O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Financiranje in opravljanje tržne dejavnosti izvajalcev javne službe

Milena Basta Trtnik, 22.5.2014

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 20/2014V Ustavi RS je zapisano, da je Republika Slovenija socialna in pravna država. Naloga države je, da poskrbi za kakovost življenja ter socialno varnost in blaginjo svojih prebivalcev. Z izvajanjem javne službe, ki se kaže kot servisna dejavnost države, se prebivalcem omogoča uporaba javnih dobrin. Pri izvajanju javne službe ima država spodbujevalno vlogo, saj zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Izvajalci javne službe morajo v skladu s svojim poslanstvom, ki zasleduje javni interes, javna sredstva porabiti za namen svoje ustanovitve. V praksi pa se je izkazalo, da se delež javnih sredstev porablja tudi za izvajanje pridobitne, tržne dejavnosti, ki ni primarni cilj izvajalcev javnih služb. Prispevek obravnava pregled izvajalcev javnih služb z vidika financiranja ter izpostavlja nekatere težave pri poslovanju izvajalcev javnih služb, kot se pojavljajo v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

ESČP: pogajanja o priznanju krivde so sprejemljiva

dr. Andreja Tratnik, 22.5.2014

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2014Reševanje kazenskih zadev s pogajanji o priznanju krivde ni več le evropski trend, ampak postaja evropsko (če ne celo svetovno) pravilo. Od držav članic Sveta Evrope je le manjšina takih, ki se (še) niso vdale pogajalstvu v kazenskem postopku (Azerbajdžan, Grčija in Turčija). Evropskemu sodišču za človekove pravice (ESČP) se je v zadevi Natsvlishvili in Togondize proti Gruziji zelo jasno postavilo vprašanje, ali je tak način reševanja kazenskih zadev v skladu z zahtevami Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), natančneje 6. členom EKČP (pravica do poštenega postopka) in ali morda z njim ni poseženo v pravico do pritožbe v kazenskih zadevah, kot je določena v 2. členu protokola št. 7 k EKČP. Ker so pogajanja o priznanju krivde kljub svoji mladosti (pred kratkim so dopolnila dve leti) v Sloveniji že postala nepogrešljiv del kazenskega pravosodja, je odgovor ESČP še toliko bolj zanimiv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Vse cveti, le naš vrt (še) ne

Matej Tomažin, 23.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 20/2013Optimizem na globalnih borzah sovpada z zeleno barvo, v katero se je končno odela tudi narava. Tečaji delnic in vrednosti borznih indeksov so na rekordnih ravneh, vlagatelji pa, namesto da bi razmišljali o problemih, o katerih še vedno poročajo javna občila, že razmišljajo o dolgoročnem pozitivnem gibanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

(Ne)sorazmernost preiskovalnih ukrepov za ugotovitev istovetnosti novinarja

dr. Andreja Tratnik, 23.5.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2013V reviji je bil objavljen članek o odvzemu otrok staršem na podlagi pobude organa socialnega skrbstva, v katerem sta se prepletali zgodbi mladoletnice, ki je bila žrtev poskusa posilstva, in mladoletnika, ki je sovrstnika opekel s cigareto. V njem je bil omenjen tudi socialni delavec, pristojen za omenjena mladoletnika. To slednjemu ni bilo všeč, zato je sprožil val sodnih postopkov, ki so se končali tako, da je bila na sedežu družbe, ki je izdajala revijo (pritožnica), opravljena hišna preiskava, v kateri je bilo zaseženih več dokumentov. Val je pljusknil celo do Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je na pobudo pritožnice odločalo o skladnosti ravnanja luksemburških organov s pravico do zasebnega in družinskega življenja (8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah - EKČP) ter svobodo izražanja iz 10. člena EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Uresničevanje svobode izražanja in varstva zasebnosti skozi prizmo delovanja spletnih iskalnikov

Polona Tepina, 24.5.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Polona Tepina, Pravna praksa, 20/2012Odbor ministrov Sveta Evrope je 4. aprila 2012 sprejel Priporočilo št. CM/Rec(2012)3 v zvezi z zaščito človekovih pravic pri spletnih iskalnikih. Priporočilo odseva zavedanje, da je svetovni splet platforma za uresničevanje mnogih človekovih pravic, pri tem pa se ni mogoče izogniti tudi njihovim kršitvam. Pri uresničevanju svobode izražanja in pravice do iskanja, prejemanja in posredovanja informacij ter idej imajo pomembno vlogo spletni iskalniki, ki s svojim delovanjem (včasih kot prevladujoči velikani) vplivajo na izvrševanje nekaterih človekovih pravic v spletnem okolju, med katerimi sta posebne pozornosti deležni pravica do zasebnosti in do varstva osebnih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Nepremičninsko pravo 2

mag. Janez Tekavc, 24.5.2012

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 20/2012Zbirka predpisov Nepremičninsko pravo 2 (GV Založba, zbirka Nova slovenska zakonodaja, 2012, 1128 strani) z uvodnimi pojasnili dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja nadaljuje tradicijo, ki si jo je založnik zastavil že s prvo zbirko Nepremičninskega prava. Primerjava obeh zbirk predpisov nam pokaže pomenljiv podatek: od leta 2008 do 15. februarja 2012 se je spremenila skoraj večina predpisov s tega področja. Zakonodajalec torej neustavljivo hiti normirati prav vsako pravno situacijo, tako da je v tej knjigi zbranih že 33 predpisov (prva zbirka iz leta 2008 je obsegala "le" 26 predpisov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

20 let od dneva P

Anton Tomažič, 26.5.2011

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Anton Tomažič, Pravna praksa, 20/2011"ŠIĆn Evropa bo po nekaj desetletjih dobila novo državo - Republiko Slovenijo. Ta zgodovinski dan pa bo hkrati tudi dan 'P', saj bo pomenil začetek NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA. Pred nami pravniki je torej odgovorna in zahtevna naloga, da združimo, uporabimo in prikažemo vse teoretično znanje, praktične izkušnje in družbeno-strokovno angažiranje in da naši mladi državi ponudimo strokovno podlago za novo zakonodajo." Tako sem začel svoj prispevek v Pravni praksi, št. 9/1991, ob tem času pred 20 leti. Ker sem bil takrat predsednik - zelo pomembne! - Zakonodajno-pravne komisije Skupščine RS, dobro poznam ozadja in okoliščine sprejemanja osamosvojitvenih aktov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti

Polona Tepina, 26.5.2011

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 20/2011Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v odmevni zadevi Mosley proti Združenemu kraljestvu, v kateri je tehtalo med pravico do zasebnosti in svobodo izražanja, odločilo, da država ne krši pozitivne obveznosti spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, če v svoji zakonodaji ne predvidi instituta, ki bi medijem nalagal dolžnost predhodne seznanitve posameznika z nameravano objavo podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja (predvsem, a ne izključno, intimnih, senzacionalističnih, škodljivih informacij).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev

Luka Tičar, 26.5.2011

Kultura in umetnost

dr. Luka Tičar, Pravna praksa, 20/2011Študijski center za industrijsko demokracijo (ŠCID) je izdal in založil knjigo Vsebina in priprava celovitega programa dela sveta delavcev (197 strani), ki jo je napisal dr. Mato Gostiša, priznani strokovnjak na področju industrijske demokracije in avtor več del s tega področja. Kot izhaja že iz podnaslova, je knjiga predvsem priročnik za člane svetov delavcev, iz vsebine pa nesporno izhaja njegova mnogo širša - tako praktična kot tudi teoretična - uporabna vrednost. Poleg uvodne predstavitve razlogov za sprejem programa dela, obširnega orisa in obrazložitve različnih vsebinskih sklopov pa obsega tudi tri priloge - vključno z vzorcem pravilnika o internem ocenjevanju in diferenciranem nagrajevanju dela neprofesionalnih članov sveta delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ne-resno e-sodstvo

Janez Tekavc, 26.5.2011

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 20/2011Prvega maja smo dočakali začetek e-zemljiške knjige v novi podobi. Težko je uganiti, zakaj je bilo to potrebno, še težje je najti vsaj kakšen resen argument, kaj smo s tem pridobili, razen zmede in nekaj sto strani navodil, ki pa ne jamčijo niti tega, da bomo v uri ali dveh uspeli pridobiti navaden zemljiškoknjižni izpisek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Izvedenci: pri sedemdesetih ob licenco?

Evelin Pristavec-Tratar, 26.5.2011

Sodišča

mag. Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 20/2011Splošno znano dejstvo je, da mehanizmi nadzora nad sodnimi izvedenci (in cenilci) niso dovolj učinkoviti, kljub neprestanim težnjam k izboljšanju tudi s spremembo normativnih podlag. Zadnji predlog novele Zakona o sodiščih je stanje na tem področju poskušal izboljšati z določitvijo zgornje starostne meje za sodnega izvedenca. Kljub utemeljenim razlogom pa je bila med zakonodajnim postopkom ta določba črtana. Je bil tak poseg v predlog v skladu z javnim interesom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Proti zapletom s celovito prekrškovno politiko

Andreja Tratnik, 20.5.2010

Prekrški

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2010Večini, če ne vsem zapletom in nerešenim vprašanjem na področju prekrškovnega prava bi se lahko izognili, če bi obstajala celovita prekrškovna politika, ki bi ustvarila minimalne pogoje za usklajeno delovanje, in celoviti strateški nadzor prekrškovnih organov, je na petih Dnevih prekrškovnega prava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Sovražni govor med politiki ... Zveni znano?

Andreja Tratnik, 20.5.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2010Kdaj sovražni govor preseže meje, ki so še varovane s svobodo govora? Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v svoji sodni praksi nenehno ponavlja, da je svoboda izražanja (10. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah - EKČP)1 nujen pogoj za obstoj in delovanje demokratične družbe. V pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Razsojeno

Toni Tovornik, 20.5.2010

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 20/2010Tožeča stranka je podala tožbeni zahtevek za plačilo kupnine iz prodajne pogodbe o nakupu opreme, ki ji ga dolguje toženka, s katero je bila pogodba sklenjena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Razsojeno

Toni Tovornik, 21.5.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 20/2009Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi padca na mokrih tleh
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Znanost kot hudičev advokat?

dr. Andraž Teršek, 21.5.2009

Ostalo

dr. Andraž Teršek, dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 20/2009Uvajanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) se šteje za pomembnejši znanstveni dosežek v sodobni živilski industriji. GSO, proces t. i. žlahtnjenja rastlin (vzgoja novih, izboljšanih sort) in pesticidi so kontroverzno družbeno dejstvo, ki sproža ostre polemike in ustvarja nasprotja v znanosti, pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja

Andreja Tratnik, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno odločalo o pritožbi, ki jo je vložilo osem slovaških državljank Rominj. Zatrjevale so, da jim je bila kršena pravica do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ker jim slovaške oblasti ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Materialna neodvisnost sodstva je resno načeta

Franc Testen, 22.5.2008

Uprava

Franc Testen, Franc Testen, Pravna praksa, 20/2008Gledam oni dan na televiziji ministra za javno upravo, kako sprašuje sebe in predsednico sodniškega društva, kako plačni sistem sploh lahko krni sodniško neodvisnost. Čudi se tudi, od koga naj bi sodniki "po novem nenadoma" postali odvisni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Poštni nabiralnik

Matej Tomažin, 22.5.2008

Ostalo

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 20/2008Privatizacijskim baronom sta se v zadnjih dneh pridružila še predsednika uprav Istrabenza in Pivovarne Laško. Čeprav smo na tihem sicer vsi vedeli, da na nek način kontrolirata podjetje oz. skupino, ki jo vodita, nas je razkritje presenetilo. Pri tem pa se je takoj postavilo vprašanje, kako se je to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Slovenija v Svetu za človekove pravice

Eva Tomič, 24.5.2007

Človekove pravice

Eva Tomič, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. pravnica, članica stalne misije Slovenije pri Uradu OZN v Ženevi Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Slovenija je bila 17. maja v New Yorku izvoljena v Svet za človekove pravice. Z veliko večino držav članic Združenih nar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu

Simona Toplak, 24.5.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Simona Toplak, Pravna praksa, 20/2007univ. dipl. ekonomistka, univ. dipl. pravnica, državnotožilska pripravnica »Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se kljub temu, da je bil sprejet in objavljen že decembra 2006, veljati pa je začel 7. marca 2007, brez podzakonskih aktov praktično še ne more uporabljati,« je na predavanju na majs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Odsotnost z dela na državni praznik

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 19.5.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2005Ali je varnostnik v dejavnosti zasebnega varovanja upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi praznika v RS, ali pa mora ta dan delovno nadomeščati? - Ali je moral biti delavec ? glede na praznični dan v februarju 2005 ? prisoten na delovnem mestu 152 ali 160 ur? - Če bi delavec mesec februar i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Neupravičeno parkiranje

dr. Matjaž Tratnik, 10.6.2004

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 20/2004V stavbi je več lastniških poslovnih prostorov (gostinski lokali, lekarna, frizer, cvetličarna ipd.). Lastniki poslovnih prostorov so kupili tudi parkirišče, ki je namenjeno strankam, lastnikom in njihovim uslužbencem. To je izrecno navedeno tudi na opozorilni tabli pred vhodom na parkirišče. Kljub ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

POZ med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2004Delodajalec -- uporabnik je zaposleni starejši delavki ustno predlagal, da sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem -- posrednikom delavcev, ki delodajalcu -- uporabniku zagotavlja delo več drugih delavcev. Delodajalec -- uporabnik je delavki zagotavljal, da bi v primeru sprejema ponudbe š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Temelji evropskega odškodninskega prava

dr. Verica Trstenjak, 10.6.2004

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 20/2004Pri nemški založbi Mohr Siebek je v sodelovanju z Max Planck Institutom za tuje in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu lani izšla obsežna monografija Temelji evropskega odškodninskega prava (Grundzuege eines europaeischen Haftungsrecht); avtor je dr. Wolfgang Wurmnest, znanstveni sodelavec na omenje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

2014(2) 2013(2) 2012(2) 2011(5)
2010(3) 2009(3) 2008(2) 2007(2)
2005(1) 2004(3) 2003(1) 2000(2)
1997(1) 1996(1) 1993(2) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov