O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Uporaba prava in reševanje sporov po splošnih pogojih FIDIC

Mitja Matelič, 18.6.2009

Obligacije

Mitja Matelič, Mitja Matelič, Pravna praksa, 24-25/2009Splošni pogoji, ki jih izdaja Mednarodno združenje svetovalnih inženirjev (Federation internationale des ingenieurs conseils - FIDIC) na področju sklepanja investicijskih poslov z mednarodnim elementom, se uporabljajo tudi v Sloveniji. Splošni pogoji FIDIC določajo, da pogodbeni stranki izbereta pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita

Janez Kranjc, 18.6.2009

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 24-25/2009Rek Cum de unius moribus iudicabis, de publicis cogita je iz neizčrpne zakladnice rekov Publilija Sirca. V slovenskem prevodu bi se glasil: "Ko boš sodil o morali enega, misli na javno (moralo)." S temi besedami načenja Publilij Sirec večni problem odnosa posameznika do družbe. Človek je kot družben...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Pravica pravdne stranke, da odkloni nadomeščanje drugega odvetnika

Nevenka Šorli, 18.6.2009

Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Nevenka Šorli, Pravna praksa, 24-25/2009Po določilu 16. člena Zakona o odvetništvu lahko stranka izrecno nasprotuje, da njenega odvetnika v primeru zadržanosti pri posameznih procesnih opravilih nadomešča drug odvetnik. V praksi je to največkrat zastopanje na glavni obravnavi. Ta pravica izhaja iz načela zaupnosti med stranko in odvetniko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Kazenski sodniki - vsi enaki, vsi posebni

Hinko Jenull, 18.6.2009

Uprava

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 24-25/2009Vladajoča koalicija v svojem pravosodnem programu ni napovedala posebne skupine sodnikov za gospodarski kriminal. Kljub temu odločitev ministra Aleša Zalarja za njeno ustanovitev ni presenečenje. Splošno nezadovoljstvo z delovanjem pravne države narašča. Reprogramiranje bančnih kreditov za odkupe po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Temeljna vodila oblikovanja predloga zakona

dr. Miro Cerar, 18.6.2009

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 24-25/2009Na VII. nomotehničnih dnevih, ki jih je 13. maja organiziral Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, sem na kratko predstavil nekaj temeljnih vodil, ki jih je po moji oceni smiselno upoštevati v procesu o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Volilec ali volivec?

dr. Nataša Hribar, 18.6.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 24-25/2009Za nami so volitve v evropski parlament. V zadnjem času smo zato dostikrat slišali besede volivec, volivci in volivke, volilna udeležba, volilni rezultat ... Kdor je pozorno prebral primere, je najbrž opazil razliko v priponah - volivec in volivka sem zapisala z -v-, volilni pa z -l-. Danes se bom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Uspešni kljub stavki

mag. Katarina Krapež, 18.6.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 24-25/2009Rekorden pripad novih zadev, več rešenih zadev - tudi pri izvršbi - in manj zaostankov so bistveni poudarki letnega poročila Vrhovnega sodišča o stanju sodstva v letu 2008. Predsednik Vrhovnega sodišča Franc Testen pa je na predstavitvi poročila 9. junija izpostavil tudi pereče probleme, zlasti prev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Pogoje je mogoče ugotoviti z razlago določb zakona

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009Ustavno sodišče Odločba US RS, št. U-I-199/07, Up-2214/07, z dne 27. maja 2009 Točka 1 drugega odstavka 67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju (Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju - nedopusten nagib

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009Sodba II Ips 381/2006, 26. februar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1116/2003)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Jezik v postopku - pravica do prevajanja

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009Sodba I Ips 507/2008, 9. april 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Kp 219/2008)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Kršitev dolžnega ravnanja uradnih oseb državnega sklada, ki pri svojem delu ne izvajajo določil Uredbe Vlade RS

Mojca Beliš, 18.6.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 24-25/2009Ravnanje uradnih oseb državnega sklada, ki pri svojem delu ne izvajajo določil uredbe, ki jo je sprejela vlada in določa prodajo produktov iz koncesij na javni dražbi, pomeni opustitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Odškodninska odgovornost bolnišnice - pojasnilna dolžnost

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009Sodba II Ips 716/2006, 26. februar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1107/2004
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Oddaja nepremičnine občine v najem

Mojca Beliš, 18.6.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 24-25/2009Ravnanje uradnih oseb občine, ki oddajo nepremičnine v lasti občine v najem brez javnega razpisa, pomeni opustitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije v smislu 3. alineje 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Ustavna človekova pravica do pokojnine

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 18.6.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 24-25/2009V Ustavi RS je v drugem poglavju, ki je naslovljeno "Človekove pravice in svoboščine", določena v prvem odstavku 50. člena pravica do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Pravica do pokojnine je bila dodana k pravici do socialne varnosti na temelju amandmaja, sprejetega leta 2004.1 Vk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 18.6.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24-25/2009Delavka ima v pogodbi o zaposlitvi v 1. členu navedeno: "Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas enega leta, in sicer od 1. avgusta 2008 do 30. julija 2009 oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka."
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (3.) - Mučenje

dr. Damjan Korošec, 18.6.2009

Kaznovalno pravo

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 24-25/2009prispevkov o mednarodnem kazenskem pravu v novem Kazenskem zakoniku (KZ-1) obravnavamo inkriminacijo mučenja, in sicer kot samostojno inkriminacijo ter kot del hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Ob prvem mandatu Uradniškega sveta

Neda Golobič, 18.6.2009

Uprava

Neda Golobič, Neda Golobič, Pravna praksa, 24-25/2009V zadnjem času lahko v dnevnem časopisju zasledimo polemiko o finančni in siceršnji upravičenosti obst oja posameznih vladnih delovnih teles, pri čemer se med drugim omenja tudi Uradniški svet. Ta je bil ustanovljen leta 2003 z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU).1 Njegova poglavitna naloga je skrb z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Objava dokumentov na portalu e-uprava

Vinko Skale, 18.6.2009

Uprava

Vinko Skale, Vinko Skale, Pravna praksa, 24-25/2009Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E)1 je bil spremenjen 96. in dodan 96.a člen, ki urejata vročanje dokumentov stranki, ki med postopkom spremeni svoje stalno ali začasno prebivališče (96. člen), in vročanje dokumentov osebi, ki do vročitve ni sodelovala ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Usklajevanje izhodiščnih plač pri delodajalcu

mag. Slavi Pirš, 18.6.2009

Delovna razmerja

mag. Slavi Pirš, mag. Slavi Pirš, Pravna praksa, 24-25/2009Za banko velja Kolektivna pogodba dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji. Volksbank, d.d., in sindikat delavcev banke sta podpisala tudi Kolektivno pogodbo Volksbank - Ljudske banke, d.d., (Banka Volksbank, d.d., je pravna naslednica Volksbank - Ljudske banke, d.d., ker je v vmesnem času...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije

dr. Andraž Teršek, 18.6.2009

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 24-25/2009Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009 Številka 79 (10. junij 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2A) - prva obravnava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Vsebina PP št.24/2009

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Kazenski sodniki - vsi enaki, vsi posebni
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009- v zvezi s problematiko malega gospodarstva (Gvido Kres); - v zvezi z obravnavo paketa pokrajinske zakonodaje (Jakob Presečnik); - glede gospodarskih središč iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (Matevž Frangež); - v zvezi s spremembami notarske mreže (Miro Petek)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Vlada RS

Avtor ni naveden, 18.6.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24-25/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 31. seji (11. junij 2009): - Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev; - Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja; - predlog zakona o ratifikaciji Spremembe Konvencije o fizičnem varovanju j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄24-25

Gradbena pogodba - zakaj je pri gradnji najbolje biti v vlogi projektanta

mag. Vesna Sodja, 18.6.2009

Obligacije, Stavbe in stavbna zemljišča

mag. Vesna Sodja, mag. Vesna Sodja, Pravna praksa, 24-25/2009Predvsem javni naročniki v gradbene pogodbe pogosto vključijo to ali njej podobno klavzulo: "Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče, vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslov...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2009(53)
> Junij(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov