočimi ravnanji (v katera je neutemeljeno vpletel tudi tretjo osebo - potnika) še dodatno izkazal za neverodostojnega, kar je pogojevalo presojo, da glede na njegovo delovno mesto, vezano na poslovanje z denarjem, ter glede na vse druge okoliščine in interese pogodbenih strank nadaljevanje njegovega delovnega razmerja v smislu določb prvega odstavka 110. člena ZDR niti do izteka odpovednega roka ni več mogoče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Pirova zmaga pravne države

Aleš Novak, 23.6.2011

Ustavno sodišče

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 24-25/2011Epirski kralj Pir se je v zgodovino zapisal s svojimi zmagami. Po bitki pri Askulu, v kateri je izgubil cvet svojih vojščakov, je baje pripomnil: "Še ena taka zmaga, pa smo uničeni." Zmage so kdaj tvegana zadeva, še zlasti če smo zanje pripravljeni žrtvovati več, kot bi bilo pametno. Kako blizu Pirovi izkušnji je zadnja zmaga Ustavnega sodišča, v kateri je s svojo odločbo U-I-114/11-12 z dne 9. junija 2011 kar samo ustanovilo občino, ki jo obotavljivi Državni zbor ni želel ustanoviti, bo presodil čas. Po mojem prepričanju pa si prav veliko takih "zmag" slovenski pravni red ne more več privoščiti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Pooblastilo za zastopanje po odvetniku - substitucija po odvetniku iste odvetniške pisarne

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Odvetništvo in notariat, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2011Odvetnik, na katerega s strani stranke pooblaščeni odvetnik prenese pooblastilo za vsa ali za posamezna pravdna dejanja, četudi je zaposlen pri pooblaščenem odvetniku, mora sodišču pri prvem pravdnem dejanju predložiti substitucijsko pooblastilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpravnine - javni uslužbenci

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2011ZDR - drugi odstavek 2. člena, 2. alineja prvega ostavka 88. člena, prvi odstavek 109. člena ZJU - prvi odstavek 5. člena, sedmi odstavek 147. člena, prvi odstavek 159. člena, 162. člen Po ZJU ni pravne podlage za plačilo odpravnine v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz razloga nesposobnosti, kot ta razlog definira ZJU v 159. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Ureditev lobiranja civilne družbe ni več omejujoča

Blaž Kovač, 23.6.2011

Uprava

Blaž Kovač, Pravna praksa, 24-25/2011V Uradnem listu, št. 26/11 in 43/11, sta bili objavljeni noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-A in ZintPK-B). Novela ZintPK-B, ki prinaša bistvene novosti glede lobiranja (civilne družbe), je začela veljati 4. junija 2011. Po slabem letu in treh zakonodajnih postopkih smo končno dobili primerno ureditev lobiranja, še zlasti glede delovanja civilne družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Stvarni vložki po ustanovitvi d. d. in d. o. o.

Bojan Zabel, 23.6.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 24-25/2011Sodna praksa in pravna literatura sta dokaj enotno oblikovali pojem stvarnih vložkov ter pojasnili zakonske materialne in formalne pogoje za vplačilo delnic ali deležev. Razvoj tega področja pa vendarle še ni končan. To dokazuje tudi še ne končano razpravljanje v sodni praksi in literaturi o "prikritih stvarnih vložkih". Manj pozornosti pa velja usodi stvarnih vložkov po ustanovitvi družbe. Nekaj vprašanj o tem želim pojasniti v tem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

(Ne)upravičenost zadržkov pri ustanavljanju skupnih preiskovalnih skupin

Nina Židanik, 23.6.2011

Kazenski postopek

Nina Židanik, Pravna praksa, 24-25/2011Slovenija je že leta 2005 ratificirala Konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije in v svojo zakonodajo implementirala Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih skupinah, kar pomeni, da od takrat dalje lahko ustanovi skupno preiskovalno skupino z drugo oziroma drugimi državami članicami EU. Kljub temu pa ta institut v praksi še danes ni ustrezno zaživel.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 140. seji (16. junij 2011): - predlog novele Zakona o visokem šolstvu; - Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije; - Akt o ustanovitvi javnega n
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

ne preslišite

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2011Četrtek, 23. junij 11.15 rsl1 Evrožvenket: Finančna slika Slovencev po 20. letih V Evrožvenketu se bomo lotili pregleda finančne stabilnosti in zadolževanja prebivalstva (gospodinjstev). Če smo se pred desetletjem predvsem kratkoročno zadolževali za nakupe avtomobilov, pa so od leta 2003
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 23.6.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2011Sanja Kutnjak Ivkovich in John Hagan Reclaiming Justice - The International Tribunal for the Former Yugoslavia and Local Courts (Oxford University Press, 2011, 224 strani) Leta 1999 se je prvič v pravni zgodovini zgodilo, da je Mednarodno sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MK
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Zadeva Hypo

Alenka Mordej, 23.6.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mordej, Pravna praksa, 24-25/2011Prvi večji sodni postopek v aferi Hypo banke se je začel in končal na Okrožnem sodišču v Celovcu. Gre za kazenski postopek, ki je potekal proti trem nekdanjim vodilnim osebam Hypo banke, predsedniku uprave Wolfgangu Kultererju in nekdanjima menedžerjema Gertu Xanderju in Albinu Ruhdorferju, zaradi kaznivega dejanja poneverbe. Postopek se je konec marca končal z oprostilno sodbo. Odločitev še ni pravnomočna, saj je tožilstvo vložilo pritožbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 23.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Osebni status posameznika

Nana Weber, 23.6.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2011Področje osebnega statusa je slabo raziskano. Na administrativne težave in neprijetnosti evropski državljani največkrat naletijo, ko želijo urediti svoj osebni status ali status svojega otroka. Predpisi po posameznih državah se razlikujejo, mednarodne konvencije in pravila mednarodnega zasebnega prava pa obstoječe konflikte rešujejo v manjši meri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Urejanje prostora na občinski ravni

Adrijana Viler-Kovačič, 23.6.2011

Kultura in umetnost

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 24-25/2011Vsem, ki se srečujemo s problematiko prostorskega načrtovanja in njegovega uresničevanja v praksi, je dobrodošla pridobitev knjiga Urejanje prostora na občinski ravni, ki je pred nedavnim izšla pri založbi Uradni list Republike Slovenije (Ljubljana 2011, 460 strani). Knjiga vsebuje celovit vpogled v bistvo problematike prostorskega načrtovanja v lokalni skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Razpisi

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2011Ur. l. RS, št. 37/11 1. Razpis ponovnih volitev 166 sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča - Mandatno-volilna komisija Državnega zbora - z oznako "Porotniki"; rok je 1. julij. Ur. l. RS, št. 40/11 2. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanji
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Kdaj se šteje, da kmet prepreči pregled na kraju samem v odločanju o finančni pomoči

Ines Grah, 23.6.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Ines Grah, Pravna praksa, 24-25/2011Sodišče EU je 16. junija izdalo sodbo v zadevi Marija Omejc proti Republiki Sloveniji. Gre za odločitev o drugem slovenskem predhodnem vprašanju. V okviru spora na Upravnem sodišču je bil na Sodišče podan predlog za sprejetje predhodne odločbe, katere predmet se nanaša na razlago drugega odstavka 23. člena Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004, ki določa, da se zahtevki za pomoč zavrnejo, če kmet ali njegov zastopnik prepreči opravo pregleda na kraju samem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Splav na Poljskem

Andreja Tratnik, 23.6.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 24-25/2011Preiskava z ultrazvokom je pokazala, da je v razvoju zarodka prišlo do napak. Sumili so, da gre za genetsko napako. Bodoča mati je želela opraviti nadaljnje genetske preiskave, da bi se sum potrdil ali ovrgel. Jasno je tudi izrazila, da želi v primeru potrjene genske prizadetosti zarodka opraviti splav. In prav tu je bil problem. Njen osebni zdravnik se ni strinjal, da je prizadetost zarodka tolikšna, da je upravičena do splava po zakonu, zato ji ni omogočil nadaljnjih preiskav. Prizadeta hčerka se je rodila, mož jo je zapustil, ostala je sama z dvema zdravima otrokoma in prizadeto hčerko. S pravdanjem pred poljskimi sodišči je bila upravičena do nekaj odškodnine. Je kljub temu upravičena še do pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) in tam zahtevati dodatno odškodnino? Je res, da so pristojni poljski organi v situaciji, ki je bila že sama po sebi težka, z njo ravnali ponižujoče in s tem kršili 3. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)? Pa tudi 8. člen EKČP (pravico do zasebnega in družinskega življenja)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Gradiva, ki jih obravnava Državni zbor RS

Avtor ni naveden, 23.6.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/201114. junij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi (ZVS-A) - prva obravnava; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A) - prva obravnava; - Poročilo o delu Državnega pravobranilstva RS za leto 2010. 15. juni
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2011(50)
> Junij(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK LM N OPQR SŠ T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov