O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Priznanje avstrijske zamudne sodbe zaradi neplačila prispevkov slovenskega podjetja

Zoran Skubic, 23.5.2019

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 20/2019Za gradbene delavce so značilne tako pogoste menjave oblik zaposlitve in delodajalcev kot pogoste prekinitve v okviru posameznega delovnega razmerja. Ta posebnost, ki ni zgolj sezonske narave, najbolj vpliva predvsem na obseg pravic tovrstnih delavcev, ki so vezani na stalnost delovnega razmerja, predvsem glede (plačil za izkoriščanje) pravice do letnega dopusta. S tem namenom so v Avstriji že leta 1946 ustanovili poseben področni (predplačniški) sklad kot korporativno osebo javnega prava, t. i. sklad BUAK, katerega primarni namen in poslanstvo je zagotavljanje ustrezne ravni obračunavanja in izplačila nadomestila za letni dopust delavcem, ki v Avstriji delajo v gradbenem sektorju. Pri tem po avstrijskih področnih predpisih, zlasti njihovem Zakonu o dopustih in odpravninah delavcev v gradbenem sektorju (BUAG-u), ni bistvene razlike med "domačimi" delavci v gradbeništvu in delavci, ki so na tovrstno delo v Avstrijo napoteni iz drugih držav (članic).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Trije prostorsko-gradbeni zakoni

Tina Steinman Vrabič, 23.5.2019

Kultura in umetnost

Tina Steinman-Vrabič, Pravna praksa, 20/2019Dne 1. junija 2018 so se začeli uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Izplačilo neizrabljenega dopusta ob odpovedi pogodbe s strani delavca

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 23.5.2019

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 20/2019Delavka je podala prošnjo za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Delodajalec se s tem strinja, vendar ugotavlja, da delavka v letošnjem letu ni izkoristila nobenega dneva dopusta. V januarju je nastopila bolniški stalež, ki bo trajal do prenehanja delovnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄20

Ali CSD sme posredovati podatke upravni enoti

Sonja Strle, 23.5.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 20/2019Upravna enota je v okviru ugotovitvenega postopka v upravni zadevi prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje zaprosila Center za socialno delo (CSD) za posredovanje podatkov glede družinskega nasilja, izvrševanja roditeljske pravice in izvrševanja stikov z otroki. Ali ji CSD take podatke lahko posreduje brez soglasja osebe, na katero se podatki navezujejo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Obisk pri zamejcih v spomin dr. Borotschniku

Zoran Skubic, 22.5.2014

Ostalo

Zoran Skubic, Pravna praksa, 20/2014"Pravosodju, zlasti pa tožilcu, ni mar za cenen aplavz. Služiti pravu in pravni državi je trajno družbeno poslanstvo, zavezano miru, vezano na temeljne vrednote in podrejeno zgolj in samo duhu zakona, ne pa oportuniteti trenutka." S temi besedami je konec leta 2012 nastopil, žal prekratko, poslanstvo prvega državnega tožilca na avstrijskem Koroškem dr. Mirko Borotschnik, zaveden Slovenec in velik prijatelj slovenskega pravosodja. Njegova strokovna pomoč je bila neprecenljiva pri modernizaciji rešitev v novem Državnotožilskem redu. Zato je bila njegova nedavna nenadna smrt še toliko bolj nepričakovana, saj se je zgodila tik pred študijskim obiskom predstavnikov avstrijskega pravosodja, zamejskih pravnikov in njihovih organizacij pri predstavnikih slovenskega ministrstva za pravosodje. Srečanja, za katerega je skupaj z Društvom slovenskih koroških pravnikov pobudo dal prav on in katerega poglavitna gonilna sila je bil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄20

Le geografska zaščita Unije (zares) šteje!

Zoran Skubic, 22.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 20/2014Zaščita geografskih označb in označb porekla kmetijskih proizvodov in živil je pomemben, če ne celo ključen element prava Unije. Čeprav je po naravi ovira prostemu pretoku blaga, pa je zaradi varstva drugih ciljev - predvsem inovativnosti, tradicije in zagotavljanja preverjene kakovosti - dopustna, celo zaželena, saj na ozemlju Unije zagotavlja ekskluzivnost. Seveda pa se do le-te ne pride enostavno, sploh pa ne brez truda - kar Slovenci prav zdaj občutimo na lastni koži pri poskusu registracije kranjske klobase. Pri tem pa so nam lahko v pomoč izkušnje drugih držav članic glede uporabe in tolmačenja določb Uredbe o geografski zaščiti, tudi v nedavnem italijanskem primeru glede parmske salame Felino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄20

Pogodba o trgovanju z orožjem - zaščita prebivalstva pred političnoekonomskimi interesi?

dr. Vasilka Sancin, 23.5.2013

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 20/2013V naslednjih štirih letih naj bi letna trgovina s konvencionalnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom presegla sto milijard ameriških dolarjev. Obseg mednarodnih transferjev večjega konvencionalnega orožja v obdobju 2008-2012 je bil za 17 odstotkov večji kot v obdobju 2003-2007. V obdobju 2008-2012 so bile največje izvoznice ZDA (30 odstotkov), Rusija (26 odstotkov), Nemčija, Francija in Kitajska (vseh pet skupaj 75 odstotkov svetovnega izvoza). V tem obdobju je Kitajska tudi prvič od konca hladne vojne prehitela Veliko Britanijo in se tako uvrstila na peto mesto. Največje uvoznice v tem obdobju so bile Indija, Kitajska, Pakistan, Južna Koreja in Singapur (skupaj 32 odstotkov svetovnega uvoza).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Varnostni ukrep zadržanja po preteku zaporne kazni - grob poseg v temeljne pravice

Maja Smrkolj, 26.5.2011

Uprava

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2011V začetku maja je nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht) razglasilo težko pričakovano sodbo, s katero je za neustavno razglasilo celotno zakonsko ureditev spornega varnostnega ukrepa zadržanja nevarnih storilcev kaznivih dejanj iz razlogov varnosti v priporu po preteku zaporne kazni (nem. Sicherheitsverwahrung). Hkrati pa je s sodbo tudi delno spremenilo svoje stališče glede razmerja nemškega pravnega reda do Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter podobno kot v zadevi Honeywell, ki se je nanašala na razmerje do Sodišča EU, nakazalo večjo pripravljenost za dialog tudi z ESČP in upoštevanje njegove prakse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄20

Predlog za začasno odredbo za ustavitev izvajanja zakona o finančni pomoči Grčiji zavrnjen

Maja Smrkolj, 20.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2010Drugi senat nemškega Zveznega ustavnega sodišča je še na dan sprejetja Zakona o prevzemu jamstev za ohranitev za finančno stabilnost monetarne unije potrebne plačilne sposobnosti Grčije1 zavrnil zahtevo petih vlagateljev ustavne pritožbe, da zadrži izvajanje spornega zakona in s tem finančno pomoč G...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Enako obravnavanje moških in žensk (II.)

Nataša Skubic, 22.5.2008

Varstvo človekovih pravic

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 20/2008V drugem delu pisanja o enakem obravnavanju moških in žensk bomo osnovno terminologijo, ki smo si jo v zvezi z načelom enakega obravnavanja moških in žensk ogledali v prejšnjem kotičku, nadgradili s terminologijo na področju dela. Tudi tokrat se bomo omejili na relevantne določbe Listine o temeljnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄20

Udeležba nemških letal AWACS pri nadzoru turškega zračnega prostora v neskladju z ustavo

Maja Smrkolj, 22.5.2008

Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 20/2008V sodbi z dne 7. maja je drugi senat Ustavnega sodišča Zvezne republike Nemčije odločil, da je zvezna vlada kršila pristojnosti parlamenta, ker leta 2003 ni zaprosila za njegovo privolitev v udeležbo letal nemške vojske pri nadzoru turškega zračnega prostora v okviru operacije zveze Nato.1 Gre za po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄20

Delo in zaposlitev

Nataša Skubic, 24.5.2007

Delovna razmerja, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 20/2007V današnjem kotičku se bomo lotili nekaterih osnovnih angleških pojmov delovnega prava. Za izhodišče vzemimo 49. člen Ustave (svoboda dela/Freedom of Work), ki je umeščen v poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ter 66. člen Ustave (varstvo dela/Security of Employment), ki ga najde...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

KNJIGE: Odvečna ali dragocena zbirka informacij?

Jadranka Sovdat, 19.5.2005

Javno obveščanje

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 20/2005Ustavno sodišče Republike Slovenije že 13 let izdaja zbirko odločb in sklepov. Tako kot se je obseg dela ustavnega sodišča z leti povečeval, se je povečeval obseg zbirke, ki je od četrtega letnika naprej (leto 1995) začela izhajati v dveh knjigah. Ker so se v zbirki objavljale vse odločitve (odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄20

PREKRŠKI: Premoženjskopravni zahtevki oškodovancev - načelo ekonomičnosti

Zlatka Srdoč-Majer, 19.5.2005

Obligacije, Prekrški

Zlatka Srdoč-Majer, Pravna praksa, 20/2005Zakon o prekrških (ZP-1), ki se je začel uporabljati letos, v praksi omogoča tudi vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov oškodovanih oseb. Praksa bo pokazala, ali je ta institut v polni meri uporabljen. ZP-1 v 141. in 142. členu določa institut premoženjskopravnega zahtevka ali adhezijskega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Gospodarski subjekti na trgu na pragu EU - 2

Dušan Skok, 5.6.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 20/200311. posvetovanje Že uveljavljeni majski posvet o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava - v organizaciji Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru - je drugega in tretjega dne (o prvem dnevu smo poročali v prejšnji številki!) imel na programu zanimivo t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄20

Pravica do delegiranja v nadzorni svet

mag. Nataša Samec, 28.6.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 20/2001Imenik vinkuliranih delnic Z novelo ZGD-F se dodaja v ZGD nov drugi odst. 264. člena, ki se glasi: "Statut lahko določi, da največ eno tretjino članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, imenujejo imetniki imenskih delnic, za prenos katerih je potrebno dovoljenje družbe."(*1)
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Brezposelnost v ZR Nemčiji in Republiki Sloveniji

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Zdomka na začasnem delu v Zvezni republiki Nemčiji je pri 54 letih starosti izgubila delo in je prijavljena kot brezposelna pri nemškem uradu za delo (Arbeitsamt). Rada bi se vrnila v domovino Slovenijo in uveljavila predčasno starostno pokojnino, za katero meni, da ima pogoje po slovenskih predpisi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Slovensko zavarovanje po konvenciji v Švico

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Precej slovenskih zdravnikov se je po nekaj letih službovanja v domovini napotilo na začasno delo v Švico zaradi boljšega zaslužka in ustrezne švicarske pokojnine. Večina se jih pod starost vrne v domovino z večjo ali manjšo švicarsko rento in jih zanima: Ali se jim bo švicarska renta izplačevala...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Vrnitev prispevkov iz nemškega zavarovanja

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Še pred nekaj leti je bilo vračanje v nemško rentno zavarovanje vplačanih prispevkov možno v dokaj širokem obsegu. Šlo je za prispevke, vplačane v nemško zavarovanje po nemški denarni reformi. Možnosti dviga vplačanih prpspekov iz nemškega rentnega zavarovanja (t. i. Beitragserstattung) se je posluž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Skrajšani delovni čas ob delni pokojnini

dr. Lev Svetek, 15.10.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1998Po zgledu evropske, predvsem zahodnonemške pokojninske zakonodaje je tudi naš zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 vpeljal do tedaj nepoznano t. i. delno pokojnino, ki jo zavarovanec lahko uživa v polovičnem znesku, zraven pa nadaljuje svojo dotedanjo zaposlitev, ki pa se pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Kaj čaka tudi naše zavarovanke?

dr. Lev Svetek, 16.10.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1997Primerjava z nemško ureditvijo Znano je, da bo t. i. "bela knjiga" o pokojninski reformi v Sloveniji slonela v glavnem na novih dognanjih v pokojninskih sistemih zahodnoevropskih držav, ki so se zaradi znatnega podaljšanja življenjske dobe svojih državljanov in s tem vedno bolj neugodnega razmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prvi kongres slovenskih pravnikov na osvobojenem ozemlju - Suhor, 11. in 12. 10. 1943

dr. Lev Svetek, 17.10.1996

Ostalo

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 20/1996Počasi tonejo v preteklost pomembni dogodki iz naše polpretekle zgodovine. Med temi je tudi prvi kongres slovenskih pravnikov med drugo svetovno vojno na osvobojenem ozemlju, od katerega mineva 53 let. Kakor je znano, je posebno ob kapitulaciji Italije v začetku septembra 1943 odšlo v enote narod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Prenosna onesnaževalna dovoljenja

Gregor Strehovec, 17.10.1996

Varstvo okolja

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 20/1996Ekonomske oblike nadzora onesnaževanja so alternativa zgodovinsko starejšim regulativnim instrumentom. Klasičen primer le-teh so emisijski standardi, ki jih država določi za vsak vir onesnaževanja posebej. Prek njih država deluje neposredno v obliki ukrepov dopuščanja in prepovedovanja z grožnjo san...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Organiziranje skupnosti lastnikov stanovanj

Barbara Starič-Strajnar, 17.10.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 20/1996S spremembo 22. člena stanovanjskega zakona je bila dana osnova, da se skupnost lastnikov stanovanj v večstanovanjski hiši organizira in registrira kot pravna oseba. Nikjer pa ni možno dobiti navodil za izvedbo tega postopka in podlag - vsebin za akte, ki jih skupnost za tako ustanovitev potrebuje. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Upravljanje poslovno-stanovanjske hiše

Barbara Starič-Strajnar, 17.10.1996

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 20/1996Kako je z urejanjem medsebojnih razmerij v poslovno-stanovanjskih objektih v primerih, ko so lastniki poslovnih prostorov v pretežni večini, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih pa je še iz leta 1974? Večstanovanjska hiša je po 7. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 20

Leto objave

2019(4) 2014(2) 2013(1) 2011(1)
2010(1) 2008(2) 2007(1) 2005(2)
2003(1) 2001(1) 1998(4) 1997(1)
1996(4) 1992(2) 1991(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov