O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Globalno združenje kot izziv za industrijska razmerja ter upravljanje kadrovskih virov v 21.stoletju

dr. Zvone Vodovnik, 14.9.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 24-25/200012. Svetovni kongres International Industrial Relations Association (IIRA) 29. maj-2. junij 2000, Tokio IIRA je mednarodna organizacija, ki se z različnih znanstvenih in strokovnih zornih kotov loteva preučevanja mednarodnih in notranjih vidikov gospodarskih in socialnih družbenih vprašanj, še...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Nepremičnine: Nakup nepremičnin na Hrvaškem in davčni režim

Suzana Tokič, 14.9.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

Suzana Tokič, Pravna praksa, 24-25/2000Zaradi omejenosti ozemeljskega prostora in s tem možnosti nakupa nepremičnin na slovenski obali postaja vedno bolj aktualna in zanimiva možnost nakupa nepremičnin na Hrvaškem. Možnosti za nakup nepremičnin v R Hrvaški ureja njihov novi "Zakon o vlastništvu i drugim stvarnim pravima" (Nar. nov., br. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Intervju: "Menedžersko" upravljanje s kazenskopravnim sistemom

Irena Vovk, 14.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2000Pogovarjali smo se z dr. Zoranom Kandučem V Idriji rojeni doktor pravnih znanosti, kriminolog Zoran Kanduč, je raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in občasni predavatelj pri predmetu Kriminologija, član upravnega odbora Mednarodnega združenja za družbeno ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Posvetovanje: Podjetja v težavah

Jaka Repanšek, 14.9.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 24-25/2000V poznopoletnem Portorožu se je 7. in 8. septembra odvilo drugo skupno posvetovanje Društva ekonomistov Ljubljana in Pravniškega društva Ljubljana, tokrat posvečeno aktualni temi, povezani s podjetji v težavah. Slušatelji smo se seznanili s pravnimi in ekonomskimi vidiki sanacij, predstečajnih in st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Zaupnost podatkov o plačah zdravstvenih delavcev

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 24-25/2000Občina je ustanoviteljica zdravstvenega doma. Zdravstveni dom pridobiva dohodek po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ali ima ustanovitelj pravico do podatkov o plači delavcev in o plači direktorja zdravstvenega doma? Po stališčih iz kolektivnih pogodb, so podatki o plačah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Odškodninska odgovornost direktorjev

dr. Rado Bohinc, 14.9.2000

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 24-25/2000Odškodninska odgovornost direktorjev gospodarskih družb je v našem pravu solidno urejena. Poleg splošnih pravil iz obligacijskega zakona (ZOR), ki se uporablja glede predpostavk za nastanek odškodninske obveznosti, je razmeroma jasna tudi ureditev korporacijske in odškodninske obveznosti v zakonu o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

O pojmu in pojmih

dr. Andrej Berden, 14.9.2000

Javno obveščanje

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 24-25/2000Ob sodnih odločitvah o plačilu RTV naročnine K naslednjemu razpravljanju in kritiki nas je navedla popolna pojmovna zmeda v dveh pravilnikih o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV - naročnine (in načinu voden...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Povračilo stroškov za prihod na delo

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24-25/2000Ali je delavec upravičen do povračila stroškov za prihod na delo - ali od stalnega prebivališča ali od kraja bivanja? Dva delavca stanujeta v neposredni bližini podjetja, eden od njiju pa ima stalno prebivališče prijavljeno drugje in uveljavlja povračilo potnih stroškov, drugi pa potnih stroškov ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Vsebina "Pravna praksa" 024/2000

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 24-25/2000Jože Dernovšek Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo Ivan Kolar "Elementi demokratične države" Andrej Černigoj Ugotavljanje in dokazovanje sposobnosti po oddaji ponudbe za javno naročilo mag. Mateja Likozar Rogelj Kdo je denacionalizacijski upravičenec v primerih odvzema pravice...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Pomen in zahteve odločbe US RS glede sestave nadzornih svetov

mag. Mato Gostiša, 14.9.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 24-25/2000Problematika bodoče pravne ureditve pravice delavcev do sodelovanja v organih družb, zlasti v nadzornih svetih, ki je v danem trenutku še posebej zanimiva v zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD (predlog za dopolnitev 264. člena z novim tretjim odstavkom!), je že nekaj časa predme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Prenehanje delovnega razmerja za določen čas - ugotovitveni sklep

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24-25/2000Delodajalec je zaposlil več delavcev za določen čas. Nekaterim od teh delavcev pri Zavodu za zaposlovanje mirujejo pravice iz naslova brezposelnosti. Ali mora delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi delavcem izdati ugotovitveni sklep o prenehanju delovnega razmerja kljub dejstvu, da je datum pren...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Odsotnost z dela zaradi krvodajalstva

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24-25/2000V skladu s 33. členom Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in 44. členom Pravilnika o delovnih razmerjih delavcev družbe imajo prostovoljni krvodajalci pravico do dveh zaporednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajo kri.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Denacionalizacija: Zakup kmetijskih zemljišč in nasadov - iztek rodnosti nasada

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 14.9.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 24-25/2000ZKZ ureja zakup kmetijskih zemljišč z obveznim razpisom pri upravni enoti. Ali glede na specialne določbe ZDen, ki zakup kmetijskih zemljišč in nasadov med upravičenci in zavezanci ureja v 22. in 23. členu, veljajo določbe ZKZ o razpisu zakupa po pravnomočni vrnitvi nepremičnine v last in posest?
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Denacionalizacija: Zakup zemljišč in nasadov - iztek rodnosti nasada

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 14.9.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 24-25/2000Denacionalizirani poslovni prostori so bili denacionaliziranki vrnjeni v last po preteku osmih let po uveljavitvi ZDen. Ker je občina te prostore 20 let brezplačno oddajala - zato vanje ni vlagala - so bili vrnjeni v slabem stanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Pokojninski načrt in pridobivanje davčnih olajšav

Vladimir Uršič, 14.9.2000

Davki občanov in dohodnina, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Vladimir Uršič, Pravna praksa, 24-25/2000Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje K zapisu Luke Tičarja "Kolektivno zavarovanje: odprt ali zaprt VPS", objavljenem v pp, št. 23/2000 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju zakon) opredeljuje prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja kot zavarovanja, pri k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Intelektualna lastnina: Restriktivne določbe v licenčni pogodbi

Martina Repas, 14.9.2000

Intelektualna lastnina, Obligacije

Martina Repas, Pravna praksa, 24-25/2000Vlada Republike Slovenije je pred časom sprejela Uredbo o skupinskih izjemah(*1) (v nadaljevanju USI), ki je pričela veljati 30. julija 2000, s katero se je med drugim tudi bistveno spremenilo stanje glede restriktivnih določb v licenčnih pogodbah. Pred sprejetjem te uredbe se je dopustnost oziroma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Del dohodka zavoda za plačilo delovne uspešnosti delavca

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Zavodi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24-25/2000Zdravstveni dom ima del dohodka, ki ni iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Občina mora dovoliti, da se del tega dohodka uporabi za stimulacijo pri plačah delavcev. Ali je odločitev občine prepuščena njeni dobri volji, ali pa je odstotek dohodka za stimulacijo odvisen od rezultata zdravstve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Iz Torkle: AirDisaster.Com

dr. Marko Pavliha, 14.9.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 24-25/2000Hans je od rane mladosti trdo garal v tovarni avtomobilov, sprva kot delavec v galvani in kasneje za tekočim trakom, s požrtvovalno predanostjo pa je napredoval do položaja delovodje. Z družino je živel na obrobju neopaznega nemškega mesteca, kjer si je sive in turobne dneve lajšal z občasnim pivom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

GSM kartica - boniteta

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24-25/2000V podjetju so zaradi nižjih stroškov omejili uporabo službenih GSM. Pet delavcev si je nabavilo lastne GSM, podjetje pa jim za službene namene odobri oziroma mesečno kupi kartico v vrednosti 5.000 SIT. Podjetje sprašuje, ali je to boniteta in kako se obračuna? Iz vprašanja se da razbrati, da v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Denacionalizacija: Kdo je denacionalizacijski upravičenec v primerih odvzema pravice uporabe...

mag. Mateja Likozar-Rogelj, 14.9.2000

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Mateja Likozar-Rogelj, Pravna praksa, 24-25/2000...na zemljišču v družbeni lastnini Različna stališča zavlačujejo upravne in sodne postopke Zakon o denacionalizaciji temelji na načelu pravičnosti kot izrazu pravne države in je rezultat doseženega političnega soglasja v Republiki Sloveniji, da se popravijo krivice, ki so bile zlasti v povojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Zemljišča: Poseg v (že pridobljene) pravice lokalnih skupnosti?

Miloš Senčur, 14.9.2000

Lokalna samouprava, Kmetijska zemljišča

Miloš Senčur, Pravna praksa, 24-25/2000Ob predlagani noveli ZSKS Pravni status kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni lastnini je urejalo več zakonov, med njimi tudi zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije(*1) (v nadaljevanju: ZSKZ). Ta je uredil pravni status tistih kmetijskih zemljišč in gozdov v družbeni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Novo delovno razmerje - regres, dopust

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 24-25/2000Delavka je 1. 7. 2000 sklenila v občinski upravi delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2000. Pred sklenitvijo tega delovnega razmerja je bila delavka zaposlena v drugi organizaciji, v kateri so ji izplačali regres za letni dopust za leto 2000 v celoti. Organizacija, v kateri je bila delavka pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo

Jože Dernovšek, 14.9.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24-25/2000Julija in avgusta je bilo v Pravni praksi objavljenih več prispevkov, ki vsebujejo kritična stališča glede delovanja notariata v Sloveniji. Ker nanje doslej ni bilo odziva, se oglašam v zvezi s člankom g. Hinka Jenulla, odvetnika in podpredsednika Odvetniške zbornice Slovenije, z naslovom "Privatiza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Neenakomerno razporejeni delovni čas - bolniški stalež

Avtor ni naveden, 14.9.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 24-25/20001. Gradbeno podjetje ima neenakomerno razporejen delovni čas, zato so delavci pozimi, ko ni dela, na "koriščenju" ur. Med koriščenjem ur delavec zboli in od zdravnika dobi potrdilo o bolniškem staležu. Ali je delavec v tem primeru upravičen do plačila nadomestila zaradi bolniškega staleža ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Prepisano, ker ni preslišano...: od 1. avgusta do 11. septembra

Irena Vovk, 14.9.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2000Petek, 4. 8. Za boljše delovne pogoje. Obnova velike poslanske dvorane državnega zbora zaenkart poteka po načrtu, tako da naj bi bila opravljena do konca novembra letos in bo predvidoma stala dobrih 450 milijonov tolarjev. Do tedaj pa bodo seje državnega zbora (načrtovani sta dve) in državnega sv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24-25

Leto objave

< Vsi
2000(35)
> September(35)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFG HIJ K L MNOP QR S ŠT U V WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov