O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Metoda za določanje neprofitnih najemnin

Renato Vrenčur, 15.10.1998

Obligacije

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 20/1998Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve stanovanjskega zakona (SZ) dodeljena stanovanjska pravica, naj bi se oblikovala skladno z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Odstopi članov nadzornega sveta družbe in nadomestne volitve

dr. Borut Bratina, 15.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 20/1998V poslovniku o delu nadzornega sveta je zapisano: "Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov, vsaj eden izmed njih pa mora biti predstavnik delavcev." V statutu družbe je zapisano: "Nadzorni svet šteje 6 članov. Dva člana sta predstavnika delavcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Internet za pravnike, drugič

Jaka Repanšek, 15.10.1998

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 20/1998Seminar "Internet za pravnike", organiziral ga je Gospodarski vestnik, je potekal 28. septembra v prostorih podjetja SRC v Ljubljani. Namen seminarja je bil vseh tistim pravnikom, ki so že slišali o internetu ali ga morda že uporabljajo, prikazati možnosti, ki jih uporaba interneta nudi pravnikom pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Skrajšani delovni čas ob delni pokojnini

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Po zgledu evropske, predvsem zahodnonemške pokojninske zakonodaje je tudi naš zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 vpeljal do tedaj nepoznano t. i. delno pokojnino, ki jo zavarovanec lahko uživa v polovičnem znesku, zraven pa nadaljuje svojo dotedanjo zaposlitev, ki pa se pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Zavarovanje v izvršbi po ZIZ

dr. Vesna Rijavec, 15.10.1998

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 20/1998Stranke, ki stopajo v medsebojna civilnopravna razmerja imajo pogosto možnost same izbirati med velikim številom pogodbenih instrumentov zavarovanja, urejenih v različnih zakonih, kot so ara, pogodbene kazni, zamudne obresti, osebno zavarovanje (poroštvo, bančna garancija), stvarno zavarovanje (hipo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Vrnitev prispevkov iz nemškega zavarovanja

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Še pred nekaj leti je bilo vračanje v nemško rentno zavarovanje vplačanih prispevkov možno v dokaj širokem obsegu. Šlo je za prispevke, vplačane v nemško zavarovanje po nemški denarni reformi. Možnosti dviga vplačanih prpspekov iz nemškega rentnega zavarovanja (t. i. Beitragserstattung) se je posluž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Še o razlagi 81. člena zakona o denacionalizaciji

dr. Karel Zupančič, 15.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 20/1998Ne moremo šteti, da pomeni določilo oporoke, naj dobi oporočni dedič vse, kar oporočitelj ima in vse, kar bi oporočitelju "lahko še pripadalo", izrecno razpolaganje tudi s podržavljenim premoženjem, ki je bilo kasneje, po oporočiteljevi smrti, denacionalizirano. Tega stališča ne more omajati okol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Ustavno pravo Slovenije

dr. Albin Igličar, 15.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 20/1998Učbenik ustavnega prava, ki so ga pripravili štirje univerzitetni učitelji za potrebe študentov Visoke upravne šole v Ljubljani, je smiselno razdeljen na devet poglavij. Vsako poglavje je še notranje razčlenjeno na ustrezna podpoglavja in potem na ožje razdelke, kar omogoča jasen pregled nad študijs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Slovensko zavarovanje po konvenciji v Švico

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Precej slovenskih zdravnikov se je po nekaj letih službovanja v domovini napotilo na začasno delo v Švico zaradi boljšega zaslužka in ustrezne švicarske pokojnine. Večina se jih pod starost vrne v domovino z večjo ali manjšo švicarsko rento in jih zanima: Ali se jim bo švicarska renta izplačevala...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Strokovna ekskurzija v ZDA

Branka Neffat, 15.10.1998

Študenti

Branka Neffat, Pravna praksa, 20/1998Študentje specialističnega študija korporacijskega prava PF v Mariboru V okviru strokovne ekskurzije podiplomskih študentov specialističnega študija "korporacijskega prava", ki ga izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in katerega organizator je Slovenski inštitut za management - Podjetje za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Koncernski odnosi znotraj "poslovnega sistema"

mag. Saša Prelič, 15.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 20/1998Poslovni sistem sestavljajo: - krovna (matična) družba, - več družb, v katerih je krovna družba 100 % kapitalsko udeležena, - nekaj družb, v katerih ima krovna družba manjšinske deleže, in - družba, ki deluje na podlagi franšizinga, s krovno družbo pa kapitalsko ni povezana. Pri tem se zastav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

ZZZDR, ZPP, ZS: Ugotovitev deležev na skupnem premoženju zakoncev

Avtor ni naveden, 15.10.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 20/1998Spor zaradi ugotovitve obsega in deležev na skupnem premoženju zakoncev je premoženjsko pravni spor. Zato je zanj stvarno pristojno sodišče, ki je pristojno glede na vrednost spornega predmeta. (Pobudo je dalo Okrožno sodišče v Ljubljani Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS, 16. 6. 1998
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Varstvo firme (imena) družbe

Vlado Potrč, 15.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Potrč, Pravna praksa, 20/1998Ob primeru arbitrarnega sojenja Iluzijo o tem, da je firma v Republiki Sloveniji sodno zaščitena, mi je v celoti razblinila sodba Vrhovnega sodišča - Oddelka za gospodarsko sodstvo, Opr. št. III. Ips 39/98 z dne 8. 4. 1998. Vrhovno sodišče kot revizijsko sodišče je namreč sporno zadevo kršitve fi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Zakon o obligacijskih razmerjih: Dodatni, dopolnilni rok

Avtor ni naveden, 15.10.1998

Obligacije

, Pravna praksa, 20/1998Dodatni rok iz drugega odstavka 126. člena ZOR ima naravo dopolnilnega roka, ker se šteje, da je dolžnik začel izpolnjevati obveznost v prvotno dogovorjenem roku. (Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 7. januarja 1998, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Kontinuiteta kazensko-pravnega liberalizma

dr. Zvonko Fišer, 15.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 20/1998Predstavitev KZ RS v dvojezični izdaji V zadnjih dneh septembra je v Padovi, v soorganizaciji Univerze iz Genove ter založbe CEDAM, potekal forum z naslovom Kontinuiteta kazenskopravnega liberalizma: od političnega absolutizma devetnajstega stoletja do postkomunističnih kazenskih zakonikov(*1)).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Lokalna demokracija

dr. Igor Kaučič, 15.10.1998

Lokalna samouprava

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 20/1998Organizacija in volitve Doktor Franc Grad, profesor ustavnega in primerjalnega ustavnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, je slovenski pravni stroki prispeval delo, ki predstavlja nadaljevanje njegovega strokovnega proučevanja volilnega prava in lokalne samouprave. Dosedanjim knjigam, kot s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Urad RS za intelektualno lastnino

Miloš Likar, 15.10.1998

Intelektualna lastnina

Miloš Likar, Pravna praksa, 20/1998O dejavnosti urada govori njegov direktor dr. Bojan Pretnar: "Do osamosvojitve Slovenija ni imela institucije, ki bi varovala industrijsko lastnino; tovrstna dejavnost je bila osredotočena za vso državo v Beogradu. Slovenija je, gledano s čisto formalnega vidika, ustanovila svoj Urad za varstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Pravnikov odnos do sedanjosti

dr. Andrej Berden, 15.10.1998

Pravoznanstvo

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 20/1998Istega dne kot bo izšel ta uvodnik se bodo v Portorožu pričeli letošnji Dnevi slovenskih pravnikov. Na eni osrednjih tem bo obravnavan pravnikov odnos do polpretekle zgodovine. Lepo in prav, le da naj ne bi razpravljalci ob tem pozabili na današnji čas in položaj prava ter vlogo pravnika v sedanjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Brezposelnost v ZR Nemčiji in Republiki Sloveniji

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Zdomka na začasnem delu v Zvezni republiki Nemčiji je pri 54 letih starosti izgubila delo in je prijavljena kot brezposelna pri nemškem uradu za delo (Arbeitsamt). Rada bi se vrnila v domovino Slovenijo in uveljavila predčasno starostno pokojnino, za katero meni, da ima pogoje po slovenskih predpisi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Vodilni delavci družb - regres za letni dopust 1998

Avtor ni naveden, 15.10.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 20/1998Družba je registrirana kot delniška družba. Lastniki delnic so: - Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 40 % - Slovenski odškodninski sklad 40% - lokalne skupnosti 20% Kakšna je lastninsko pravna situacija družbe? Ali glede na lastninsko pravno situacijo velja Zakon o ukin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Pravni viri EU (2.)

Jaka Repanšek, 15.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 20/1998Pri pp smo se odločili v nadaljevanjih predstaviti in opisati najpomembnejše (pravne) vire s področja Evropske unije. V prejšnji številki smo predstavili Uradni list EU, ki je sestavljen iz serij L + C in S. Uradne liste EU je mogoče naročiti v različnih oblikah, ki se razlikujejo predvsem v mediju,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Odvetniška tarifa in sodne takse

Alojz Osojnik, 15.10.1998

Odvetništvo in notariat, Sodni registri in sodne takse

Alojz Osojnik, Pravna praksa, 20/1998Nova vrednost točke v odvetniški tarifi V Uradnem listu RS št. 62/98 z dne 11. 9. 1998 je bila objavljena nova višja vrednost točke v odvetniški tarifi, ki od 12. 9. 1998 znaša 87,40 SIT. Za praktično uporabo odvetniške tarife, torej za oblikovanje stroškovnikov in za sodno odmero odvetniških ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Pravna sredstva v civilnem postopku

mag. Nina Betetto, 15.10.1998

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 20/1998Primerjalnopravni prikaz Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 41. letnem kongresu od 5. do 10. septembra 1998 na Portugalskem obravnavala vprašanja pritožbenih postopkov. V ta namen je 18 držav izdelalo pisna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Zasebnik v javni zdravstveni službi - nesposobnost za nočno in terensko delo

Marko Jaklič, 15.10.1998

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Marko Jaklič, Pravna praksa, 20/1998Z nastajanjem zasebništva v javni zdravstveni službi nastajajo problemi. Vsak zdravnik v javni zdravstveni službi je dolžan opravljati na primarnem nivoju dežurno službo in sodelovati pri zagotavljanju neprekinjene zdravniške pomoči. Kaj se zgodi v primeru, če zasebnik v javni zdravstveni službi, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, 15.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, Pravna praksa, 20/1998Lečeča zdravnica me je zaradi suma raka na črevesju napotila v bolnico na preiskave. Ker se je v bolnici pokvaril aparat, mi je predlagala, da grem na preiskave v Diagnostični center Bled, kjer je bil sum ovržen. V Centru so mi priporočili, da še opravim alergološke preiskave, kjer je bila ugotovlje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
1998(25)
> Oktober(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHI J K L MN O P QR S ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov