O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Kateri tiskalnik?

Rastislav Vintar, 30.9.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Rastislav Vintar, Pravna praksa, 20/1993Če pri svojem pravniškem delu uporabljate računalnik, ste najbrž kaj kmalu ugotovili, da je dober tiskalnik nujno in nepogrešljivo orodje, prav tako kot sam računalniški sistem z ustrezno programsko opremo. Vendar, če ste tiskalnik že kupili - ali je primeren za delo, ki ga opravljate, oziroma če s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Informatika v državnih organih

Damjan Belič, 30.9.1993

Uprava

Damjan Belič, Pravna praksa, 20/1993V drugi polovici septembra je Center Vlade za informatiko (CVI) pripravil na Brdu pri Kranju seminar Informatika v državnih organih. Na posvetu so udeleženci iz različnih vej državne uprave predstavili prizadevanja, uspehe in težave, s katerimi se srečujejo pri uvajanju informistike v svoje delo. Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Podatkovne zbirke in Okna

Gorazd Perenič, 30.9.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Gorazd Perenič, Pravna praksa, 20/1993Kaj izbrati, kako nadaljevati svoje delo, s katerim programom, katerega proizvajalca? To so najpogostejša vprašanja vsakega uporabnika, ki skuša čim manj boleče in predvsem čim hitreje preiti na Okna - operacijski program prihodnosti. Čisto mimogrede, pri Microsoftu so se dokončno odločili in DOS fo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Kazenski zakonik RS (II)

mag. Zlatko Dežman, 30.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 20/1993Nadaljevanje iz prejšnje številke Pravna zmota Ob 21. členu Pravilna je odločitev, da opravičljiva pravna zmota predstavlja razlog za izključitev kazenske odgovornosti, sporen pa je vsekakor 2. odstavek. Če gre namreč za neopravičljivo zmoto, torej zmoto, kateri bi se storilec lahko izognil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Hamburk, Hamburk! - Veliki zvon poje ji, bije...

dr. Marko Pavliha, 30.9.1993

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 20/1993Uvertura k realnosti Kdo ve, kaj se je trgalo v prsih Otona Župančiča, ko se je otožen predajal ritmu pritrkavanja zvonov. Odmev pa nehote spominja na kraj, kjer so sedemdeset let po njegovi mogočni pesnitvi pokukala na dan Hamburška pravila. Župančičeva Duma boleče tipa, kot bi dejal Janko Kos, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Varstvo neosebnih podatkov

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, 30.9.1993

Ostalo

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 20/1993V zadnjih letih posvečajo v svetu posebno pozornost problemom varnosti sporočil v okviru računalniškega izmenjavanja podatkov. Glavni zaščitni ukrepi, ki povečujejo varnost prenosa sporočil so naslednji: * potrditev identifikacije pošiljatelja in prejemnika sporočil; * zagotovitev tega da je sporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Pravni informacijski sistemi

Damjan Belič, 30.9.1993

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Damjan Belič, Pravna praksa, 20/1993Prava odločitev je lahko sprejeta le na podlagi pravilne in točne informacije. Ta misel je nekakšno vodilo pri odločitvi za organiziranje pravno informacijskega sistema. Ravno pravniki so kmalu spoznali uporabnost pravno informacijskih baz, zato ni nič presenetljivega, da so pravno informacijski sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Sindikalni zaupnik - član sveta delavcev

mag. Drago Mežnar, 30.9.1993

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 20/1993Ali je sindikalni zaupnik lahko izvoljen v svet delavcev? Skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93) ima pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev tudi vsak reprezentativni sindikat v družbi (4. alinea 1. odstavka 27. člena).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Varstvo topografije polvodnikov

Andrej Piano, 30.9.1993

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Andrej Piano, Pravna praksa, 20/1993Sredi osemdesetih let so najprej v ZDA(*1), potem pa tudi v Evropi sprejeli prve zakone, s katerimi so s posebnimi sui generis pravicami zavarovali intelektualne stvaritve topografij polvodniških vezij. Ustvarjalci topografij pridobijo po predpisanem postopku izključne pravice gospodarskega izkorišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Izločitev kmetijskih zemljišč in gozdov

Branka Neffat, 30.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

Branka Neffat, Pravna praksa, 20/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93) v 9. členu in Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja v 4. členu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

O objektivnem pogoju kaznivosti - drugič

mag. Zvonko Fišer, 30.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 20/1993Po povratku z dopusta mi je nekoliko pozno, a najbrž ne prepozno, prišla v roke št. 16-17 letošnjega letnika Pravne prakse in v njej odmev mag. Zlatka Dežmana na moje marginalije (ne polemiko!) ob sodbi VS RS, ki se je ukvarjala z objektivnim pogojem kaznivosti. Pozorni bralec obeh prispevkov je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Kje so virusi v novem KZ RS?

Anton Tomažič, 30.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 20/1993Predlog novega kazenskega zakonika RS vsebuje tudi naslednji dve zanimivi novi kaznivi dejanji: Poškodovanje računalniških podatkov in programov 222. člen (1) Kdor neupravičeno spremeni, zbriše ali kako drugače napravi nerabne podatke ali programe namenjene za računalniško obdelavo ali upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.9.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 20/1993Št. 53, 17. september 1993 Vlada objavlja uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane in soglasje k cenam zemeljskega plina (največ 19,00 SIT za m3). Minister za okolje in prostor je določil vrednost točke za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Janez Kranjc: Latinski pravni reki

Avtor ni naveden, 30.9.1993

Pravoznansto

, Pravna praksa, 20/1993Leges suum ligent latorem Zakoni vežejo svojega (zakono)dajalca. Zakoni vežejo tistega, ki jih je izdal. Zakonodajalec je vezan na zakone, ki jih izda. Nezdružljivo z načelom pravičnosti in enakosti bi bilo, če bi zakonodajalec določil, da zakon zanj (tj. za člane zakonodajnega telesa) ne velja. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Lastninjenje javnega podjetja

Alja Markovič, 30.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske javne službe (komunala)

Alja Markovič, Pravna praksa, 20/1993- Kako se ugotavlja vrednost družbenega kapitala v javnem podjetju, ki opravlja več dejavnosti? Za vsako dejavnost posebej ali skupaj za celotno podjetje? - Kako lastniniti tisti del javnega podjetja, ki se lastnini po ZLPP, v primeru ko gre za del dejavnosti, ki je ni mogoče izločiti? - Kdo je up...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Izkušnje in težave z lastninjenjem

Branka Neffat, 30.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 20/1993Prvim izkušnjam v zvezi z lastninsko preobrazbo podjetij je bilo namenjeno prvo jesensko srečanje Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana (16. septembra). Predstavnika Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo Jože Jaklin in Bojan Stefančič sta podala uvod in izpostavila predvsem nasle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Svetovni kongres računalniškega prava

Anton Tomažič, 30.9.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 20/1993Vsaki dve leti poteka v Kaliforniji "World Computer Law Congress" v organizaciji Centra za računalniško pravo (naslov: Center For Computer/Law, P.O. Box 3549, Manhattan Beach California 90266 USA). Kdor bi glede na naslov pričakoval (le) teoretične razprave o tej novi pravni vedi, ta ne pozna prakti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 30.9.1993

Obligacije

, Pravna praksa, 20/1993Glede na značilnosti železniškega prometa (zlasti vožnjo po tirih in veliko maso železniške kompozicije, ki bistveno omejujeta možnosti preprečevanja nastanka škode v že nastalih nevarnih situacijah) je presoja prepričljivosti škodnega dogodka v železniškem prometu podvržena najstrožjemu merilu - me...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Položaj delavcev s posebnimi pooblastili

mag. Drago Mežnar, 30.9.1993

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 20/1993Vprašanje: Ali je mogoče s o zaposlitvi delavca s posebnimi pooblastili da preneha delovno razmerje mimo zakonskih določb o presežnih delavcih oziroma z manjšimi pravicami glede višine odpravnine, dolžine odpovednega roka itd.? Ali je možno s takim delavcem skleniti delovno razmerje za določen ča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, 30.9.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 20/1993Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 169. členu izrecno dopušča možnost, po kateri lahko posamezne kategorije zavarovancev v primerih in na način, določen v zakonu, izjemoma pridobivajo in uveljavljajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki so sicer predpisan...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
1993(20)
> September(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GHIJK LM N OP QRSŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov