O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 240)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Bremenitev računov prejemnikov javnih sredstev s stroški vpogleda zaradi izvršb

Anja Osojnik, 17.10.2014

PRORAČUN

Anja Osojnik, Pravna praksa, 40-41/2014Pri prejemnikih javnih sredstev je vse več tistih, ki jim banke kot dolžnikom zaradi vpogleda, tj. za stroške prejema in obdelave sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice, bremenijo račune. Najbolj ogroženi so prejemniki denarnih socialnih pomoči, saj čeprav je denarna socialna pomoč namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb in je izvzeta iz davčne in sodne izvršbe, banke zaradi nastalih stroškov v skladu z notranjimi pogoji poslovanja trgajo del ali celoten znesek teh sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Več ko govorimo o pravni državi, manj jo zares mislimo

mag. Goran Klemenčič, 17.10.2014

Pravoznanstvo

mag. Goran Klemenčič, Pravna praksa, 40-41/2014Mirno lahko zatrdim, da je pravna stroka v vseh svojih pojavnih oblikah, čeprav ena bolj prisotnih in družbeno vplivnih, hkrati tudi predstavnik enega najmanj reflektiranih poklicev v slovenski družbi. S tem pa smo pravniki poleg političnega in ekonomskega ceha ena od poklicnih skupin, ki so najbolj soodgovorne za sedanje stanje slovenske družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Pravica do povrnitve škode

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014Prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o prekrških je, kolikor izključuje pravico do povračila plačane globe tudi v primeru, ko je prišlo do ustavitve postopka o prekršku zaradi zastaranja, v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve ima pravico do povrnitve neupravičeno plačane globe tudi oseba, ki ji je bila v postopku o prekršku pravnomočna odločba oziroma sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali razveljavljena in postopek zoper njo pravnomočno ustavljen zato, ker je nastopilo zastaranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Obrazi prekernega dela

Irena Vovk, 17.10.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014Gibanje za dostojno delo in socialno družbo že nekaj let opozarja na porast in problematiko prekernih delavcev. Pojav "novodobnega suženjstva" ima velik vpliv na trg delovne sile ter na življenja prekernih delavcev in njihovih družin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Izločitev sodnika

Nataša Skubic, 17.10.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 40-41/2014Institut izločitve sodnika (če se omejim samo na sodnike, čeprav velja v temelju enako tudi za sodnike porotnike, državne tožilce, zapisnikarje, tolmače, izvedence in strokovne sodelavce) izhaja iz pravice do nepristranskega sojenja, ki je določena v 23. členu Ustave RS (pravica do sodnega varstva) in 6. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (pravica do poštenega postopka). Sodnik ne sme opravljati sodniške funkcije, če obstajajo določene okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. (Ne)pristranskost sodnika ((im)partiality of a judge ali tudi judicial (im)partiality) in (ne)pristransko sodišče ((im)partial court / tribunal) sta pojma, ki sta neločljivo povezana z obravnavanim institutom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Razpisi

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014 Ur. l. RS, št. 66/14 1. Direktor - Socialno varstveni zavod Taber; rok je 12. december. Ur. l. RS, št. 67/14 2. Direktor - Javno podjetje - Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper; rok je 19. oktober. Ur. l. RS, št. 68/14
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Zakon ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini in spremembe ZDavP-2

Andrej Grah Whatmough, 17.10.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 40-41/2014Ministrstvo za finance Republike Slovenije je v drugi polovici septembra objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Predlagane spremembe in dopolnitve ZDavP-2 so posledica Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je bil sklenjen 2. junija 2014, velja pa že od 1. julija 2014. V prispevku bom na kratko predstavil FATCA, obveznosti, ki jih sklenjeni sporazum FATCA uvaja za nekatere kategorije slovenskih poslovnih subjektov, pa tudi predlagane spremembe in dopolnitve ZDavP-2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Nezadovoljstvo pobudnice zaradi neuvedbe postopka o prekršku

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014Pobudnica je na Policijski postaji Vrhnika prijavila, da je njeno hči ugriznil pes. V dopisu Varuhu je navedla, da je bila njena prijava zaključena le z uradnim zaznamkom o neuvedbi postopka o prekršku. Na postopek policistov je nato podala pritožbo in jim med drugim očitala površno, enostransko, izkrivljeno in nestrokovno obravnavo primera. Na pritožbo je prejela odločbo Policijske uprave Ljubljana, s katero njenemu predlogu za vložitev obdolžilnega predloga ni bilo ugodeno. Na dopolnitev pritožbe je prejela odgovor Ministrstva za notranje zadeve, Sektorja za pritožbe zoper policijo, da njena pritožba zoper postopek policistov ne bo obravnavana, zato se je obrnila na Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Poročilo varuhinje

Irena Vovk, 17.10.2014

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 9. oktobra 2014 na Vladi RS predstavila devetnajsto redno letno poročilo Varuha za leto 2013 in se odzvala na mnenje Vlade (pripravili so ga na Ministrstvu za pravosodje) k omenjenemu letnemu poročilu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Razžalitev dobrega imena in časti v tisku - kolizija ustavnih pravic

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014V primeru, ko pride le do kolizije dveh sobivajočih pravic, ne gre za poseg v pravico, katerega dopustnost bi bilo treba presojati s pomočjo načela sorazmernosti, ampak se nasprotje med pravicama uskladi z metodo razlage, ki jo teorija pozna tudi kot praktično konkordanco: gre za kompromis, ki naj zagotovi, da se obseg varovanja vsake pravice zmanjša le v obsegu, ki je nujno potreben zaradi uveljavitve druge pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Prekršek - kajenje v zaprtih javnih prostorih

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014Gostinskega vrta, ki je zamejen s streho in steno prehoda (pasaže), v katerem se nahaja, preostale strani pa so zamejene z ograjo (ne glede na to, iz kakšnega materiala je ograja), glede režima kajenja ni mogoče šteti za zaprt javni prostor, saj nima zaprte več kot polovice površine pripadajočih sten.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Vlada RS

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji (13. oktober 2014): - Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Sklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na dopisni seji (10. oktober 2014): - kot kandidatko za članico Evropske komisije
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Soglasje etažnega lastnika za izvedbo poslov rednega upravljanja - začasna odredba o ureditvi razmerij - stroški

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014S 114. členom ZNP je predvidena tako imenovana regulacijska (ureditvena) začasna odredba o ureditvi razmerij. Njen namen ni zavarovalni. Takó vsebina predloga v nepravdnem postopku, kot začasne odredbe je nadomestitev manjkajočega soglasja - izjave volje etažnega lastnika, ki je potrebna za izvedbo posla rednega upravljanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Na plačano zdravljenje v tujino, tudi če je v domači državi članici medicinska oprema pomanjkljiva

dr. Neža Pogorelčnik, 17.10.2014

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Neža Pogorelčnik, Pravna praksa, 40-41/2014Romunka Elena Petru ima že več let hudo bolezen ožilja. Ko se ji je leta 2009 zdravstveno stanje poslabšalo in je bila hospitalizirana na inštitutu za bolezni srca in ožilja v Temišvaru, je bilo ugotovljeno, da potrebuje operacijo na odprtem srcu, pri kateri ji bodo zamenjali mitralno zaklopko in vstavili dve mrežni opornici. Pacientka je med bivanjem v zdravstveni ustanovi sama ocenila, da je v njej stanje glede zdravil in medicinske opreme pomanjkljivo, zaradi česar se je odločila, da na potreben poseg odide na nemško kliniko. Pred tem je vložila zahtevek za kritje stroškov posega, ki je bil zavrnjen, saj iz poročila ležečega zdravnika ni bilo razvidno, da potrebna zdravstvena storitev, ob upoštevanju njenega zdravstvenega stanja in razvoja bolezni, ne bi mogla biti pravočasno opravljena v zdravstveni instituciji v Romuniji. Stroški posega in pooperativne hospitalizacije so znašali 17.714,70 evra. Za njihovo povrnitev je E. Petru sprva vložila civilno tožbo, po njeni zavrnitvi pa še pritožbo. Pristojno sodišče (pritožbeno sodišče v Sibiuju) je Sodišču EU postavilo predhodno vprašanje, ki zahteva razlago drugega pododstavka drugega odstavka 22. člena Uredbe (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Vključevanje slike in imena otrok v satirično rubriko

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014Varuh je v zvezi z objavljeno fotografijo otrok slovenskega politika v mediju na Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (NČR) podal prijavo kršitve 19. člena Kodeksa novinarjev Slovenije (Kodeks).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Od 6. do 13. oktobra

Irena Vovk, 17.10.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014 Torek, 7. 10. Rebalans proračuna.Vlada bo v čim krajšem času pripravila rebalans državnega proračuna za leto 2014, saj obstajajo razhajanja tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani, je po delovnem posvetu Vlade na Brdu pri Kranju povedal njen predsednik dr. Miro
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Deset let Komisije za preprečevanje korupcije

Jasmina Beganović, 17.10.2014

Uprava

Jasmina Beganović, Pravna praksa, 40-41/2014Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je 1. oktobra 2014 obeležila deset let svojega delovanja in v ta namen organizirala Teden boja proti korupciji. Gre za prvi tak dogodek, katerega osrednja prireditev je bila okrogla miza 10 let Komisije za preprečevanje korupcije - kje smo in kam naprej?, ki je 7. oktobra 2014 potekala v hotelu Slon. Okrogla miza je kljub nič kaj obetavnemu stanju v boju med KPK in korupcijo potekala v sproščenem vzdušju, za kar je s pronicljivimi vprašanji in dovtipi poskrbela nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, ki je udeležence okrogle mize spodbujala k odkritim odgovorom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Actio pro socio v slovenskem pravu (2.)

mag. Sara Ahlin Doljak, 17.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sara Ahlin-Doljak, Pravna praksa, 40-41/2014Po splošnem pregledu instituta actio pro socio v našem pravnem redu v prejšnji številki Pravne prakse, zlasti po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), in kratki primerjalnopravni analizi si tokrat poglejmo ta institut v kontekstu družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 17.10.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2014 13. oktober - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. 10. oktober - poročilo Mandatno-volilne komisije v zvezi z mandatom poslanca. 9. oktober - poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Je veljaven vizum v neveljavnem potnem listu (kljub vsemu) veljaven?

Zoran Skubic, 17.10.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 40-41/2014EU v veliki večini okoliških regij velja za obljubljeno deželo. To prepričanje vedno znova potrjujejo tragične slike praktično neusihljivih množic beguncev, ki se vsakodnevno zgrinjajo na italijansko Lampeduso. Zato tudi ne čudi, da je vizumski režim za državljane tretjih držav - če seveda ne gre za države enake ali primerljive blaginje - praviloma precej strog. Vstop v eno državo članico je namreč (praviloma) vstopnica za prehod v katerokoli drugo članico povezave. Podrobnejša pravila o vstopu na ozemlje EU vsebujeta Schengenski in Vizumski zakonik. Vendar pa praksa prinese s sabo marsikaj, česar normodajalec iz različnih razlogov ne predvidi. Tako se je latvijsko upravno sodišče nedavno tega soočilo s precej zanimivo dilemo: ali se lahko državljanu tretje države, za katerega velja obveznost predhodne pridobitve vizuma, kljub neveljavni potni listini dovoli vstop na ozemlje EU, če pride na njeno zunanjo mejo s priloženim veljavnim vizumom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 17.10.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014 Toine Spapens in Marieke Kluin (ur.) Environmental Crime and its Victims - Perspectives within Green Criminology (Ashgate, 2014, 320 strani) Okoljski kriminal je eno najbolj dobičkonosnih in najhitreje rast
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Razvojne politike - čim prej!

dr. Maja Makovec Brenčič, 17.10.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 40-41/2014Ne glede na nevidno roko Adama Smitha je vse bolj jasno (in tudi matematično raziskano), da je ob odprtem in učinkovitem tržnem gospodarstvu vseeno treba usklajevati tudi usmerjevalne politike, predvsem na tistih področjih in v obdobjih, ko se pojavijo izrazita strukturna neskladja (če sta analitika in ocena realnosti ustrezni, seveda že prej, da lahko odstopanja od ravnotežij čim prej ublažimo z ustreznimi ukrepi). Za primer vzemimo zadnjo krizo in seveda vse njene eksternalije, ki na nekaterih trgih še vedno delujejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Evropa

Irena Vovk, 17.10.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2014 Torek, 7. 10. Operacija REPLICA. Med skupno mednarodno carinsko operacijo REPLICA, ki jo je koordiniral Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), je bilo zaseženih več kot 1,2 milijona ponarejenih kosov blaga in 130 milijonov cigaret. Operacija REPLICA je bila usmerjena
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Vejica preveč?

dr. Nataša Hribar, 17.10.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 40-41/2014Z vrhovnega sodišča je na moj naslov prispela pobuda, da zapišem besedo ali dve o odločbah, ki jih v tej državni inštituciji po sprejetem vzorcu začenjajo takole (imena so spremenjena):
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄40-41

Patentiranje poslovnih metod in vzpon patentnih trolov

Klemen Pohar, 17.10.2014

Pravoznanstvo

Klemen Pohar, Pravna praksa, 40-41/2014Patentni sistem naj bi spodbujal izumiteljstvo in hkrati omogočal javno razkritje podrobnosti novih in uporabnih izumov. Na večini področij patentni sistem izpolnjuje svoj namen, včasih pa splet dejavnikov omogoča tudi dvomljivo izvrševanje patentnih pravic. To dvomljivo izvrševanje pravic je skoraj vedno enako: imetnik patenta, ki ne opravlja nobene gospodarske dejavnosti, nepričakovano zahteva licenčnino ali odškodnino od osebe, ki domnevno krši njegove patentne pravice. Dejavnost imetnikov patentov, ki svoje patentne pravice izvršujejo le za pridobivanje licenčnin ali odškodnin, je podobna dejavnosti mitoloških bitij, ki naj bi skrita pod mostovi prežala na popotnike in od njih zahtevala odkupnino, zaradi česar se je takih imetnikov patentov prijelo ime "patentni troli". V ZDA, kjer so patentni troli najbolj razširjeni, je Vrhovno sodišče nedavno izdalo sodbo, s katero je nekoliko omejilo možnosti njihovega delovanja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

2014(42) 2013(46) 2010(52) 2009(51)
2008(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov