O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 11 (od skupaj 11)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Zmešnjava v pravni regulaciji prostorskega načrtovanja

mag. Tanja Pucelj Vidović, 23.5.2013

Urejanje prostora

mag. Tanja Pucelj-Vidović, Pravna praksa, 20/2013Nenehna zakonodajna aktivnost ter dejstvo, da v številnih občinah šest let po uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in deset let po uveljavitvi nekdanjega Zakona o urejanju prostora (ZURep-1) še vedno veljajo prostorski ureditveni pogoji, zazidalni in lokacijski načrti, dokazujeta, da pravna ureditev prostorskega načrtovanja nikakor ne najde ravnotežja med določljivostjo (pravno varnostjo) vsebine prostorskih aktov in zahtevo po transparentnem, odprtem in določljivem poteku postopka na eni strani ter zahtevo po prožnosti (prilagodljivosti razvojnim trendom) prostorskega akta na drugi strani. Zdi se, da skoraj vsaka normativna inovacija, domnevno sprejeta v interesu odprave administrativnih ovir in pospešitve postopka, stanje le še poslabša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Revolucija v zemljiški knjigi

Nejc Zemljak, 26.5.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 20/2011S 1. majem 2011 je začela veljati novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je vsaj malo zatresla tla na področju zemljiškoknjižnega prava. Kot ključno spremembo lahko označimo informatizacijo zemljiške knjige, ta sprememba pa je za seboj potegnila precej novosti, ki bistveno vplivajo na način delovanja zemljiške knjige v razmerju do uporabnikov. Nekatere od teh novosti bi želel opisati, predvsem pa je moj namen predvideti, ali bodo te spremembe pripomogle k povečanju pravne varnosti ali pa se bo zgodilo prav nasprotno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Različna praksa sodišč pri vzpostavitvi z. k. listine

mag. Miha Šlamberger, 22.5.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2008V PP, št. 18, je kolega Boris Hlavaty predstavil svoja razmišljanja v zvezi s postopkom za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.1 S presenečenjem sem prebral članek in ugotovil, da v nekaterih točkah sodna praksa odstopa od, po mojem mnenju, dokaj jasnih določb. Priznam, da nisem imel še nobenega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Komunalna podjetja kot "soglasodajalci"

Borut Dolenc, 5.6.2003

Gradbeništvo, Urejanje prostora

Borut Dolenc, Pravna praksa, 20/2003ZGO-1 v praksi Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljevanju ZGO-1), ki je začel veljati 1. januarja 2003, je poleg kopice drugih novosti prinesel s seboj tudi povsem nove določbe o projektnih pogojih in soglasjih k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Omejitve prenosa lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih

Janez Tekavc, 16.10.1997

Obligacije, Kmetijska zemljišča

Janez Tekavc, Pravna praksa, 20/1997Slovenijo v zadnjem obdobju pestijo vprašanja o pravici tujcev in cerkve do pridobitve lastninske pravice na nepremičninah. Ob vseh političnih razpravah pa se pozablja na Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96 - ZKZ), ki je kmetijska zemljišča zaščitil v takšni meri, da je pridobitev la...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Aktualna pravna vprašanja novega zemljiškoknjižnega prava

Mateja Dečman, 16.10.1997

Kmetijska zemljišča, Zemljiški kataster

Mateja Dečman, Pravna praksa, 20/1997Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je organiziral že tretje posvetovanje na temo aktualna pravna vprašanja novega zemljiškoknjižnega prava. Tokrat je seminar potekal v sončnem Kopru, in sicer 12. septembra v dvorani Občinskega sveta ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prenosna onesnaževalna dovoljenja

Gregor Strehovec, 17.10.1996

Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 20/1996Ekonomske oblike nadzora onesnaževanja so alternativa zgodovinsko starejšim regulativnim instrumentom. Klasičen primer le-teh so emisijski standardi, ki jih država določi za vsak vir onesnaževanja posebej. Prek njih država deluje neposredno v obliki ukrepov dopuščanja in prepovedovanja z grožnjo san...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Izvajanje geodetskih upravnih storitev

Božo Demšar, 17.10.1996

Uprava, Geodetske službe

Božo Demšar, Pravna praksa, 20/1996Geodetske upravne storitve so opredeljene v zakonu o geodetski službi (ZGSI). Do leta 1992 so upravne storitve opravljale skoraj izključno občinske geodetske uprave, le izjemoma so občinske skupščine podelile pooblastila geodetskim organizacijam, ki jih je ustanovila država ali občinske skupščine sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Izločitev kmetijskih zemljišč in gozdov

Branka Neffat, 30.9.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

Branka Neffat, Pravna praksa, 20/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93), uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93) v 9. členu in Uredba o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja v 4. členu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Urejanje naselij, gradnja objektov, urbanistična in gradbena inšpekcija

Vasilij Polič, 29.10.1992

Urejanje prostora

Vasilij Polič, Pravna praksa, 20/1992Nadaljevanje iz prejšnje številke B. Priglasitev del ROK PRIGLASITVE Sodba VS RS, št. U 472/90-6 z dne 27.11.1990 Z izpodbijano odločbo je tožena stranka (Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora) zavrnila tožničino pritožbo proti odločbi občinskega komiteja za družb...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

2013(1) 2011(1) 2009(1) 2008(1)
2003(1) 1997(2) 1996(2) 1993(1)
1992(1)

Področja

< Vsi 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 8.1. UREJANJE PROSTORA 8.2. VARSTVO OKOLJA

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGHIJKLMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov