O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Pravna ureditev visokega šolstva v Sloveniji

dr. Peter Jambrek, 21.5.2009

Višje in visoko šolstvo

dr. Peter Jambrek, dr. Peter Jambrek, Pravna praksa, 20/2009Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 24. aprila 2009 za nadaljnjo razpravo pripravilo osnutek besedila členov zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu.1 V tej razpravi želim primerjati veljavno pravno ureditev visokega šolstva na podlagi veljavnega Zakona o vis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti do izbrisanih

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Obligacije

, Pravna praksa, 20/2009univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Menim, da se je dr. Erik Kerševan v svojem prispevku Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih "izbrisanih"[1] do vprašanja protipravnosti kot eleme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Po poglobljeni analizi znova reforma ZP in ZVCP?

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Prekrški

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009"Prekrški so množičen pojav, z njimi se samo v Sloveniji srečuje na sto tisoče ljudi, zato so strokovna druženja vseh nas, ki delamo oziroma smo drugače povezani s tem področjem, zelo dobrodošla. Letošnji dnevi so priložnost za pregled tega, kar je prinesla reforma Zakona o prekrških (ZP-1) pred nek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Posredovanje podatka o odgovornih odvetniku

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Upravna enota je od odvetnika prejela vlogo za posredovanje podatkov o tem, kdo je naveden kot odgovorni vodja del in je podpisal izkaz o zanesljivosti objekta pri izdanih uporabnih dovoljenjih. V nadaljevanju vloge so našteta štiri uporabna dovoljenja in imena oseb, ki so vodile upravne postopke. A...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Preslikavanje svojih osebnih podatkov kot del pravice do zasebnega življenja

Andreja Tratnik, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 20/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno odločalo o pritožbi, ki jo je vložilo osem slovaških državljank Rominj. Zatrjevale so, da jim je bila kršena pravica do zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ker jim slovaške oblasti ni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Posredovanje zdravstvenih podatkov sodišču zaradi preložitve naroka

mag. Katarina Krapež, 21.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 20/2009Ali lahko sodnik v pravdnem postopku zahteva, da mora udeleženec v postopku navesti, kakšna je njegova bolezen oz. zdravstveno stanje, zaradi katerega ne more pristopiti na razpisani narok?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Pretirana višina skupnega zneska takse

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Odločba US RS, št. U-I-238/07, z dne 2. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Neugotovitev popolnega dejanskega stanja v postopku podeljevanja koncesij

Mojca Beliš, 21.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 20/2009Načelno mnenje št. 165, 8. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Predsodki iz pravne zgodovine (8)

dr. Katja Škrubej, 21.5.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 20/2009Sprejem prve kodifikacije civilnega prava v naši pravni tradiciji, tj. Občega državljanskega zakonika (ODZ) leta 1811, je vsaj v dveh pogledih prelomen dogodek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ohranitev pravic kolektivnega PDPZ pri novem delodajalcu

Darja Golob-Koritnik, 21.5.2009

Delovna razmerja

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 20/2009Zaposlili smo novega delavca, ki je imel pri prejšnjem delodajalcu sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer mu je premije v višini najvišje dovoljene premije nakazoval delodajalec. Ob menjavi službe mu je vodstvo našega podjetja obljubilo enake ugodnosti, kot jih j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Utrinki iz življenja za rešetkami

dr. Dragan Petrovec, 21.5.2009

Kultura in umetnost

dr. Dragan Petrovec, dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 20/2009Avtorica knjige Utrinki iz življenja za rešetkami (Večer, Maribor 2008, 256 strani) dr. Damjana Žišt je za širše občinstvo prilagodila doktorsko disertacijo in jo razdelila na dva večja dela. V prvem se je lotila bolj teoretičnih vprašanj o namenu kaznovanja, v drugem pa je predstavila sliko nasilja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

s tujih knjižnih polic

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009 Jann K. Kleffner
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Protipravnost kot eden od elementov odškodninske odgovornosti do izbrisanih

Igor Vuksanović, 21.5.2009

Obligacije

Igor Vuksanovič, Igor Vuksanovič, Pravna praksa, 20/2009Menim, da se je dr. Erik Kerševan v svojem prispevku Upravnopravni vidik odškodninske odgovornosti države v primerih "izbrisanih"1 do vprašanja protipravnosti kot elementa odškodninske odgovornosti države zaradi neustavnega in nezakonitega izbrisa iz registra stalnega prebivalstva nekaterih stalnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ko je vejic preveč

dr. Nataša Hribar, 21.5.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 20/2009Pred dnevi sem prejela informativni izračun dohodnine za leto 2008. Seveda sem ga zelo skrbno prebrala, ker pa sem ravno iskala temo za svoj današnji kotiček, sem ga prebrala še z drugega, jezikovnega vidika. Tako vam bom danes natrosila nekaj primerov predvsem pravopisnih napak, ki za vas prav goto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Slabo prikrito in po vsebini zgrešeno izpodkopavanje odločbe Ustavnega sodišča

mag. Matevž Krivic, 21.5.2009

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 20/2009V Sloveniji, vsaj zunaj kroga ustavnih sodnikov, hitreje in lažje najdeš deset doktorjev prava, ki so svoje znanje pripravljeni uporabiti za to, da bi se država lahko izmaknila popravi krivic, ki jih je zagrešila, kot enega, ki bi ga bil pripravljen uporabiti v prid pravno neukim žrtvam teh krivic. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Pravno varstvo človekovih pravic v grotesknem zrcalu

Marta Dominika Jelačin, 21.5.2009

Človekove pravice

Marta Dominika Jelačin, Marta Dominika Jelačin, Pravna praksa, 20/2009Ko sem prebrala sklep Ustavnega sodišča št. Up-2436/08, U-I-42/08 z dne 26. marca 2009,1 mi je šlo na smeh. Nekje sem prebrala, da je to psihološki odgovor na strah, saj omenjena odločitev nikakor ni taka, da bi se človek smejal. Nam namreč pokaže, v kakšnih rokah je naša pravna država!
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obdavčitev prejemkov delničarjem in nadzornim organom

mag. Mojca Kunšek, 21.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 20/2009Obdavčitev prejemkov delničarjev in nadzornih organov
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Formalizem ali smrt!

mag. Neža Kogovšek, 21.5.2009

Človekove pravice

mag. Neža Kogovšek, mag. Blaž Kovač, Blaž Kovač, Pravna praksa, 20/2009V prejšnji številki Pravne prakse je dr. Erik Kerševan obravnaval vprašanja odškodninske odgovornosti države za izbris.1 Meniva, da avtor izhaja iz napačnih predpostavk, zaradi česar so napačni tudi (materialnopravna) argumentacija članka in sklepi. Članek je predvsem dokaz, kako lahko suhoparno poz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Sporazum o mednarodni pristojnosti - prorogirana pristojnost - dopustnost derogacije

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Civilni kolizijski predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Sklep III Ips 164/2008, 3. februar 2009 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cpg 320/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 21.5.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 20/2009Subvencionirana študentska prehrana Dne 15. maja je začela veljati novela Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), s katerim je nekoliko poostren nadzor nad delom ponudnika študentske hrane. V primeru ugotovitve nepravilnosti pri njegovem delu se mu lahko bodisi poda pisni opomin, prep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Ukrepi nadzora in zastaralni roki v Zakonu o revidiranju

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Revizija

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Odločba US RS, št. U-I-308/07, Up-1094/06, z dne 2. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 31/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Kršitev, ki za pritožnika nima hujših posledic

Avtor ni naveden, 21.5.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Sklep US RS, št. U-I-241/07, Up-2892/07, z dne 2. aprila 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Obnova postopka - pravdna sposobnost

Avtor ni naveden, 21.5.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2009Kopru I Cp 1135/2004)
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2009(47)
> Maj(47)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H IJ K LMNOP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov