O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Odprava krajevne pristojnosti za vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja: spremembe v postopku vlaganja prijav v obvezna socialna zavarovanja - začetek izvajanja 1. julij 2011

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011S 1. julijem 2011 se začne uporabljati novela Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B), na podlagi katere bo prenehal veljati 24. člen ZMEPIZ, ki določa krajevno pristojnost za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Italija ni odgovorna za smrt demonstranta

Nana Weber, 26.5.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 20/2011Srečanje držav članic G8 v letu 2001 je spremljala smrt demonstranta Carla Giulianija, ki ga je ustrelil takrat komaj dvajsetletni karabinjer M. P. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zadevo že presojalo in odločilo, da Italija ni prekršila pravice do življenja, ki jo varuje 2. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) glede čezmerne uporabe sile in glede pozitivne dolžnosti varstva življenja svojih državljanov, temveč je šlo zgolj za kršitev 2. člena EKČP glede procesnih kršitev, ki jih državam nalaga ta člen, in priznalo pritožnikom - vsakemu od staršev umrlega demonstranta, po 15.000 evrov odškodnine, sestri pa 10.000 evrov. V vnovičnem odločanju je sodišče spremenilo stališče glede edine ugotovljene kršitve in razsodilo v prid Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Direktiva o letaliških pristojbinah ostaja veljavna

Katarina Vatovec, 26.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 20/2011Luksemburško Sodišče je potrdilo veljavnost Direktive o letaliških pristojbinah, ki določa skupna načela za obračunavanje letaliških pristojbin na letališčih EU in ki so jo države članice morale prenesti v svojo zakonodajo do 15. marca 2011. Zavrnilo je namreč tožbo, v kateri je Luksemburg utemeljeval neskladje te Direktive z načeli enakega obravnavanja, sorazmernosti in subsidiarnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Rubikon 2011

Ciril Ribičič, 26.5.2011

Ostalo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 20/2011Tekmovanje v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) nosi ime Rubikon zato, ker je njegova rdeča nit, da opozarja na tisto mejo pri spoštovanju minimalnih evropskih standardov varstva človekovih pravic, ki jih evropske države ne smejo prestopiti, če nočejo biti obsojene pred ESČP. Namen tekmovanja je poglobljeno seznanjanje s posameznimi primeri, ki jih je obravnavalo ESČP, in usposabljanje za bolj kakovostno zastopanje pritožnikov in države pred ESČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

20 let od dneva P

Anton Tomažič, 26.5.2011

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Anton Tomažič, Pravna praksa, 20/2011"ŠIĆn Evropa bo po nekaj desetletjih dobila novo državo - Republiko Slovenijo. Ta zgodovinski dan pa bo hkrati tudi dan 'P', saj bo pomenil začetek NOVEGA PRAVNEGA SISTEMA. Pred nami pravniki je torej odgovorna in zahtevna naloga, da združimo, uporabimo in prikažemo vse teoretično znanje, praktične izkušnje in družbeno-strokovno angažiranje in da naši mladi državi ponudimo strokovno podlago za novo zakonodajo." Tako sem začel svoj prispevek v Pravni praksi, št. 9/1991, ob tem času pred 20 leti. Ker sem bil takrat predsednik - zelo pomembne! - Zakonodajno-pravne komisije Skupščine RS, dobro poznam ozadja in okoliščine sprejemanja osamosvojitvenih aktov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Parcialno spreminjanje sistemske zakonodaje

Irena Vovk, 26.5.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2011"Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer smo tudi na korporacijskopravnem področju priča številnim predlogom za parcialno spreminjanje sistemske zakonodaje, kjer se ne upošteva medsebojnih učinkov," je na devetnajstem posvetovanju v Portorožu Gospodarski subjekti na trgu - novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava 19. maja opozoril profesor na PF Univerze v Mariboru dr. Marijan Kocbek. Posveta, ki sta ga letos skupaj organizirala Inštitut za gospodarsko pravo Maribor in PF Univerze v Mariboru, se je "kljub težkim časom," kot je dejal dekan mariborske PF dr. Rajko Knez, udeležilo več kot 200 udeležencev, ki so se v treh dneh seznanili z aktualnimi vprašanji in novostmi korporacijskega prava, pogodbenega prava, evropskega prava, davčnega in delovnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 26.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni - grob poseg v temeljne pravice

Maja Smrkolj, 26.5.2011

Uprava

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2011V začetku maja je nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) razglasilo težko pričakovano sodbo, s katero je za neustavno razglasilo celotno zakonsko ureditev spornega varnostnega ukrepa zadržanja nevarnih storilcev kaznivih dejanj iz razlogov varnosti v priporu po preteku zaporne kazni (nem. Sicherheitsverwahrung). Hkrati pa je s sodbo tudi delno spremenilo svoje stališče glede razmerja nemškega pravnega reda do Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter podobno kot v zadevi Honeywell, ki se je nanašala na razmerje do Sodišča EU, nakazalo večjo pripravljenost za dialog tudi z ESČP in upoštevanje njegove prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ustave ni treba spreminjati

Dean Zagorac, 26.5.2011

Ustavno sodišče

Dean Zagorac, Pravna praksa, 20/2011"V zgodovini našega naroda smo imeli obdobja, ko se je skušalo družbene težave reševati s spreminjanjem ustavnih besedil. Izkazalo se je, da tista iskanja po navadi niso bila uspešna in da s spreminjanjem ustavnega besedila pogosto ne moremo spremeniti slabih navad, napačne prakse in vsega drugega, kar bi bilo treba spremeniti," je na slovesnosti ob jubilejni knjižni izdaji slovenske ustave pri Uradnem listu 17. maja v Ljubljani poudaril predsednik republike dr. Danilo Türk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Posredovanje podatkov o plačah za napredovane posameznike

Irena Vovk, 26.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2011Katere podatke o plači posameznika lahko kadrovik posreduje vodjem, ki predlagajo letna napredovanja posameznikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ne-resno e-sodstvo

Janez Tekavc, 26.5.2011

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 20/2011Prvega maja smo dočakali začetek e-zemljiške knjige v novi podobi. Težko je uganiti, zakaj je bilo to potrebno, še težje je najti vsaj kakšen resen argument, kaj smo s tem pridobili, razen zmede in nekaj sto strani navodil, ki pa ne jamčijo niti tega, da bomo v uri ali dveh uspeli pridobiti navaden zemljiškoknjižni izpisek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Združljivost funkcij na področju delavske participacije

Nataša Belopavlovič, 26.5.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20/2011Ali je glede na predpise in prakso v Sloveniji združljivo, da v družbi z dvotirnim sistemom delavski direktor kot član uprave še obdrži oziroma opravlja funkcijo predsednika sindikata ali namestnika predsednika sindikata ali sindikalnega zaupnika oziroma predsednika sveta delavcev ali namestnika predsednika sveta delavcev ali člana sveta delavcev v podjetju?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Rok za zahtevo za izločitev višjega sodnika

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011Obsojenec lahko zahteva izločitev višjega sodnika, za katerega meni, da je pri njem podan izločitveni razlog (izključitveni ali odklonilni), le do začetka seje senata.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let - pojem druge osebe po tretjem odstavku 183. člena KZ

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011Vzgojnih dejavnosti oziroma vsebine razmerja med nadrejeno osebo in otrokom ni mogoče razlagati le z uporabo predpisov v družinskopravni zakonodaji, zato je lahko tudi očim druga oseba v smislu tretjega odstavka 183. člena KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Patološkost "prostovoljne zunajzakonske skupnosti"

Žiga Dolhar, 26.5.2011

Zakonska zveza in družinska razmerja

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 20/2011Državni zbor je na drugi obravnavi sprejel dopolnilo k predlogu Družinskega zakonika, s katerim je kot pogoj za obstoj zunajzakonske skupnosti opredelil rojstvo skupnega otroka ali prostovoljno registracijo pred državnim organom. Takšno ureditev po navedbah predlagatelja zahtevata spoštovanje avtonomije posameznikov in zaščita interesov otroka. Menim, da je utemeljitev nesmiselna in v nasprotju s konceptom zunajzakonske skupnosti, predlagana ureditev pa morda protiustavna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Revolucija v zemljiški knjigi

Nejc Zemljak, 26.5.2011

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 20/2011S 1. majem 2011 je začela veljati novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je vsaj malo zatresla tla na področju zemljiškoknjižnega prava. Kot ključno spremembo lahko označimo informatizacijo zemljiške knjige, ta sprememba pa je za seboj potegnila precej novosti, ki bistveno vplivajo na način delovanja zemljiške knjige v razmerju do uporabnikov. Nekatere od teh novosti bi želel opisati, predvsem pa je moj namen predvideti, ali bodo te spremembe pripomogle k povečanju pravne varnosti ali pa se bo zgodilo prav nasprotno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

GPS-nadzor meritev

Irena Vovk, 26.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 20/2011Podjetje namerava izdelati programsko aplikacijo za nadzor meritev, ki jih opravljajo izvajalci Urada za meroslovje RS (MIRS). S to aplikacijo bi MIRS lahko izvajal nadzor (ne)opravljenih meritev na posameznih lokacijah. Tak nadzor bi zajemal tudi določanje geografske lokacije posamezne meritve s pomočjo GPS (Global Positioning System). Ali je uporaba GPS v tem primeru z vidika Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) dopustna?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Izvajanje 66.a člena ZDDV-1

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011V zvezi z izvajanjem 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Davčna uprava v pojasnilu navaja konkretne primere glede uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ohranjen status quo v razmerju med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti

Polona Tepina, 26.5.2011

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 20/2011Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v odmevni zadevi Mosley proti Združenemu kraljestvu, v kateri je tehtalo med pravico do zasebnosti in svobodo izražanja, odločilo, da država ne krši pozitivne obveznosti spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, če v svoji zakonodaji ne predvidi instituta, ki bi medijem nalagal dolžnost predhodne seznanitve posameznika z nameravano objavo podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja (predvsem, a ne izključno, intimnih, senzacionalističnih, škodljivih informacij).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Davčna obravnava spletnega oglaševanja

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011Kako se obdavčijo prihodki, ki izvirajo iz spletnega oglaševanja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

ZIZ-H med ZIZ-G in ZIZ-I

Maja Lajevec, 26.5.2011

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 20/2011Na izvršilnem oddelku v Ljubljani sem bila zaposlena od leta 1996 najprej kot strokovna sodelavka, od leta 2000 pa kot sodnica. V tem času so spremembe izvršilne zakonodaje, vse od Zakona o izvršilnem postopku (ZIP) iz leta 1978, Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) iz leta 1998, osem novel tega zakona, poleg tega pa še številne odločbe Ustavnega sodišča in drugi zakoni ter podzakonski akti, ki so pomembni za postopek izvršbe, dodobra napolnili več polic moje sobne knjižnice. Vodilo vsake spremembe je bilo zmanjšanje sodnih zaostankov in olajšanje položaja upnika pri vodenju postopka. Toda kljub številnim spremembam ostaja očitek zakonodajalcu po vsaki spremembi enak: postopek izvršbe je predolg, iskanje podatkov o dolžniku za upnika prezahtevno in dolgotrajno, dolžniku pa se nudi paleta možnosti v obliki pravnih sredstev, ki postopek le podaljšujejo. Dne 28. junija 2010 je bila objavljena že novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, že "H-ta" po vrsti. Veljati je začela 13. julija 2010, toda sprejeta je bila vnovična sprememba - novela z oznako ZIZ-I. Spet ena v množici novel, ki urejajo področje izvršbe in zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ima Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih sploh kakšen pozitiven učinek? (1.)

Ivan Kranjec, 26.5.2011

Obligacije

Ivan Kranjec, Pravna praksa, 20/2011Priznam - pisanje dr. Mihe Juharta v uvodniku ene od prejšnjih številk Pravne prakse me je spodbudilo, da se na temo novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) še sam oglasim. S trditvami dr. Juharta se povsem strinjam, menim pa, da lahko s svojim sestavkom dodam še kakšno praktično malenkost in predstavim težave, s katerimi so se v preteklih dneh na nas, davčne svetovalce, obračali davčni zavezanci, ki bodo morali ta zakon spoštovati in njegove določbe izvajati tudi v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Vlada RS

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 134. seji (12. maj 2011): - predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva; - predlog uredbe Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotne
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

globus

Dean Zagorac, 26.5.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 20/2011ZDA: podaljšana začasnost Patriotskega zakona? 20. 5. - Ameriški senatorji in kongresniki so se uspeli dogovoriti o vnovičnem podaljšanju Patriotskega zakona, ki so ga sprejeli kot začasni odgovor na teroristične napade 11. septembra 2001. Veljavnost zakona, ki je bil v zadnjih desetih letih deleže
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 26.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 20/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o osebni izkaznici - ZOIzk-1 (Ur. l. RS, št. 35/11) - veljati začne 28. maja, šesti odstavek 13. člena pa se začne uporabljati 1. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

< Vsi
2011(45)
> Maj(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJ K L MNOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov