O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

ZDR onemogoča izvajanje ZVZD

Alfred Ojcinger, 10.6.2004

Varstvo pri delu

Alfred Ojcinger, Pravna praksa, 20/2004Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD -- Ur. l. RS, št. 56/99) je bil sprejet v času veljavnosti ZTPDR in ZDR/90, ki sta delodajalcem zagotavljala pravne podlage za učinkovito ukrepanje v primerih, ko delavci niso spoštovali predpisanih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Neupravičeno parkiranje

dr. Matjaž Tratnik, 10.6.2004

Obligacije

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 20/2004V stavbi je več lastniških poslovnih prostorov (gostinski lokali, lekarna, frizer, cvetličarna ipd.). Lastniki poslovnih prostorov so kupili tudi parkirišče, ki je namenjeno strankam, lastnikom in njihovim uslužbencem. To je izrecno navedeno tudi na opozorilni tabli pred vhodom na parkirišče. Kljub ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

POZ med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2004Delodajalec -- uporabnik je zaposleni starejši delavki ustno predlagal, da sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem -- posrednikom delavcev, ki delodajalcu -- uporabniku zagotavlja delo več drugih delavcev. Delodajalec -- uporabnik je delavki zagotavljal, da bi v primeru sprejema ponudbe š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Kaj naj javni uslužbenec stori s ponujenim darilom?

Barbara Koželj, 10.6.2004

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Koželj, Pravna praksa, 20/2004V zadnjem času je bilo v medijih zaslediti precejšnje nezaupanje državljanov nasproti različnim nosilcem državne oblasti in javnih funkcij, prav tako pa tudi nasproti javnim uslužbencem, ki za državljane vsakodnevno opravljajo pomembne upravne storitve. Prav zaradi zagotavljanja večje verodostojnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Ob predlogu zakona o javnih zavodih

Janez Jeromel, 10.6.2004

Gospodarske javne službe (komunala)

Janez Jeromel, Pravna praksa, 20/2004Odrinjene pravice delavcev so soupravljanja    S spremembo družbene in ekonomske ureditve naše države je bila pravica do sodelovanja delavcev pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih tudi ustavno opredeljena. Ustava v 75. členu določa, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodars...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Vsebina

Avtor ni naveden, 10.6.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 20/20045 Branko Resnik, Tomaž Alič Uporaba zakona -- še devet let po prenehanju njegove veljavnosti 7 dr. Šime Ivanjko Projekt: Most 2004 8 mag. Valerija Jelen Kosi Pravna (ne)ureditev neprostovoljne hospitalizacije 10 Mateja Ažman Odločitev DRK -- Vsebina obrazloženega obvestila o oddaji javnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 10.6.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 20/20041. Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnih sodiščih -- ZPMSPDSS. (Ur. l. RS, št. 61/04) - velja od 5. junija; - prve volitve sodnikov porotnikov po določbah novega zakona o delovnih in socialnih sodiščih se razpišejo najkasneje do 1. maja 2005.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Prepisano, ker ni preslišano ... od 1. do 7. junija

Irena Vovk, 10.6.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2004Torek, 1. 6. Trije sklepi za vlado. Poslanci so po več kot 13-urni razpravi o sumu korupcije, klientelizma in pranja denarja sprejeli tri sklepe. DZ je tako vladi naložil, da v štirih mesecih pošlje celovito poročilo o gibanju stečajnih zadev po letih in sodiščih ter pripravi analizo stanja s pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Pravni kič

Tomaž Pavčnik, 10.6.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 20/2004Z OBROBJA POSTAVE Ko sem nedavno, ob jutranjem branju časopisa, uzrl podobo k drevesu privezanega psa, se je celo v meni, ki nisem poseben ljubitelj domačih živali, zganilo neko močnejše, in da, zgroženo čustvo. Tega psa je nekdo sredi gozda privezal na vejo, da je skoraj visel na gobcu ter tam, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Davčno neprivlačno okolje

Klemen Šešok, 10.6.2004

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2004Vse čestitke Ministrstvu za finance, Vladi ter Državnemu zboru ob sprejemu nove davčne zakonodaje! S sprejemom novega zakona o dohodnini in novega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb smo se postavili ob bok davčno najbolj neugodnim državam na svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

O pravočasnosti

mag. Tina Verovnik, 10.6.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 20/2004Urad za slovenski jezik je pred dobre pol leta jezikoslovce in strokovnjake s področja informacijskih tehnologij povabil na posvet o poimenovanju znakov Ž in #, češ da mnogi govorci pri izrazih afna in lojtra kljub desetletni rabi še čutijo njuno izvorno zaznamovanost. Vabilu so se odzvali maloštevi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Uporaba zakona -- še 9 let po prenehanju njegove veljavnosti?

Tomaž Alič, 10.6.2004

Obligacije

Tomaž Alič, Pravna praksa, 20/2004Povzemanje pravnega mnenja brez kritičnosti in prilagoditve aktualni zakonodaji "Zakonite zamudne obresti se v Republiki Sloveniji obračunavajo po t. i. konformni metodi, četudi pravni red tega izrecno (več) ne določa. Prepoved obrestovanja zapadlih zamudnih obresti iz 1. odst. 279. čl. ZOR se ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Projekt: Most 2004

dr. Šime Ivanjko, 10.6.2004

Ostalo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 20/2004Na pobudo študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Pravne fakultete Univerze v Beogradu je bilo v okviru projekta MOST organizirano prvo srečanje sodelavcev in študentov obeh pravnih fakultet v letu 2000 v Mariboru. Projekt temelji na ideji tesnejšega povezovanja študentov in profesorjev ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Pravna (ne)ureditev neprostovoljne hospitalizacije

mag. Valerija Jelen-Kosi, 10.6.2004

Civilni sodni postopki

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 20/2004Ustavno sodišče RS je s svojo odločbo (št. U-I-60/03 z dne 4. 12. 2003), s katero je ugotovilo, da so določbe 70. do 81. člena Zakona o nepravdnem postopku (Ur. l. SRS, št. 30/86 in Ur. l. RS, št. 87/02), ki urejanje prisilno pridržanje psihiatričnih bolnikov, v nasprotju z ustavo, poseglo na področ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Uporaba zakona -- še 9 let po prenehanju njegove veljavnosti?

Tomaž Alič, 10.6.2004

Obligacije

Tomaž Alič, Pravna praksa, 20/2004Povzemanje pravnega mnenja brez kritičnosti in prilagoditve aktualni zakonodaji "Zakonite zamudne obresti se v Republiki Sloveniji obračunavajo po t. i. konformni metodi, četudi pravni red tega izrecno (več) ne določa. Prepoved obrestovanja zapadlih zamudnih obresti iz 1. odst. 279. čl. ZOR se ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Ali pobude za oceno ustavnosti 17. člena zakona ZT lahko uspejo?

Matej Avbelj, 10.6.2004

Ustavno sodišče

Matej Avbelj, Pravna praksa, 20/2004Po poročanju medijev(*1) slovenska trgovska podjetja pred Ustavnim sodiščem RS izpodbijajo spremembo 17. člena zakona o trgovini (uveljavljenega z novelo zakona ZT-B; Ur. l. RS, št. 22/04), po katerem morajo biti prodajalne ob nedeljah in praznikih (z določenimi izjemami) zaprte. Omenjeno novelo zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Novo vodstvo, novi projekti, nove težave

Irena Vovk, 10.6.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2004Okrajno sodišče v Ljubljani Nova predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča Vesna Pavlič Pivk je na tiskovni konferenci 7. junija predstavila program dela sodišča. "Zavedam se, da vodenje Okrajnega sodišča v Ljubljani ne bo preprosta naloga. Zato sem pripravila program, ki predstavlja okvirne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Procesna predpostavka

dr. Marko Novak, 10.6.2004

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 20/2004Vsakemu pravniku mora biti še kako znano, kaj pomeni procesna predpostavka. Preverjanje procesnih predpostavk je za pravnika -- praktika temelj njegovega dela. A naj -- predvsem za morebitnega laičnega bralca tega terminološkega kotička -- zadevo vendarle "osvežim". Povsem enostavno bi lahko rekli, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Mednarodni kodeks o sponzorstvu (2.)

mag. Tone Jagodic, 10.6.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 20/2004Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Vsebina obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila

Mateja Ažman, 10.6.2004

Proračun

Mateja Ažman, Pravna praksa, 20/2004Odločitve Državne revizijske komisije V postopkih oddaje javnih naročil se je institut "obrazloženega obvestila" po 79. členu Zakona o javnih naročilih (ZJN-1; Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00) večkrat izkazal za učinkovitega, in sicer v tem smislu, da so se ponudniki na podlagi informacij, ki jih je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Ogroževalna kazniva dejanja - jih sodna praksa odpravlja?

mag. Matjaž Dovžan, 10.6.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 20/2004Primer ogrožanja posebnih vrst javnega prometa Tako v teoriji kot tudi v praksi, kot kaže, ni povsem jasno, kateri zakonski znaki morajo biti podani, da se lahko storilca dejanja po 326. členu Kazenskega zakonika (KZ -- Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Temelji evropskega odškodninskega prava

dr. Verica Trstenjak, 10.6.2004

Obligacije

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 20/2004Pri nemški založbi Mohr Siebek je v sodelovanju z Max Planck Institutom za tuje in mednarodno zasebno pravo v Hamburgu lani izšla obsežna monografija Temelji evropskega odškodninskega prava (Grundzuege eines europaeischen Haftungsrecht); avtor je dr. Wolfgang Wurmnest, znanstveni sodelavec na omenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

III. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2004

Irena Vovk, 10.6.2004

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2004Natančno mesec dni po zgodovinski združitvi in odpravi meja za milijone v Evropi se je v Portorožu začel tretji slovenski kongres strokovnjakov s področja delovnega prava in socialne varnosti. Strokovni organizatorji srečanja -- Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani (IDPF), Inštitut za del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Verouk v javni šoli

Simon Umek, 10.6.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Simon Umek, Pravna praksa, 20/2004Komentar odločbe Ustavnega sodišča RS "Nikomur ne sme biti odvzeta pravica do izobraževanja. Pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim verskim in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Meje letalskega in vesoljskega prava

mag. Aleksander Čičerov, 10.6.2004

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 20/2004Pred nami je delo Ruwantisse I. R. Abeyratna z naslovom Meje letalskega in vesoljskega prava, ki je izšlo leta 2002 in prav gotovo pomeni prelomnico v obravnavanju letalskega in vesoljskega prava. Dr. Abeyratne, ki je uslužbenec Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ni neznano ime med ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2004(26)
> Junij(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČ D ĐEFGHI J K LMN O P QR SŠ T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov