O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Organiziranje skupnosti lastnikov stanovanj

Barbara Starič-Strajnar, 17.10.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 20/1996S spremembo 22. člena stanovanjskega zakona je bila dana osnova, da se skupnost lastnikov stanovanj v večstanovanjski hiši organizira in registrira kot pravna oseba. Nikjer pa ni možno dobiti navodil za izvedbo tega postopka in podlag - vsebin za akte, ki jih skupnost za tako ustanovitev potrebuje. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Quo vadis, Facultas iuridica Labacensis?

Jaka Repanšek, 17.10.1996

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 20/1996Ko sem oni dan prebiral v dnevnem časopisju članke, ki so nakazovali možnost, da bi se Pravna fakulteta v Ljubljani v prihodnosti vendarle selila iz, če se milo izrazim, pretesnih prostorov na Kongresnem trgu 12, se mi je, nehote, povrnila misel nekaj let nazaj v čas, ko sem začenjal s študijem na P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Upravljanje poslovno-stanovanjske hiše

Barbara Starič-Strajnar, 17.10.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 20/1996Kako je z urejanjem medsebojnih razmerij v poslovno-stanovanjskih objektih v primerih, ko so lastniki poslovnih prostorov v pretežni večini, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih pa je še iz leta 1974? Večstanovanjska hiša je po 7. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 17.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 20/1996V postopku s pritožbo zoper sklep državni tožilec, razen v primeru po 2. odstavku 403. člena ZKP, ne sodeluje na seji senata. Lahko pa da svoj pisni predlog ob pritožbi, saj se tudi v tem postopku uporablja določba 1. odstavka 377. člena ZKP, po kateri v primeru, če gre za kaznivo dejanje, za katero...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 17.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 20/1996Organi za notranje zadeve niso na podlagi 148. člena ZKP upravičeni zahtevati od poštnih delavcev, da jim sporočijo podatke, ki se nanašajo na poštne pošiljke, čeprav ne gre za podatke o vsebini pošiljke, temveč za druge podatke, ki so jih poštni delavci dolžni varovati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

O uveljavljanju ničnosti pogodbe

Alenka Jelenc-Puklavec, 17.10.1996

Obligacije

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 20/1996V pp, št. 16/96 z dne 5. 9 1996 je v prispevku z naslovom: Nična pogodba - prepoved "manjšega pomena" - ob pravnem mnenju občne seje VS RS mag. Lojze Cafuta kritično obravnaval pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o uveljavljanju ničnosti pogodbe. Pri tem je pripisal sodbi,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Denacionalizacija - vračilo v naravi

Avtor ni naveden, 17.10.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 20/1996Določbe 2. in 3. odst. 25. čl. Zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z Ustavo. S tem, ko daje upravičencu možnost, da dobi nepremičnino vrnjeno v naravi in da lahko izbira med tremi oblikami vračanja, izpodbijana ureditev v 25. členu ZDen tudi s stališča zavezancev za vrnitev podržavljenih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Starostna upokojitev - žrtev vojnega nasilja

Jože Kuhelj, 17.10.1996

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 20/1996Delavec je zaposlen na delovnem mestu, na katerem se mu zaradi narave dela šteje zavarovalna doba s povečanjem. Star je 51 let in 5 mesecev. Dopolnil je 43 let pokojninske dobe, od katere odpade 4 leta na račun štetja zavarovalne dobe s povečanjem. Pridobil pa je tudi status žrtve vojnega nasilja in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Tanja Dobrin, 17.10.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 20/1996Delavcu bo prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve. Za delavca bi bilo ugodneje, da bi mu bila odpravnina ob upokojitvi izplačana na podlagi njegove povprečne plače zadnjih treh mesecev kot pa povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije. Ali je treba upoštevati njegovo izbiro in če je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Sklic skupščine d.d.

mag. Janko Arah, 17.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janko Arah, Pravna praksa, 20/1996Delniška družba s 15 delničarji ima v statutu zapisano: "Družba informacije in sklic skupščine objavlja v dnevniku Večer, če je to obligatorno predpisano." Zadnji sklic skupščine so objavili v dnevniku Večer in istočasno obvestili vseh 15 delničarjev s priporočenim pismom. Udeležba je bila 74 ods...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Regres za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 17.10.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 20/1996Nekaterim delavcem v še družbenem podjetju bo v mesecu decembru poteklo 6 mesecev neprekinjenega delovnega razmerja, nekateri delavci pa do konca koledarskega leta še ne bodo izpolnili 6 mesecev neprekinjenega delovnega razmerja. Delavcem bodo zagotovili izrabo letnega dopusta, regresa za letni dopu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Osnove nadomestil plače

mag. Tanja Dobrin, 17.10.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 20/1996Podjetje opravlja dejavnost, ki zahteva delo ponoči, ob nedeljah in praznikih, delavci delajo tudi v izmenah. Kaj je osnova za obračun in izplačilo plače v času letnega dopusta in bolniškega staleža (do in nad 30 dni); plača z vsemi dodatki ali le delavčeva plača brez dodatkov? Po določbi 68. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Delničarji in zaposleni - neposredni stiki z nadzornim svetom

Saša Prelič, 17.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 20/1996V postopku lastninskega preoblikovanja se je podjetje preoblikovalo z uporabo metode notranjega odkupa. Na prvi skupščini po vpisu preoblikovanja v sodni register je bil imenovan nadzorni svet družbe, ki je od imenovanja že opravil nekaj sej, vendar z vsebino sej zaposlenih delničarjev ni seznanil, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

"Slovenski Pravnik" - pred 115 leti

Miloš Likar, 17.10.1996

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 20/1996Že v uvodu te nadaljevanke, ki povzema zanimive zapise iz Slovenskega Pravnika tam pred 115 leti, smo opozorili na "prispevke" našega znanega pisatelja, pa odvetnika in politika, dr. Ivana Tavčarja, ki je v letih 1883 do 1888 objavil prek 600 strani obsegajoče delo s podnaslovom "Poduk o najpotrebni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Začetek teka odpovednega roka po 36.e členu ZDR in odsotnost z dela zaradi bolezni

Marta Klampfer, 17.10.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Znanost in raziskovalna dejavnost

Marta Klampfer, Pravna praksa, 20/1996Glede na nejasne določbe 36. c in 36. e člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS št. 14/90, 5/91 in 71/93) se v praksi pojavlja dilema, ali se delavcu, ki je opredeljen kot trajni presežek, prekine tek 6-mesečnega odpovednega roka, če nastopi bolniški stalež med odpovednim rokom, kakor tudi al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prenosna onesnaževalna dovoljenja

Gregor Strehovec, 17.10.1996

Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 20/1996Ekonomske oblike nadzora onesnaževanja so alternativa zgodovinsko starejšim regulativnim instrumentom. Klasičen primer le-teh so emisijski standardi, ki jih država določi za vsak vir onesnaževanja posebej. Prek njih država deluje neposredno v obliki ukrepov dopuščanja in prepovedovanja z grožnjo san...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Šale in anekdote

Jaka Repanšek, 17.10.1996

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 20/1996Pred nekaj meseci smo vas povabili, da nam pošljete šale, anekdote in karikature na vižo pravniškega poklica, obljubili naj-šaljivcem (bogate) nagrade in seveda objavo njihovih prispevkov. V uredništvu se nam je nabral že kar lep kupček duhovitosti o nas - pa šal in anekdot , ki krožijo med nami. Ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Odločba po členu 59/II zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 17.10.1996

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 20/1996Po členu 59/II zakona o prekrških lahko organ, ki je pristojen za postopek, izda odločbo o prekršku tudi brez obdolženčevega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni potrebno za pravilno odločitev, ob pogojih, da pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in izostanka ne opraviči.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Izvajanje geodetskih upravnih storitev

Božo Demšar, 17.10.1996

Uprava, Geodetske službe

Božo Demšar, Pravna praksa, 20/1996Geodetske upravne storitve so opredeljene v zakonu o geodetski službi (ZGSI). Do leta 1992 so upravne storitve opravljale skoraj izključno občinske geodetske uprave, le izjemoma so občinske skupščine podelile pooblastila geodetskim organizacijam, ki jih je ustanovila država ali občinske skupščine sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prevzem državnih funkcij - še enkrat

mag. Gregor Virant, 17.10.1996

Ustavno sodišče, Uprava

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 20/1996Strokovne kvalitete profesorja Janeza Šmidovnika osebno zelo cenim, tako da mi je po svoje žal, da se že drugič (prvič se je to zgodilo ob njegovi kritiki odločbe ustavnega sodišča o prvem odstavku 101. člena zakona o upravi) spuščam v polemiko z njegovimi stališči. Tudi spoznanja, na katerih temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

O neposredni uporabi načel pogodbenega prava

dr. Vesna Kranjc, 17.10.1996

Obligacije

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 20/1996Pogodbeni stranki, gospodarska subjekta, sta sklenili posojilno pogodbo. Posojilojemalec se je zavezal, da bo v sedmih mesecih vrnil glavnico z 8- odstotno mesečno obrestno mero in poravnal tečajne razlike za glavnico in obresti. Posojilodajalec je dobil povrnjeno glavnico z dogovorjenimi obrestmi, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Pravniki v jesenskih hribih

mag. Janez Toplišek, 17.10.1996

Ostalo

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 20/1996Dobrodošlica: sadjevec, skuta, kislo mleko, domači kruh Predjed: mala svinjska ribica, polnjena s suhim sadjem, rezini dušenih hrušk, sirov štrukelj z drobtinami, kuhana suha sliva, zalito z viljamovko Glavna jed: goveja juha, svinjska in goveja pečenka v omaki, savinjski žlinkrofi, dušeno sla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Pravna fakulteta v Ljubljani se mora preseliti

Jaka Repanšek, 17.10.1996

Višje in visoko šolstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 20/1996Pravna fakulteta v Ljubljani je v prostorih bivšega deželnega dvorca že od svoje ustanovitve leta 1920. Kdaj je prvič postalo očitno, da postajajo prostori na Kongresnem trgu 12 premajhni? To je postalo očitno že v šestdesetih oz. sedemdesetih letih in takrat se je precej razpravljalo o tem, kaj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Zavarovanje obveznosti v mednarodnem poslovanju

Tomaž Ilešič, 17.10.1996

Civilni sodni postopki, Zunanjetrgovinski predpisi

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 20/1996Inter-University Centre je bil ustanovljen leta 1971 kot plod sodelovanja med 20 univerzami, ki so v Dubrovniku prirejale samostojne seminarje in konference za svoje študente. Do leta 1991 pa se je število članic povečalo na 250 univerz iz več kot 40 držav. Med njimi sta tudi obe slovenski univerzi....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Kaj delajo...

Miloš Likar, 17.10.1996

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 20/1996"V začetku naj povem, da gre pri naši instituciji za varstvo družbene lastnine. Pomembno je naše delo zlasti sedaj, ko smo pred tem, da izgine anonimni družbeni kapital ter le-ta dobi lastnika, ki bo s kapitalom ravnal gospodarno. Po zakonu o lastninskem preoblikovanju je dobil družbeni pravobranile...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
1996(26)
> Oktober(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFGHI J K L MNOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov