O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Zasebni interesi funkcionarjev in javnih uslužbencev v slovenskem javnem sektorju

dr. Jure Škrbec, 23.5.2019

PRORAČUN

dr. Jure Škrbec, Pravna praksa, 20/2019V zadnjem času so mediji velikokrat izpostavili nasprotje interesov kot problem slovenskih funkcionarjev oziroma javnih uslužbencev. Upravičeno? Konkretni primeri, ki jih je identificirala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ter ostale analize stanja jasno kažejo na povečano pojavnost položajev, v katerih zasebni interesi posameznikov, ki so zaposleni v javnem sektorju, prevladajo nad javnim interesom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Obilo pripomb na predlog sprememb ZOFVI

Urša Ravnikar Šurk, 23.5.2019

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 20/2019V javni razpravi o noveli Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prejeli približno 300 pripomb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Za varovanje javnih financ je treba imeti ustrezne pristojnosti

dr. Igor Šoltes, 23.5.2013

PRORAČUN

dr. Igor Šoltes, Pravna praksa, 20/2013Devet let prizadevanj in želja po delovanju pravne države, po višji javnofinančni kulturi in po večjem razumevanju politike in politikov o pravi vlogi in pomenu neodvisnih nadzornih institucij, kot je Računsko sodišče Republike Slovenije. Devet let namreč traja mandat predsednika Računskega sodišča, ki se v mojem primeru konča 31. maja 2013. Ali so se prizadevanja in želje uresničile?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Različni vidiki mobinga v javni upravi

Ljubica Šalinger, 24.5.2012

Delovna razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 20/2012V prispevku bom predstavila mobing, ki se izvaja nad javnimi uslužbenci. Članek temelji predvsem na opažanjih in izkušnjah v času dvajsetletnega službovanja v javni upravi in v zadnjem času v vlogi sindikalnega zaupnika. Mobing najprej predstavljam na splošno, nato se bom osredotočila na javno upravo in posebnosti mobinga znotraj sistema, ki vplivajo na njegovo razširjenost na tem področju. Pogledali si bomo nekatere vzroke, izvajalce in tarče mobinga ter načine izvajanja in zlorabe mobinga v javni upravi. Na koncu bom opisala posledice, ki jih ima mobing na javne uslužbence, na državo kot delodajalca in na uporabnike storitev v javni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

200 let ODZ (1)

Katja Škrubej, 26.5.2011

Ostalo

dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 20/2011Dne 5. junija 1811 je dvorna komisija, zadolžena za pripravo Občega državljanskega zakonika (ODZ), poslala pismo z zahvalo za pomoč pri posredovanju strokovnih mnenj in za natančni pregled besedila zakonika tudi dr. Tomažu Dolinarju (1760-1839), doma iz Dorfarjev pri Škofji Loki, profesorju kanonskega in rimskega prava na dunajski univerzi. ODZ, v svojem času po kakovosti primerljiv le še s francoskim Code Civil, je cesar Franc I. razglasil štiri dni poprej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Epilog ankaranske zgodbe

Janez Šmidovnik, 26.5.2011

Ustavno sodišče

dr. Janez Šmidovnik, Pravna praksa, 20/2011Razprava ob kontroverznem dogajanju v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča U-I-137/10-47 z dne 26. novembra 2010 glede ustanovitve občine Ankaran bi po mnenju dr. Kristana v njegovem članku: Nauk iz ankaranske zgodbe: spoštovati načelo delitve oblasti, lahko koristila, če bi ob svojem nadaljevanju končno odstranila iz zavesti udeležencev mit o absolutni nedotakljivosti odločb Ustavnega sodišča, "češ, da se odločb Ustavnega sodišča ne komentira, ampak se jih izvršuje", in pojmovanje, da Državni zbor ne sme sprejeti zakona v nasprotju s stališčem Ustavnega sodišča. Dr. Kristan se v svojem članku v glavnem omejuje na razmerja med Državnim zborom in Ustavnim sodiščem z vidika ustavnega načela o delitvi oblasti, ki je bilo s to odločbo Ustavnega sodišča prizadeto. Ta odločba pa je prizadela tudi vsebinsko področje lokalne samouprave, na katerem so se odvijala sporna dogajanja, ki so bila povod za odločbo. S to odločbo Ustavnega sodišča je bila razglašena in uporabljena napačna razlaga nekaterih določb Ustave in Zakona o lokalni samoupravi in jim je bil dan pomen, ki izkrivlja bistvo lokalne samouprave in tudi doktrino o lokalni samoupravi, ki velja v svetovni praksi. O tem vprašanju je bilo v javni polemiki ob tej odločbi manj govora, je pa aktualno in zato tako pomembno, da ga je treba posebej obravnavati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Varstvo banke ali varstvo kupca nepremičnine?

mag. Miha Šlamberger, 21.5.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2009Nadija Jablanšček Šuler je v PP zapisala nekaj ugotovitev v zvezi z "enosmernim" varstvom potrošnikov in nakupi nepremičnin.1 V članku obravnava sicer institut pooblastila notarju za vložitev zemljiškoknjižnega predloga, a hkrati ugotavlja, da pooblastilo, kot je urejeno v Zakonu o zemljiški knjigi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄20

Predsodki iz pravne zgodovine (8)

dr. Katja Škrubej, 21.5.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 20/2009Sprejem prve kodifikacije civilnega prava v naši pravni tradiciji, tj. Občega državljanskega zakonika (ODZ) leta 1811, je vsaj v dveh pogledih prelomen dogodek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Evropski plačilni nalog v praksi od decembra 2008

mag. Alenka Škrk, 22.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Alenka Škrk, mag. Alenka Škrk, Pravna praksa, 20/2008Evropska unija je od "Amsterdamskega prenosa" področja pravosodja in notranjih zadev iz tretjega v prvi steber sprejela več uredb, ki so v zelo kratkem času močno posegle v pravno ureditev civilnega procesnega prava držav članic.1 Tako je na ravni EU zdaj že urejeno vročanje sodnih in zunajsodnih pi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Različna praksa sodišč pri vzpostavitvi z. k. listine

mag. Miha Šlamberger, 22.5.2008

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2008V PP, št. 18, je kolega Boris Hlavaty predstavil svoja razmišljanja v zvezi s postopkom za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.1 S presenečenjem sem prebral članek in ugotovil, da v nekaterih točkah sodna praksa odstopa od, po mojem mnenju, dokaj jasnih določb. Priznam, da nisem imel še nobenega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Obseg sodne kontrole ENPP

dr. Katja Šugman, 22.5.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Katja Šugman, dr. Katja Šugman, Pravna praksa, 20/2008Uvedba Evropskega naloga o prijetju in predaji (ENPP) je najotipljivejši rezultat uveljavljanja načela medsebojnega priznavanja sodnih odločb v EU.1 V Sloveniji smo pred kratkim sprejeli že drugi zakon, ki implementira Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Bančna garancija in ZVKSES

mag. Miha Šlamberger, 24.5.2007

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Afera Zbiljski gaj in podobne manj odmevne zadeve, ko so kupci stanovanj kupili obremenjena stanovanja in nato ostali brez stanovanja ali kupnine oz. so bila gradbena dela na njihovih novih stanovanjih ali enostanovanjskih hišah izvedena tako nekakovostno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Kako bo ZPKor podaljšal postopke oddaje javnih naročil?

Uroš Škufca, 19.5.2005

Uprava

Uroš Škufca, Pravna praksa, 20/2005Kaj nam prinaša seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ne smejo poslovati naročniki iz zakona o javnih naročilih (ZJN-1), ki ga je v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Ekipa René Cassin teče osmi krog

Maja Šmid, 19.5.2005

Ostalo

Maja Šmid, Pravna praksa, 20/2005Aprila 2005 je v Strasbourgu potekalo 21. tekmovanje mladih pravnikov s področja človekovih pravic René Cassin. Imenovano je po Nobelovem nagrajencu za mir in idejnemu očetu Splošne deklaracije človekovih pravic. Značilnost, ki to tekmovanje loči od ostalih je, da je tekmovanje izključno v francošči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo

Miha Šlamberger, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina, Delovna razmerja

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 20/2005V PP, št. 31/2003 z dne 11. 9. 2003 (str. 13), sem v članku Mihe Šlambergerja »Odpravnine po novem zakonu o delovnih razmerjih« prebral, da prejemniku ni treba plačati dajatev iz naslova odpravnine, če ta ni izplačana pod pogoji, kot jih avtor navaja v tekstu (iz krivdnih razlogov ali odpravnine pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Višina neobdavčeno izplačane odpravnine

Matija Šešok, 19.5.2005

Davki občanov in dohodnina

Matija Šešok, Pravna praksa, 20/2005Bralec je bil zaposlen pri tuji družbi, ki pa se je v aprilu odločila, da se umika z našega trga. Po pogodbi o zaposlitvi mu pripada trimesečna odpravnina, če mu delovno razmerje ne preneha iz krivdnih razlogov na njegovi strani. V odločbi o prenehanju zaposlitve iz operativnih razlogov mu potrjujej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

Odsotnost z dela na državni praznik

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 19.5.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2005Ali je varnostnik v dejavnosti zasebnega varovanja upravičen do plačane odsotnosti z dela zaradi praznika v RS, ali pa mora ta dan delovno nadomeščati? - Ali je moral biti delavec ? glede na praznični dan v februarju 2005 ? prisoten na delovnem mestu 152 ali 160 ur? - Če bi delavec mesec februar i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

POZ med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 10.6.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2004Delodajalec -- uporabnik je zaposleni starejši delavki ustno predlagal, da sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem -- posrednikom delavcev, ki delodajalcu -- uporabniku zagotavlja delo več drugih delavcev. Delodajalec -- uporabnik je delavki zagotavljal, da bi v primeru sprejema ponudbe š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Davčno neprivlačno okolje

Klemen Šešok, 10.6.2004

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2004Vse čestitke Ministrstvu za finance, Vladi ter Državnemu zboru ob sprejemu nove davčne zakonodaje! S sprejemom novega zakona o dohodnini in novega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb smo se postavili ob bok davčno najbolj neugodnim državam na svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Odpravnina po zakonu ali kolektivni pogodbi

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 5.6.2003

Kolektivne pogodbe

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 20/2003V družbi, ki zaposluje sto delavcev, bo zaradi spremembe proizvodnega programa nepotrebnih pet delavcev. Štirim delavcem je zagotovljeno drugo enakovredno delo v družbi, za enega delavca pa dela ni. Temu delavcu bo vročena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V družbi še vedno v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Davki: Davčni vidik managerskega odkupa podjetja (I.)

Klemen Šešok, 30.5.2002

Davki občanov in dohodnina

Klemen Šešok, Pravna praksa, 20/2002Managerski odkup podjetja (MBO) lahko splošno opredelimo kot postopek, v katerem uprava(poslovodstvo) oziroma določen krog ljudi, ki upravlja družbo (prevzemniki), prevzame to družbo (družba tarča). V MBO je udeleženih več oseb. Na eni strani prevzemniki (kupci), na drugi strani prodajalci, poleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Za bolj uravnoteženo zastopanje žensk in moških

Milan Šuštar, 30.5.2002

Človekove pravice

Milan Šuštar, Pravna praksa, 20/2002Dr. Ciril Ribičič je ustavno temo pod gornjim naslovom začel z zelo zanimivim citatompisatelja Rudyarda Kiplinga, da "najbolj neumna ženska lahko upravlja s pametnim moškim ..." in nadaljeval,da pa "moški upravlja državo. Vsaj v Sloveniji" (glej PP, št. 18/02). To me je spomnilo na anekdoto o tem kd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄20

Družinsko pravo: Premoženjska razmerja med zakonci in "ženitna pogodba"

Gorazd Šifrer, 30.5.2002

Obligacije, Zakonska zveza in družinska razmerja

Gorazd Šifrer, Pravna praksa, 20/2002Sedaj veljavna premoženjska razmerja med zakonci so obravnavana v šestem poglavju zakona ozakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) in sicer v 51. do 62. členu. Zakon, ki je bil sicer sprejet v nekdanji državi (1976), je doživel več novel, vendar ne korenitih v smislu spremenjenih družbenih raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

O enotni stopnji davka na dodano vrednost

dr. Bojan Škof, 16.10.1997

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Bojan Škof, Pravna praksa, 20/1997Slovenija je pred korenitimi reformami obdavčitve porabe. Obstoječi prometni davek, ki je v bistvu nadaljevanje starega jugoslovanskega prometnega davka, bo kmalu dobil povsem nove značilnosti. Davek na dodano vrednost bodo občutili vsi davčni zavezanci, podjetja bodo načeloma soočena z neizogibnim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄20

Čas storitve kaznivega dejanja - uporaba milejšega zakona

mag. Mira Polutnik-Špringer, 31.10.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 20/1991Vsaka pravna norma velja na določenem kraju v določenem času. Čas storitve kaznivega dejanja je pomembna kategorija, ki jo mora sodišče nedvomno upoštevati v zvezi z mnogimi vprašanji, ki se pojavljajo v kazenskem pravu v zvezi z npr. zastaranjem, zlasti pa tudi v zvezi s pravili o časovni veljavnos...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

2019(2) 2013(1) 2012(1) 2011(2)
2009(2) 2008(3) 2007(1) 2005(5)
2004(2) 2003(1) 2002(3) 1997(1)
1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov